ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ XVIII. VALNÁ HROMADA 2011-04-16. XVIII. VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ 2011-04-16 – NÁVRH PROGRAMU. 10:00 – 10:20 Zahájení jednání XVIII. valné hromady ČKA 2011 Vystoupení hostů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - fawzia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Esk komora architekt xviii valn hromada 2011 04 16

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

XVIII. VALNÁ HROMADA

2011-04-16


Xviii valn hromada esk komory architekt 2011 04 16 n vrh programu
XVIII. VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ 2011-04-16 – NÁVRH PROGRAMU

10:00 – 10:20 Zahájení jednání XVIII. valné hromady ČKA 2011

Vystoupení hostů

Návrh a odsouhlasení předsedajících valné hromady, programu valné hromady, složení návrhové, volební a mandátové komise

Otevření kandidátních listin

10:20 – 11:30 Zprávy o činnosti orgánů ČKA a plnění usnesení XVII. valné hromady ČKA 2010

11:30 – 12:00 Vystoupení kandidátů do samosprávných orgánů Komory

12:00 – 13:30 Diskuze na téma Politiky architektury, Mezinárodní architektonická přehlídka ČKA, Architektonické soutěže a zákon o veřejných zakázkách

13:00 Uzavření kandidátních listin a zahájení voleb

13:30 – 14:00 Přestávka

14:00 – 15:15 Změny řádů České komory architektů – diskuze

14:15Uzavření volebních uren a ukončení voleb

15:15 – 15:45 Vyhlášení výsledků voleb do samosprávných orgánů ČKA

15:45 – 16:45 Usnesení XVIII. valné hromady ČKA 2011, ukončení XVIII. VH ČKA 2011


V ro n zpr va o innosti p edstavenstva ka za obdob 04 2010 04 2011
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA ČKA ZA OBDOBÍ 04/2010-04/2011

1. Zpráva o plnění usnesení VH ČKA 2010

2. Naplňování Programu činnosti ČKA na roky 2010-2011

3. Hlavní priority činnosti ČKA na období 2011-2012

4. Závěry a hodnocení činnosti představenstva ČKA za období 04/2010- 04/2011


1 zpr va o pln n usnesen vh ka 2010
1. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ VH ČKA 2010 ZA OBDOBÍ 04/2010-04/2011

1.1. Aktivní účast na novele zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek

 • Jan Sapák, člen pracovní skupiny MMR jmenován ministrem

 • jednání s vrchním ředitelem Mgr. Sixtou

 • připomínky ČKA k novele zákona č.137/2006 - formulování připomínek ČKA – JUDr. Plos

  1.2. ČKA aktivně pracovala v rámci pracovní skupiny MMR Kohezní fondy

 • pro možnost dotací z kohezních fondů, naše připomínky byly zahrnuty do dokumentu

 • formulace „Rámcová pozice ČR k budoucnost kohezní politiky EU“, kritérium nejnižší cena

  1.3. Podpora soutěžím – Jan Sapák – samostatné téma

 • tisková konference dne 13.4.2011

  1.4. Jednání s Ministerstvem financí ČR

 • nám. ministra financí Hejduk – investiční záměry ministerstva o vel. celcích

  1.5. Koncesní zadávání PPP

  1.6. Místo konání valných hromad ČKA

  1.7. Jednání s ČVUT – zadávání veřejných zakázek

  1.8. Změna textu v návrhu činnosti ČKA provedena


2 spln n programu innosti ka za obdob 2010 2011
2. SPLNĚNÍ PROGRAMU ČINNOSTI ČKA ZA OBDOBÍ 2010-2011

2.1. POSTAVENÍ ARCHITEKTŮ VE SPOLEČNOSTI

2.1.1. Politika architektury – národní program stavební

kultury PA - NPSK

MMR ČR ministr Jankovský (předtím ministr Vondruška)

náměstek Kalous, vrchní ředitel Sixta,

ředitelka Grabmüllerová (arch.)

MŽP ČR ministryně (náměstkyně) Bízková

MK ČR náměstkyně Matoušková

MŠMT ČR náměstek Hajn (arch.)

MPO ČR náměstek Hüner

MV ČR náměstkyně Kejvalová

MS ČR náměstci Kasík a Melzer

PSP ČR předseda výboru a podvýboru JUDr. Polčák

předseda poslaneckého klubu TOP 09 Gazdík

prezentace na podvýboru pro územní rozvoj a financování VS – viz usnesení o podpoře PA

Senát ČR sen. Bárek, arch. Filipiová

Parlament EU Ing. Vlasák (předseda SMO)

2.1.2. ČKA připravuje brožuru Politika architektury –

národní program stavební kultury jako cílenou a

konkrétní propagaci

2.1.3. ČKA se zapojila do práce na směrnicích

kohezních programů EU v rámci MMR i MPO

viz bod 1.2.

