slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Utviklingstrekk i oljevernberedskap Sjur W. Knudsen Adm. dir. 26. mars 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Utviklingstrekk i oljevernberedskap Sjur W. Knudsen Adm. dir. 26. mars 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Utviklingstrekk i oljevernberedskap Sjur W. Knudsen Adm. dir. 26. mars 2009 www.nofo.no. Samarbeids partnere. Kunder (medlemmer). Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. NOFO. Stående beredskap: Beredskapsvakter 4 OR fartøyer i omr.beredsk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Utviklingstrekk i oljevernberedskap Sjur W. Knudsen Adm. dir. 26. mars 2009' - ferdinand-joshua


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Utviklingstrekk i oljevernberedskap

Sjur W. Knudsen Adm. dir.

26. mars 2009

www.nofo.no

slide2

Samarbeids

partnere

Kunder

(medlemmer)

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

NOFO

Stående beredskap:

Beredskapsvakter

4 OR fartøyer i omr.beredsk.

5 baser med utstyr og personell (80)

20 OR fartøyer (pool)

25 slepefartøyer (pool)

Helikopterpool

Sintef/Akvaplan-niva

Meterologisk institutt

Tankbåter (Teekay)

Kystverket/Kystvakten og IUA’ene

Leverandører :

Norlense, NOFI, Framo,

Norges brannskole, NPS,

NNB, MMB, SeaWorks,

Sintef/Veritas/Akvaplan-niva,

OSRL / EARL,

Kongsberg satelittstasjon.

Sture, Mongstad, Ormen Lange

og Snøhvit terminaler

Rød farge : Leverandører i N-N

Alle

operatørselskap

på norsk sokkel

betydelige oljevernressurser
Betydelige oljevernressurser
 • 16 havgående lenser
 • 16 oljeopptakere med stor kapasitet
 • Store lagre av dispergeringsmiddel
 • Satellitt, fly og helikopter
 • Avtaler som gir tilgang til store personell- og oljevernressurser
kontinuerlig trening omfattende velser hvert r
40-45 standardøvelser med NOFO-utstyr

Ca 10 øvelser knyttet til utsjekk

Ca 5 øvelser knyttet til beredskap/leteboring

5-10 table-top øvelser med operatørselskaper

Deltakelser i seks beredskapsøvelser med operatør

5-10 table-top øvelser med Kyv/IUA

To fullskala øvelser etter NOFOs samarbeidskonsept

En øvelse med olje på vann

30 ulike NOFO-kurs

8-10 samlinger med beredskapsgrupper

2 aksjoner i 2008 (Statfjord og Draugen)

1 samordningsøvelse med Kystverket

Større antall interne øvelser/trening

Kontinuerlig treningOmfattende øvelser hvert år
verden forandrer seg nye utfordringer
Verden forandrer segNye utfordringer
 • Økt boreaktivitet med muligheter for flere produksjonsinnretninger
 • Utvidet aktivitet
  • I nye områder både i sør og nord
  • I mer miljøsensitive områder
  • Nærmere land
 • Strengere miljøkrav og økende forventninger til kvalitet i alle ledd i oljevernberedskapen
 • Til dette ønsker vi om mulig bedre utstyr :
  • Lett og sikkert å operere
  • Fungere under krevende værforhold (strøm og bølgehøyder)
  • Kort mobiliseringstid
sentrale utviklingstrekk
Sentrale utviklingstrekk
 • Mer oljevernutstyr for åpent hav
  • 4 nye havgående lenser og oljeopptakere
  • utgjør 25% kapasitetsøkning
 • Flere systemer på kjøl
  • økes fra 4 til 6 områdeberedskapsfartøyer
  • utgjør 50% økning
 • Rolledeling oljevernberedskap : Operatør - NOFO – IUA
  • Oljevernberedskap i Barentshavet
 • Kyst- og strandsoneberedskap styrkes
 • Teknologiutvikling for bedre løsninger
 • Videreutvikling av den norske samarbeidsmodellen
oljevernberedskap i barentshavet
Oljevernberedskap i Barentshavet
 • Samarbeidet mellom IUA Midt-Finnmark og NOFO om beredskapsløsning for leteboringen på NUCULA II høsten 2008
 • Barriere 1 :
  • 1. system innen 2 timer
   • På feltet
   • Utstyrsoperatører om bord
  • 2. system innen 6 timer
   • Utstyrsoperatører om bord
  • 3. system innen 10 timer
   • Utstyrsoperatører om bord
  • 4. system innen 41 timer
   • Områdeberedskap Troll. Egne utstyrsoperatører
 • Barriere 2 :
  • 1. system innen 24 timer (Kystvakt)
   • Operasjonsplan for området
  • 2. system innen 34 timer (StatoilHydro)
   • Identifiseres som Områdeberedskapen Haltenbanken
 • Barriere 3 :
  • 8 kystsystemer innen 34 timer (16 fiskefartøy)
 • Barriere 4 :
  • Strandsonen, herunder inntil 12 fiskefartøy m/mannskaper som også kan støtte en strandaksjon innen 34 timer
kyst strandsone satsning
Kyst & Strandsone satsning

