Hj skapur
Download
1 / 18

Hjúskapur - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Hjúskapur. Aldursskilyrði 18 ára undanþágur (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti) Lögræði ólögráða með leyfi lögráðamanns eða dóms- og kirkjumálaráðuneytið Skyldleiki óleyfilegt í beinan legg og systkini kjörforeldri og kjörbarn óleyfilegt nema ættleiðing hafi verið felld niður Tvíkvæni bannað

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hjúskapur' - felcia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hj skapur
Hjúskapur

 • Aldursskilyrði 18 ára

  • undanþágur (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti)

 • Lögræði

  • ólögráða með leyfi lögráðamanns eða dóms- og kirkjumálaráðuneytið

 • Skyldleiki

  • óleyfilegt í beinan legg og systkini

  • kjörforeldri og kjörbarn óleyfilegt nema ættleiðing hafi verið felld niður

 • Tvíkvæni bannað

 • Fyrra hjónaband

  • fjárskiptum verður að vera lokið


Hj skapur 2
Hjúskapur/2

 • Skyldur

  • hjón beri jafnar skyldur gagnvart hvort öðru og börnum sínum

 • Hjúskapareign

  • Eignir sem fólk kemur með í hjúskap eða eignast meðan á hjúskap stendur er hjúskapareign þess. Það ræður eitt yfir þessari hjúskapareign


Hj skapur 3
Hjúskapur/3

 • Hjúskaparréttur

  • Hvort hjóna um sig öðlast hjúskaparrétt yfir öllu því sem hitt á við giftinguna eiða eignast síðar.

  • Hvort um sig fær því rétt til helmings af hjúskapareign hins við skilnað.

 • Séreign

  • Eignir verða hjúskapareign nema gerðar séu ráðstafanir.

   • kaupmáli (skriflegur löggerningur)

   • gjafir verða séreign ef það er gert að skilyrði

   • slit á fjárfélagi


Hj skapur 4
Hjúskapur/4

 • Meginreglan

  • maki hefur einn ráðstöfunarrétt yfir eign sinni

   • hjónum skyld að veita hvort öðru upplýsingar um efnahag sinn og afkomu.

   • hvoru hjóna um sig er skylt að fara með hjúskapareign sína þannig að hún skerðist ekki vegna ótilhlýðilegrar háttsemi

   • óheimilt er að veðsetja eða leigja án samþykkis hins fasteign sína eða sumarbústað eða atvinnurekstur


Hj skapur 5
Hjúskapur/5

 • Ábyrgð á skuldum

  • Hvort hjóna ber sjálft ábyrgð á skuldum sem á þeim hvíla með sínum eignum.

  • Annað hjóna getur ekki skuldbundið hitt með samningsgerð

   • heimilt að skuldbinda maka vegna matarkaupa, fatakaupa og annar sem þarf til þess að halda heimili.

   • hjón bera sameiginlega ábyrgð á sköttum, einnig með séreign sinni.


Skilna ur
Skilnaður

 • Skilnaður að borði og sæng

  • samkomulag um skiptingu eigna

  • eða opinber skipti

 • Meginregla

  • Helmingaskiptareglan

   • Réttur til að fá helming af hjúskapareignum maka að frádregnum skuldum

  • Hjón bera ekki sameignlega ábyrgð á skuldum beggja

   • Hvort hjóna er ábyrgt fyrir þeim skuldum sem það sjálft stofnar til eða ábyrgist með öðrum hætti


Skilna ur 2
Skilnaður/2

 • Undantekning frá meginreglunni

  • Skataskuldir eru á ábyrgð beggja

  • Námslán falla undir meginregluna

  • Séreignir koma ekki til skipta

  • Heimilt að víkja frá helmingaskiptareglunni

   • ef beinlínis ósanngjarnt

 • Lögskilnaður

  • eftir 6 mánaða skilnað að borði og sæng


Sta fest samvist
Staðfest samvist

 • Sambærileg réttaráhrif og við stofnun hjónabands

  • Sömu skilyrði og við stofnun hjúskapar

  • Ekki gert að skilyrði að um samkynhneigð sé að ræða

   • Stjúpfeðgar gengu í staðfesta samvist í Danmörku fyrir nokkrum árum


V g samb
Óvígð sambúð

 • Munurinn á óvíðri sambúð og hjónabandi er:

  • engar reglur um helmingaskipti eigna og skulda

  • Enginn erfðaréttur

  • Enginn réttur til setu í óskiptu búi

  • Engin gagnkvæm framfærsluskylda


Barnar ttur
Barnaréttur

 • Framfærsluskylda til 18 ára aldurs

 • Faðernisregla

  • eiginmaður/sambúðarmaður telst faðir barna sem kona elur í hjúskapnum/óvígðri sambúð

 • Forsjá

  • Tryggja efnalega og andlega velferð barna sinna

  • Foreldrar ráða uppeldinu

   • persónulegir hagir, búseta, skólaganga, tómstundir, trúarlegt uppeldi, vinnusamningar


Barnar ttur 2
Barnaréttur/2

 • Hverjir fara með forsjá barns?

