slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Érintett jogcímrendeletek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Érintett jogcímrendeletek - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Kifizetési kérelem benyújtása a LEADER, mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére. Érintett jogcímrendeletek. Turisztika: 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Érintett jogcímrendeletek' - fennella-peppard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Kifizetési kérelem benyújtása a LEADER, mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére
rintett jogc mrendeletek
Érintett jogcímrendeletek
 • Turisztika:
 • 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet
 • 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet
 • 44/2011. (V. 26.) VM rendelet
 • 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet
 • Mikrovállalkozások:
 • 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet
 • 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet
 • 47/2012. (V. 11.) VM rendelet
 • Falufejlesztés:
 • 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet
 • Vidéki örökség:
 • 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet
beny jt s el tti teend k
Benyújtás előtti teendők
 • Általános szabályok alapos áttanulmányozása: 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.)
 • Ügyfélkapus regisztráció kérése az okmányirodában
 • Saját ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfél esetén: meghatalmazást kell készíteni az elektronikus kérelem kitöltési felületen „Meghatalmazás rögzítés” menüpont alatt.
 • VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE G0002 számú nyomtatványon (mulasztási bírság szabható ki mulasztás esetén) : Ha az ügyfél vagy meghatalmazottja adataiban eltérés van az Ügyfélkapu nyilvántartás és az MVH ügyfélnyilvántartás adatai között, akkor az elektronikus kérelem beadási felület nem érhető el!
 • Önellenőrzés céljából célszerű az MVH honlapján megtalálható Önellenőrzési lista kitöltése!
ltal nos tudnival k
Általános tudnivalók
 • 2013. február 1. – 2013. május 31.: támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős határozat esetén elektronikusan
 • Turisztika: 2013. június 30-ig meghosszabbítva
 • Egy évben legfeljebb 2 alkalommal nyújtható be
 • Egy időszakon belül több KK lehetséges ha:
 • A két kifizetési kérelem benyújtása között min. három hónap eltelt, vagy
 • Korábbi KK-ra hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy
 • Ha legkésőbb az újonnan benyújtott kérelme előterjesztésével egyidejűleg visszavonja a korábbit.
 • Számlák/számviteli bizonylatok kelte, ill. a teljesítés napja nem lehet korábbi a kérelem befogadásának napjánál, egyéb kiadás tekintetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál
 • Az ügyfél nem állhat csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés, illetve végrehajtási eljárás alatt
elsz mol s m dja
Elszámolás módja
 • Nem számolható el a támogatási összeget meghaladó vagy nem a művelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás (Pl.:sikerdíj)
 • A kifizetés alapját csak az ügyfél nevére szóló pénzügyileg rendezett számviteli bizonylatok által igazolt kiadások képezhetik
 • Előlegszámlák csak a pénzügyileg is rendezett végszámlával együtt számolhatóak el.
 • Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemnél számolható el.
 • Csak készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el (árucsere, lízing nem).
 • ÉNGY és Gépkatalógus esetén:
 • Nem haladhatja meg a támogatási határozatban szereplő referenciaárat
 • A támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos katalógust kell alkalmazni
elsz mol s m dja1
Elszámolás módja
 • ÉNGy szerinti bontású számlarészletező kell az építkezésnél
 • Ha a KK-ban igényelt összeg több mint 3%-kal meghaladja az MVH által megállapított támogatási összeget, az MVH a támogatási összeget csökkenti a különbözettel!
 • KK módosítás: a benyújtást követő 10 napon belül lehet elektronikusan, de csak a kérelem benyújtási időszakon belül!
 • Postai benyújtás elutasításra kerül!
 • Hiánypótlási felszólítás postai úton kerül megküldésre, valamint annak teljesítését is postai úton szükséges küldeni
 • Egyéb kiadás: a Vhr. 3. számú melléklete alapján (a beruházáshoz kapcsolódó engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke, a közműszolgáltatónak fizetett közmű rácsatlakozási és használatbavételi díj).

Nem lehet több, mint a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélküli – jóváhagyott kiadásainak 12 %-a, a 2011. december 22. után benyújtott támogatási kérelmek esetén legfeljebb 10 millió forintot.

