Sk d mamy
Download
1 / 34

Skąd mamy … - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Skąd mamy …. …i na co je wydajemy ?. iniejszym opracowaniem chcemy Państwu zobrazować zagadnienia gospodarki finansowej naszej gminy. W sposób dostępny i czytelny przedstawimy Wam to na wielkościach planowanych na 2005rok.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Skąd mamy …' - fern


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sk d mamy
Skąd mamy

…i na co je wydajemy ?


iniejszym opracowaniem chcemy Państwu zobrazować zagadnienia gospodarki finansowej naszej gminy. W sposób dostępny i czytelny przedstawimy Wam to na wielkościach planowanych na 2005rok.

Głównymi pojęciami budżetu są: dochody, rozchody, wydatki i przychody. Pojęcia te są naukowo zdefiniowane, ale my postaramy się przedstawić je w sposób uproszczony na bazie codziennego życia każdej rodziny. Gmina to też rodzina, tylko trochę liczebniejsza, więc i poszczególne liczby są większe.


Dochody zagadnienia gospodarki finansowej naszej gminy. W sposób dostępny i czytelny przedstawimy Wam to na wielkościach planowanych na 2005rok.– to tak, jak w rodzinie pensje, są ściśle określone i wiadomo ile tego będzie.

Rozchody – jeżeli kupiliśmy coś wartościowego za kredyt, np.:telewizor, samochód, mieszkanie i spłacamy raty, to są właśnie rozchody.

Reszta pozostaje na codzienne życie, mniej lub bardziej wystawne, i to są wydatki.

Bywa, że brakuje „od pierwszego do pierwszego” , wtedy „zaciskamy pasa”, rezygnujemy z niektórych wydatków, albo pożyczamy pieniądze i to są właśnie przychody.


 • Przychody mają jeden wielki feler, mianowicie taki, że trzeba je oddać.

 • Bywają jeszcze wolne środki, to jest to, czego nie wydaliśmy na koniec roku:

 • popatrzmy jak to jest z naszym gminnym budżetem w 2005r

 • DOCHODY - 19.682.849,-

 • WYDATKI - 20.795.329,-

 • PRZYCHODY - 1.598.600,-

 • ROZCHODY - 486.120,-

 • te dane, to są wielkości, które planujemy zrealizować do końca 2005r.


Popatrzmy, jak to było trzeba je oddać.

w latach poprzednich :

2003r 2004r

dochody 15.135.860,- 16.554.629,-

wydatki 15.097.677,- 16.605.634,-

przychody 230.217,- 502.635,-

rozchody 235.765,- 283.795,-

wolne środki 32.635,- 167.835,-


 • Wracając do teraźniejszości – mamy 19.682.849zł dochodów, t.j. 1.627zł na jednego mieszkańca gminy rocznie.

 • 167.835,- wolnych środków z roku 2004 i planujemy pożyczyć 1.430.765,- Razem daje to kwotę 21.281.449zł

 • Ponieważ wcześniej braliśmy pożyczki i kredyty, to na spłatę rat kredytów musimy przeznaczyć 486.120zł.

 • Na wydatki pozostaje nam 20.795.329zł, t.j. 1.719zł na jednego mieszkańca gminy rocznie.

 • Zanim jednak pieniądze wydamy, musimy je najpierw zgromadzić.


Sk d mamy pieni dze
Skąd mamy pieniądze ? dochodów, t.j. 1.627zł na jednego mieszkańca gminy rocznie.

 • Pieniądze gromadzimy sami albo je otrzymujemy.

 • O tym, ile i skąd, decydują różne ustawy.

 • Dochody własne gromadzimy sami, albo otrzymujemy je z

  Ministerstwa Finansów lub Urzędów Skarbowych,

 • Subwencje otrzymujemy z Ministerstwa Finansów,

 • Dotacje otrzymujemy od Wojewody lub innych instytucji (również zagranicznych)

 • Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej staramy się pozyskiwać pieniądze ze źródeł zagranicznych.

 • Pieniądze „unijne” przyznawane są na ściśle określone cele i podlegają bardzo szczegółowemu rozliczeniu.

 • Dochody własne i subwencje gmina może przeznaczyć na wydatki, zgodnie z potrzebami.

 • Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie i nie wolno ich wydać na nic innego.


I co sami gromadzimy
I Co sami dochodów, t.j. 1.627zł na jednego mieszkańca gminy rocznie.gromadzimy?

