1 / 45

Radioamatöörit Ekstriimiä ja yhteisöllistä

Radioamatöörit Ekstriimiä ja yhteisöllistä. Alustus SRAL:n kesäleirillä 18.7.2009. Sisältö. Radioamatöörit, ekstriimiä toimintaa Suuntautumismuodoista Yhdistystoiminnasta SRAL:n uudistamisen suunnasta Liitteet Ekstriimisyyden kuvauksia. 1. Ekstriimiä toimintaa. Kauan sitten.

fernando
Download Presentation

Radioamatöörit Ekstriimiä ja yhteisöllistä

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. RadioamatööritEkstriimiä ja yhteisöllistä Alustus SRAL:n kesäleirillä 18.7.2009 OH1TV

 2. Sisältö • Radioamatöörit, ekstriimiä toimintaa • Suuntautumismuodoista • Yhdistystoiminnasta • SRAL:n uudistamisen suunnasta • Liitteet • Ekstriimisyyden kuvauksia OH1TV

 3. 1.Ekstriimiä toimintaa OH1TV

 4. Kauan sitten • Radioamatööritoiminta lähti liikkeelle pian radion keksimisen jälkeen. • Se oli jännittävä uusi alue, jossa saattoi tehdä kokeiluja, löytää ja kokea jotain uutta, siirtää tunnettuja rajoja niin henkilökohtaisesti kuin ihmiskunnankin näkökulmasta. • Radiamatööritoiminta on ollut nykykielen termein ekstriimi laji jo kohta sata vuotta. • Nuorisoa on aina kiehtonut ekstriimi, rajoilla kulkeminen ja rajojen rikkominen. • Radioamatööritoiminta on kuitenkin tänään jotenkin kriisissä • Sanotaan, että se on kaupallisten laitteiden myötä tullut liian helpoksi, haaste on kadonnut. • Niin ehkä onkin, jos asennoituu, että harrasteen pitäisi olla se sama kuin kymmeniä vuosia sitten. OH1TV

 5. Tästä eteenpäinUutta ekstriimiä • Ekstriimi on rajojen siirtämistä. Pitää oivaltaa, että tämä on dynaaminen ympäristö. Harrastetta pitää jatkuvasti uudelleen kalibroida niin, että haasteellisuustaso säilyy, ekstriimisyys täytyy pysyä. • Radion ympärillä on tapahtunut paljon sitten alkuaikojen. Se on luonut uusia suuntautumismahdollisuuksia. Tänä päivänä haaste rakentaa perus-radio perus-komponenteista ei olekaan enää keskeinen. Tämän päivän tekniikassa avainsanoja ovat integraatio ja ratkaisut, kokonaisvaltainen ajattelu. Samoja teemoja, joilla kilpaillaan globalisaatiokehityksessä. • Väitän, että radio-teema (ehkä pitäisi sanoa yleisemmin telekommunikaatio) uuden oppimisen viitekehyksenä, moderneilla välineillä ja entistä korkeammilla abstraktiotasoilla, tarjoaa nykypäivän nuorille ja varttuneemmillekin kehittävän harrasteympäristön. Se myös tukee hyvin ihmisten luontaista tarvetta vuorovaikutukseen toisten kanssa. • Radioamatööritoiminnassa on ainekset kokonaiselle elämäntavalle, kun sen vaan oivaltaa. OH1TV

 6. Pyrkimistä rajojen yli Uudet läpimurrot Kansainvälinen huipputaso Kansallinen huipputaso ……. Oma seuraava tavoitetaso Oma lähtötilanteen suoritustaso 0 OH1TV

 7. Pyrkimistä rajojen yliOH6VC vuonna 1962-66 Päästä TKK:lle opiskelemaan Siirtyä SSB:lle, modernille lähetysmodelle Rakentaa Quadi 20m, päästä tosi DX:iä workkimaan Rakentaa VFO ja AM-lähetin, rakentaa parempi vastaanotin Suorittaa yleisluokka Rakentaa RX, TX ja antenni, jolla kokelaluokan kusot workitaan Suorittaa kokelasluokan tutkinto, oppia sähköttämään, liikennöimään,.. Oppikoululainen OH1TV

