Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Institut Jožef Stefan Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev PowerPoint Presentation
Download Presentation
Institut Jožef Stefan Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev

Institut Jožef Stefan Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev

192 Views Download Presentation
Download Presentation

Institut Jožef Stefan Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Institut Jožef Stefan Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev • (Zgodovinski) uvod zoologija osnovnih delcev • Pospeševalniki veliiikiii mikroskopi • Veliko in majhno (vesolje in delci) • Bodočnost … nova odkritja so pred vrati!

 2. Nekaj zgodovine: Pojem osnovnih delcev se je spreminjal v toku zgodovine, skladno s človeškim dojemanjem, kasneje opazovanjem, sveta. Stari Grki so verjeli, da je svet sestavljen iz 4 osnovnih elementov: zraka, ognja, vode in zemlje. Demokrit, 4. stol. p.n.š.: svet je sestavljen iz najmanjših nedeljivih delov - atomov

 3. Svet, kot ga vidimo dandanes:

 4. ne u d e m nm s c t nt b t • Pa še več jih je,…. • vsak ima svoj anti-delec, npr. e- in e+ • kvarki sestavljajo težje delce hadrone, npr. p=uud

 5. 4 osnovne sile v naravi: Gluoni Fotoni Bozoni W±,Z0 Gravitoni(?) Delca si izmenjujeta nosilce sile in s tem občutita silo

 6. Standardni model • Standardni model je fizikalna teorija, ki opisuje, iz česa je svet sestavljen in kako se osnovni gradniki povezujejo med sabo. • 6 kvarkov, 6 leptonov in 4 nosilci sil • Vsa znana snov je sestavljena iz kvarkov in leptonov. Interakcije (sile) med delci snovi opišemo z izmenjavo delcev, nosilcev sil.

 7. In kako ta (subatomski) svet opazujemo: majhnoveliko Pospeševalniki

 8. IJS Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev sodelovanja ... ARGUS, DORIS, DESY CPLEAR, CERN, ŠVICA DELPHI, LEP, CERN, ŠVICA HERA-B, HERA, DESY, NEMČIJA BELLE, KEK, JAPONSKA Pierre Auger, FERMILAB, ZDA ATLAS, LHC, CERN, ŠVICA ... PRETEKLOST SEDANJOST PRIHODNOST

 9. Evropski laboratorij za fiziko delcev CERN: Ženevsko jezero Ženevsko letališče

 10. LEP – veliki pospeševalnik elektronov in pozitronov: → e- in e+ krožijo v nasprotnih smereh

 11. Uporaba E=mc2:

 12. Detektor ATLAS možak..tukaj…

 13. Kriostat za hlajenje kalorimetra detektorja ATLAS.

 14. Kako jih opazimo (delce namreč): Detektorji delcev modularna sestava – merimo energijo, gibalno količino, maso nastalih delcev gospodična

 15. Detektor DELPHI:

 16. Detektor DELPHI: Kdo je rekel, da delci ne morejo potovati hitreje od svetlobe? V snovi lahko, pri tem pa sevajo svetlobo Čerenkova!

 17. Kako jih opazimo: čista soba nabit delec sprosti naboj v polprevodnih pasovih debeline človeškega lasu Polvodniški detektor sledi

 18. 6 mm Kvarka b b  mezona B  dolga razpadna razdalja

 19. Laboratorij za fiziko delcev, Hamburg, Nemčija: Institut DESY Pospeševalnik HERA obseg 6.3 km; v 1s 47000 krat okoli; 4 poskusi; sodelovanje s HERA-B p e-/+

 20. HERA-B je med “manjšimi” kolaboracijami v fiziki osnovnih delcev kalorimeter – del merilne naprave HERA-B

 21. HERA-B shematsko Detektorji delcev modularna sestava – merimo energijo, gibalno količino, maso nastalih delcev

 22. B B Laboratorij za fiziko delcev, Tsukuba, Japonska: Pospeševalnik KEK-B 11 m pod površjem; obseg 3 km; hitrost e-: 0,999999996 x hitrost svetlobe e+ e-

 23. Detektor BELLE Detektorji delcev modularna sestava – merimo energijo, gibalno količino, maso nastalih delcev

 24. Naprava ni le naslikana:

 25. In kaj npr. ugotovimo iz podatkov? B razpada nekoliko drugače kot B Delci razpadajo malenkost drugače kot anti-delci; v dolgem razvoju vesolja je morda prav ta malenkost povzročila, da obstajamo v obliki, v kakršni smo: celotno vesolje je namreč sestavljeno iz snovi (delcev) in ne anti-snovi (anti-delcev)

 26. Nobelove nagrade: Nobelove nagrade v fiziki pospeševalnikov

 27. Zaključek • Eksperimentalna fizika osnovnih delcev  delo v velikih raziskovalnih centrih, osnovni merski pripomoček: pospeševalnik • Najmanjši znani gradniki snovi so kvarki (trije kvarki sestavljajo proton, nevtron) in leptoni (npr. elektron), iščemo dalje...