University cooperation for development
Download
1 / 15

university cooperation for development - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

university cooperation for development. sharing minds, changing lives. Implementatie Politiek Akkoord (2010) – Open informatiemoment Brussel, 24 mei 2011. Kristien Verbrugghen, directeur VLIR-UOS. Inhoud. Het politiek akkoord (PA) 1.1. Feiten, basisprincipes en normen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'university cooperation for development' - fawn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

university cooperation for development

sharing minds, changing lives


Implementatie politiek akkoord 2010 open informatiemoment brussel 24 mei 2011

Implementatie Politiek Akkoord (2010) –Open informatiemomentBrussel, 24 mei 2011

Kristien Verbrugghen,

directeur VLIR-UOS


Inhoud
Inhoud

 • Het politiek akkoord (PA)

  1.1. Feiten, basisprincipes en normen

  1.2. Opportuniteiten

 • Context VLIR-UOS anno 2011

 • Implementatieproces tot dusver

 • Een paar uitgangspunten

 • Garanties vanwege de overheid


Het politiek akkoord 1 1 feiten basisprincipes en normen
Het politiek akkoord1.1. Feiten, basisprincipes en normen

 • Feiten :

  • Ondertekend op 22 april 2010

  • Door federale minister voor ontwikkelingssamenwerking, VLIR-UOS en CUD

  • Invoegetreding: 1 januari 2013, met overgangsperiode in eerste actieplan

 • Basisprincipes

  • Geografische concentratie, landenstrategieën

  • Complementariteit en synergie

  • Driejarencycli (2013-2015, 2016-2018)

 • Normen

  • 70% DGD-partnerlanden

  • Landenlijst van 20, 7 met CUD

  • 85% geprogrammeerd vóór start 3-jarenprogramma

  • 6% vrije marge


Het politiek akkoord 1 2 opportuniteiten a voor vlir uos
Het politiek akkoord 1.2. Opportuniteiten – a. voor VLIR-UOS

 • Focus op OS neemt toe

 • Erkenning / gebruik van de gedifferentieerde rol van de universiteiten

 • Grotere zichtbaarheid / erkenning / valorisatie van VLIR-UOS nationaal en internationaal, als organisatie, alle geledingen en medewerkers

 • Erkenning van samenhang tussen internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking

 • Redesign van

  • programma’s / instrumenten

  • manier van werken

 • Algemene vereenvoudiging / rationalisatie

  • Programma-architectuur

  • Werking

  • Administratief en financieel

 • Ontschotting : grotere complementariteit en synergie

  • intern VLIR-UOS

  • extern VLIR-UOS

   Twee sporen :

 • optimalisatie en kapitalisatie

 • innovatie


1 het politiek akkoord 1 2 opportuniteiten b voor vlir uos en academici
1. Het politiek akkoord 1.2. Opportuniteiten – b. voor VLIR-UOS en academici

 • Grotere impact door

  • Concentratie / maximalisatie van budget / professionalisering

  • Betere kennis van landencontext, naar inhoud en actorenlandschap

  • Differentiatie naar instrumentarium (alignering)

  • Poolen / delen van informatie, kennis en expertise, netwerken, ervaringen, experten, instrumenten, …, hiervan leren en hierop kapitaliseren

 • Grotere efficiëntie door

  • taakverdeling, samenwerking, complementariteit en synergie

 • Gezamenlijke acties

  • e.g. joint agreements, benefits of scale, cost sharing, alignment to local framework, joint audits of the country / partners, joint financial control, joint reporting, …

 • Betere taakverdeling tussen academici en administratoren


1 het politiek akkoord 1 2 opportuniteiten c voor academici
1. Het politiek akkoord 1.2. Opportuniteiten – c. voor academici

 • Meer kansen tot

  • Teamwerk

  • Kruisverbindingen tussen projecten onderling; meer geïntegreerde projecten

  • Interdisciplinariteit

  • Multiplicatie

  • Thematische focus

  • Regionale werking

  • Makkelijker overgang naar reguliere internationale samenwerking

  • ….


2 context vlir uos 2 1 specifiek voor 2011 vele open werven
2. Context VLIR-UOS 2.1. Specifiek voor 2011 : vele open werven …

 • Formeel kader – intern :

  • VLIR(-UOS) of VLUHR ? Vlaams landschap HOW in beweging

  • Politiek dossier : integratie van de hogescholen

 • Formeel kader – extern :

  • Subsidiërende overheid

  • Regering in lopende zaken

 • Parallelle initiatieven : academische diplomatie …


2 context vlir uos 2 2 specifiek voor vlir uos immense uitdaging
2. Context VLIR-UOS 2.2. Specifiek voor VLIR-UOS : Immense uitdaging

 • Koepelorganisatie die programmeert en financiert, maar niet uitvoert; anders dan NGO’s, ITG, VVOB, wetenschappelijke instellingen, …

 • Traditie van open oproepen per programma met overeenkomstige beheerssystemen dient ‘omgebouwd’ te worden – zware repercussies

 • Overleg, synergie, coördinatie enz. én het uittekenen van een onderbouwd beleidskader vraagt meer tijd voor permanente analyse, strategische besluitvorming die maakt dat de beheersing van de complexe realiteit een permanente tijdsintensieve uitdaging wordt

 • Een tijdspad dat voor een koepelorganisatie erg strak is gelet op de noodzakelijke consultatiemomenten, in combinatie met de fundamentele ommekeer die moet gemaakt worden

 • Meer werk aangezien nieuwe processen bovenop bestaande werking dienen te worden ontwikkeld en uitgevoerd

 • Voor academici :

  • Beperkende randvoorwaarden (geografisch en inhoudelijk) te verzoenen met wetenschappelijk initiatiefrecht; ownership garantie !

