adaptatiemaatregelen kusttoerisme n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Adaptatiemaatregelen Kusttoerisme PowerPoint Presentation
Download Presentation
Adaptatiemaatregelen Kusttoerisme

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Adaptatiemaatregelen Kusttoerisme - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Adaptatiemaatregelen Kusttoerisme. Workshop “Hoe dynamisch is ons kusttoerisme in tijden van klimaatverandering ?” Blankenberge, 14 oktober 2010 A. Volckaert ( Arcadis ) & R. De Sutter ( Ugent ). Overzicht. Inleiding tot CLIMAR Klimaatsveranderingen voor onze kust

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Adaptatiemaatregelen Kusttoerisme' - ferdinand-curtis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
adaptatiemaatregelen kusttoerisme
AdaptatiemaatregelenKusttoerisme
 • Workshop “Hoe dynamisch is ons kusttoerisme in tijden van klimaatverandering ?”
 • Blankenberge, 14 oktober 2010
 • A. Volckaert (Arcadis) & R. De Sutter (Ugent)
overzicht
Overzicht
 • Inleiding tot CLIMAR
 • Klimaatsveranderingen voor onze kust
 • Toeristische waarden onder druk
 • Aanpassingsmaatregelen
 • Toelichting werksessie (namiddag)
wat is climar
Wat is CLIMAR ?
 • SSD – onderzoeksproject Belspo
 • Doelstelling
  • In kaart brengen van CC effecten op zee en kust
  • Ontwikkelen van een duurzame aanpassingsstrategie
 • Eigenschappen
  • Multi-disciplinair
  • Beleidsrelevant
  • Gevalstudies kustverdediging, visserij, kusttoerisme
  • Klimaatverandering & autonome verandering

www.arcadisbelgium.be/climar

klimaatsveranderingen voor onze kust
Klimaatsveranderingen voor onze kust
 • Gevolgen van klimaatverandering voor onze kust:
  • Algemene (Primaire) effecten
  • Potentiële effecten aan de kust
algemene effecten
Algemene effecten

Algemene effecten intussen bekend maar onzekerheid over kwantitatieve effecten:

 • Evoluties van gemiddelden:
  • stijging van de temperatuur
  • stijging van de zeewaterspiegel
  • neerslagtoename in winter
  • neerslagdaling in zomer
  • meer verdamping
  • Toename in extreme omstandigheden
  • uitzonderlijke neerslagbuien
  • meer hittegolven
  • minder koudegolven
potenti le effecten aan de kust
Potentiële effecten aan de kust
 • De kust is een “ climate hot spot “
 • Stijging zeewaterspiegel + verandering van de stormen (wind, golven)  meer kans op overstroming ?
 • Stijging van de zeewatertemperatuur en de luchttemperatuur  meer toeristen ?
 • Verandering in stroming (en sedimentatie)  impact naar de havens ?
toeristische waarden onder druk
Toeristische waarden onder druk
 • Belang van kusttoerisme
 • Toeristische waarden onder druk
belang van kusttoerisme
Belang van kusttoerisme
 • Strategisch Beleidsplan Kust
 • Westtoer & Toerisme Vlaanderen
 • Intens gebruik van de kust
 • Dagtoerisme: 18,1 M (2009)
 • Verblijfstoerisme (2007):
 • Commercieel: 16,8 M overnachtingen
 • 2° verblijven: 17,2 M overnachtingen
 • Jachthavens: 0,15 M overnachtingen
 • Economisch belang kusttoerisme (KT)
belang van kusttoerisme1
Belang van kusttoerisme
 • Economisch belang kusttoerisme (KT)

Dagtoerisme - 2009

(Westtoer, 2010)

Verblijfstoerisme - 2007

(Westtoer, 2009)