 8. Pyrkimistä rajojen yliOH2XYZ vuonna 2009-13 Päästä TKK:lle opiskelemaan Siirtyä SSB:lle, modernille lähetysmodelle Rakentaa Quadi 20m, päästä tosi DX:iä workkimaan Rakentaa VFO ja AM-lähetin, rakentaa parempi vastaanotin Suorittaa yleisluokka Rakentaa RX, TX ja antenni, jolla kokelaluokan kusot workitaan Suorittaa kokelasluokan tutkinto, oppia sähköttämään, liikennöimään,.. Oppikoululainen Tämän päivän nuoren lähtökohta ja tavoiteet ovat toisenlaiset OH1TV

 9. 2. Suuntautumismuodoista OH1TV

 10. Harrasteessa voi nähdäKolme orientoitumisen ulottuvuutta Ihmisten välinen vuorovaikutus Eri harrastajilla painotukset vaihtelevat Tekniikka Operointi OH1TV

 11. Kolme orientoitumisen ulottuvuuttaEsim: Painopiste operoinnissa Ihmisten välinen vuorovaikutus • Perus liikennöintitaidot • DXCC, maiden keruu • IOTA, saarien keruu • OHCA, kuntien keruu • Kilpailut • kilpailuennätykset • Speditiot • Pelastuspalvelu • Ekstreemit bandit • 160m, 6m,.. Tekniikka Operointi OH1TV

 12. Kolme orientoitumisen ulottuvuuttaEsim: Painopiste tekniikassa Ihmisten välinen vuorovaikutus • Radion perusteet • Antennit • Aaltojen eteneminen • Kelit, ennustaminen • HF / VHF / UHF / SHF • EME, EVE,.. • QRP • Digimodet • Tietotekniikan sovellukset • Automaatio • -Skimmerit yms • WEB • Remote control • Asema järjestelmänä Tekniikka Operointi OH1TV

 13. Kolme orientoitumisen ulottuvuuttaVuorovaikutus syntyy yhteisten intressien ympärille Ihmisten välinen vuorovaikutus • Vuorovaikutuksen ajurit • yhteinen mielenkiinnon kohde • yhteisiä projekteja • uteliaisuus • hauskan pito • Monia uusia tuttavuuksia • onnellisia törmäyksiä • menee yli ammattirajojen • kansainvälisyys • Anti, hyödyt • yhdessä oppimista • yhdessä voittamista • yhteen kuulumista • oheistietoa • avun antoa • viihdettä Tekniikka Operointi OH1TV

 14. Vuorovaikutus syntyy yhteisten intressien ympärilleEsimerkkejä profiileista Ihmisten välinen vuorovaikutus • Radio urheilija, kontesteri • Tavoittelee voittoja kilpailuissa ja haluaa rikkoa ennätyksiä. Pyrkii parantamaan suoritustaan koko ajan • Lajissa on myös sovellettava viimeisintä tekniikkaa. Ollaan paremminkin järjestelmän integroijia kuin yksittäisten laitteiden rakentajia. Tekniikka palvelee kilpailutoimintaa • Ihmisverkosto tärkeä, kansainvälinen ja laaja. Kilpakumppanit halutaan tuntea ja vaihtaa kokemuksia. Tekniikka Operointi OH1TV

 15. Vuorovaikutus syntyy yhteisten intressien ympärilleEsimerkkejä profiileista Ihmisten välinen vuorovaikutus • Syvällä tekniikassa • Uusia innovatiivisia, rajoja siirtäviä ratkaisuja, pioneerityötä ilman paineita • Ihmisverkosto tärkeä mutta voi olla suppeahko • Ajatusten vaihto fokusoituu pitkälti yhteiseen tekniikkamieltymykseen • Arvostaa komplementääristä osaamista • Workkiminen tekniikan testaamista Tekniikka Operointi OH1TV

 16. Vuorovaikutus syntyy yhteisten intressien ympärilleEsimerkkejä profiileista Ihmisten välinen vuorovaikutus • Rätinpurenta • Mieltymys ajatusten vaihtoon asiasta kuin asiasta, suuri uteliaisuus • Laajentaa yleistietoa • Nauttii laajasta ja laajenevasta tuttavapiiriistä • Vahvasti sosiaaliset tyypit • Rätinpurenta tärkeä osa päivän askareita • Ei erityistä intohimoa tekniikassa eikä operointitaidoissa Tekniikka Operointi OH1TV

