NOORTE VARIVALIMISED -HÄÄLETUSTULEMUSED Riigikogu valimised 2011 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NOORTE VARIVALIMISED -HÄÄLETUSTULEMUSED Riigikogu valimised 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
NOORTE VARIVALIMISED -HÄÄLETUSTULEMUSED Riigikogu valimised 2011

play fullscreen
1 / 38
NOORTE VARIVALIMISED -HÄÄLETUSTULEMUSED Riigikogu valimised 2011
231 Views
Download Presentation
feng
Download Presentation

NOORTE VARIVALIMISED -HÄÄLETUSTULEMUSED Riigikogu valimised 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NOORTE VARIVALIMISED -HÄÄLETUSTULEMUSED Riigikogu valimised 2011 Eesti Noorteühenduste Liit6. märts 2011Solarise keskus, Tallinn

  2. EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT • Soovime, et ükski noorte hea idee ei läheks raha-, huvi- ega oskuste puudusel kaduma. • Tahame, et meie noorte hääl kõlaks kaugele üle Eesti piiri. Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 54 Eestis tegutsevat noorteühendust. Unistame, et unistamine ei saaks iialgi otsa!

  3. ENLi EESMÄRGID • pakkuda noorteühendustele eestkostet; • kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda; • esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil; • soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

  4. VARIVALIMISED Projekti eesmärk on süvendada noorte huvi ühiskonnaelus kaasarääkimise vastu ning viia noorte arvamus avalikkuse ja otsustajateni, et Eesti poliitika arvestaks rohkem noorte vajadustega. • 14-20aastastele noortele suunatud poliitiliselt sõltumatu kodanikuharidusprojekt • Üleriigiline e-hääletamissimulatsioon 14-17aastastele 25. veebruarist 3. märtsini 2011 • Debatid, õpilastööde konkurss valimisreklaami teemal, simulatsioonimängud otsustusprotsessidest

  5. PROJEKTIS OSALENUD NOORTE ARV KOKKU • Üleriigiline õpilastööde konkurss – laekus üle 120 töö • Ligi 50 varivalimiste debatti ja ligi 1500 osalejat • Üle 30 simulatsioonimängu otsustusprotsessidest • Ligi 150 projektiga aktiivselt seotud vabatahtlikku Eesti eri paikadest • Varivalimistega seotud tegevustes on kokku olnud seotud ligi 10 000 noort üle Eesti

  6. VARIVALIMISTE E-HÄÄLETUSE TULEMUSED VARIVALIJAID KOKKU 2733! 14-17AASTASEID NOORI EESTIS KOKKU 56 983 (sh mittekodakondsed noored) KOGU EAGRUPIST VARIVALIJAID 4,8 %

  7. TOP 3 RINGKONNITI

  8. NOORTE ERAKONDLIKUD EELISTUSED

  9. Rahastajad: Meediapartnerid: Toetajad: