tabelarvutus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tabelarvutus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tabelarvutus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Tabelarvutus - PowerPoint PPT Presentation


 • 260 Views
 • Uploaded on

Tabelarvutus. Programm Microsoft Excel. Loengu sisu. Mis on tabelarvutus Tabelarvutuse objektid Andmed ja andmete kasutamine Kujundusega seotud ülesanded Abioperatsioonid. Mis on tabelarvutus?. Võimalus kasutada lahterdatud töölehte ja sisestada sinna Andmeid

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tabelarvutus' - fay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tabelarvutus

Tabelarvutus

Programm Microsoft Excel

loengu sisu
Loengu sisu
 • Mis on tabelarvutus
 • Tabelarvutuse objektid
 • Andmed ja andmete kasutamine
 • Kujundusega seotud ülesanded
 • Abioperatsioonid
mis on tabelarvutus
Mis on tabelarvutus?
 • Võimalus kasutada lahterdatud töölehte ja sisestada sinna
  • Andmeid
  • Eeskirju andmete töötlemiseks (arvutusmeetodeid, jms.)
 • Andmeteks on üksikud väärtused või väärtuste komplektid
 • Arvutusmeetodid kasutavad
  • Aritmeetikaavaldisi
  • Sisseehitatud funktsioone

Erinevad ülesannete variandid

Planeerimisülesanded

microsoft excel
Microsoft Excel

Andmed

 • Tabelarvutus (töövihikud)
 • Graafika (diagrammid, graafikud)
 • Teised objektid (pildid, nupud)

Programmid

 • Keel Visual Basic For Applications (VBA)

Rakendus kasutab töövikuid andmete hoidmiseks ja VBA programme nende töötlemiseks

exceli rakenduse struktuur
Exceli rakenduse struktuur

RAKENDUS

TÖÖVIHIKUD

Andmed, valemid,

Rakenduse

eriliidesed

(menüüd, nupud,...)

Exceli

standardliides

(menüüd, jms)

VBA protseduurid, vormid

VBA

EXCEL

t vihik
Töövihik

TÖÖVIHIK

Workbook

0..*

0, 1

1..*

Diagrammileht

Chart

Tööleht

Worksheet

VBA projekt

VBA project

Töövihiku omadused:

Lehtede tüüp ja arv

Nimi, mis on ka faili nimi (nimelaiend .XLS)

t leht
Tööleht

Diagramm

Chart

TÖÖLEHT

Worksheet

0..*

Kujund

Shape

0..*

256

1..*

65 536

Lahtriplokk

Range

Rida

Row

Veerg

Column

1..16 777 216

Lahter

Cell

65 536

256

t lehe p hiomadused
Töölehe põhiomadused
 • Nimi
  • (vaikimisi Sheet1, Sheet2...)
 • Töövihik, millesse kuulub
  • Viit teise töövihiku töölehele: [töövihiku nimi]töölehe nimi([palk.xls]Sheet1)
 • Ridade kõrgus
 • Veergude laius
 • Aktiivne lahter
t lehega seotud p hitegevused
Töölehega seotud põhitegevused
 • Aktiveerimine
 • Ümbernimetamine
  • topeltklikk lipikul või korraldus Rename objektimenüüst
 • Grupeerimine
  • klikkida esimest lehte, hoida klahvi Shift/Ctrl ja klikkida järgmist
 • Lisamine
  • peamenüüst – Insert, Worksheet
 • Eemaldamine
  • peamenüüst - Edit/Delete Sheet
 • Teisaldamine
  • lohistada hiirega või menüüst Edit / Move or Copy Sheet...
 • Kopeerimine
  • lohistada hoides klahvi Ctrl või Edit või Move or Copy Sheet
lahtrid ja lahtriplokid
Lahtrid ja lahtriplokid

LAHTRIPLOKK

Range

 • Lahter (Cell) - töölehe elementaarühik
 • Lahrtiplokk (Range) - suvaline lahtrite kogum
 • Piirkond (Area) - sidus lahtriplokk: ristkülik, osa reast või veerust jm

1..*

1..65536

1..256

Rivi

Row

Piirkond

Area

Tulp

Column

1.. 16 777 216

LAHTER

Cell

1..65536

1..256

lahtrite ja lahtriplokkide p hiomadused
Aadress

A1, $A1,$A$1, A2:B13, A:C, leht1!A2:C12

Nimi

Väärtus

Avaldis

Kujundusega seotud:

Väärtuse esitusviis

Joondamisviis

Font

Taust

Äärised

Kommentaar

Hüperlink

Lahtrite ja lahtriplokkide põhiomadused
lahtri ja lahtriploki aadress
Lahtri ja lahtriploki aadress
 • Aktiivsel töölehel
  • Lahtri aadress
   • Veeru täht ja rea number (A1, B11)
   • Rea number ja veeru number (R1C23)
   • Seadistamine Tools, Options
  • Piirkonna aadress
   • aadress1 : aadress2 (B2:D5, H1:CA5000)
 • Teisel töölehel
   • lehenimi ! lahtriaadress (Sheet2!A23:C43)
 • Teise töövihiku lahtriaadress
   • [töövihiku_nimi] lehenimi ! lahtriaadress ([palk.xls]preemiad!C12:D12)
 • Kolmemõõtmeline plokiaadress
   • lehenimi1:lehenimi2!aadress1:aadress2
suhteline absoluutne ja segaaadress
Suhteline, absoluutne ja segaaadress
 • Valemis kasutatud aadressi tüüp mõjutab lahtrite kopeerimise tulemust
 • Suhteline (A2, B56)
  • Valemitega lahtrite kopeerimisel muutub vastavalt koopia asukohale
 • Absoluutne ($B$56)
  • Koopias on sama, mis originaalis
 • Segaaadress ($B56, B$56)
  • Kopeerimisel $-märgiga aadressi osa jääb samaks
lahtri nimi
Lahtri nimi
 • Reeglid
  • Nimi võib koosneda tähtede, numbrite, allkriipsude ja punktide jadast, mis peab algama tähega
  • Nimedeks ei saa olla tähed c ja r.
  • Nimes ei tohi olla tühikuid
  • Nimi ei tohi langeda kokku lahtri aadressiga
  • Sama nimi ei saa olla töölehe mitmel lahtril või lahtriplokil
  • Ühel lahtril või lahtriplokil võib olla mitu nime
lahtri nimi1
Lahtri nimi
 • Nimi on globaalne või lokaalne (seotud töölehega)
 • Määramine
  • Nimekasti kasutamine - saab määrata ainult globaalseid nimesid
  • Insert, Name, Define
  • Insert, Name, Create
 • Lokaalse nime määramisel on nime ees viit töölehele (Sheet1!ilusnimi)
valemid
Valemid
 • =avaldis
 • Avaldis
  • Operandid: konstandid, lahtrite aadressid, lahtrite nimed
  • Operandidele kehtivad tehted
  • Pöördumised sisefunktsioonide poole
 • Näiteks:
  • =A1+A2
  • Sin(B4^3*1,5)
funktsioonid
Funktsioonid
 • Pöördumine

Funktsiooni nimi (parameeter1; parameeter2;...)

 • Avaldise kirjutamisel võib kasutada
  • Insert, Function
  • Nuppu fx