kr m noloj i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KRİMİNOLOJİ (I) PowerPoint Presentation
Download Presentation
KRİMİNOLOJİ (I)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

KRİMİNOLOJİ (I) - PowerPoint PPT Presentation


 • 689 Views
 • Uploaded on

KRİMİNOLOJİ (I). KRİMİNOLOJİNİN TARİHÇESİ -II- Prof. Dr. Adem Sözüer Dr. Tuba Topçuoğlu. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKULTESİ. KRİMİNOLOJİNİN TARİHÇESİ. Doğaüstü Güçlere Dayalı Perspektif Klasik Okul Pozitivist Okul Biyolojik pozitivizm Psikolojik pozitivizm

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KRİMİNOLOJİ (I)' - fauve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kr m noloj i

KRİMİNOLOJİ (I)

KRİMİNOLOJİNİN TARİHÇESİ -II-

Prof. Dr. Adem Sözüer Dr. Tuba Topçuoğlu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKULTESİ

kr m noloj n n tar h es
KRİMİNOLOJİNİN TARİHÇESİ
 • Doğaüstü Güçlere Dayalı Perspektif
 • Klasik Okul
 • Pozitivist Okul
  • Biyolojik pozitivizm
  • Psikolojik pozitivizm
  • Sosyolojik pozitivizm
   • Chicago Okulu
bug n n konusu
BUGÜNÜN KONUSU

POZİTİVİST OKUL

 • Biyolojik pozitivizm
   • Lombrosso, Ferri, Garofalo
 • Psikolojik pozitivizm
   • Freud
 • Sosyolojik pozitivizm
   • Durkheim
   • Chicago Okulu
poz t v st okul
POZİTİVİST OKUL
 • Klasik okul düşüncesinin hür irade görüşünün aksine, Pozitivist okul suçu bireyin kontrolü dışında cereyan eden bir olay olarak ele alır.
 • Determinizm (gerekircilik) doktrini: Suç, tamamen insanın kontrolü dışında biyolojik, psikolojik ve sosyolojik nedenler sonucunda meydana gelmektedir.
 • Biyolojik ve psikolojik teoriler, deterministik yaklaşımın ilk örneklerini oluşturur.
b yoloj k poz t v zm
BİYOLOJİK POZİTİVİZM
 • ERKEN DÖNEM BİYOLOJİK YAKLAŞIMLAR
  • CesareLombroso (1836-1909)
   • Suçlu Adam (CriminalMan) eseri (1876) suçluluğu açıklamaya çalışan ilk kitap
   • Atavistik anormallik
   • Suçlu Doğanlar (BornCriminals)
   • Akıl hastası suçlular (InsaneCriminals)
   • Kriminaloidler (Criminaloids)
b yoloj k poz t v zm1
BİYOLOJİK POZİTİVİZM
 • EnricoFerri (1856-1929)
  • Suçlu tipin varlığını kabul etti fakat suç davranışın arkasındaki kalıtımsal fiziksel özellikler dışındaki sosyal ve ekonomik faktörleri inceledi.
  • Doğuştan suçlu, akıl hastası suçlu, ihtiras suçluları, rastgele suçlular, suçu alışkanlık haline getiren suçlular
  • Suçlu davranışı kalıtımsal özelliklerin dışında sosyal etkenlerle açıklaması kriminolojinin alanını genişletti.
b yoloj k poz t v zm2
BİYOLOJİK POZİTİVİZM
 • RaffaeleGarofalo (1852-1934)
  • “Doğal ya da gerçek suç” (naturalortruecrime): Toplumun genel ahlaki değerlerinden sapma
  • Doğal suçlu: Duyarlılıktan yoksun, başka insanların ve toplumun değerlerine karşı hassasiyet gösteremeyecek kadar az gelişmiş.
  • Acıma-merhamet ve doğruluk-dürüstlük yoksunluğu şeklinde ortaya çıkan ahlaki eksiklik sonucu var olan suç tipleri: (1) Katiller, (2) Şiddet suçları işleyenler, (3) Hırsızlar ve (4) Cinsel suçlar işleyenler
erken d nem teorilerini test eden al malar
Erken Dönem Teorilerini Test Eden Çalışmalar
 • Charles B. Goring
  • “İngiliz Mahkum: İstatistiksel Bir Çalışma” (1913)
  • 3000 İngiliz mahkum üzerinde toplam 96 özellik inceledi (kafa ve yüz özelliği gibi fiziksel özellikler, akıl ve zeka özellikleri, yaş ve evlilik gibi sosyal etkenler)
  • Sonuç: Aynı yaş, sosyal sınıf ve zeka düzeyindeki insanları karşılaştırdığında suçlular ile suçlu olmayanları birbirinden ayıran fiziksel ya da zihinsel farklar bulamadı. Antropolojik bir canavara rastlanmadı.
 • Ernest A. Hooton
  • “Amerikalı Suçlu ve Suç ve İnsan” (1939)
  • 10 eyaletten 13,874 erkek mahkum ile genel nüfustan seçtiği 3,023 erkek üzerinde farklılıkları inceledi.
  • Sonuç: Suçlular ile suçlu olmayanlar arasında fiziksel farklılıklar buldu.
william sheldon un v cut tipleri
William Sheldon’un Vücut Tipleri