Forbedret avtale med IUA’ene

Revidert samarbeidsavtale fra 01.01.09, klarere krav til leveranse og responstid, justert kompensasjon

Styrke operativ ledelse innen kyst og strand

Utvidet operasjonsledelse

Ny operasjonell beredskapsplan, klarere og entydige prosedyrer for innsatspersonell

Økt fokus på opplæring av NOFO personell

Kursing av IUA personell gjennom NBSK og tilføre opplæringsutstyr (Harbour Buster, Absorbentspreder, etc)

Samarbeidsavtaler med frivillige

Inngått samarbeidsavtale med WWF

Etablere avtaler om arbeidsfartøy, transport og avfallshåndtering

Inngått rammeavtale om bruk av 1-3 landgangsfartøyer langs hele kysten

Etablere stående beredskapsteam

Spesialteam på 50 nøkkelpersoner vil bli implementert i 2009

Nyanskaffelser

- 6 Current Busters i bestilling

Lokale kystfiskefartøy

- Utvidet / videreutviklet bruk av lokale kystfiskefartøy – samarbeidsprosjekt vurderes

teknologiutviklingsprogrammet oljevern 2010
Teknologiutviklingsprogrammet ”Oljevern 2010”

I samarbeid med Kystverket

Vi ønsker en aksellerert teknologisk utvikling innen fire viktige områder:

Oppsamlingsteknologi

Dispergering

Fjernmåling

Kyst- og strandoperasjoner

NOFO kan bidra med betydelig økonomisk støtte slik at banebrytende ideer kan realiseres.

slide11

Teknologiutviklingsløpet

Prosjektidé (”White Paper”)

Utarbeide prosjektforslag

Gjennomføring av utviklingsprosjekt

Bygging av prototype

 Milepæl medio 2010

Testing og utprøving av prototype

Kommersialisering

NOFO-innkjøp av min. 1 ex

utredning oljevernberedskap lofoten og vester len
Utredning oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen
 • Målsetningen for arbeidet er som følger :
  • å videreutvikle kystnær oljevernberedskap
  • å øke kunnskap om strømforhold og spesielle områdetyper som kan være en utfordring i en oljevernaksjon
  • å utarbeide en overordnet beredskapsplan samt mer detaljerte beredskapsplaner for delscenarier slik at vi kan demonstrere en effektiv, troverdig og robust oljevernberedskap i området.
 • Delprosjekter
  • Rasurer
  • Strømforhold
  • Områdetyper og strategier
  • Dimensjoneringskriterier og systemytelser
  • Beredskapsalternativer
  • Beredskapsplan
 • Tidsplan
  • Prosjektet planlegges påbegynt primo mars 2009 og avsluttes primo desember 2009
videreutvikling av samarbeidsmodellen
Videreutvikling av samarbeidsmodellen

Samarbeidsmodellen videreutvikles nå bl.a. gjennom :

Vår kyst- og strandsone satsning

Vårt teknologiutviklingsprogram i samarbeid med Kystverket

Felles HMS-perm for kyst og strand

Felles overvåkingsfly

Felles opplæring i oljevern for kyst & strand

Prosjekt for helhetlig kompetansebygging akutt forurensning

Samarbeid i øvelses sammenheng

Regulære samarbeidsmøter på ledelsesplan

Privat

NOFO

Statlig

Kyv

Kommunalt

IUAer

nye byggesteiner i nord neste trinn i regjeringens nordomr destrategi
Nye byggesteiner i Nord - neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi
 • 2.2.3 Styrke oljevernberedskap
  • ”Det er nødvendig med en samlet analyse av den fremtidige oljevernberedskapen både med tanke på teknologiutvikling og dimensjonering. Målsettingen må være en styrket oljevernberedskap, både når det gjelder kystnære områder og havområder lenger nord.
  • Det er viktig med en helhetlig tilnærming der man ser både på offentlig og privat beredskap. FKD har tatt initiativ til et arbeid som danner grunnlag for satsningen i området i samarbeid med andre departementer og etater.
  • Regjeringen arbeider også med å utvikle kravene som stilles til oljeindustrien når det gjelder sikkerhet og beredskap i nordområdene. Både FKD, MD og OED er sentrale i dette arbeidet. For å sikre et godt samspill mellom alle aktører, offentlige og private, ser regjeringen behov for et bredt sammensatt beredskapsforum”

