1 / 21

З досвіду роботи вчителя математики Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Піменової Тетяни Тимофіївни

З досвіду роботи вчителя математики Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Піменової Тетяни Тимофіївни. Тема виступу:. Стимулювання творчої ініціативи учнів на уроках математики. Яка радість особливо велика? Коли вдається досягти бажаного. Фалес Мілетський.

fergus
Download Presentation

З досвіду роботи вчителя математики Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Піменової Тетяни Тимофіївни

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. З досвіду роботи вчителя математики Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Піменової Тетяни Тимофіївни

 2. Тема виступу: Стимулювання творчої ініціативи учнів на уроках математики

 3. Яка радість особливо велика? Коли вдається досягти бажаного. Фалес Мілетський

 4. Основне завдання вчителя - навчити учнів самостійно здобувати знання. Найкращих результатів досягає той учитель, який добре організував самостійну роботу при вирішенні проблемної ситуації, коли формується і творче мислення, і пізнавальний інтерес.

 5. На кожному уроці я опираюсь на такі складові: • Забезпечення контакту з класом і кожним учнем на основі рівноправних відносин; • Урахування індивідуальних психологічних особливостей учнів; • Формування навичок користування математичною термінологією; • Організація пошукової роботи, спрямованої на формування творчого мислення; • Урахування сучасних тенденцій розвитку математичної науки; • Підвищення емоційної насиченості уроку; • Подача нового матеріалу емоційно забарвленим;

 6. Створення ситуацій, які б постійно зацікавлювали учнів навчальним матеріалом, зокрема об ’єктами, що вивчаються; • Підтримка інтересу до предмета; • Урахування особливостей учнів з образним мисленням.

 7. Одним із шляхів реалізації проблеми індивідуалізації навчання є його диференціація. Залежно від здібностей учнів створюю три групи, а учні самі вирішують, у якій групі можуть працювати. ІІ група-учні, які добре володіють шкільним матеріалом ІІІ група-учні,які потребують допомоги І група- сильні учні, які розв’я- зують завдання підвищеної складності, за -дачі творчого характеру

 8. На уроках проводжу багато самостійних робіт різного характеру, практичних занять, дидактичних ігор. Основна мета практикумів-навчальна.

 9. На кожному уроці вимагаю від учнів виконання вправ в усній формі. Адже добре розвинені навички усної лічби-одна з умов успішного вивчення математики.

 10. Математика-це той предмет шкільної програми, на уроках якого дитина вчиться отримувати перемоги над собою, розв’язуючи самостійно поставлені перед нею проблеми у вигляді умови конкретної задачі чи прикладу. А саме це і готує дитину до життя, до вміння брати ініціативу на себе.

 11. Постійне зацікавлення учнів предметом, відкриття можливостей для творчості на кожному уроці сприяють розвитку творчої діяльності учнів. Від зроблених на уроці відкриттів, а головне-відкриттів власних можливостей, учні отримують задоволення. Розв’язування задач творчого характеру не всім учням під силу, та й програмовим матеріалом їх передбачено недостатньо. Тому я намагаюсь створювати такі завдання, які вимагають творчого підходу до розв’язання. Прикладом творчих завдань є складання цікавих задач з віршованим текстом, задач за мотивами казок, задачі за малюнком.

 12. Задача Три товариші — сусіди Міркували до обіду: Як же хочеться водиці Із найкращої криниці. Тільки ж де її копати, Щоб дороги рівні мати Всім до кожної хатини? Допоможемо їм цю задачу розв'язати: Покажемо, де криницю копати.

 13. На уроках використовую естафети “Хто швидше ”, конкурси “ Вікторина ”, “ Розв’яжи кросворд ”, ігри “Знавці теорії ”, “ Карусель ” ; математичні диктанти “ Виправ помилку ” , “ Вірю - не вірю ”.

 14. Кросворд «Ознаки рівності трикутників» Ознаки рівності трикутників • По горизонталі: • 4. Дві прямі, які перетинаються під прямим кутом. 6. Перпендикуляр, опущений з верши ни кута на протилежну сторону трикутника. • 7. Сторона рівнобедреного трикутника. • 8. Сторона прямокутного трикутника. • 9. Відрізок, який сполучає вершину трикут ника із серединою протилежної сторони. • 10. Ознака рівності трикутників за стороною та кутами, прилеглими до неї. • 12. Трикутник, у якого дві сторони рівні. • По вертикалі: • Трикутник з прямим кутом. 2. Фігура, яка складається з двох півпрямих, що виходять з однієї точки. 3. Найбільша сторона прямо- кутного трикутника. 4. Ознака рівності трикутників за двома сторонами та кутом між ними. 5. Трикутник, у якого всі сторони рівні. 11. Ознака рівності трикутника за трьома сторонами.

 15. Гра-як музика, як танець, як картина художника чи витвір скульптора. Вона формує стосунки між дітьми, зближує їх. У грі діти пізнають світ, виражають себе. Гра-це мислення, уміння спілкуватися, тренінг пам’яті. Що сприяє розвитку творчих здібностей. Гра-це творчість і водночас праця. Вважається, що дорога до серця дитини лежить через гру. Захопившись нею, діти стають уважнішими, зібраними і дисциплінованими.

 16. Поєднуючи математику і поезію, використовуючи різноманітні форми і методи навчання, складаючи віршовані задачі, задачі-загадки, задачі за мотивами казок, інсценівки, я відчуваю, як зростає пізнавальний інтерес учнів, прищеплюється любов до математики Коса риска й два нулі. Один внизу, один вгорі. Знають учні всі достоту Позначають так…(відсоток) Якщо знайдете з охотою Від числа ви одну соту, То одержите в момент, Друзі, ви один…(процент)

 17. Хто мене діти впізнає? Люблю я воду, у морях гуляю, Кораблі всі обганяю. А розгадку той нам скаже, Хто блок-схему цю розв'яже. Хто мене діти впізнає? Люблю я воду, у морях гуляю, Кораблі всі обганяю. А розгадку той нам скаже, Хто блок-схему цю розв яже. +17 -19 х 7 +37 :4 :3 +8 33

 18. Тренувати розум, розвивати увагу, спостережливість, формувати вміння порівнювати і зіставляти допомагають віршовані рядки. Діти охоче відгадують їх. Я найменша , важливіша, Скрізь потрібна, хоч мала. Якби я із книжки вийшла, То була б усім біда …

 19. Коли в очах учнів з’являється вогник, непідробна увага, неприхована радість, чого не так легко досягти на звичайному уроці математики, то це і є творчість, розвиток здібностей, небайдужість до математики, прагнення пізнати життєву мудрість, зрозуміти досліджуване.

 20. Творчість – це те, що вдалося досягти, Творчість – це спосіб досягнення мети, Творчість – це радісні очі дитячі, Ті, що радіють найменшій удачі, Ті, що чекають на тебе. А ти – Вдячність в очах тих можеш знайти.

More Related