Planiranje doga aja
Download
1 / 18

PLANIRANJE DOGA ?AJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

PLANIRANJE DOGA ĐAJA. Doc dr Predrag Cvetičanin 27.03.2014. PLANIRANJE DOGAĐAJA. Priroda organizacije događaja je takva da se većina vremena troši na planiranje, a vrlo malo na njihovu relaizaciju .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PLANIRANJE DOGA ?AJA' - felicia-goodman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Planiranje doga aja

PLANIRANJE DOGAĐAJA

Doc dr Predrag Cvetičanin

27.03.2014.


Planiranje doga aja1
PLANIRANJE DOGAĐAJA

 • Priroda organizacije događaja je takva da se većina vremena troši na planiranje, a vrlo malo na njihovu relaizaciju.

 • U idealnom slučaju planovi su tako pažljivo razrađeni da je uloga organizatora događaja svedena na to da nadzire ispravnu implementaciju planova i procedura, što onda rezultira minimalnim brojem incidenata i zadovoljstvom klijenata.


Koncept doga aja
KONCEPT DOGAĐAJA

 • Na samom početku procesa menadžmenta događaja nalazi se pravljenja koncepta događaja. Time je obuhvaćeno definisanje svrhe i ciljeva događaja, kao i specifičnih ciljeva prema kojima će se meriti uspešnost događaja.

 • Svim stakeholderima, interesno-uticajnim grupama (uključujući i sponzore) potrebno je prvo predstaviti koncept događaja


Izjava o misiji svrsi doga aja
IZJAVA O MISIJI/SVRSI DOGAĐAJA

 • Prvi korak predstavlja razvoj jednostavne izjave koja ukratko opisuje svrhu ili misiju događaja.

 • Vrlo često svrha događaja postaje sve nejasnija kako se datum događaja približava. Različite interesne grupe imaju različite interese, te takva situacija može dovesti do premeštanja fokusa kojeg većina interesnih grupa nije ni svesna.

 • Izjava o misiji trebala bi osigurati da planiranje i izvedba događaja ne promene smer, te da se inicijalna namera i ispuni.


Op ti ciljevi doga aja
OPŠTI CILJEVI DOGAĐAJA

 • Svrha se može dalje raščlaniti na opšte i specifične, merljive ciljeve, Pri tom događaj može imati jedan ili više ciljeva.

 • Ne može se dovoljno naglasiti koliko je važno da sve što ima veze sa događajem mora podržavati njegovu svrhu i ciljeve. Odabir boja, zabavni programi, prezentacije i slično moraju zajedno delovati kako bi se ostvarila svrha i ciljevi događanja.

 • Od samog početka treba prepoznati ciljeve i imati ih na umu u svim fazama planiranja


Odre ivanje specifi nih ciljeva
ODREĐIVANJE SPECIFIČNIH CILJEVA

 • Na temelju opšth ciljeva razvijaju se detaljni i specifični ciljevi. Specifični ciljevi trebali bi biti realistični i merljivi. Određene zadate mere, postotci i prodaja najčešći su pokazatelji koji se koriste za merenje ciljeva.

 • Evaluacija ishoda događaja nije moguća ako opšti i specifični ciljevi nisu od početka bili jasni.

 • Zato bi ciljevi trebalo da budu SMART – specifični, merljivi, ostvarivi, reaiIstični i vremenski ograničeni


Odre ivanje specifi nih ciljeva1
ODREĐIVANJE SPECIFIČNIH CILJEVA

 • U slučaju događaja, stepen ostvarenosti specifičnih ciljeva procenjuje se pomoću sledećih mera

 • Broja gledalaca

 • Demografskih karakteristika o publici (starost, prebivalište, zemlja rođenja)

 • Prosečne potrošnje gledalaca

 • Stepena prepoznavanja sponzora

 • Prodaje sponzorovih proizvoda

 • Ekonomskog učinka događaja

 • Dobiti


Izrada predloga doga aja
IZRADA PREDLOGA DOGAĐAJA

 • U fazi planiranja događaja predlog događaja bi trebalo da sadrži svrhu i opšte i specifične ciljeve događaja, kao i podatke o organizaciji, prostornom rasporedu te društvenim, ekološkim i ekonomski učincima događaja.