1.Dochody z mienia komunalnego 602.100,-

 • - opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste,

  dzierżawę, czynsze z najmu 107.500,-

 • - dochody ze sprzedaży działek, mieszkań, lokali 484.600,-

 • - dochody za wykonane wyceny nieruchomości 10.000,-

  2.Wpływy z usług 631.155,-

 • - usługi w Szkołach i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych

  508.944,-

 • - usługi w Przedszkolach 117.711,-

 • - usługi opiekuńcze 4.500,-


3.Różne opłaty 281.504,-

- za zajęcie pasa ruchu drogowego 1.156,-

- mandaty nakładane przez Straż Miejską 1.500,-

- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych 125.000,-

- wpływy z opłat administracyjnych 27.512,-

- prowizja za realizację zadań z zakresu

administracji rządowej 1.702,-

- wpływy z opłaty produktowej 3.000,-

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.000,-

- wpływy za sprzedane bilety do kina

i kawiarenki 63.534,-

- wpływy z tytułu odsetek 56.100,-


 • 4.Dochody podatkowe 3.715.372,- 281.504,-

 • - podatek od nieruchomości 2.430.972,-

 • - podatek rolny 1.084.300,-

 • - podatek leśny 3.600,-

 • - podatek od środków transportowych 181.000,-

 • - opłata targowa 15.000,-

 • podatek od posiadania psów

 • 500,-

 • Sami gromadzimy razem :5.230.131,-


Ii co otrzymujemy z urz d w skarbowych
II Co otrzymujemy z Urzędów Skarbowych? 281.504,-

 • 1.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 16.000,-

 • 2.Podatek opłacany w formie karty podatkowej 25.000,-

 • 3.Podatek od spadków i darowizn 6.000,-

 • 4.Podatek od czynności cywilnoprawnych 77.500,-

 • 5.Opłata skarbowa 80.000,-

 • Razem z Urzędów Skarbowych otrzymujemy :204.500,-


Iii co otrzymujemy z ministerstwa
III Co otrzymujemy z Ministerstwa 281.504,-

 • Finansów?

 • 1.Subwencja oświatowa 5.999.963,-

 • 2.Subwencja wyrównawcza 2.190.805,-

 • 3.Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.201.922,-

 • Z Ministerstwa Finansów otrzymujemy razem :10.392.690,-


Iv co otrzymujemy od wojewody i innych instytucji
IV Co otrzymujemy od Wojewody i innych instytucji? 281.504,-

 • 1.Dotacje na sprawy administracyjne, obronne, kulturalne i wybory 217.364,-

 • 2.Dotacje na zadania inwestycyjne 39.025,-

 • 3.Dotacje na zadania oświaty i pomoc uczniom 227.942,-

 • 4.Dotacje na pomoc społeczną 2.985.298,-

 • Razem dotacje :3.469.629,-


V co otrzymamy ze rodk w unijnych
V Co otrzymamy ze środków unijnych? 281.504,-

 • 1.Dofinansowanie remontu i wyposażenia

  szkół i świetlic szkolnych 60.054,-

 • 2.Środki na stypendia unijne

  30.283,-

 • 3.Środki na Odnowę Wsi 295.562,-

 • Razem ze środków unijnych :385.899,-Kto wydaje
Kto wydaje? 281.504,-

 • Pieniądze gminne wydawane są przez jednostki organizacyjne gminy, które realizują zadania nałożone na gminę.

 • Tymi jednostkami są :

 • Urząd Miejski

 • Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

 • Jednostkami organizacyjnymi gminy są również szkoły i przedszkola, ale w imieniu tych jednostek obsługę finansową oświaty prowadzi Urząd Miejski, który za nich wydaje pieniądze.


Na co wydaje i ile wydaje

Na co wydaje i ile wydaje . . . 281.504,-

URZĄD MIEJSKI – w 2005 roku

na wydatki ma zaplanowane 5.526.805,-

z tego :


 • na usługi geodezyjne, melioracje, budowę wodociągu, opłacenie gruntu pod wysypisko,

 • składkę na Izbę Rolniczą i Odnowę Wsi 550.854,-

 • budowa dróg, remont dróg, chodników, mostów i bieżące ich utrzymanie 738.576,-

 • szacowanie nieruchomości przygotowanych do sprzedaży, opłaty sądowe, utrzymanie

  obiektów gminnych, fundusz remontowy 352.000,-

 • opracowanie decyzji lokalizacyjnych 23.800,-

 • zadania rządowe (dowody osobiste, paszporty, ewidencja ludności, wybory) 170.939,-

