Uuringu “Riikliku õppekava läbivate teemade rakendamise strateegiad põhikoolis” tulemustest l...
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Uuringu “Riikliku õppekava läbivate teemade rakendamise strateegiad põhikoolis” tulemustest lähtuvad soovitused LT rakendamiseks koolis. Pille Kõiv TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus pille.koiv@ut.ee. Uuring “Riikliku õppekava läbivate teemade rakendamise strateegiad põhikoolis”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - fern


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pille k iv t haridusuuringute ja ppekavaarenduse keskus pille koiv ut ee

Uuringu “Riikliku õppekava läbivate teemade rakendamise strateegiad põhikoolis” tulemustest lähtuvad soovitused LT rakendamiseks koolis

Pille Kõiv

TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus

pille.koiv@ut.ee


Uuring riikliku ppekava l bivate teemade rakendamise strateegiad p hikoolis
Uuring “Riikliku õppekava läbivate teemade strateegiad põhikoolis” tulemustest lähtuvad soovitused LT rakendamiseks koolisrakendamise strateegiad põhikoolis”

 • Vajadus: kõigi läbivate teemade rakendamise monitooring kooli kui terviku tasandil

 • Eesmärk: koguda tagasisidet läbivate teemade kui haridusliku innovatsiooni rakendumise seisust koolis ja klassiruumis

 • Ajakava: 2008-2010

 • Valim: 10 kooli juhuvalikuga

 • Meeskond


Uuringu etapid
Uuringu etapid strateegiad põhikoolis” tulemustest lähtuvad soovitused LT rakendamiseks koolis

2008

 • eeluuringud (ekspertide küsitlus, õpetajate ja õppealajuhatajate fookusgrupi intervjuud)

 • uurimisvahendite väljatöötamine (testide, ankeedi, intervjuukavade koostamine; dokumentatsiooni analüüsi aspektid, tunnivaatluse metoodika)

  2009

 • uurimisvahendite ja metoodika katsetamine kahes koolis

 • andmekogumine 10 koolis (kaks päeva)

  2010

 • andmete analüüs ja aruande kirjutamine


Uuringu tulemustest l htuvad soovitused l bivate teemade rakendamiseks
Uuringu tulemustest lähtuvad soovitused läbivate teemade rakendamiseks

 • Töökorraldus

 • Planeerimine

 • Õpetajate vaheline koostöö

 • Õpetajate motiveerimine

 • Rakendamist toetavad ja takistavad asjaolud

 • Tagasiside kogumine


L bivate teemade ppe erinevus aine ppest
Läbivate teemade õppe erinevus aineõppest rakendamiseks

 • Läbivate teemade roll üldisemalt

  - “sild” kooli ja kogukonna vahel

  - õppekava uuendaja

 • Õppetöö organiseerimine ja läbiviimine koostöös

 • Partnerid, nende õigused ja kohustused

 • Aeg ja ressursid


T korraldus koolis sees ja v ljas

Koordinaator rakendamiseks

- spetsiaalse väljaõppe saanud õpetaja (n karjäärikoordinaator)

- kooliõde, kokk, infojuht jt

- huvijuht

Ainekomisjon

Kontaktisik

Kohalikud partnerid

(RMK, loodusmaja, päästekomando, kohalikud ettevõtted, ajalehetoimetus, muuseum)

Vilistlased

Lastevanemad ja nende kontaktid

Õpilaste kontaktid

Töökorraldus: koolis seesja väljas


Planeerimine
Planeerimine rakendamiseks

 • Dokumentide vaheline kooskõla (arengukava, kooliõppekava, aasta üldplaan, huvitegevuse kava, ainekavad, õpetajate ja klassijuhatajate töökavad)

 • Vastutajad

 • Valikud (aineõpe/partnerid/projektid)

 • Selge eesmärgistus

 • Läbivate teemade kava


Petajate vaheline koost
Õpetajate vaheline koostöö rakendamiseks

 • Tuttavad ja toimivad koostöömudelid

 • Juhendamine ja nõustamine

 • Delegeerimine

 • Teave jagamine

 • Koolitamine


Petajate motiveerimine
Õpetajate motiveerimine rakendamiseks

 • Õpilaste positiivne tagasiside

 • Üritused, väljasõidud, ekskursioonid

 • Kolleegide ja juhtkonna toetus ning tunnustus!!

 • Rahvusvahelised projektid

 • Elu

 • Rahulolu tehtuga

 • Võimalus ennast arendada ja saada uusi kogemusi


Rakendamist toetavad asjaolud
Rakendamist toetavad asjaolud rakendamiseks

 • Õpetajad tahavadläbivaid teemasid õpilastele õpetada

 • Õpetajadon huvitatud enda täiendamisest

 • Lastevanemate ja vilistlaste kontaktide kasutamine

 • Hea meeskonnatöö koolis

 • Kogukond kui kooli tegevust toetav partner


Rakendamist takistavad asjaolud
Rakendamist takistavad asjaolud rakendamiseks

 • Rahapuudus

  - õpetajad ei planeeri üritusi, kui raha pole

  - toetava personali puudus

  - klassijuhataja töö alarahastamine

  - vananenud arvutipark

 • Väärtuskonflikt perekonna ja kooli vahe

 • Õpetaja ei tunne ennast pädevana

 • Ajapuudus

 • Õppematerjalid ei sisalda läbivaid teemasid


Tagasiside kogumine
Tagasiside kogumine rakendamiseks

 • Kaks tasandit

  - kooli tegevus

  - õpilase pädevused


Pille k iv t haridusuuringute ja ppekavaarenduse keskus pille koiv ut ee

Täname kuulamise rakendamiseks

ja kaasamõtlemise eest!