Ektomorfik

Endomorfik

Mezomorfik

erken d nem teorilerine getirilen ele tiriler
Erken Dönem Teorilerine Getirilen Eleştiriler
 • Bu dönem yapılan çalışmalar bilimsellikten uzaktı ve araştırma tasarımlarında çok ciddi hatalar vardı: örneklem hataları, kontrol grubunun olmaması gibi.
 • Genellikle mahkumlar üzerinde yapılan bu çalışmalarda mahkumlar bütün suçluları temsil etmiyordu (siyah sayılar). Genelde alt gelir grubundan insanları içermekteydi.
 • Kontrol grubu kullanıldığında bile sayıları ve temsil kabiliyeti yetersizdi.
 • Fiziksel farklılıklar fiziksel geri kalmışlık olarak değerlendiriliyordu.
b yoloj k poz t v zm3
BİYOLOJİK POZİTİVİZM
 • ÇAĞDAŞ BİYOLOJİK YAKLAŞIMLAR
  • Kalıtımsal suçlu özellileri ve genetik yapı:
   • Suçlu aile araştırmaları
   • İkiz araştırmaları
   • Evlat edinilen çocuk araştırmaları
  • Beyin fonksiyonu bozuklukları
  • Biyokimyasal etkenler (örn., seratonin, testesteron)
ps koloj k poz t v zm
PSİKOLOJİK POZİTİVİZM
 • Biyolojik teorilerde olduğu gibi suçun kaynağı bireydedir.
 • Suç, bir takım patolojik durumlar sonucu bireyin içinde ortaya çıkan anormalliklerin bir sonucu olarak görülür.
 • Bu problemler genel olarak erken çocukluk döneminde ortaya çıkar.
 • Suçlu davranışın önlenebilmesi ve kontrol edilebilmesi için kişinin yaşadığı sorunlara odaklanmak gerekir.
ps koloj k poz t v zm1
PSİKOLOJİK POZİTİVİZM
 • Kişilik Teorileri
  • Sigmund Freud
 • Sosyal Öğrenme Teorileri
  • Sutherland (1947)
  • Burgess ve Akers (1968)
 • Ahlaki Gelişim Teorileri
  • Jean Piaget
  • Lawrence Kohlberg
poz t v st okulun katkilari
POZİTİVİST OKULUN KATKILARI
 • İnsan davranışı üzerine felsefik düşünceden insan davranışını anlamak için bilimsel kavram ve metotların kullanılmasına geçiş
 • Klasik dönemde suç ve cezaya ilişkin verilen önemin Pozitivist okul ile suçluya ve suçlu davranışı belirleyen etkenlere yönelmesi
 • Klasik okulun günümüz ceza adalet sistemleri (özellikle cezalandırmaya ilişkin) üzerinde süre giden etkileri varken Pozitivist okulun günümüz kriminolojik araştırmalara etkisi çok büyüktür.
 • Suçluların rehabilitasyonu fikri ortaya atılmıştır.
poz t v st okulun ele t r s
POZİTİVİST OKULUN ELEŞTİRİSİ
 • Fazla deterministik
 • Özellikle biyolojik pozitivizm:
  • Fiziksel farklılıklar gelişmemişliğin göstergesi olarak kabul edilmekte
  • Metodoloji olarak sınırlılıklar mevcut
  • Sosyal olarak güçlü olanlar daha üstün kabul edilmiştir
  • Toplumu sorumluluktan kurtarmaktadır
  • Uzman müdahalesi mümkün kılınmakta ve dolayısıyla baskıcı müdahalelere zemin hazırlamakta (Mussolini)
slide16

Doğaüstü güçler perspektifi açısından suç:

Doğaüstü, insanüstü güçler Suç Davranışı

 • Klasik okul açısından suç:

Bencillik, kendini düşünme

Hedonizm Suç Davranışı

Özgür irade ve rasyonel tercih

 • Pozitivist açıdan suç:

Biyolojik faktörler

Psikolojik faktörler Suç Davranışı

Sosyolojik faktörler