 • Geen recente data voor 2009
 • Enkel data voor Reca (restaurant – café)
 • Reca:
  • Commercieel: 15,51 €/pers
  • 2° Verblijf: 9,47 €/pers
 • Bevindingen
  • Reca belangrijkste aandeel
  • Bij crisis, geen besparing op Reca, wel bv. op shopping
toeristische waarden onder druk algemeen
Toeristische waarden onder druk - Algemeen
 • Secundaire effecten
 • Ecologische
 • Water kwaliteit
 • Habitat kwaliteit
 • Habitat wijziging
 • Productiviteit
 • Geografische veranderingen
 • Introductie niet-inheemse soorten
 • Biodiversiteit
 • Economische
 • Veranderingen in productie
 • Productie waarde
 • Exploitatie kosten
 • Schadekosten
 • Nieuwe opportuniteiten
 • Economisch resultaat
 • Sociale
 • Aantrekkingskracht
 • Tewerkstelling
 • Vestiging
 • Veiligheid
 • Bereikbaarheid
 • Gezondheid
 • Culturele waarde
 • Welzijn
toeristische waarden onder druk indicatoren
Toeristische waarden onder druk - Indicatoren
 • CLIMAR indicatoren kusttoerisme
 • Verlies van strandoppervlakte
 • Potentiële toename van aantal zeezoogdieren
 • Toename aantal topdagen door betere weersverwachtingen
 • Toename reistijd voor dagtoerisme
 • Verhoogd risico schade aan jachthavens
 • Stijging toegevoegde waarde kusttoerisme
verlies van strandoppervlakte
Verlies van strandoppervlakte
 • Definitie
 • % recreatief strand dat erodeert per jaar
 • Verantwoordelijke instantie
 • MDK, Afdeling Kust
 • Methodologie
 • Def. recreatief strand = 100% droog + 10 % nat
 • Bepaling droog & nat strand voor CLIMAR scenario’s (erosiemodel WL)
 • Koppeling van erosiemodellen (WL) aan het recreatief strand
 • Koppeling aan aantal toeristen/m²
verlies van strandoppervlakte1
Verlies van strandoppervlakte
 • Prognoses 2040 & 2100
verlies van strandoppervlakte2
Verlies van strandoppervlakte
 • Methodologie
 • Koppeling aan aantal toeristen/m²
  • Geen data over max. verzadiging strand
  • Aannames:
   • Topdag = verzadiging
   • Toeristen op topdag (bron Westtoer)
    • Dagtoeristen: 250.000
    • Verblijfstoeristen: 300.000 (factor x1,2)
 • Belang van strandbreedte
  • Decisio (2009): NL stranden
   • Minimaal: 50 m droog strand
   • Optimaal: 70 à 90 m droog strand
   • Maximale grens: 170 m droog strand
potenti le toename van aantal zeezoog dieren
Potentiële toename van aantal zeezoog-dieren
 • Definitie
 • Potentiële toename aantal zeezoogdieren (ZZD)
 • Verantwoordelijke instantie monitoring
 • BMM – Strandingen, luchtobservaties & PoDs
 • Methodologie
 • Expert kennis J. Haelters

(Haelters et al., 2010)