 17. Ehdotus sloganiksi:Radioamatöörit – rajojen ylittäjiä OH1TV

 18. Pidä ekstriimisyyttä yllä ! Yksittäisenä amatöörinä tai amatöörikerhona • Rajoja siirtäviä projekteja pitää olla käynnissä • Kun tavoite on saavutettu, pitää asettaa uusi haastava tavoite • Hakeudu ryhmään, jolla on samansuuntaisia tavoitteita OH1TV

 19. 3. Yhdistystoiminnasta OH1TV

 20. Arvonmuodostus yhdistyksessä • Yhdistys on arvoverkko (value network*) • Yhdistys on jäsenten yhteistyön paikka • Yhdistys tarjoaa “palveluita”, joiden tuottamiseen jäsenet osallistuvat • Toiset jäsenet ovat osa “tuotetta” ja sen antamaa arvoa. Arvon lisä syntyy komplementäärisyydestä • Uuden joukkoon sopivan jäsenen liittyminen lisää arvoa toisille jäsenille • Yhdistyksellä voi olla toimintaa tukevaa infraa ja “palvelutuotteita” (toiminnan sisältö) • Arvon syntymiseen ja kustannustehokkuuteen vaikuttavat jäsenistön koostumuus ja määrä. Myös kapasiteetin käyttöasteella on merkitystä. Uuden joukkoon sopivan jäsenen liittyminen lisää arvoa toisille jäsenille Yhdistys * CONFIGURING VALUE FOR COMPETITIVE ADVANTAGE: ON CHAINS, SHOPS, AND NETWORKS CHARLES B. STABELL* and ØYSTEIN D. FJELDSTAD OH1TV

 21. Value networkPrimary activites, esimerkkejä SRAL:sta RA-teksti-TV RA-esittely WEBissä Infopaketit Messuilla esiintymiset Jäsenasiat hallituksessa Jäsenmaksut jne QSL-palvelu RA-lehti Bulletiini WEB kotisivut Viranonomais-yhteydet Kansainväinen yhteistyö Koulutus ja tutkinnot Kevät-ja syyspäivät, kesäleiri jne Repiitterit Digipiitterit Majakat WEB-serveri Omakutsu-välitin jne OH1TV

 22. Suuntautumissektori vai paikallisuuskerhon toimintaideana • Kerhon elinvoimana toimii yhteinen intressi, halu toimia • -Kerhoja voi syntyä molempien teemojen ympärille • Amatöörit päätyvät joko/tai -valinnasta yhä enemmän sekä/että-valintaan, ovat kaksoisjäseniä • Virtuaalikerhon toimintaedellytykset ovat tämä päivänä mainiot • Liika laaja-alaisuus koituu turmioksi, tulee ristiriitoja, loppuu energia Kilpailutoiminta DX-toiminta Helsinki Turku Joensuu Åland QRP tms OH1TV

 23. Tavoitteellinen kerhomaisema • Paikalliset kerhot • Pääpaino sosiaalisessa verkossa • Peruskoulutus • Ruohonjuuritason asioita • Voi olla myös sektorikerhon paikallisosasto, kontesti tms • Sektorikerhot • Alueelliset, valtakunnalliset, kansainväliset • Jatkokoulutus, uudet haasteet • Pääpaino harrasteen kehittämisestä on täällä • Tätä pitäisi nyt vahvistaa RATS CCF OHDXF Old Timers Teen Agers OH-QRP OH9ABC OH7AB OH3TR OH3AA OH1AA Harrastaja voi valita, mihin kaikkeen kuuluu OH1TV