  • kynforeldrar ef þau eru í hjúskap

  • móðir ef foreldrar eru ekki í hjúskap

  • foreldri og stjúpforeldri ef þau eru í hjúskap eða óvígðri sambúð


Ttlei ing
Ættleiðing

 • Réttaráhrif

  • réttarsamband kjörbarns og kjörforeldra verður það sama og réttarsamband kynforeldra og barna

  • Ath. stjúpbörn njóta ekki þessa réttarsambands

   • ekki gangkvæmur erfðaréttur


Erf ir
Erfðir

 • Erfðalög nr. 8/1962

  • hverjir eru erfingjar og hversu miklar eignir hver á að fá

  • Lögerfingjar

   • frændsemi, hjúskapur, ættleiðing

    • 1. erfð = skylduerfingjar = maki og börn (niðjar)

    • 2. erfð = ef engin börn þá erfir maki allt, ef hinn látni átti hvort maka né börn þá erfa foreldrar (eða niðjar þeirra)

    • 3. erfð = Ef enginn er skv. 1 og 2 þá taka afi og amma arfinn og ef þau eru látinn þá börn þeirra (systkini föður og móður). Ef afi og amma í móðurætt eru látin og börn þeirra þá erfa afi og amma í föðurætt allt eða börn þeirra allt.

   • Ef enginn er til að taka arf skv. lögerfðum og engin erfðaskrá hefur verið gerð þá rennur arfurinn í ríkissjóð

  • Erfðir skv. erfðaskrá


Erf ir 2
Erfðir/2

 • Erfðaskrá

  • 18 ára og eldri geta gert erfðaskrá

  • Einnig þeir sem hafa stofnað til hjúskapar

  • Aðili sem á maka eða börn

   • óheimilt að ráðstafa meira en 1/3 hluta eigna með erfðaskrá

  • Skrifleg

   • arfleiðsluvottar mega ekki vera skyldir eða mægðir arfleifanda

   • Hvenær sem er hægt að afturkalla eða breyta erfðaskrá


Skipti d narb a
Skipti dánarbúa

 • Greiða þarf skuldir nánarbús áður en skipti fara fram nema erfingjar taki ábyrgð á þeim

 • Óskipt bú

  • maki á rétt til þess að sitja í óskiptu búi

   • með niðjum (börnum) beggja og stjúpniðjum ef hann hefur sjálfur lögráð yfir þeim

   • með stjúpniðjum ef lögráðamenn þeirra samþykkja það

   • með fjárráða stjúpniðjum ef þeir veita samþykki sitt

   • með fjárráða eða ófjárráða stjúpniðjum ef mælt er svo fyrir í erfðaskrá


Skipti d narb a 2
Skipti dánarbúa/2

 • Einkaskipti

  • allir erfingjar samþykkir

  • ekki krafa frá hinum látna um opinber skipti

  • yfirlýsing frá erfingjum að aðrir geti ekki átt tilkall til arfsins

  • erfingjar hafi tekið á sig sjálfskuldarábyrgð á skuldbindingum búsins

  • ef erfingi er ófjárráða – ábyrgist ekki skuldbindingar umfram afshluta sinn


Skipti d narb a 3
Skipti dánarbúa/3

 • Opinber skipti

  • skiptastjóri

   • Erfingjar gangast ekki við skuldum

    • skuldafrágöngubú

     • innköllun = skorað á þá sem eiga kröfu í búið að lýsa kröfum innan tveggja mánaða

   • Erfingjar gangast við skuldum

    • skuldaviðgöngubú

     • ekki hvílir skilda á skiptastjóra að gefa út innköllun


Erf afj rskattur
Erfðafjárskattur

 • Skatturinn ræðst af skyldleika

  • eftirlifandi maki greiðir ekki erfðafjárskatt

  • I. erfð

   • 5% af fyrstu 781.000, 6% af næstu .781.000..... hæst 10%

  • II erfð

   • 15% af fyrstu 781.000, 17% af næstu .. hæst 25%

  • III erfð

   • 30% af fyrstu 781.000, 33% af næstu ...hæst 45%


ad