 • wydatki Rady Miejskiej 65.600,-

 • funkcjonowanie urzędu 2.089.528,-

 • Promocja Gminy i przynależność do związku 49.200,-

 • bezpieczeństwo publiczne – OSP, Obrona Cywilna, Straż Miejska 285.958,-

 • pobór i egzekwowanie podatków 38.000,-


 • odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji 188.550,- opłacenie gruntu pod wysypisko,

 • realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi 125.000,-

 • na dotacje dla Stacji Caritas 33.500,-

 • gospodarka ściekowa i komunalna 46.000,-

 • oczyszczanie terenu gminy 188.000,-

 • utrzymanie zieleni (koszenia, zasadzenia) 40.800,-

 • oświetlenie ulic na terenie całej gminy 348.000,-

 • inwestycje komunalne 111.500,-

 • - na sport 81.000,-


Na wydatki oświatowe Urząd Miejski wydaje opłacenie gruntu pod wysypisko, 10.459.095,-

- szkoły podstawowe 5.348.605,-

- przedszkola przy szkołach podstawowych 404.620,-

- przedszkola samodzielne 615.611,-

- gimnazjum 1.869.749,-

- dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 186.000,-

- Liceum Ogólnokształcące 1.088.725,-

- Szkoła Zawodowa 185.720,-

- dokształcanie nauczycieli 47.150,-

- konserwatorzy szkół i fundusz świadczeń socjalnych

nauczycieli emerytowanych 128.621,-

- świetlice szkolne 331.384,-

- stypendia unijne i socjalne 252.910,-


Urząd Miejski wydaje również pieniądze na spłacanie kredytów, a w 2005roku jest tego 486.120zł.

Łącznie Urząd Miejski wyda

(z jednostkami oświatowymi i spłatą kredytów) – 16.472.020zł.


O rodek pomocy spo ecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej kredytów, a w 2005roku jest tego 486.120zł.

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w 2005roku na wydatki ma zaplanowane - 3.909.023,-

 • z tego :

 • - na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 76.000,-

 • - na świadczenia rodzinne i ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.203.497,-

 • - na ubezpieczenia zdrowotne 26.000,-

 • - na zasiłki i pomoc w naturze 683.000,-

 • - na dodatki mieszkaniowe 420.000,-

 • - na koszty funkcjonowania OPS 418.000,-

 • - na dożywianie dzieci i młodzieży oraz dowóz osób do świetlicy

 • socjoterapeutycznej do Raciborza 82.526,-


Miejsko gminny o rodek kultury
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury kredytów, a w 2005roku jest tego 486.120zł.

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

  w Kietrzu w 2005 roku na wydatki ma zaplanowane - 900.406,-

 • z tego :

 • - na wynagrodzenia i składki ZUS 457.625,-

 • - na remonty (Świetlic i Wiejskich Domów Kultury)

  90.000,-

 • - na pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania

  Domów Kultury

  352.781,-


Podzia wydatk w
Podział wydatków: kredytów, a w 2005roku jest tego 486.120zł.

 • Dzieląc wydatki budżetu gminy ze względu na jednostki wydatkujące, to w latach 2003, 2004 i 2005 wyglądało to, jak poniżej :


Wydatki z bud etu gminy mo na podzieli na grupy wed ug ich przeznaczenia w spos b nast puj cy
Wydatki z budżetu gminy można podzielić na grupy, według ich przeznaczenia w sposób następujący:

 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 • dotacje udzielane organizacjom pożytku publicznego

 • odsetki od kredytów i obligacji

 • wydatki na pomoc społeczną i świadczenia

 • wydatki na inwestycje

 • pozostałe wydatki bieżące


I tak oto, w sposób bardzo uproszczony przedstawiliśmy budżet roku 2005 oraz nawiązaliśmy do budżetów wykonanych w 2003 i 2004 roku.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszej broszurce w jakimś stopniu pozwolą państwu poznać zasady przypływu i wydatkowania pieniędzy w naszej gminie.


Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w Referacie Finansowo- Podatkowym pok. Nr 20,21,22

oraz pod nr tel. 077 485 43 56 wew. 35

lub 077 485 43 56 wew. 21

e-mail: [email protected]


Będziemy wdzięczni za zgłaszanie uwag co do strony merytorycznej i graficznej broszury oraz propozycji do przyszłych opracowań. Uwagi można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Kietrzu, Referat Finansowo- Podatkowy, do sołtysów (dystrybutorów broszury) lub do skrzynki, która jest wystawiona w holu UM w Kietrzu (przy kartach usług).