egy b elsz molhat kiad sok
Egyéb elszámolható kiadások
 • 1. 35131 Villamosenergia-elosztás
 • 2. 58114 Hirdetési hely könyvben
 • 3. 58133 Hirdetési hely napilapban
 • 4. 58143 Hirdetési hely folyóiratban, időszaki kiadványban
 • 5. 59113 Hirdetési hely, idő értékesítése filmben, video- és televízióműsorban
 • 6. 60103 Rádiós reklámidő
 • 7. 6201 Számítógépes programozás
 • 8. 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
 • 9. 6203 Számítógép-üzemeltetés
 • 10. 62092 Egyéb m.n.s. információtechnológiai, számítógépes szolgáltatás
 • 11. 63111 Adatfeldolgozás, hosztingfelhasználási és egyéb IT infrastrukturális szolgáltatás
 • 12. 631121 Letöltött videotartalom
 • 13. 63113 Internetes reklámhely, -idő
 • 14. 661999Egyéb m.n.s. pénzügyi kiegészítő szolgáltatás
 • 15. 691016 Közjegyzői szolgáltatás, egyéb jogi dokumentumok létrehozása
 • 16. 691019 Egyéb jogi szolgáltatás
 • 17. 69203 Adótanácsadás
 • 18. 69204 Vagyonfelügyelői tevékenység csőd- és felszámolási eljárás során
 • 19. 70211 PR, kommunikáció tanácsadás
egy b elsz molhat kiad sok1
Egyéb elszámolható kiadások
 • 20. 70221 Üzletviteli tanácsadás
 • 21. 70222 Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt
 • 22. 70223 Egyéb üzletviteli tanácsadás
 • 23. 7111 Építészmérnöki tevékenység
 • 24.7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 • 25. 712011 Összetétel-, tisztaságvizsgálat-, elemzés
 • 26. 712012 Fizikaitulajdonság-vizsgálat
 • 27. 712013 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata 
 • 28. 72112 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti termékei 
 • 29. 72192 Mérnöki, műszaki kutatás, fejlesztés, kivéve a biotechnológiát
 • 30. 72194 Agrártudományi kutatás, fejlesztés 
 • 31. 72195 Természet- és mérnöktudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei (kivéve: biotechnológia)
 • 32. 722011 Közgazdaságtani, üzleti tudományos kutatás, fejlesztés
 • 33. 72203 Társadalom- és humántudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei 
 • 34. 7311 Reklámügynöki tevékenység
 • 35. 7320 Piac-, közvélemény-kutatás
 • 36. 749012 Nem ingatlannal és biztosítással kapcsolatos üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés
 • 37. 749013 Környezetvédelmi tanácsadás
 • 38. 749019 Egyéb m.n.s. tudományos és műszaki tanácsadás
 • 39. 74902 Egyéb m.n.s. szakmai, műszaki és üzleti szolgáltatás
 • 40. 841129 Egyéb államigazgatási kiegészítő szolgáltatás
 • 41. 91021 Múzeum működtetése
elsz mol s m dja2
Elszámolás módja
 • Az utolsó kifizetési kérelem kivételével nem számolható el egyéb kiadás tényleges beruházási kiadások elszámolása nélkül!
 • Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani! Ezt követően akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a megvalósítási határidőt tekintve lehetősége lenne!
 • Ha egy éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési időszakban - de legkésőbb 2015. január 31-ig - kell benyújtani, amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg.
k relmek elb r l sa
Kérelmek elbírálása
 • Az MVH kizárólag a határidőben, ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelmeket bírálja el érdemben, benyújtási időszakon kívül - azt megelőzően vagy azt követően - benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!
 • MVH törvény alapján - az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetein kívül - a végzést az MVH a beérkezést követő három hónapon belül hozza meg. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a Ket. szerint pl. hiánypótlásra, tényállás tisztázásához szükséges idő; eljárás felfüggesztésének időtartama; jogsegélyeljárás időtartama.
 • HIÁNYPÓTLÁS: egyszer van rá lehetőség, az ügyfél nem hosszabbíthatja meg
k relmek elb r l sa1
Kérelmek elbírálása
 • Ha a bizonylat nem felel meg a számviteli ( 2000. évi C. Törvény) vagy az ÁFA törvénynek (2007. évi CXXVII. Törvény) formai vagy tartalmi előírásainak, az elszámoláshoz nem fogadható el. A törvényi előírásoknak nem megfelelő bizonylat alapján igényelt támogatási összeg jogosulatlan igénylésnek minősül, ami szankciót von maga után
 • Az utolsó KK benyújtása előtt nem fizethető ki az elszámolható kiadások 80 %-át meghaladó összeg
 • KIFIZETÉS: az MVH az ügyfél-nyilvántartási rendszerben megadott fizetési számlájára történő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésről szóló határozat meghozatalától számított 30 napon belül
az gyf l k telezetts gei
Az ügyfél kötelezettségei

VÁLTOZOTT A SZÁMVITELI BIZONYLATOKRA VALÓ KÖTELEZŐ RÁJEGYZÉS SZABÁLYOZÁSA!

Ha a benyújtott számviteli bizonylat a Vhr. szerinti kötelező rájegyzéseket, vagy azok bármelyikét nem tartalmazza, akkor az érintett bizonylat a hiánypótlásra való felszólítás nem vagy nem megfelelően való teljesítése esetén elutasításra kerül, és az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be.

