Izgl t bas programmu licenc anas dati 2010 2012
Download
1 / 17

Izglītības programmu licencēšanas dati 2010. – 2012. - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Izglītības programmu licencēšanas dati 2010. – 2012. Izglītības kvalitātes valsts dienests Licencēšanas un reģistru departaments Departamenta direktore: Andra Šenberga Vecākās ekspertes: D.Jēkabsone, L.Neipreisa , I.Rākina, D.Zvaigzne 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Izglītības programmu licencēšanas dati 2010. – 2012.' - fergus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Izgl t bas programmu licenc anas dati 2010 2012

Izglītības programmu licencēšanas dati2010. – 2012.

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Licencēšanas un reģistru departaments

Departamenta direktore: Andra Šenberga

Vecākās ekspertes:

D.Jēkabsone, L.Neipreisa, I.Rākina, D.Zvaigzne

2013.


1 dati par visp r j s izgl t bas programmu licenc anu 2010 2012
1. Dati par vispārējās izglītības programmu licencēšanu 2010.-2012.

2010.gadā turpināta licenču nomaiņa saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, kas paaugstināja intensitāti licencēšanā 2009. un 2010.gadā.

Vispārējās izglītības likumā tika noteikts, ka līdz 2011.gada 1.janvārim jānodrošina pirmsskolas izglītības programmu atbilstību valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un to iesniegšanu licencēšanai. Līdz ar to samērā liels licencēto pirmsskolas izglītības programmu skaits 2010. un 2011.gadā.


Pirmsskolas izgl t bas programmu licenc ana 2010 2012
PIRMSSKOLAS licencēšanu 2010.-2012.izglītības programmu licencēšana 2010.-2012.

 • 2011.gadā licencētas 2 pirmsskolas izglītības profesionāli orientētā virziena programmas (mākslas virziens).

 • 2012.gadā 50,2% no licencētajās pirmsskolas izglītības programmām ir speciālās izglītības programmas. Salīdzinot ar 2010.gadu (24,9%) būtiski pieaudzis licencēto speciālās pirmsskolas izglītības programmu īpatsvars.


S peci l s pirmsskolas izgl t bas programmu licenc ana 2010 2012
S licencēšanu 2010.-2012.peciālās pirmsskolas izglītības programmu licencēšana 2010. -2012

 • Lielākais licencēto speciālās pirmsskolas izglītības programmu skaits: programmas bērniem ar valodas traucējumiem (32,5%); programmas bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem (19,7%); programmas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem (13%)


Pamatizgl t bas programmu licenc ana 2010 2012
PAMATIZGLĪTĪBAS licencēšanu 2010.-2012. programmu licencēšana 2010.-2012.

 • No 2010.-2012. licencētas 2064 pamatizglītības programmas.

 • 2010.gadā, ņemot vērā administratīvi teritoriālās reformas periodu, ir augsts licencēto izglītības programmu skaits, sakarā ar izglītības iestādes un dibinātāja datu izmaiņām.

 • 2011.- 2012. gada dati atspoguļo reālo situāciju izglītības programmu licencēšanā.

 • Augsts licencēto speciālās pamatizglītības programmu īpatsvars (2010.- 33,6%; 2011.- 46,1%; 2012.- 45,3%), kas liecina par iekļaujošās izglītības īstenošanas aktivizēšanos.


Speci l s pamatizgl t bas programmu licenc ana 2012
Speciālās licencēšanu 2010.-2012.pamatizglītības programmu licencēšana 2012.


Visp r j s vid j s izgl t bas programmu licenc ana 2010 2012
VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS licencēšanu 2010.-2012.izglītības programmu licencēšana 2010.-2012.

 • 2010.gadā, ņemot vērā administratīvi teritoriālās reformas periodu, ir augsts licencēto izglītības programmu skaits, sakarā ar izglītības iestādes un dibinātāja datu izmaiņām.

 • 2011.- 2012. gada dati atspoguļo reālo situāciju izglītības programmu licencēšanā.

 • Visvairāk tiek licencētas vispārizglītojošā virziena, kā arī matemātikas dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmas


Licences vispārējās izglītības programmas īstenošanai neklātienē, tālmācībā, vakara (maiņu) formā un īstenošanai apcietinājuma vietās

 • 2012.gadā samazinājies licencēto vispārējās izglītības programmu skaits īstenošanai neklātienē (t.sk. tālmācībā), kas samazina izglītības un izglītojamo mobilitātes iespējas.


2 dati par profesion l s izgl t bas programmu licenc anu 2010 2012
2 neklātienē, tālmācībā, vakara (maiņu) formā un īstenošanai apcietinājuma vietās. Dati par profesionālās izglītības programmu licencēšanu 2010.-2012.


Licenc to profesion l s izgl t bas programmu skaits pa veidiem
Licencēto neklātienē, tālmācībā, vakara (maiņu) formā un īstenošanai apcietinājuma vietāsprofesionālās izglītības programmu skaits pa veidiem

 • 2010.gadā, ņemot vērā administratīvi teritoriālās reformas periodu, ir augsts licencēto profesionālās izglītības programmu skaits, sakarā ar izglītības iestādes un dibinātāja datu izmaiņām (īpaša ietekme profesionālajā ievirzē, kur izglītības iestādes dibinātājs galvenokārt ir pašvaldība)


Licencētās sākotnējās neklātienē, tālmācībā, vakara (maiņu) formā un īstenošanai apcietinājuma vietāsprofesionālās izglītības programmas (pēc 9. vai 12.klases) pa plānošanas reģioniem


Licenc t s profesion l s s kotn j s izgl t bas programmas latvijas republikas noz mes pils t s
Licencētās profesionālās sākotnējās izglītības programmas Latvijas Republikas nozīmes pilsētās


L programmas Latvijas Republikas nozīmes icences sākotnējās profesionālās izglītības programmu (pēc 9. vai 12.klases) īstenošanai pēc izglītības iestādes dibinātāja2010.-2012.

 • Visvairāk sākotnējās profesionālās izglītības programmas (pēc 9. vai 12.klases) tiek licencētas īstenošanai IZM dibinātajās izglītības iestādēs (71,2%)


L programmas Latvijas Republikas nozīmes icences 2010. - 2012. profesionālo izglītības programmu īstenošanai (izņemot profesionālās ievirzes izglītības programmas)


L icences p rofesion l s ievirzes izgl t bas programm u steno anai 2010 2012
L programmas Latvijas Republikas nozīmes icences profesionālāsievirzesizglītībasprogrammu īstenošanai 2010.-2012.

 • Atskaites periodā izdotas 3006 licences profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai (mūzika, māksla, sports), t.i., 41,5% no visu licencēto profesionālās izglītības programmu skaita.

 • 2010. gadā izdoto licenču skaita palielinājumu ietekmēja administratīvi teritoriālā reforma, kā arī Kultūras ministrijas uzsāktā mūzikas izglītības reforma.


Pieprasītākās profesionālās izglītības programmas pēc kuru apguves tiek piešķirtas kvalifikācijas 2010.-2012.


ad