580 80
Download
Skip this Video
Download Presentation
Система команд МП К580 ВМ 80

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Система команд МП К580 ВМ 80 - PowerPoint PPT Presentation


  • 198 Views
  • Uploaded on

Система команд МП К580 ВМ 80. 1.ЦИКЛИ РОБОТИ МП К580 ВМ 80. МПсинхронізується тактуючими імпульсними послідовностями сигналів F1 і F2, що мають однакову частоту, але різну тривалість імпульсів та фазу. Для часової характеристики роботи МП використовуються такі поняття, як:. такт (Т) ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Система команд МП К580 ВМ 80' - fawzia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
МПсинхронізуєтьсятактуючими імпульсними послідовностями сигналів F1 і F2, що мають однакову частоту, але різну тривалість імпульсів та фазу.
slide4
Для часової характеристики роботи МП використовуються такі поняття, як:
  • такт(Т) ,
  • командний цикл (ЦК),
  • машинийцикл (МЦ).
slide5
Такт,
  • це мінімальний проміжок часу, який дорівнює періоду надходження сигналів тактуючої частоти і необхідний для виконання однієї елементарної дії в МП, яка зветься мікроопераціїю.
  • Протягом одного такту МП не змінює свого стану, тому іноді замість поняття такт використовується поняття стан. В кожному стані МП може знаходитись на протязі певного обмеженого числа тактів, але є три стана, в яких МП може бути на протязі необмежено великого числа тактів. Це такі стани, як WAIT-очікування; HLDA-підтвердженнязахвату; HLTA-підтвердження зупинки.
slide6
Командним циклом (або циклом команди)
  • зветься часова послідовність тактів, яка потрібна для вибору команди з пам’яті та її виконання.
  • Для таких різних команд, як 1-обайтних, 2-хбайтних та 3-хбайтних, командні цикли неоднакові, але всі вони включають в себе 2-і фази:

вибір команди і виконання команди.

slide7
Фазавибору- це час, за який команда вибирається з памя’тіта записується в регістр команд (РК).
  • Фаза виконання - це час,потрібний для дешифрації коду команди, перетворення його в керуючі сигнали та реалізації команди.
slide8
Машиний цикл (МЦ)

- це складова частина циклу команд, число яких для різних команд неоднакове і коливається від 1 до 5. МЦ потрібен кожен раз, коли ЦП звертається до пам’яті або до порту вводу-виводу, а в самому МЦ може бути від 3-х до 5-ти тактів (або станів). Приклад ЦК з 3-ма зверненнями до пам’яті і який має 3-и МЦ, наведений на мал. 1.

slide9
На початку кожного МЦ ЦП видає на ШД байт даних, який характеризує стан внутрішних вузлів в МП. Ця інформація знаходиться на ШД під час дії сигналу SYNC, який завжди з’являється в першому такті будь-якого МЦ.Ця інформація про стан МП по сигналу строба видачі слова стану (СВСС) записується до спеціального зовнішнього регістру слова стану процессора (PSW) і зберігається в ньому до появи нового наступного стробу і відповідного слова стану процесора, тобто на протязі усього поточного МЦ. Стробвидачі слова стану формується поза МП за логічним множенням сигналів F1 і SYNC. Таким чином, ШД на протязі короткого інтервалу часу використовується для видачі та запису до регістру PSW слова стану МП, а решту часу – по своєму прямому призначенню. Таке штучне мультеплексування ШД дозволяє зменшити кількість виводів інтегральної мікросхеми МП.
slide10
Дані про стан МП вказують на дії, які будуть виконуватися за поточний МЦ.Існує десять типів різновидів МЦ та їм відповідних слів станів МП, що наведені в табл.1.1.
slide11
Кожен розряд слова стану МП відповідає певному сигналу, імена та призначення яких наведені в табл. 1.2.
in 2 1
IN<адреса порту вводу>.Це 2-хбайтова команда, в якій в 1-му байті міститься КОП, а в другому – операнд, який є адресою порту вводу,

Як це слідує з діаграми ЦК команди IN складається з трьох МЦ, при цьому МЦ1, як і для всіх інших команд, є циклом вибору коду команди(цикл М1 або основний цикл), МЦ2 – це цикл читання пам’яті, а МЦ3 - це цикл вводу даних від ЗП.

slide13
Перед початком ЦК в програмному лічильнику РС встановлюється адреса 1-го байту поточної команди і в такті Т1 вміст РС подається до регістру адреси (РА), а з нього – до буферу адреси (БА), після чого значення адреси 1-го байту команди з’являється на ША А15-А0. Одночасно з цим ця ж адреса поступає до схеми інкремент-декрименту(CIД), де її значення збільшується на одиницю.

Тим самим МП готує основу для належного виконання поточної або наступної команди. У цьому ж такті по фронту F2 сигнал SYNC приймає значення “1”, що свідчить про наявність на ШД D7-D0 слова стану (СС) процесора, яке визначає дїї МП в поточному циклі.

slide14
На початку другого такту Т2 на основі логічної операції “І” над сигналами F1 та SYNC формується строб видачі слова стану (СВСС), по якому це слово записується до зовнішнього регістру PSW і зберігається в ньому на протязі поточного циклу. Крім цього під час такту Т2 кожного МЦ провадиться перевірка значень сигналів READY, HOLD, HLTA, які можуть примусити зробити затримку у виконанні даного МЦ. Якщо причин для очікування немає, то МП обов’язково переходить до наступного такту Т3, а в програмний лічильник РС записується адреса, що була сформована в CIД.