potenti le toename van aantal zeezoog dieren1
Potentiële toename van aantal zeezoog-dieren
 • Prognoses 2040 & 2100
 • Ondanks bewijzen van CC op zeezoogdieren, onzekerheid rond prognoses door natuurlijke variatie en andere externe factoren
 • 2040:
 • verder zetting huidige trends
 • 2100:
 • bij creatie onverstoord habitat toename zeehonden
 • bij toename t° mogelijk herstel van tuimelaar of gewone dolfijn, maar mogelijks verdwijnen van bruinvis en witsnuitdolfijn
 • vertaling naar toeristisch potentieel?
toename aantal topdagen door betere weersver wachtingen
Toename aantal topdagen door betere weersver-wachtingen
 • Definitie
 • Toename aantal topdagen
 • Verantwoordelijke instantie
 • Westtoer – dagtoerisme & weer
 • Methodologie
 • Definiëring types (top)dag i.f.v. weerparameters
 • Bepaling # (top)dagen voor CLIMAR scenario’s
 • Koppeling aan aantal dagtoeristen
 • Alternatieve methode op basis van directe koppeling toeristen en weerparameters
toename aantal topdagen door betere weersver wachtingen1
Toename aantal topdagen door betere weersver-wachtingen
 • Methodologie
 • Definitie topdag (>200.000 toeristen):
  • Temperatuur: 23° C
  • Neerslag: 0 mm
  • Uren zonneschijn: 8 hr
 • Bepaling aantal topdagen voor CLIMAR scenario’s
 • Aanname: topdagen ~ 50% dagtoerisme (dus factor x2)
 • Aanname: verblijfstoeristen ~ dagtoerisme +20% (dus factor x1,2)
 • Aanname: kustbevolking (215.000 inwoners) wordt niet in rekening gebracht
 • Prognoses 2040 & 2100: ?
alternatief topdag
Alternatief topdag
 • Alternatief
 • op basis van reeds uitgevoerde berekeningen Westtoer (2003)
toename reistijd voor dagtoerisme
Toename reistijd voor dagtoerisme
 • Definitie
 • Toename reistijd uitgedrukt als de combinatie van verkeersintensiteit en schade aan de transportinfrastructuur
 • Verantwoordelijke instantie monitoring
 • Agentschap Wegen en Verkeer
 • Statistics Belgium FOD economie
 • Methodologie
 • Gemiddeldaantal auto’s op de kustwegen (~ 88% dagtoeristen)
 • Gemiddeldaantaltoeristen per trein (~2,3 miljoen; 12% dagtoeristen)
 • Schadetransportinfrastructuur (WL)
 • Reistijd van toeristen (gem. 1u30’)
toename reistijd voor dagtoerisme1
Toename reistijd voor dagtoerisme
 • Prognoses 2040 & 2100
 • Nog in uitvoering
 • Still to do:
  • Max. reisduurbereidheid toeristen
  • Verzadigingsgraad kustwegen (max. aantal auto’s)
verhoogd risico schade aan jachthavens
Verhoogd risico schade aan jachthavens
 • Definitie
 • Schade aan infrastructuur in jachthavens (aanlegplaatsen, boten, …) ~ zeespiegelstijging, toename van stormen
 • Verantwoordelijke instantie
 • MDK, afdeling Kust
 • Methodologie
 • Kosten voor herstel van schade (in Euros); op basis van cijfers uit het verleden en/of prognoses met hydraulische schademodellen
 • Prognoses 2040 & 2100 ?
 • Nog geen indicatie van toenemende schade
stijging toegevoegde waarde kusttoerisme
Stijging toegevoegde waarde kusttoerisme
 • Definitie
 • Toegevoegde waarde = omzet – ingekochte goederen
 • Verantwoordelijke instantie
 • ?
 • Methodologie
 • Bepaling toeristen (dag- verblijfstoeristen)
 • Bestedingspatroon
 • Omzet /toegevoegde waarde van de verschillende activiteiten
 • Prognoses 2040 & 2100
 • a.d.h.v. prognoses dag/verblijfstoeristen gekoppeld aan indicatoren * bestedingspatroon
 • a.d.h.v. toegevoegde waarde/omzet van verschillende activiteiten binnen sector
aanpassingsmaatregelen
Aanpassingsmaatregelen
 • Waarom adaptatie
 • Evaluatiecriteria aanpassingsmaatregelen
 • Aanpassingsmaatregelen voor kusttoerisme
waarom adaptatie
Waarom adaptatie
 • Definitie
 • Actie ondernemen om:
 • De kans dat klimaatseffecten zullen plaatsvinden te reduceren; of
 • Om de gevolgen ervan te reduceren
evaluatie criteria adaptatie
Evaluatie-criteria adaptatie
 • CLIMAR evaluatiecriteria
 • Adaptatie typologie
 • Belangrijkheid (~effect vermindering)
 • Haalbaarheid
 • No-regret maatregel
 • Ecosysteembenadering
 • Multi-sectoraal karakter
 • Dringendheid
 • Institutionele complexiteit
aanpassingsmaatregelen voor kusttoerisme
Aanpassingsmaatregelen voor kusttoerisme
 • CLIMAR adaptatiemaatregelen
 • Klimaattaks (~verblijfstaks)
 • Strandophoging toeristisch strand
 • All-year-round accommodatie
 • Klimaatsbestendige bouwvoorwaarden
 • (Klimaat)noodplan jachthavens
 • Online kustweerbericht
 • Artificiële eilanden (toerisme & natuur)
 • Tol t.b.v. verkeersspreiding
klimaattaks verblijfstaks
Klimaattaks (~verblijfstaks)
 • Definitie
 • Een vast bedrag of bepaald % van de totaleverblijfskost die bijkomstigaangerekendwordt en die gebruiktkanwordenomklimaatonderzoek of bepaaldetoeristischeadaptatiemaatregelentefinanciëren.
 • Bestaande praktijkervaring
 • Analoog als aan de verblijfstaks of toeristentaks
 • Monitoring fonds (vb. Zandwinning, windenergie)
 • Input voor berekening
 • basiskost = admin. kost
 • max. kost ~ draagvlak ?
strandophoging toeristisch strand
Strandophoging toeristisch strand
 • Definitie
 • Strandsuppleties nodig voor behoud of uitbreiding toeristisch strand
 • Bestaande praktijkervaring
 • Huidig strandbeleid & GKVP (tot 2050)
 • Input voor berekening
   • Nood aan uitbreiding strand voor recreatie?
   • Huidig en toekomstig beleid suppleties
   • Koppeling met definitie recreatief strand
   • Kostprijs 1m³ zand: 10-15€ excl. BTW (afhankelijk van vaarafstand, beschikbaarheid, brandstofprijs, …)
all year round accomodatie

