ta inir kayit ve y net m s stem semineri bayram keser mali hizmetler uzman n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ Semineri Bayram KESER Mali Hizmetler Uzmanı PowerPoint Presentation
Download Presentation
TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ Semineri Bayram KESER Mali Hizmetler Uzmanı

play fullscreen
1 / 48
Download Presentation

TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ Semineri Bayram KESER Mali Hizmetler Uzmanı - PowerPoint PPT Presentation

fergal
313 Views
Download Presentation

TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ Semineri Bayram KESER Mali Hizmetler Uzmanı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ SemineriBayram KESERMali Hizmetler Uzmanı T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Kuşadası, Mayıs 2013

 2. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 3. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 4. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 5. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri • DUYURULAR & MESAJLAR • Bu menü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri ile SGB Taşınır Kullanıcıları arasında haberleşme ve mesajlaşma amaçlıdır. • Duyurular bölümünde SGB Taşınır Kullanıcısının yaptığı duyurular ile Maliye Bakanlığınca programın kullanımına ilişkin genel duyurular yer almaktadır. • Mesajlar bölümünde ise taşınır kayıt işlemlerine ilişkin SGB Taşınır Kullanıcısı ile yapılan yazışmalar yer alır.

 6. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 7. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri • 2.2. TANIMLAR • Bu menüde, • taşınırların kaydedileceği fiziki veya sanal AMBARLAR, • edinilen ÜRÜNLER (Taşınırlar), • bu taşınırların edinildiği FİRMALAR, • aşınır talebinde bulunacak olan İSTEK BİRİMLERİ tanımlanacaktır.

 8. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri • Tanımlar menüsü açıldığında aşağıda görülen alt menüler açılır.

 9. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 10. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri Ambarın adı ve ambarın adresi, ambar sorumlusu alanları doldurulur, Aktif kutucuğu işaretlenerek Tamam butonuna tıklanılır. Eğer bir ambardan giriş ve çıkış yapılmayacaksa buradaki işaret kaldırılarak pasif hale getirilir. Açılmış ambarların ad, adres ve sorumlu bilgileri “Ambar Düzenle” butonu ile yeniden düzeltilebilir, değiştirilebilir. Bu ambarlara herhangi bir giriş çıkış işlemi yapılmamış ise “Ambar Sil” butonu ile silinebilirler.

 11. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri • TAŞINIR KOD LİSTESİ VE MALZEME TANIMLARI • İdarenin edindiği veya edineceği taşınırlar öncelikle bu bölümde tanımlanmalıdır. • Malzemelerin tanımı; Taşınır Kod Listesindeki sınıflandırmaya ve bu sınıflandırmadaki detaylandırmalara göre, taşınırların ayırıcı özellikleri ile taşınırların giriş ve çıkış işleminde esas alınan ölçü birimleri dikkate alınarak bu bölümde yapılır.

 12. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri “Taşınır Kod Listesi ve Malzemeler” menüsüne tıklandığında aşağıdaki pencere gelecektir.

 13. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri Tanımlanmak istenen taşınırın kaydedileceği hesap koduna göre (Örneğin; 253 Makine ve Cihazlar) ilgili bölüme tıklanılır ve açılan her alt menüden son sınıflandırmaya kadar gidilir. Kısa yoldan ilgili detaya inebilmek için üst barda yer alan Taşınır Grubu Sorgula butonu tıklanarak açılan pencereye ilgili ürünün ismi yazılıp sorgulanılır.

 14. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 15. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 16. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 17. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 18. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 19. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 20. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 21. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 22. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 23. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 24. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 25. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 26. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri FİRMA TANIMLARI Satın alma yoluyla edinilen taşınır malların giriş kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli olan firma bilgileri bir kereye mahsus olmak üzere bu menüden sisteme tanıtılır. Aynı firmadan alınan tüm ürünlere ilişkin taşınır işlem fişleri oluşturulurken firma bilgisi sistem tarafından kullanıcı ekranına açılır kutu şeklinde gösterilmektedir.

 27. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 28. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 29. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 30. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 31. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 32. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 33. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 34. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 35. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 36. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 37. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 38. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 39. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 40. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 41. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 42. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 43. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 44. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 45. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 46. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

 47. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri Teşekkür ederim…..Bayram KESERMali Hizmetler Uzmanı