bijeenkomst 6 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bijeenkomst 6

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Bijeenkomst 6 - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Bijeenkomst 6. oefentekst stijlkwesties. stijlkwesties. Strakker formuleren: Ik zou dit boek kunnen aanprijzen We kunnen ons baseren op onderzoeksgegevens De column wordt begonnen met …………… Verwijzingen naar de titel zijn verboden zonder dat deze benoemd is: ‘Snoep’

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bijeenkomst 6' - felton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bijeenkomst 6
Bijeenkomst 6

oefentekst

stijlkwesties

stijlkwesties
stijlkwesties
 • Strakker formuleren:

Ik zou dit boek kunnen aanprijzen

We kunnen ons baseren op onderzoeksgegevens

De column wordt begonnen met ……………

 • Verwijzingen naar de titel zijn verboden zonder dat deze benoemd is:

‘Snoep’

Dit is een onderwerp dat veel interesse oproept.

‘Snoep’

‘Snoep’ de titel van deze tekst is een onderwerp dat veel interesse oproept.

 • De titel mag geen zin zijn: Hij is perfect……
aannames
Aannames
 • De meeste mensen houden van een open einde in een boek.

Waarop is deze uitspraak gebaseerd? Welk onderzoek ligt hieraan ten grondslag? Hoe kom je aan deze uitspraak?

Bewijs wat je beweert!!

e nkele aandachtspunten
Enkele aandachtspunten
 • niveaus, cadeaus, bureaus
 • 14 november, veertien keer ben ik genoemd
 • Eerste zin niet met ‘ik’ beginnen!
 • Persoonsvormen in de bijzinnen: Er zijn meer vragen die dit artikel niet (beantwoorden).

Niet op de groene knop drukken voordat het lampje (branden).

 • havo, mavo vwo: kleine letters!!
foutieve samentrekking
Foutieve samentrekking
 • Er worden voorbeelden gegeven en beeldspraak gebruikt.
 • 1a Onze chef was vorige week eigenlijk ziek, maar wel op het werk.

Was in de eerste zin: koppelwerkwoord en in de tweede zin: zelfstandig werkwoord

 • 1b Onze chef was vorige week eigenlijk ziek, maar hij was wel op het werk.
 • 1a De plannen voor de afdeling zijn zeer ongunstig, maar zullen we desondanks accepteren.

In het eerste deel van de zin is de plannen het onderwerp, in het tweede deel lijdend voorwerp.

 • 1b De plannen voor de afdeling zijn zeer ongunstig, maar we zullen ze desondanks accepteren.
oefenen
oefenen…..
 • Gisteren zijn we hier aangekomen en voelen ons nu al thuis.
 • De staatsman werd veroordeeld en zijn goederen verbeurd verklaard.
 • De auto heeft hij vandaag niet nodig en kan daarom in de garage blijven.
 • Ze trok haar kousen aan en een somber gezicht toen ze zag dat het regende.
 • In onze buurt zijn veel bomen omgewaaid en het dak van het winkelcentrum gerukt.
discongruentie
Discongruentie
 • Wanneer dit verandert, zullen er minder conflicten zijn en de omgang met veel ouderen verbeteren.
discongruentie1
Discongruentie

Fout:

 • De studenten worden verzocht niet te roken.
 • Een groot aantal mensen zijn naar de bijeenkomst gekomen.
 • Volgens Van Gaal geeft de media een foute weergave van de gebeurtenissen.

Regel: onderwerp en persoonsvorm moeten gelijk zijn in getal.