  • VLIR-UOS financiert samenwerking tussen gemotiveerde en geëngageerde wetenschappers. Draagvlak en eigenaarschap zijn daarvoor noodzakelijke voorwaarden


3 initiatieven sinds 2010
3. Initiatieven sinds 2010

 • Communicatie van “geloof” in PA, naar achterban en overheden, op diverse fora

 • Start denkproces implementatie PA :

  • Voorwerp :

   • Missie/visie/strategie en mandaat VLIR-UOS

   • Programma-architectuur en bouwstenen, incl. landenbeleid

   • Organisatiestructuur en werking, incl. administratief-financieel kader


3 initiatieven sinds 20101
3. Initiatieven sinds 2010

 • Landenselectie :

  • Proces (2010-2011) :

   • Beslissing m.b.t. methodologie : Benefit of the Doubt

   • BoD : drie criteria : HDI, Public spending on education, VLIR-UOS-antecedenten

  • Resultaat (28 april 2011) :

   • VLIR-UOS-partnerlanden (20)

    • AFRIKA : Burundi, DR Congo, Ethiopië, Ghana, Kenia, Marokko, Mozambique, Oeganda, Tanzania, Zuid-Afrika

    • ZUID- & CENTRAAL-AMERIKA : Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Peru, Suriname

    • AZIË : India, Indonesië, Sri Lanka, Vietnam

   • VLIR-UOS-landenlijst (54)

   • OESO-DAC-landenlijst (152)

  • Nog hangend : Palestina


3 initiatieven sinds 20102
3. Initiatieven sinds 2010

 • Verduidelijking en ontwikkeling van mogelijke uitvoeringspistes op basis van:

  • Voorbereidend technisch overleg met DGD

  • Overleg met ervaringsdeskundigen : ITG, VVOB, …

  • Overleg met derden

 • Selectie van 5+1 landen in maart 2011 waarvoor nog in 2011 een strategie zal worden ontwikkeld op basis van een consultatief proces

 • Voorbereidend en besluitvormend overleg met Bureau UOS (6 mei, 16 mei 2011) : een aantal correcties (te snel !)

  • Belang van draagvlak, globaal én per associatie / instelling

  • Belang van meenemen van lopende beleidsdiscussies (IUS, ICP)

 • Parallel :

  • Programma-architectuur, organisatie en werking, missie/visie/strategie

  • Landenstrategieën

 • Validering door hoogste autoriteiten


4 een paar uitgangspunten
4. Een paar uitgangspunten

 • Begroting : twee basisallocaties

  • Capaciteitsversterking

  • Beleid, draagvlak en beheer

 • Integratie van Noord-Acties

  • Noord en Zuid is een achterhaalde opdeling

  • VLIR-UOS pleit voor één basisallocatie “capaciteitsversterking” en landenstrategieën die het volledige VLIR-UOS-instrumentarium kunnen benutten

 • Vereenvoudiging en transparantie door:

  • Aangepaste administratieve onderbouw (basisallocaties)

  • Minder budgetlijnen en meer forfaits

  • Minder maar grotere oproepen

  • Handhaving van herkenbaarheid van bestaande interventietypes, waar mogelijk


5 garanties vanwege de overheid
5. Garanties vanwege de overheid

 • Een realistisch tijdspad :

  • Flexibele overgangssituatie om de reorganisatie mogelijk te maken

  • Gevolgd door een periode van rust en continuïteit (minimum tien jaar) – academische capaciteitsopbouw is inherent een langetermijnproces;

 • Budgetzekerheid en een jaarlijkse budgetstijging van minimum 3%

 • Administratief-financiële vereenvoudiging:

  • Financieringskader en –cyclus, aangepast aan de eigenheid van een koepelorganisatie (prefinanciering, getrapte controle/rapportering enz.)

 • 6% marge die vrij in te vullen is

 • Inclusie van VLIR-UOS in synergiebudgetlijnen met andere Belgische actoren


Slotwoord
Slotwoord

 • Vragen staat vrij …

 • We zijn er voor u …

 • Niet op alle vragen is er nu al een antwoord …

 • Collectief en iteratief denk- en veranderingsproces …

 • Nood aan dubbel draagvlak :

  • Geloof in opportuniteiten en reëel ownership vanwege de academische wereld

  • Vertrouwen vanwege de overheid