YYY - PowerPoint PPT Presentation

fcbmessi10
american dad l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YYY PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 3
Download Presentation
YYY
446 Views
Download Presentation

YYY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Americandad

  2. Tracta de la història d'un pare de família republicà, conservador i altament paranoic i Patriòtic que treballa en la CIA. La família la completen el seu fill de 14 anys, la seva filla de 18 anys, la seva dona, un extraterrestre i un peix amb el cervell d'un esquiador olímpic alemany.

  3. fin