Stratégiai tervezés
Download
1 / 8

A pedagógiai program készítése - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

Stratégiai tervezés. A pedagógiai program készítése. Készítette: Szentpéteri-Tóth Judit. 2012.05.05. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALAPJAI - 1. Törvényi alapok: 1993. évi LXXIX. Törvény 47.§ , 48.§ 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 26.§

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A pedagógiai program készítése' - fern


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Stratégiai tervezés

A pedagógiai program készítése

Készítette: Szentpéteri-Tóth Judit

2012.05.05.


A pedag giai program alapjai 1
A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALAPJAI - 1

Törvényi alapok:

1993. évi LXXIX. Törvény 47.§ , 48.§

1996. évi LXII. Törvény

2011. évi Köznevelésről szóló törvény 26.§

A pedagógiai program követelménye rákényszeríti a pedagógusokat, hogy átgondolják az intézmény:

Meglévő adottságait

Helyzetét

Érték- cél- követelmény és tevékenységrendszerét

Intézményi filozófiáját (a tervezésnek fel kell mutatnia, hogy az intézmények között kiéleződő versenyt az adott intézmény milyen plusz szolgáltatásokkal állja)

A pedagógiai program készítésével a pedagógusok is aktívan részt vesznek a tervezésben.

Kidolgozásához szükséges alapvető ismeretek:

Törvények

NAT

A települések közoktatási helyzetértékelése, az ezek alapján kidolgozott közoktatási koncepciók

Korábban érvényben lévő Nevelési és Oktatási Terv, helyi munkatervek,

Közvetlen társadalmi környezet igényei, hatásai

Fenntartó igényeinek ismerete

Iskolai hagyományok

2


A pedag giai program alapjai 2
A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALAPJAI - 2

Konkrét célok

Célok nélkül nehéz eredményes munkát végezni

A nevelés célja mindig egy jobb tökéletesebb nemzedék létrehozása

A nevelés célja műveltséget adni, az embert kultúrlénnyé tenni

Helyi tanterv

Az iskolai pedagógiai program legfontosabb eleme a helyi tanterv

Munkaterv

Fontos, hogy a pedagógiai program hosszabb távra szóló dokumentum legyen, szükséges hozzá évenkénti munkaterv

Fontos programok amelyek mintát adhattak a kidolgozáshoz:

Szentlőrinci iskolakísérleti program (gyakorlatcentrikus)

Zsolnai- program (nyelvi- irodalmi- kommunikációs nevelés -oktatás)

Iskolakoncepciók (Waldorf, Montessori)

3


A pedag giai program tartalma
A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA

Az iskola pedagógiai programja meghatározza :

az iskola nevelési programját, ennek keretén belül

Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait feladatait, eszközeit, eljárásait

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet

A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő- oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét,

A szülő, tanulő, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit

az iskola helyi tantervét

Az Ady Endre Gimnázium Pedagógiai programjának tartalomjegyzéke

I. Nevelési program

I.1. Értékek, alapelvek, célok

Iskolánk szándéka

Értékeink,

Alapelvünk

Gyermekképünk

Értékeink, céljaink és ezek elérését szolgáló főbb feladataink

I.2. Az iskola nevelő oktató munkája

Az iskola alaptevékenysége

A képzés főbb jellemzői és szakaszai

Személyiségfejlesztés

A tehetséggondozás formái

Gyermek és ifjúságvédelem

I.3. Egészségnevelési program

I.4.Környezeti nevelési program

I.5. Az iskola élet és munkarendje

A tanév munkaprogramja

Hagyományaink

I.6. Kapcsolatrendszer

Az iskolai diákönkormányzat

A szülőkkel való kapcsolattartás

Kapcsolattartás a kollégiumokkal

II. Helyi tanterv

4


A pedag giai program k sz t s nek lehets ges folyamata
A PEDAGÓGIAI PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK (LEHETSÉGES) FOLYAMATA

Helyzetelemzés - települési önkormányzat, fenntartó helyzetelemzése, pedagógusok, szülők, tanulók véleményeinek megismerése a nevelés oktatás főbb kérdéseiről

Anyaggyűjtés - törvények, szakirodalom alapos megismerése

Döntés arról, milyen típusú, felépítésű pedagógiai programot készít az intézmény, a nevelőtestület tájékoztatása

Munkacsoportok kialakítása, irányítóik megválasztása

A munkacsoportok megkezdik a munkát ( NAT- Tan sorozat kötetei irányadóak)

A munkacsoportok által készített részanyagok vitája

Az átdolgozott anyagok megismerése, a részanyagok összehangolása és egybeszerkesztése

Az elkészült pedagógiai program tervezetének vitája, bevonva a nevelőtestületet, a fenntartó illetékeseit, a szülők szervezeteinek, középfokú intézményben a diákszervezet képviselőit - célszerű először csak nevelőtestületi körben megvitatni, majd szélesebb körben

Jóváhagyás:

a közoktatási törvény szerint a nevelőtestület fogadja el, a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó szakértő véleményét kérheti ki a jóváhagyáshoz.

Köznevelési törvény szerint a nevelőtestület fogadja el, az igazgató hagyja jóvá.

Nyilvánosságra hozás:

A pedagógiai program ismertetése a nevelőtestülettel a tanévnyitó értekezleten, szülőkkel első szülői értekezleten, diákokkal első osztályfőnöki órán

1 -1 példány elhelyezése az iskola igazgatójánál, a titkárságon, az iskola könyvtárában, a városi önkormányzatnál

Az iskola honlapján való megjelenítés

5


A pedag giai program k sz t s nek lehets ges folyamata munkacsoportok
A PEDAGÓGIAI PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK (LEHETSÉGES) FOLYAMATA - MUNKACSOPORTOK

Bevezető részt kidolgozó csoport

Tartalmi részt kidolgozó csoport

Helyi tantarvet kidolgozó csoport

Tárgyi- dologi, személyi költségvetési feltételeket összegző csoport

Egyéb kérdéseket kidolgozó csoport

  • Iskolai értékrendszert kidolgozó csoport

  • Cél-és feladatrendszert kidolgozó csoport

  • Követelményrendszert kidolgozó csoport

  • Tevékenységrendszert megalkotó csoport

  • Eljárásrendszert kidolgozó csoport (módszerek, eszközök)

  • Ellenőrzési, értékelési rendszert kidolgozó csoport

  • Helyi tantervet kidolgozó csoport

  • Feltételrendszert összegző csoport

6


A pedag giai program k sz t s nek megval s t sa
A PEDAGÓGIAI PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA FOLYAMATA - MUNKACSOPORTOK

A dokumentum akkor tölti be szerepét, ha a nevelésben- oktatásban egyértelműen biztosítja:

a nagyobb hatékonyságot

az intézmény zavartalan, színvonalas működését

A megvalósításban kiemelkedik az intézmény vezetőjének, a nevelőtestületnek a fenntartónak a felelőssége.

Köznevelési törvény- 97. §

(14) Az iskola 2012. december 31-ig felülvizsgálja pedagógiai programját, annak érdekében, hogy a kerettantervről szóló jogszabály, valamint e törvény rendelkezéseinek megfeleljen.

7


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! FOLYAMATA - MUNKACSOPORTOK

8


ad