В цьому такті вже при наявному активному рівні сигнала DBIN МП виконує читання з пам’яті першого байту команди, який містить в собі КОП поточної команди. Цей байт поступає до регистру команд (РК) і передається до дешифратора команд (ДК).

slide15
У четвертому такті Т4 МП виконує декодування КОП поточної команди і по його результатам викликає відповідні мікропрограми, які дозволяють реалізувати цю команду. З дешифрації витікає, що команда IN є 2-х байтовою і потребує для своєї реалізації ще два МЦ, з яких один – читання 2-го байту команди з адресою порту вводу даних, а інший саме і є циклом вводу даних в МП.

З цих причин МП переходить до виконання МЦ2, на початку якого у тактах Т1 і Т2 знову з’являється сигнал SYNC, створюється на ШД слово стану процесора і формується СВСС.

slide16
В такті Т3 по сигналу DBIN проводиться згідно з адресою, що була в РС, читання пам’яті і другий байт команди IN вводиться в МП і розміщується в регістрі W. В подальшому він буде використаний для формування адреси порту вводу даних від ЗП. На цьому закінчується фаза вводу команди в МП, бо її два байта вже зчитані з пам’яті, і настає фаза виконання команди, яка відповідає третьому МЦ циклу команди.

У третьому циклі МЦЗ на протязі Т1 і Т2 картина повторюється за тим винятком, що СС процесора відрізняється від попередніх і відповідає циклу вводу даних від ЗП, а в РС знаходиться адреса, яка була у другому байті команди IN.

slide17
В такті Т3 по сигналу DBIN дані від ЗП приймаються відповідним портом вводу і по ШД поступають в МП, де розміщуються в акумуляторі (АСС).

В даному випадку ввід інформації був пов’язаний із зверненням до ЗП, що обумовило окремий МЦ, т.т. МЦ3.

Якщо ж виконання команди реалізується винятково засобами ЦП і потреби у зверненні до пам’яті або ЗП не має, то виконання команди відбувається в четвертому (Т4) або п’ятому (Т5) тактах поточного МЦ т.т. ЦК у цьому випадку має менше циклів і вони є довшими.

slide19
Під командою МП розуміється двійкове число (код), яке будучи сприйняте МП, призводить до виконання ним певних дій.

Існують команди різного призначення. Деякі команди здійснюють пересилку даних, їх розміщення в пам’яті або у внутрішніх регістрах МП. Інші команди здійснюють взаємодію МП з пристроями вводу/виводу, виконують основні керуючі та допоміжні функції.

Вся сукупність команд, які сприймаються МП, створює його, так звану,

систему команд.

slide20
Команди МП можуть мати різну структуру (або формат), і враховуючи прийнятий байтовий вимір, різну довжину. Команди можуть мати у своєму складі 1,2 або 3 байти, при цьому код операції (КОП), який вказує на те, що повинен виконувати МП, завжди розміщується в 1-му байті команди.
slide21
будь-яка команда повина складатися з двох частин, коли першою частиною є КОП, а другою – адресна частина. Проте існують і безадресні команди, які не мають адресної частини, наприклад, команда зупинки.
slide22
Для однобайтової команди КОП і адресна частина розміщуються в її восьми двійкових розрядах, а в багатобайтових командах (2-х, 3-байтових) – адресна частина, в залежності від типу команди, міститься в її 2-му або в 2-му і 3-му байтах. В цих байтах можуть бути також безпосередньо розміщені дані, що обробляються, так що в залежності від КОП вміст другого та третього байтів сприймається як адреса, або як дані.
slide23
Число існуючих в команд МП перевищує число КОП, бо при формуванні команди один і той же КОП може використовуватися при різних способах адресації. В залежності від призначення команди МП поділяються на п’ять основних груп.
slide24
1. Команди пересилки, які виконують обмін даними між регістрами МП або між регістрами та пам’яттю.

2. Арифметичні команди, які виконують операції додавання, віднімання, інкрементування, декрементування даних в регістрах або чарунках пам’яті.

3. Логічні команди, які реалізують такі булеві операції як І, АБО, АБО-НІ(виключне АБО, складання по модулю 2), а також операції порівняння, зсув або доповнення даних в регістрах або чарунках пам’яті.

4. Команди розгалуження, які виконують операції умовного і безумовного переходів по програмі, виклику підпрограми та повернення до основної програми.

5. Команди керування і роботи зі стеком та пристроями вводу/виводу, які виконують операції вводу/виводу, керування покажчиком стеку та флагами.

slide25
МП КР 580 ВМ 80 має 78 базових команд, т.т. команд, в яких КОП однозначно визначає операцію, що виконується. Деякі з них допускають модифікацію, що дозволяє розширити число команд системи до 244. Важливою характеристикою команди є її формат, якій однозначно визначає структуру елементів команди. Для опису формату команди застосовуються умовні позначення та скорочення наведені в табл. 1.3.
ad