slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Възможности за ПЧП в транспортния сектор

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Възможности за ПЧП в транспортния сектор - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Възможности за ПЧП в транспортния сектор. Брюксел, 03.06.2008 Моника Мрожек. Европейска инвестиционна банка. Банката за дългосрочен кредит на ЕС – създадена с Римския договор от 1958г.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Възможности за ПЧП в транспортния сектор' - ferdinand-leonard


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Възможности за ПЧП в транспортния сектор

Брюксел, 03.06.2008

Моника Мрожек

slide2
Европейска инвестиционна банка
 • Банката за дългосрочен кредит на ЕС – създадена с Римския договор от 1958г.
 • Предоставя дългосрочно финансиране за проекти от частния и държавния сектор, които насърчават европейската интеграция
 • Поддръжка на политиките на ЕС – нестопанска цел
 • ААА финансова институция с регистриран капитал 164.8 млрд. Евро
 • Акционери – 27те Страни-членки
 • През 2007г. са дадени заеми на обща стойност 47.8 млрд. Евро, от които:
  • За ЕС – 41.4 млрд. Евро
  • За страни-партньори – 6.4 млрд. Евро
slide3
Инвестиции в транспортния сектор (приоритет на Европейската инвестиционна банка)
 • Насърчаване на икономически изгодни и финансово устойчиви транспортни решения
 • Фокус върху железопътния сектор, тъй като има конкурентно предимство:
  • Високоскоростни връзки
  • Градски и междуградски транспорт
  • Основни товарни коридори
 • Насърчаване на мулти-модална интеграция
 • Подкрепа на подхода на ЕС за създаване на конкурентоспособна ЖП система (паневропейски транспортни коридори)
 • Внимателен подбор на нови възможности за инвестиция:
  • Поддръжка на политиките на ЕС
  • Технически изгодни инвестиции
  • Добри икономически показатели
  • Добро опазване на околната среда
  • Достатъчен кредит
slide4
Характеристики на ПЧП
 • Значимо правно и структурно разнообразие
 • Използване на частните умения за увеличаване ефикасността на публичните услуги
 • Основават се на предлагане на услуги, а не на активи
 • Включват уговорки за поделяне на риска, укрепени от частните финанси
 • Често, но не винаги, финансирането е по проекти
 • Често са включени много дългосрочни заеми
slide5
Защо ПЧП?(Участие на частния сектор)
 • Повишено използване на уменията на частния сектор за услугите на обществения; всеки партньор прави това, в което е най-добър
 • Плащането е свързано с предоставянето на услуга от частния партньор
 • Дългосрочен подход към проектирането, изграждането, поддръжката
 • Оптимално реалистично поделяне на риска и обхвата на иновацията
 • Подобрено “качество за пари” за публичния сектор
 • По-доброто регулиране и отговорността остават в публичния сектор

При правилни условия частното участие може да предложи допълнителен инструмент към традиционния начин за финансиране на транспортни инвестиции

slide6
Ключови въпроси за финансирането на ПЧП
 • Правна и институционална рамка (включително сигурност и договорни права за прилагане)
 • Политическа воля за ПЧП и конкретен проект (включително страните и задълженията в структурата на ПЧП)
 • Конкуренция и наличие на партньори за ПЧП
 • Прозрачна процедура на отдаване
 • Наличност и капацитет за дългосрочен заем
 • Подходящ баланс между риска и възвръщаемостта между частния и обществения сектор
 • Служба за сравнение на обществения сектор (позволява оценката на добавената стройност на ПЧП за публичния сектор)
slide7
Ключови въпроси за финансирането на ПЧП(свързани с проекта)
 • Добре определен проект, ясно предназначение на частния партньор и конкретни цели на проекта
 • Опит и финансово стабилни изпълнители
 • Правилно разпределение на риска между включените страни (рискът трябва да бъде за страната, която най-добре може да го управлява)
 • Икономическа и финансова изгода (предвидими парични потоци, стабилен финансов модел)
 • Наличност на алтернативни доставчици
slide8
Ключови въпроси за финансирането на ПЧП(Правни аспекти)
 • Прозрачна правна структура
 • Възможност за намеса на кредитори
 • Адекватни клаузи за защита при прекратяване на договора
 • Други фактори за намаляване на риска в структурата на договора (защита от: закъснение в проекта, надвишаване на разходите, екологични въпроси, промяна в закона, форсмажор и др.)
slide9
Програми за ПЧП: ключови фактори за успех
 • Капацитет на публичния сектор за управление на неговата част от партньорството и стабилно политическо обвързване
 • Конкурентоспособност в тръжния процес
 • Подходящо поделяне на риска
 • Икономическа полза – осъществимост и приемливост
slide10
Подходът на Европейската инвестиционна банка към ПЧП
 • ПЧП са допълнителна възможност за политика. Няма предпочитание към никой особен метод на отдаване
 • ПЧП разширяват възможността за експертиза и финансово наличие за инфраструктурни инвестиции
 • Фокус на Европейската инвестиционна банка върху стратегически обществени услуги с ясен потенциал за добавена стойност от частното участие
 • Конкурентни търгове
 • Подпомагане на всички участници в търговете във фазата на отдаване
 • Допълнителни услуги от банки и капиталови пазари
 • Ползите се прехвърлят върху крайните потребители и данъкоплатците
2006 2007
Примери за ПЧП проекти финансирани от Европейската инвестиционна банка (период 2006 – 2007)
 • Автомагистрали: М50 в Ирландия, М3 & М6 в Унгария
 • Друга транспортна инфраструктура: виадукт във Франция
 • Градски транспорт: метро в Мадрид, Севиля
 • Училища: Ню Касъл (Великобритания)
 • Болници: Мурция (Испания), Ню Стафордшир (Великобритания)
 • Третиране на отпадни води: Брюксел
slide12
Ролята на Европейската инвестиционна банка в ПЧП
 • Финансиране
  • Над 100 финансирани проекта за ПЧП
  • Обем на финансирането на ПЧП 20 млрд. Евро
  • Дългосрочни заеми и безлихвени периоди
  • Ниски разходи за фондове
  • Гъвкави структури
  • Катализатор за друго финансиране
 • Обществена политика
  • Консултант на Обществените власти в страните членки и страните пред присъединяване, и на Европейските институции
  • Обмен на опит за други ПЧП
  • Мулти-секторенноу-хау и географски обхват
  • Прилагане на добри практики в ПЧП
slide13
За контакти

Европейска инвестиционна банка

Отдел “Дейност в Полша”

Fax: +352 43 79 874 98

Kim Kreilgaard, Началник отдел, тел. +352 43 79 874 64

Monika Mroczek, Отдел “Заеми”, тел. +352 43 79 874 52

http://www.eib.org