discongruentie2
Discongruentie
 • Een groot percentage vrouwen is/zijn slachtoffer van mishandeling.
 • Een aantal mannen is/zijn in hechtenis genomen.
 • Tamelijk veel mannen is/zijn in hechtenis genomen.
oefenen1
oefenen…..
 • Een blik in de Woonkrant (dat dit een bijlage van de Telegraaf is, geldt in kringen van huizenzoekers als een overbodige toevoeging) en de Onroerend Goedpagina’s van de Volkskrant en NRC leren dat het gebruik van het woord ‘huis’ ongeveer gelijk staat met het gebruiken van het woord ‘lekker’ bij een wijnproeverij.
 • Men bracht een reeks van aanbevelingen uit, die niet werden besproken.
 • Mijn vader is drie dingen toegezegd.
 • Een zwerm bijen achtervolgden de jongen.
 • De commissie kwam voltallig op de receptie, waar ze de jubilaris hartelijk feliciteerden.
tekst n a v de tekstanalyse niveau van de tekst doelgroep taalgebruik
Tekst n.a.v. de tekstanalyseNiveau van de tekst, doelgroep, taalgebruik
 • Tekst als geheel: duidelijke eenvormige lay-out (duidelijke alineaverdeling, rustig/onrustig tekstbeeld, tussenkopjes, titel (correct en inhouddekkend)
 • Illustraties: relatie met tekst duidelijk/onduidelijk
 • Hoofdgedachte: snel duidelijk? volgehouden? hoofdgedachte benoemen
 • Alinea’s: homogene inhoud, een deelonderwerp per alinea, een kernzin, kernzin op de juiste plek? subalinea’s? tussenkopjes?
 • Alinea’s in elkaars verlengde? verbanden tussen alinea’s, volgorde
 • Zinsniveau: consequente stijl?, verwijswoorden correct gebruikt?, zinslengte, grammaticaal correct?
 • Woordniveau: juiste woordkeus? variatie in woordkeus, spelling, interpunctie
 • Opbouw en inhoud/ingrediënten: inleiding, kern, slot
t ekstanalyse
Tekstanalyse
 • Schema bekijken naast eigen opmerkingen
 • Tekst schrijven over deze tekst volgens de schematische aanpak
 • Tentamen: tekstanalyse 40 punten

tekst schrijven n.a.v. de analyse volgens de schema-

structuur 60 punten

 • Peercoach: vind je schrijven heel moeilijk?
tekst schrijven in schema
Tekst schrijven in schema
 • Onderwerp kiezen
 • Hoofdgedachte formuleren
 • Per alinea een deelonderwerp noteren
 • Inleiding: vijf w-vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom (=aanleiding)
 • Kern: waarom, hoe
 • Slot: samenvatting, conclusie
onderwerp vakanties van leraren hoofdgedachte leraren moeten meer vakanties krijgen
Onderwerp: vakanties van lerarenHoofdgedachte: leraren moeten meer vakanties krijgen
 • Inleiding: vijf w-vragen (wie: de leraren, wat: vakantie, waar: in het gehele onderwijs, wanneer: vanaf volgend cursusjaar 2013: waarom (aanleiding): veel overwerkte docenten in dit zware beroep en de hoofdgedachte: leraren moeten meer vakanties krijgen
 • Kern:deelonderwerp 1: overdag en ‘s avonds beschikbaar voor leerlingen, ouders, collega’s

deelonderwerp 2: veel lesvoorbereiding

deelonderwerp 3: grote klassen onder controle houden

deelonderwerp 4: invloed van ouders

deelonderwerp 5: constante vernieuwingen in het onderwijs

 • Slot: samenvatting en hoofdgedachte herhalen (= conclusie)
tekstanalyse
Tekstanalyse
 • Titel verrassend? Inhouddekkenden correct?
 • Inleiding: ingrediënten (vijf w-vragen, onderwerp + hoofdgedachte)
 • Kern: kernzin, per alinea een deelonderwerp + uitwerking
 • Slot: hoofdgedachte (conclusie), samenvatting, geen nieuwe onderwerpen
tekstanalyse vervolg
Tekstanalyse vervolg
 • Doel en doelgroep (lezersgericht)
 • Taalgebruik: woordkeuze, zinsbouw, variatie, spelling werkwoorden
 • Opbouw: inleiding, kern ,slot
 • Per alinea één deelonderwerp
taalgebruik
Taalgebruik
 • Toon
 • Stijl
 • Woordgebruik
 • Zinsbouw
 • Variatie
 • Originaliteit
 • Levendig
 • Overtuigend