Definitie

Multi-purpose accommodatie (business, cultuur, ecologisch, families, ….)  meer toeristen verspreid over het jaar

Bestaande praktijkervaring

 • Strategisch Beleidsplan

Breskens

Input voor berekening

 • investeringskost voor aanpassing
 • hogere gemiddelde uitbatingskost ?
 • individuele initiatieven ?
 • hoog “no-regret” gehalte (diversificatie altijd positief voor omzet ?)
All yearroundaccomodatie
klimaats bestendige bouwvoor waarden

Definitie

Door regelgeving zorgen voor “climateproof buildings (isolatie, ventilatie, eigen watervoorziening, ….)

Bestaande praktijkervaring

In de sector ?

Input voor berekening

 • indien voorwaarden verplicht, worden kosten doorgerekend
 • stijging van kost voor toerist ?
Klimaats-bestendigebouwvoor-waarden
noodplan voor jachthavens

Definitie

Opstellen en implementeren van een plan dat in werking treedt bij extreme stormen in jachthavens

Bestaande praktijkervaring

 • Hoog

Input voor berekening

 • link met on-line kustweerbericht
 • ~ plan voor havens, voor windparken, …
 • investeringen voor materiaal & mensen
Noodplan voor jachthavens
online kustweer bericht

Definitie

Gebruik van een kustgebonden weerbericht om beter voorbereid te zijn op klimaatverandering en/of beter gedrag te kunnen afstemmen

Bestaande praktijkervaring

www.kustweerbericht.be (Afdeling Kust)

Raadpleging: > 1/3 van dagtoeristen

Input voor berekening

 • operationele kost (aanpassingen, publiciteit, etc.)
 • aanpassingen nodig voor meer klimaatgebonden relatie gebruik
Online kustweer-bericht
artifici le eilanden 2100
Artificiële eilanden (2100)
 • Definitie
 • De ontwikkeling van nieuwe toeristische ontwikkelingen op artificiële eilanden
 • Bestaande praktijkervaring
 • Binnen Europa?
 • Input voor berekening
   • Inschattingen zandsuppleties afhankelijk van hoogte eilanden
   • Kostprijs 1m³ zand: 10-15€ excl. BTW
   • Haalbaarheid: afhankelijk van vaarafstand, beschikbaarheid, brandstofprijs, juridische mogelijkheid, …
tol t b v verkeers spreiding

Definitie

Economische maatregel die een herverdeling in ruimte en tijd van de autowegen moet bevorderen of een gedragsverandering moet teweeg brengen in transportkeuze.

(~ reductie reistijd naar de kust)

Bestaande praktijkervaring

Scandinavische landen

Verschillende steden

Input voor berekening

 • Link verkeersspreiding en reistijd voor dagtoerisme
 • Kosten
Tol t.b.v. verkeers-spreiding