potravin sk veletrhy a v stavy 2013 2014 ve v chodn ch teritori ch n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Potravinářské veletrhy a výstavy 2013-2014 ve východních teritoriích PowerPoint Presentation
Download Presentation
Potravinářské veletrhy a výstavy 2013-2014 ve východních teritoriích

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Potravinářské veletrhy a výstavy 2013-2014 ve východních teritoriích - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Potravinářské veletrhy a výstavy 2013-2014 ve východních teritoriích. Ing. Arne Kejdana, vedoucí oddělení komunikace s veřejností odbor komunikace, Ministerstvo zemědělství. R ole Ministerstva zemědělství v podpoře exportu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Potravinářské veletrhy a výstavy 2013-2014 ve východních teritoriích


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
potravin sk veletrhy a v stavy 2013 2014 ve v chodn ch teritori ch

Potravinářské veletrhy a výstavy 2013-2014 ve východních teritoriích

Ing. Arne Kejdana,

vedoucí oddělení komunikace s veřejností

odbor komunikace, Ministerstvo zemědělství

r ole ministerstva zem d lstv v podpo e exportu
Role Ministerstva zemědělství v podpoře exportu
 • Realizace Národních expozic pod patronací MZe na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí (důležitá vzájemná spolupráce s MPO a agenturou Czech Trade, dále se ZÚ ČR v daném teritoriu)
 • Spolufinancování programů na propagaci zemědělských produktů (programy spolufinancované EU)
realizace n rodn ch expozic r pod patronac mze na mezin rodn ch veletrz ch a v stav ch v zahrani
Realizace Národních expozic ČR pod patronací MZe na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Při rozhodování o realizaci Národních expozic se vychází z těchto hledisek a kritérií:

 • cíle státní proexportní politiky (zájem ČR na posílení vzájemných vztahů a obchodní výměny s ostatními státy světa)
 • saldo agrárního zahraničního obchodu s jednotlivými zeměmi
 • výsledky jednání v rámci agrární diplomacie
 • zájem firem o prezentaci na konkrétních mezinárodních veletrzích a výstavách
slide4

Význam prezentace firem na mezinárodních veletrzích a výstavách

 • propagace firmy a jejích výrobků je významným marketingovým nástrojem posilujícím proexportní aktivity firmy
 • navázání nových obchodních kontaktů, stabilizace již zavedených kontaktů
 • porovnání marketingové strategie firmy se strategií konkurence (politika produktu, cenová a distribuční politika)
 • možnost provedení analýzy tržní pozice v daném teritoriu
 • navázání spolupráce nejen při prodeji výrobků, ale i v kooperaci při výrobě, dodávkách surovin, balení, logistice
 • seznámení s nejnovějšími trendy v oblasti technologií výroby, zpracování a obalové techniky
ast firem v r mci n rodn expozice je kladn hodnocena z t chto d vod
Účast firem v rámci Národní expozice je kladně hodnocena z těchto důvodů:
 • úspora nákladů při společné prezentaci v rámci Národní expozice
 • prezentace v rámci Národní expozice napomáhá zvýšení důvěryhodnosti dané firmy u zahraničních partnerů – zejména v zemích jako je Rusko, Čína, země a Arabského poloostrova, Afrika či země Jižní Ameriky)
realizovan akce v roce 2013
Realizované akce v roce 2013
 • Internationale Grüne Woche, Berlín, Německo, 18.-27.1.2013
 • Biofach, Norimberk, Německo, 13.-16.2.2013
 • World Food, Moskva, Ruská federace, 16.-19.9.2013
 • Anuga, Kolín nad Rýnem, Německo, 5.-9.10.2013
 • SIAL MIDDLE EAST, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty (24.-26.11.2013)
pl novan akce v roce 2014
Plánované akce v roce 2014
 • Internationale Grüne Woche, Berlín, Německo, 17.-26.1.2014
 • Biofach, Norimberk, Německo, 12.-15.2.2014
 • Gulfood, Dubaj, Spojené arabské emiráty, 23.-27.2.2014
 • SIAL China, Shang-hai, Čína, květen 2014 (dle zájmu firem)
 • World Food Baku, Ázerbajdžán, květen 2014 (dle zájmu firem)
 • Polagra-Food, Poznaň, září 2014 (dle zájmu firem)
 • World Food Moskva (15.-18.9.2014) nebo Zolotaja Oseň Moskva, (říjen 2014), Ruská federace (dle zájmu firem)
 • SIAL Paříž, Francie, 19.-23.10.2014 – ve spolupráci se SZIF (prezentace nositelů značky Národní kvality –Klasa)
ast firem prost ednictv m st nk czech trade navrhovan podpora ze strany mze v roce 2014
Účast firem prostřednictvím stánků Czech Trade – navrhovaná podpora ze strany MZe v roce 2014
 • China Food and Drinks Fair (březen 2014)
 • Seoul Food (květen 2014)
 • World Food, Ukrajina (říjen 2014)
 • World Food Almaty (listopad 2014)
priority pro roky 2015 a 2016
Priority pro roky 2015 a 2016
 • účast na již zavedených veletrzích (Anuga 2015, SIAL Paříž 2016, Internationale Grüne Woche)
 • opakovaná účast na veletrzích v Ruské federaci, Číně a ve Spojených arabských emirátech – trvalý zájem firem
 • posouzení možnosti a realizace účasti na veletrzích v zemích jako je Ukrajina, Uzbekistán, Ázerbajdžán, Korea, ev. Japonsko – dle konkrétního zájmu firem
spolufinancov n program na propagaci zem d lsk ch produkt programy spolufinancovan eu
Spolufinancování programů na propagaci zemědělských produktů (programy spolufinancované EU)
 • programy předkládají svazy a organizace reprezentující sektor (Agrární nebo Potravinářská komora apod.)
 • základní model: program na 3 roky, program financuje z 50% EU, 30% členský stát, 20% předkládající organizace – svaz, komora apod.)
 • právní základ - dle Nařízení EK č. 3/2008 a 501/2008)
 • v rámci těchto propagačních programů je možné též financovat účast na veletrzích a výstavách a další opatření – jako propagace v TV, tisku, semináře – bez možnosti však konkrétní prezentace firmy).