KÖTELEZŐ RÁJEGYZÉSEK:

 • a támogatási határozat azonosító száma,
 • a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés,
 • (Ügyfél regisztrációs szám)
 • Nem minősül elutasítási oknak, ha nem tüntetik fel a számviteli bizonylatokon a tétel SZJ, TESZOR, VTSZ számát, KN-kódját.

A számlaösszesítőn kell szerepeltetni ezt!

az gyf l k telezetts gei1
Az ügyfél kötelezettségei

Támogatás elszámolása:

 • Kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek: tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezniük,
 • Nem kettős könyvvezetésre kötelezetteknek: egyéb bevételek között kell elszámolniuk saját könyvelésükben.

Elkülönített nyilvántartás:

A Vhr. 20. § (2) bekezdése szerint az ügyfélnek a művelettel összefüggő gazdasági eseményekről külön nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén külön analitikus nyilvántartást köteles vezetni a kiadásai, valamint (egyes esetekben) bevételei vonatkozásában.

Arculati elemek feltüntetése:

A támogatással megvalósított beruházáson és eszközein az EMVA szlogent, EU-logót, valamint az ÚMVP logót és esetlegesen még a LEADER logót is fel kell tüntetni. Az arculati elemeket a beruházás megkezdésekor, de legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig fel kell tüntetni!

p t si beruh z sok
Építési beruházások

Építéssel járó beruházások esetén kötelező:

 • építési műszaki ellenőr alkalmazása és
 • építési napló vezetése

Nem építési engedélyköteles beruházás esetén is!

Kivétel: 1 500 000 forint jóváhagyott elszámolható kiadási összeget nem meghaladó nem építési engedély köteles építési beruházás

p t si beruh z s eset n
Építési beruházás esetén
 • ÉPÍTÉSI NAPLÓ: elszámolni kívánt tételeknek szerepelniük kell benne Kifizetési kérelemhez szkennelt formában csatolni kell a kapcsolódó építési napló(rész) másolatát, melyen a napló bejegyzések mellett fel kell tüntetni az elszámolni kívánt tételek ÉNGy szerinti MVH kódját!
 • Csak annyi anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra – a kapcsolódó munkadíjjal együtt – amennyi anyag ténylegesen felhasználásra került! (pl. csak építőanyag nem)
 • Valamennyi gépnek, technológiai elemnek, építőanyagnak, szerkezeti elemnek minőségi tanúsítvánnyal kell rendelkeznie!
 • Ha a támogatási határozatban több kiadási tétel szerepel, a kifizetési kérelemben szereplő azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege a támogatási határozatban megállapított kiadási tétel összegét legfeljebb 20 %-os mértékben meghaladhatja, de az adott építésre jóváhagyott kiadások összege emiatt nem növekedhet!
p t si beruh z sok1
Építési beruházások
 • Műszaki tartalom módosítása: a hatóság kötelező előírásának teljesítése érdekében módosítható
 • Önkéntes elhatározásából: a műszaki tartalom az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, egy alkalommal módosítható
p t si beruh z sok2
Építési beruházások
 • Figyelem! Változott a műszaki tartalom módosítás szabályozása!
 • A jóváhagyott munkanemen belüli más építési tétel megvalósítása önmagában nem minősül a műszaki tartalom megváltoztatásának
 • Új munkanem felvétele: (hogy az ne minősüljön műszaki tartalom változásának)

Akkor lehetséges ha a módosított építési tétel révén létrejött beruházási elem épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye és mérete a támogatási határozattal jóváhagyott műszaki dokumentációhoz képest nem változik, és azt műszaki ellenőr az MVH formanyomtatványán igazolja.

raj nlatos t telek m dos t sa
Árajánlatos tételek módosítása
 • A támogatási határozatban szereplő eszközökkel azonos funkciójú, azonos vagy magasabb műszaki paraméterekkel rendelkező eszközökre irányulhat

Kifizetési kérelemhez csatolni kell:

 • Min. 2 darab, a teljesítéskor érvényes árajánlatot,
 • Indokolni kell a választást.
 • Ha nem a pályázatban megadott tételek kerülnek beszerzésre: kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg részletes műszaki leírást tartalmazó dokumentum benyújtása szükséges.
mell kletek
Mellékletek
 • Nyilatkozat AZ ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr ellenjegyzésével ( 5. számú melléklet)

KK-ban feltüntetett árajánlatos tételek a pályázat benyújtási időszak első napján hatályos ÉNGY-be, és a kifizetési kérelem benyújtásáig megjelent egyetlen ÉNGY-be sem sorolhatók be.  

Az árajánlattal elszámolni kívánt tételek ÉNGY-be történő besorolása nem lehetséges „Árajánlatos tételek indoklása” elnevezésű nyomtatványban megjelölt indokok alapján

 • Árajánlatos tételek indoklása ( 6. számú melléklet)
 • A támogatási határozatban jóváhagyottól eltérő munkanembe tartozó építési tételek Kifizetési kérelem - Betétlap (7 . számú melléklet)