 24. Erikoistunut kerho voi parhaiten hoitaa • Sektorin harrastajien yhteistyön paikka • Sektorispesifinen toiminta • Sektorin sisällön kehittäminen, uudet aloitteet, projektit • Tapahtumat ja kooontumiset • Viestintä alueen aiheista, -alueen harrastajille • modernisti Web ja email • Yhteydenpito toisiin vastaaviin ryhmiin, myös kansainvälisesti • Virallinen kansallinen edustus vain SRAL:n valtuuttamana • Oma varojen muodostus • Juuri oikeaan tarpeeseen • jäsenet anteliaampia, kun palvelee täsmällisesti omaa harrastusta • Itsenäinen päätöksenteko, minimaalinen byrokratia OH1TV

 25. Miten meidän kerholla menee ? • Mikä on meidän kerhon toiminnan painopiste, miten se on määritelty? • Yhdistääkö se jäseniä? • Onko toiminta liian hajanaista? • Miksi passiivijäsenet ovat passiivisia? • Onko käynnissä haastavia projekteja, jotka motivoivat jäsenet huippu suorituksiin? • Koetaanko kerhossa, että uuden jäsenen liittyminen lisää kerhon arvoa vanhoille jäsenille? • Valitaanko jäsenet tällä perustella? OH1TV

 26. 4. SRAL:n uudistamisen suunnasta OH1TV

 27. Strateginen positiointi, vertikaalinen ja horisontaalinenNykytilanne SRAL:ssa Ryhmät vain esimerkkejä, ei ole täydellinen lista SRAL hoitaa Varsinainen toiminta Kontesterit Rakentelijat Pepa UHF/VHF Dx kuuntelijat Dx-erit Kansainvälinen yhteistyö ? Palvelujen laajuus Nuorisotyö Viranomaissuhteet QSL-palvelu Jäsenkunnan laajuus OH1TV

 28. Strateginen positiointi, ongelmaHorisontaalinen suunta = jäsenkunnan laajuus Toiset jäsenet ovat osa “tuotetta” ja sen antamaa arvoa Lisääkö uusi jäsen Pepa-ryhmässä jäsenyyden arvoa DX-ereiden ryhmässä ? Jos vastaus on ei, horisontaalinen yhteenkytkentä ei ole perusteltu Ryhmät vain esimerkkejä, ei ole täydellinen lista Varsinainen toiminta Dx-erit Kontesterit Rakentelijat Pepa UHF/VHF Dx kuuntelijat OH1TV

 29. SRAL voi parhaiten hoitaa • Sektoreiden yhteisiä asioita • Viranomaisyhteydet • lainsäädäntö ja määräykset • yhteiskuntasuhteet • Kansainvälinen yhteistyö, formaalisti • IARU, NRAU,.. • QSL-palvelu • Nuorisotyön koordinointi (voisi olla myös erityiskerho) • yms OH1TV

 30. Strateginen positiointi SRAL:ssaTavoitteellinen tila Sektorikerhot hoitavat, soveltuvin osin SRAL:n valtuuttamana Dx-erit Kontesterit Rakentelijat Pepa UHF/VHF Dx kuuntelijat SRAL hoitaa Kansainvälinen yhteistyö ? Palvelujen laajuus Nuorisotyö ? Viranomaissuhteet QSL-palvelu Jäsenkunnan laajuus OH1TV

 31. SRAL:n jäsenyydestä • SRAL:ssa on harrastajat suoraan jäseninä • Viranomainen on aikoinaan vaatinut jäsenyyttä • Alkuaikojejn jäsenmäärä oli pieni, joten SRAL oli ikäänkuin valtakunnallinen kerho • Kaikilla paikkakunnilla ei ole ollut kerhoja. • Kerhot on nähty pääsääntöisesti paikallisiksi. • Eräissä harrasteissa asetelma on toisin päin • Harrastajat kuuluvat ensissijaisesti kerhoon • Kerhot kuuluvat valtakunnalliseen liittoon. • Liitto on kerhojen yhteistyön paikka, kerho jäsenten toiminnan OH1TV

 32. SRAL:n jäsenyydestäNykyinen rakenne SRAL Kerho 1 Kerho 2 Kerho 3 • Primääristi ollaan suoraan SRAL:n jäseniä • Sen sisäksi voidaan olla kerhojen jäseniä • Kerhotkin ovat SRAL:n jäseniä • Kehitysvastuu SRAL:lla OH1TV

