Bismillahirrahmanirrahim - PowerPoint PPT Presentation

fawzi
bismillahirrahmanirrahim n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bismillahirrahmanirrahim PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bismillahirrahmanirrahim

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
Presentation Description
326 Views
Download Presentation

Bismillahirrahmanirrahim

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bismillahirrahmanirrahim • Assalamu’alaikumWarahmatullahWabarakatuh • DenganinimasjidAlatiefPasarayamengundangIbu-ibu / Rekan-rekanmuslimahuntukhadirdalamkajianmuslimahpada, • Hari / Tanggal : Jum’at, 17 Juni 2011 • Waktu : Pk 17.00-Maghrib • Narasumber : Ustz. Hj. DiaHidayati, MA (Dosen Al HikmahMampang, Alumnus S-2 Pakistan) • Tema : Muslimah Yang Di Cintai Allah (KajiantematikSurah Al Ahzab : 33-35) • Demikianundanganinidisampaikan, semoga Allah SWT selalumemudahkankitadalamberibadahdanmenuntutilmu, amiin. • Wassalamu’alaikumWarahmatullahWabarakatuh