FÖRENINGEN
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on

FÖRENINGEN Svenskt Flyg. Konferens Arlanda 15 november 2011 Regionala flygplatsers betydelse för tillväxt. Sveriges luftfartssektor. Luftfartssektorn delas in i : Flygbolag som transporterar människor och gods.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - feivel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
F reningen svenskt flyg

FÖRENINGEN

Svenskt Flyg

Konferens Arlanda 15 november 2011

Regionala flygplatsers betydelse för tillväxt


F reningen svenskt flyg

Sverigesluftfartssektor

 • Luftfartssektorn delas in i:

 • Flygbolag som transporterar människor och gods.

 • Markbaserad infrastruktur som inkluderar flygplatser, bagagehantering, incheckning, butiker och serveringar, flygtrafikledning och frakthantering.

 • Flygindustri som utvecklar, bygger och underhåller flygplanssystem, flygskrov och motorer.

 • Luftfartssektorn bidrag till BNP och sysselsättning:

 • Direkta– produktionen och sysselsättningen hos företagen.

 • Indirekta – produktionen och sysselsättningen som skapas av luftfartssektorns svenskbaserade försörjningskedja.

 • Inducerade – produktionen och sysselsättningen som skapas av utgifterna från de som är direkt eller indirekt sysselsatta inom flygsektorn.

 • Katalytiska – spridningseffekter associerade med luftfartssektorn. Ex intäkter från utländska besökare som reser till Sverige via flyg, och den handelsvolym som direkt möjliggörs genom transport av varor.


F reningen svenskt flyg

Svenska arbetstillfällen och produktion som stöds av luftfartssektorn

Sammantaget sysselsätter luftfartssektorn 44 000 personer och de skatter som genereras direkt av branschen uppgår till 26,2 mdr årligen.

Svenska arbetstillfällen och produktion som stöds av luftfartssektorn

Luftfartens bidrag av produktion och arbetstillfällen i Sverige

FÖRENINGEN

Svenskt Flyg


F reningen svenskt flyg

Förbindelser luftfartssektorninrikesochutrikes

Luftfartssektorn betalar årligen 26.2 mdkr i skatter

Under 2009 transporterade flygbolag registrerade i Sverige till från eller inom Sverige 8 miljoner passagerare & 47 000 ton gods.

Mer än 89 000 reguljära internationella flygningar avgår från Sverige årligen, med 137 flygplatser i 45 länder som destination.

Över 57 000 inrikesflygningar innebar att 4,7 miljoner säten var tillgängliga för passagerare årligen, med cirka 40 flygplatser som destination

Totalt sett under 2009 fraktades 25 miljoner passagerare och 141 000 ton gods till, från och inom Sverige 2009.


F reningen svenskt flyg

Flygbolagen luftfartssektorn

Sammantaget bidrar svenska flygbolag med 5,4 mdkr och har ca 6000 anställda i Sverige.

Svenska arbetstillfällen och produktion som stöds av flygbolag

Regional fördelning av reguljära resor som utgår från Sverige


F reningen svenskt flyg

Flygplatserna luftfartssektornochmarkbaseradetjänster

Totalt över 31 miljoner passagerare anländer till eller avreser från svenska flygplatser varje år. Flygets markbaserade infrastruktur sysselsätter 31 000 människor och bidrar direkt med cirka 14,9 mdkr till den svenska ekonomin (BNP).

Svenska jobb och produktion som stöds av flygplatser och markbaserade tjänster

Regional fördelning av svenska passagerarflyg


F reningen svenskt flyg

Flygindustrin luftfartssektorn

Flygindustrin sysselsätter 7 000 personer, många i högkvalificerade ingenjörsroller och relaterade tekniska roller. Flygindustrin bidrar direkt med cirka 5,9 mdkr till den svenska ekonomin (BNP).

Svenska arbetstillfällen och produktion som stöds av flygindustri

Flygindustri som andel av total tillverkningsindustri


F reningen svenskt flyg

Möjliggör luftfartssektornbesöksnäringochettglobaltnäringsliv

Turismen, både för affärs- och fritidsändamål, bidrar mycket till ekonomin. Cirka 64 procent av de utländska besökarna i Sverige anländer med flyg, vilket är högre än genomsnittet för Europa . Utländska besökare spenderar ca 93 mdkr i Sverige och Passagerare som anländer med flyg spenderar uppskattningsvis 59,7 mdkr.

För att besöksnäringen ska nå sina mål behöver flyget öka med 33%.

Utländska besökares ankomster till EU per färdsätt under 2009

Resandets och turismens bidrag till Sveriges BNP och sysselsättning


F reningen svenskt flyg

Flygfrakt luftfartssektornmöjliggörsvenskhandel

Medan flygfrakt står för mindre än 1 procent av tonnaget för EU:s handel utgör flygfrakt 22 procent av värdet för EU:s handel med resten av världen. 2009 fraktades 141 000 ton gods till, från och inom Sverige 2009.

Andel av EU:s handel med övriga världen som transporteras med flyg

Regional fördelning av svensk flygfrakt (ton)


F reningen svenskt flyg

Luftfart luftfartssektornmöjliggörekonomisktillväxt

 • Tillgång till bra förbindelser med omvärlden genom flygtransporter är avgörande för långsiktig ekonomisk tillväxt.

 • Långsiktig ekonomisk tillväxt kräver:

 • Lägre transportkostnader, särskilt över långa avstånd, vilket bidrar till att öka konkurrensen eftersom leverantörer kan serva ett större område. Tillgång till nya marknader.

 • Ökad flexibiliteten i utbudet av arbetskraft.

 • Möjlighet att satsa på sina komparativa fördelar.

 • Möjlighet till nya affärsmetoder, t.ex. just-in-time-lagerhantering som är beroende av snabb och pålitlig frakt av varor.

 • Ökad tillgängligheten som direkt skulle generera miljarder i ökade intäkter till den svenska ekonomin.


F reningen svenskt flyg

Slutsatser luftfartssektorn

 • Luftfarten har en betydande påverkan på svensk ekonomi. Den lämnar ett bidrag på 1,7 procent till Sveriges BNP. Luftfartsektornsysselsätter 44 000 personer och generera 26,2 mdr i skatter årligen.

 • Tillgängligheten mellan städer och marknader är direkt kopplat till produktivitet. Tillgänglighet för företagen och mobilitet för människor är helt avgörande för långsiktig tillväxt.

 • Produktiviteten hos de som jobbar i flygsektorn mer än dubbelt så hög som genomsnittet i Sverige.

 • Luftfarten är en investeringsintensiv sektor som genererar spinn-off effekter till samhället inom många områden.

 • Det uppskattas att en 10-procentig förbättring av förbindelsegraden i förhållande till BNP skulle medföra en årlig ökning av Sveriges BNP på 2,0 mdkr på lång sikt.