”Den norske modellen” kan her videreutvikles gjennom et aktivt samarbeide mellom statlige, kommunale og private aktører for helhetlig realisering av en styrket oljevernberedskap i henhold til ovennevnte !

oljevern milj vern
Oljevern = Miljøvern

Oljevern, forebygging og bekjempelse av akutt oljeutslipp, er en av de viktigste miljøsatsninger for petroleumsindustrien på norsk sokkel

Effektivt oljevern er en forutsetning for videreutvikling av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel

MILJØET ER I FOKUS FOR ALT VI GJØR

kort om nofo
Kort om NOFO
 • Etablert i 1978.
 • Samarbeidende sammenslutning av 21 operatører.
 • NOFO skal etablere og vedlikeholde en beredskap på norsk kontinentalsokkel for å bekjempe oljeforurensning basert på operatørenes behov utover feltberedskap.
 • I 2001 ble operatørene ansvarliggjort for oljevernaksjoner i kyst- og strandsonen ved påslag av olje sluppet ut fra innretninger på sokkelen. Operatørene har ansvarliggjort NOFO som operasjonsleder for slike oljevernaksjoner.
strategi
Strategi
 • Gi helse, miljø og sikkerhet høyeste prioritet i alle operasjoner
 • Bekjempe oljesøl ved mekanisk oppsamling og dispergering når dette gir miljøgevinst
 • Sikre at næringens oljevernpolitiske utfordringer blir ivaretatt i forhold til myndighetene og opinionen gjennom godt samarbeid med Oljeindustriens Landsforening (OLF)
 • Ha gode samarbeidsrelasjoner til statlige, kommunale og private oljevernorganisasjoner
 • Styrke lokal miljøinnsats og oljevern gjennom aktivt samarbeid med de Interkommunale Utvalgene mot Akutt forurensing (IUAene)
 • Utvikle felles standarder og retningslinjer for oljevern i nært samarbeid med medlemmene og myndighetene
 • Heve kunnskaps- og kompetansenivået innenfor kyst- og strandsoneberedskap i nært samarbeid med avtalepartnerne
 • Kontinuerlig forbedre oljevernberedskapen gjennom utvikling av teknologi og operasjonelle arbeidsprosesser
 • Utvikle oljevernkompetanse gjennom kurs, trening og øvelser av eget personell og avtalepartnere
 • Videreutvikle den norske samarbeidsmodellen innen oljevern
satsningsomr der
Oljevernutstyrets tekniske tilstand – utvikle beste praksis for inspeksjon/vedlikehold av eget utstyr og tilhørende utrustning på OR-fartøy, samt kvalitetssikring av nytt utstyr

Operasjonell beredskap – gjennomgang og forbedring av NOFOs arbeidsprosesser

Operasjonell praksis – videreutvikle metoder for bruk av oljevernutstyr

Planverket – fullføres, inkludere IUAer og andre samt utvikle den operasjonelle delen

Kompetanseutvikling internt/eksternt – kurs, trening og øvelse

Utvidelse av områdeberedskap – konsekvenser

Dispergering – videreutvikle strategi, metoder og teknisk utstyr

Kyst og strandsone – videreutvikle strategi, metoder og ressurser

Ny oppsamlingsteknologi – teknologiutvikling av oljevernutstyr for hav, kyst og strand, inkl. nye områder med nye utfordringer

Videreutvikle den norske samarbeidsmodellen innen oljevern (stat – kommune - privat)

Satsningsområder
mange myter og un yaktigheter
Mange myter og unøyaktigheter

”Oljevernutstyret fungerer ikke i bølger over 2,5 meter”

FEIL !

 • Oljelensene fungerer i bølgehøyder på over 6 meter

Naturen ordner opp

 • Ved kraftig sjø og høye, brytende bølger skjer en naturlig knusing og nedblanding av oljepartiklene.

Bølgene avgjør

 • Dersom det ikke er brytende bølger kan oljevernutstyret fungere i høyere sjø. Under Prestige-aksjonen utenfor Spania i 2002/2003 opererte NOFO effektivt i bølgehøyder på opp til 9 meter.
mange myter og un yaktigheter1
Mange myter og unøyaktigheter

”Det er ikke mulig å operere i mørke og dårlig sikt”

FEIL!

 • Vi opererer i mørke og dårlig sikt.

Moderne utstyr

 • Fartøyene har oljedetekterende radar og infrarøde sensorer. Kan følge et oljesøls utbredelse og drift uten å være avhengig av dagslys eller god sikt.
 • Informasjon fra fly og helikopter hentes via sensorer som ikke er avhengige av god sikt og dagslys, og som overføres direkte til fartøy.
ad