d sledky cop15 pro politiku ochrany klimatu v evropsk m a esk m kontextu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Důsledky COP15 pro politiku ochrany klimatu v evropském a českém kontextu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Důsledky COP15 pro politiku ochrany klimatu v evropském a českém kontextu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Důsledky COP15 pro politiku ochrany klimatu v evropském a českém kontextu - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Důsledky COP15 pro politiku ochrany klimatu v evropském a českém kontextu. Pavel Zámyslický. Vzpomínka na Kodaň. Mezinárodní dohody. K j ótský protokol – cíle do roku 2012. Konference v Kodani – Cancúnu – Johannesburku - ?? cíle po roce 2012. Systém emisního obchodování EU ETS. 3. fáze.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Důsledky COP15 pro politiku ochrany klimatu v evropském a českém kontextu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
politika ochrany klimatu je p sp vkem k celosv tov aktivit

Mezinárodní dohody

 • Kjótský protokol –cíle doroku 2012
 • Konference v Kodani –Cancúnu – Johannesburku - ??
 • cíle po roce 2012
 • Systém emisního obchodování EU ETS
 • 3. fáze
 • EU
 • Klimaticko-energetický balíček – cíl snížení emisí až o 30 % do roku 2020
 • Česká republika
 • Cíl prezidenta Obamy
 • snížit emise o 80 % do roku 2050,
 • Diskuse o návrhu národní legislativy v kongresu
 • USA
Politika ochrany klimatu je příspěvkem k celosvětové aktivitě
 • 80./90. léta
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2020/50

Politika ochrany klimatu

snížení emisí o 20 % mezi roky 2005 a 2020. V absolutním vyjádření se jedná o 28 - 36 Mt CO2e

jak jsou d sledky cop 15 na evropskou a dom c politiku
Jaké jsou důsledky COP 15 na evropskou a domácí politiku?
 • V současné době je zachován střednědobý cíl EU 20% resp. 30% do roku 2020 oproti 1990
 • - v polovině roku 2010 má EK zveřejnit analýzu dopadů spojených s přechodem na vyšší redukční cíl ~ resp. analýzu adekvátnosti příspěvků ostatních zemí
 • Je zachován indikativní cíl pro rok 2050, kdy mají ekonomicky vyspělé země (vč. EU) snížit emise o 80-95% oproti 1990
 • Existují jasná pravidla daná Klimaticko-energetickým balíčkem

- pokračování EU ETS s lineárním ročním trendem snižováním počtu povolenek o 1,74%

- nastaveny cíle pro jednotlivé ČS ohledně emisí mimo EU ETS (ČR +9%)

- závazný cíl pro podíl vyrobené elektřiny z OZE do 2020 (ČR 13%)

- dosažení 10% tržního podílu biopaliv

 • - podpora nových inovativních technologií (NER 300)
 • - na vyjasnění některých důležitých parametrů stále pracujeme (pravidla pro benchmarky, aukce, přidělování povolenek zdarma v el. energetice, atd… )
jak ovliv uj v sledky cop15 vyjedn v n v r mci eu 27 aneb nau me se n kdy mluvit spole n m jazykem
Jak ovlivňují výsledky COP15 vyjednávání v rámci EU 27?(aneb naučíme se někdy mluvit společným jazykem?)
 • Interní debata uvnitř EU s přesahem do mezinárodního kontextu
 • Debata o formě budoucí dohody
 • Konsekvence přechodu na 30% redukční závazek
 • - Společná východiska pro FSF (2010-2012)
 • Sdílení břemene z hlediska dlouhodobého financování
 • Důležité “maličkosti“ určující ambici budoucích redukčních cílů
 • Pravidla pro podíl externích kreditů – Carbon Offsetting
 • Převod (banking) AAUs
 • Pravidla pro započítávání emisí a propadů z LULUCF
slide6

Vliv mezinárodních jednání a ekonomické krize na investice do nových technologií, ekologických inovací a na posun směrem k nízkouhlíkové ekonomice?

 • EUA 13,26
 • CER 11,76
potenci l sn en emis v r se nach z ve ty ech hlavn ch oblastech

11,9

Potenciál snížení emisí v ČR se nachází ve čtyřech hlavních oblastech
 • Dostupný roční objem snížení emisí v roce 2020
 • Mt CO2ekv.
 • Volba palivového mixu v energetice (plyn, jádro)
 • Vliv na energetickou koncepci ČR
 • 5 –12
 • Zvýšení účinnosti v budovách, dopravě a průmyslu
 • Ekonomický přínos pro domácnosti a firmy
 • 11,9
 • Příspěvek k energetické nezávislosti
 • Obnovitelné zdroje energie pro elektřinu a teplo
 • 8,4
 • Zemědělství, lesnictví a ostatní
 • 3
 • Celkem
 • 28 – 36 Mt