 • Karte i makete mogu biti vrlo korisne za ilustraciju koncepta događaja, dok detaljni planovi origuravaju realističnost klijentovih očekivanja.


Plan doga aja i
PLAN DOGAĐAJA I

 • OPIS DOGAĐAJA

 • Naziv događaja

 • Vrsta događaja

 • Lokacija, deo grada i okrug

 • Datum

 • Trajanje/vreme

 • Pregled i svrha/koncept

 • Opšti i specifični ciljevi

 • ORGANIZACIJA DOGAĐAJA

 • Odgovornost za organizaciju događaja

 • Glavne interesne grupe i agencije


Plan doga aja ii
PLAN DOGAĐAJA II

 • Fizički uslovi

 • Prostor

 • Smer puta za ulična događanja

 • Karta događaja

 • Razmeštaj (u zatvorenom prostoru)

 • Publika

 • Uticaj

 • Društveni

 • Ekološki

 • Ekonomski


Kori tenje sredstava za planiranje
KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA PLANIRANJE

 • Organizacijski dijagrami, karte i makete, Gantogrami, rasporedi i kontrolne liste korisna su sredstva za prezentaciju materijala i informacija klijentima, zaposlenima i stakeholderima.

 • Karte

 • Makete

 • Gantogrami

 • Rasporedi/scenariji

 • Kontrolne liste


Karte
KARTE

 • Karte su praktičan način predstavljanja događaja, posebno građevinskim radnicima koji će nam možda biti potrebni prilikom uređenja lokacije.

 • Danas postoji veliki broj kompjuterskh programa pomoću kojih se mogu generisati mape koje omogućavaju raznim uključenim stranama bolje snalaženje u rpstoru održavanja događaja


Makete
MAKETE

 • Makete su takođe vrlo korine, budući da je većini klijenata teško da zamisle stvari u trodimenzionalnom prostoru.

 • Maketa takođe može pomoći u mnogim aspektima organizacije događaja, poput kontroliranja masa.

 • Pomoću trodimenzionalne ilustracije lakše ćemo uočiti uska grla i druge potencijalne probleme.


Ghantov dijagram
GHANTOV DIJAGRAM

 • Ghantov dijagram se najčešće koristi u raznoj fazi planiranja i u razdoblju pre samo događaja.

 • Prednost ove vrste grafikona jeste u tome što jasno pokazuje međuzavisnost zadatakA

 • sponzori i štampanje promotivnih materijala)Raspored scenario
RASPORED/SCENARIO

 • Raspored je neizbežno pomagalo za većinu organizatora događaja. To je program, odnosno popis rasporeda događaja. U preliminarnim fazama planiranja raspored je vrlo jednostavan, te se tačno vreme određuje samo za određene elemente događanja.

 • Međutim kako planiranje napreduje i raspored postaje sve detaljniji tako da na kraju dobijemo scenario događaja u kome su svima precizno određene uloge i trenutak akcije.


Organizacijski dijagram
ORGANIZACIJSKI DIJAGRAM

 • Organizacijski dijagram je još jedno važno sredstvo koje se koristi prilikom planiranja.

 • Nakon što su svi zadaci identifikovani i logički grupisani, potrebe za osobljem na događaju postaju mnogo jasnije i mogu se prikazati na organizacijskom dijagramu


Kontrolne liste
KONTROLNE LISTE

 • Na najdetaljnijem nivou planiranja kontrolne liste su nezamenljive. To su kontrolna sredstva koja osiguravaju da osoba koja izvršava zadatke ne zaboravi ni jedan detalj.

 • Detaljni i pravilno implementirani planovi klijentu pružaju sigurnost, organizacijskom timu omogućavaju efektivnije obavljanje poslova, te povećavaju verju u ostvarivanje ciljeva događaja.