 33. SRAL:n jäsenyydestäVaihtoehtoinen rakenne A SRAL Kerho 1 Kerho 2 Kerho 3 • Henkilöt primääristi kerhojen jäseniä • Tulevat automaattisesti SRAL:n jäseniksi • Ellei voi kuulua kerhoon, voi olla myös suoraan SRAL:n jäsen • Toimintaa voidaan toki kehittää ilman että juridista rakennetta muutetaan OH1TV

 34. Siirtyminen uuteen rakenteeseen… • Jaetaan informaatiota tavoitteista ja keinoista jäsenistölle • Kerhot uudelleenarvioivat fokuksensa • Onko hajanainan, vastaako tämän päivän jäsenistön odotuksia ? • Kannustetaan muodostamaan erikoiskerhoja • Pääsektoreilla tulisi olla vain yksi valtakunnallinen erikoiskerho, joka hyödyntää tehokkaasti webbiä, toimii virtuaalisesti. • sillä voi olla paikallisosastoja. • Kerhon jäsenet automaattisesti myös SRAL:n jäseniksi. • SRAL “ulkoistaa” nykyisten toimikuntien aktiviteetit sektoreiden johtaville kerholle • Ulkoistussopimuksessa kuvataan velvollisuudet ja vastuut • Itsenäisyyttä voidaan lisätä vaikka vaiheittain OH1TV

 35. Taloudenpidosta • Arvoverkko-liiketoimintamallissa maksuja peritään • Palveluista • Palvelu kapasiteetista • Palvelumahdollisuudesta • SRAL perii oikeastaan vain jäsenmaksua. • Jäsenet maksavat palvelumahdollisuudesta ja saavat kaikki palvelut. • Palvelujen antamisessa ollaan suurpiirteisiä ja niitä saavat jossain määrin myös ei-jäsenet. • Liiton taloutta voitaisiin parantaa ehkä uudenlaisella tariffipolitiikalla • Käyttöön palvelumaksut alueilla, joihin kuluu eniten rahaa • Lopettamalla ilmaispalvelujen tarjoamisen vapaamatkustajille. • Alentamalla perus jäsenmaksua OH1TV

 36. Suositus Projekteja • Kerhojen strategioiden uudistaminen • Jäsenkysely asian nykytilasta ja toivotusta tulevaisuudesta • Teemana kerhojen fokusalueen terävöittäminen • kuppikuntaisuuden kitkeminen • energian vapauttaminen tosi toimiin • SRAL:n strategiatyö, jossa näiden ajatusten jatkojalostaminen ja jalkauttaminen tehdään • Strategisen ajattelun juurruttaminen hallitystyön ytimeksi. • Advisory Board:n perustaminen OH1TV

 37. 5.1.Ekstriimisyyden kuvauksia OH1TV

 38. YOUNG BRIT CAME OUT AS WINNER OF RADIO ARCALA ESSAY CONTEST • A 19-year old Brit, Mark Dumpleton, 2E0NCG came out as winner by a fair margin while two U.S. hams, John Scott Anderson, KC9OQO and Brian Wood, W0DZ , finished in second and third place respectively. Argentinian Diego Salom, LU8DX was recognized for his submission of the best Spanish language piece.  OH1TV

 39. WINNER OF RADIO ARCALA ESSAY CONTEST Mark Dumpleton, 2E0NCG • You want to talk to somebody abroad, how? Simple. Pick up your phone, or turn on your computer; right? Wrong. You can talk by phone or computer, but that's too simple and boring, isn't it? As a 19-year old university student, I think Amateur Radio is a great hobby and great fun. Yes, I had to take a short multiple-choice test after revising from a book for a while. If I can pass the exam anyone can. But the hobby has given me the confidence to stand up and talk to people with ease. I have spoken to people in 100 different countries - yes, one hundred - using 1/5 of the power it takes to light a lightbulb, and with just a small piece of plain old wire for an antenna. It's astonishing when you think that with such a simple bit of radio equipment, you can talk to someone on a tiny, remote island like Cocos in the Pacific Ocean, or someone in New Zealand. It's amazing when you play the 'name the countries' game and you beat everyone because you've spoken to somebody who lives there. The best bit? You can meet somebody on the radio, get talking to them, send letters and photos. You may even get invited to their country, there are so many opportunities. I have friends in Russia, Australia and on the Isle of Man, to name but a few. Mobile phones and the internet are ordinary. Stand out from the crowd: switch on to Amateur Radio and there's a whole world of people waiting and wanting to talk to you. • Last Updated on Wednesday, 29 April 2009 17:41 , Onko kuvauksessa ekstriimiä ? OH1TV