2.1.4. Česká cena za architekturu

2.1.5. Zelená úsporám -konference, vydání Manuálu

2.1.6. Spolupráce Presta Jižní Čechy

2.1.7. Pocta ČKA 2010 –poctu získá arch. Viktor Rudiš

2.1.8. Reedice knihy Genius loci

2.1.9. Záštity a spolupráce

2.1.10. Získávání grantů – Leonardo da Vinci

soutěžní přehlídka diplomových prací

2.1.11. Grant EU Energetické úspory

160 000 EUR na 3 roky


2 napl ov n programu innosti ka za obdob 2010 2011
2. NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU ČINNOSTI ČKA ZA OBDOBÍ 2010-2011

2.3. ZAHRANIČNÍ VZTAHY – samostatná prezentace arch. Borák

2.2. LEGISLATIVA – samostatná prezentace arch. Peterka


2 napl ov n programu innosti ka za obdob 2010 20111
2. NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU ČINNOSTI ČKA ZA OBDOBÍ 2010-2011

2.4. AUTORIZACE A REGISTRACE

 • standardní průběh autorizačního a registračního řízení – mandatorní činnost ČKA

 • součinnost při novelizaci Zákona o výkonu povolání architektů, inženýrů a techniků ke složení a

  jmenování/odvolání AR

 • autorizační rada připravuje revizi standardu autorizačních zkoušek

 • revize platného postavení a činnosti autorizovaných inspektorů

 • počet autorizovaných architektů 126 (3 641)

 • počet registrovaných 28

  2.5. VZDĚLÁNÍ, PRAXE CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁNÍ

 • součinnost při novelizaci zákona o vysokých školách v souvislosti s výkonem profese

 • dosavadní rozvoj celoživotního vzdělávání

 • zatraktivnění přehlídky diplomových prací – žádost o grant LdV 27 376 euro n a2 roky

  2.6. INFORMAČNÍ SYSTÉM

 • Webové stránky – příprava úprav zkvalitnění

 • Dokončení info systému databáze

 • Zákon o základních registrech 424/2010 Sb.


2 napl ov n programu innosti ka za obdob 2010 20112
2. NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU ČINNOSTI ČKA ZA OBDOBÍ 2010-2011

2.7. PRACOVNÍ SKUPINY

Činné PS

Legislativa – M. Peterka

Soutěže – L. Grym

Standardy výkonů a činností – J. Vrana

Vzdělávání – L. Lábus

Pro územní plánování, urbanismus a krajinu – M. Košař

Památková péče – T. Jiránek

Péče o přírodu a krajinu – D. Lacina

Česká cena za architekturu – M. Jirovec

Celoživotní profesní vzdělávání – B. Potysz

Politiky architektury – D. Borák

Zahraniční aktivity – D. Borák

Krajinářská architektura – J. Chvojka

Oživená PS

Pro odstraňování bariér – senátorka Filipiová

Pozastavené PS

Bydlení

Sídlo Komory

Normy a notifikaci

Konference EU

Architekti a Zelená úsporám

Příprava zřízení nové PS

PS proti korupci


2 napl ov n programu innosti ka za obdob 2010 20113
2. NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU ČINNOSTI ČKA ZA OBDOBÍ 2010-2011

3. HLAVNÍ ÚKOLY A PRIORITY

 • Docílit prosazení Politiky architektury ČR - národní program stavební kultury jako usnesení vlády – vládní program

 • Zakotvit soutěžní řád pro architektonické soutěže do zákona 137/2006 Sb. o zadávání veř. zakázek nebo jiné legislativní formy (vyhláška)

 •  Připravit mezinárodní přehlídku architektury a Českou cenu za architekturu - JOSEF

 •  Dokončit „Standardy prací výkonů a činností autorizovaných osob v projektování“


2 napl ov n programu innosti ka za obdob 2010 20114
2. NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU ČINNOSTI ČKA ZA OBDOBÍ 2010-2011

4. ZÁVĚRY A HODNOCENÍ ROČNÍHO OBDOBÍ PRÁCE PŘEDSTAVENSTVA ČKA

4.1. Výčet konkrétních aktivit vedení a kanceláře ČKA v období 04/2010-04/2011

Ministerská jednání a jednání v PSP ČR a Senátu (35x )

Tiskové konference a vernisáže výstav (22x)

Prezentace, slib a pracovní jednání ČKAIT, SIA, DSA, SFŽP (95x)

Mezinárodní cesty ACE, EFAP, Polská komora, Španělská komora (19x)

4.2. Značné nasazení sil a prostředků a skromné výsledky v důsledku politických změn –

v období prosazování PA se změnilo vedení ministerstev (MMR 5x, MK 4x a MŽP 4x)

4.3. Poděkování všem voleným zástupcům

představenstva, dozorčí rady, StS, autorizační rady, pracovníkům PS, regionálním zástupcům

4.4. Poděkování Kanceláři ČKA

v čele s ředitelkou Tamarou Čuříkovou a sekretářem Jiřím Plosem

4.5. Výzva k mladým architektům – kandidujte do orgánů ČKA


Kontakty
Kontakty OBDOBÍ 2010-2011


Esk komora architekt xviii valn hromada 2011 04 16

Děkuji za pozornost OBDOBÍ 2010-2011