rojenje p ela n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rojenje pčela PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rojenje pčela

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Rojenje pčela - PowerPoint PPT Presentation

fawzi
728 Views
Download Presentation

Rojenje pčela

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rojenje pčela Prof. dr. sc. Nikola Kezić Katedra za pčelarstvo, Agronomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu Svetošimuinska 25, Zagreb

  2. Definicija • Rojenje je dijeljenje pčelinje zajednice u dvije zajednice • Rojenje je posebno stanje zajednice koje nastaje postupno. • Pojava rojenja je rezultat izobilja u prirodi, prostora, i nagona • S rojem izlazi stara matica, a u košnici ostaje mlada matica

  3. Potiče rojenje • Obilje paše • Skučen prostor u plodištu • Višak energije (matične mliječi)

  4. Znaci rojenja • Trutovsko leglo iznad medišnih nastavaka • Pojava matičnjaka • Rojenje

  5. Akt rojenja • Izlaze radilice, • Matica • Mjesto prihvata • Odnos prema staroj košnici • Aktivnosti u novom prostoru izgradnja saća

  6. Rojenje • Prvvenac • Drugenac ….. • Paroj • Bijele pčele • Pjevajući roj Tiii Tiii Tiii / Kvaa Kvaa Kvaa

  7. Poticanje rojenja • Pčelarenje u prostim košnicama • Proljetna prihrana • Tijesno plodište • Okolno raslinje

  8. Štete od rojenja • Pčele ne obavljaju svoje poslove, • Pčelinja zajednica oslabi • Nagon za rojenjem se povećava • Nema prinosa

  9. Sprječavanje rojenja • Povećanje plodišta • Zamjena zajednica • Premještanje redosljeda nastavaka • Jaka paša • Mlade matice