 40. Ekstriimiä DX-työskentelyssä • Kuulee ja löytää sellaista mitä muut ei vielä kuule • workkii sen ennekuin se tulee clusterille • Pääsee isosta pile-up:ista nopeasti läpi • Saa aikaan suuren pile-up:in, purkaa sitä rivakasti • Kerää paljon DXCC-maita • CW, SSB, RTTY • bandimaat, kaikki bandimaat • TOP-band DXCC • 6m DXCC • Aktivoi harvinaisen DXCC maan OH1TV

 41. Ekstriimiä kilpailutoiminnassa • Olla huippuoperaattori, kansallisella tasolla, kansainvälisesti • Tuntee kelit, = oikeaan aikaan oikealla taajuudella, oikeaan suuntaan • Kuulee hyvin häiriöisissä olosuhteissa • Hallitsee pile-upin purun ja ylläpidon • Nopea ja joustava liikeissään • Tuntee vasta-asemia, prefiksejä, kansallisia määräyksiä, yms • Taktikko, joka osaa maksimoida kertoimet ja QSO-pisteet • Pelaa bandin vaihdot yms oikein, oikea ajankäyttö • Pystyy hyödyntämään kahta radiota • Jaksaa istua pallilla koko kisan • Rakentaa huippu aseman • Antennit • Radiot • Vahvistimet • Logging SW • Muu automaatio OH1TV

 42. Ekstriimiä QRP-työskentelyssä • Yhteydet omatekoisilla laitteilla • Saavuttaa saman mitä toiset isoilla tehoilla • Pääsee läpi harvinaisen DX:n suuresta pile-upista • DXCC maat • Kuinka pitkälle pääsee kuinka vähällä teholla • Pisin QSO milliwatti-luokassa • km/W • Minimalistiset laitteet • Kunka vähällä komponettimäärällä voi pitää yhteyksiä • Minimalistiset virtalähteet • Aurinko-, tuuli-, lihasenergia, paristot, 1.5V,… • Epätavallisten komponenttien käyttö • Tunnelidiodi, germanium transistori, omatekoinen putki,.. OH1TV

 43. Ekstriimiä VHF, UHF, SHF-työskentelyssä • Kuinka pitkälle voi päästä milläkin suurella taajuudella • Käytännössä paljon yli sen mitä pidetään mahdollisena • Yhteydet kuun kautta • Yhteydet satelliittien kautta • Yhteydet avaruusasemiin • Tekniset ratkaisut erittäin korkeilla taajuuksilla OH1TV

 44. Ekstriimiä Vintage-harrastuksessa • Löytää ja saada haltuunsa vanhoja amatöörilaitteita, mittalaitteita ja kirjallisuutta • Kirpputorit, rompepäivät, huutokaupat, suhteet,.. • Entisöidä jo käytössä kuluneita laitteita, saattaa ne uuden veroisiksi • Ymmärtää kehityksen suunta ja vauhti sieltä nykypäivään • Kuinka vanhalla laitteella voi vielä pitää yhteyksiä • AM-rinkula, perinneradiopäivät,.. • Vintage radio kilpailut • Sotaväen vanhat radiot, “perinneradiot” OH1TV

 45. Ekstriimiä Home Brewing:issa • Tehdä itse toimiva asema • Tehdä itse sellaista minkä toiset joutuu ostamaan • Tehdä sellaista mitä ei kaupasta saa • Luoda jotain uutta ja ennenkuulumatonta • Modifioida tehdastekoisia laitteita • Modernisoida vanhoja • Parantaa uusia • Tässäkin voi erikoistua, vaihtoehtoja riittää • Radiot, antennit, oheislaitteet, tietotekniikka, automaatio • QRO, QRP, HF, VHF, UHF, SHF OH1TV

More Related