ohjes nn t n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ohjesäännöt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ohjesäännöt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Ohjesäännöt - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Ohjesäännöt. SJAL tuomarikoulutus 2013. Luovutusvoitto ottelussa : . Joukkue tai ampuja saa luovutusvoiton , mikäli vastustaja ei ole saapunut ampumapaikalle silloin kun määrätään ampumajärjestys vuorotellen ammuttaessa tai silloin kun yhtäaikaa ammuttava ottelu alkaa .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ohjesäännöt' - fausta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ohjes nn t

Ohjesäännöt

SJAL tuomarikoulutus

2013

luovutusvoitto ottelussa
Luovutusvoittoottelussa:
 • Joukkue tai ampujasaaluovutusvoiton, mikälivastustajaei ole saapunutampumapaikallesilloin kun määrätäänampumajärjestysvuorotellenammuttaessa tai silloin kun yhtäaikaaammuttavaottelualkaa.
 • Luovutusvoitto on automaattinen, elivoittajaneitarvitseampuayhtäännuolta.
l mmittelyammunta
Lämmittelyammunta:
 • Aiemminsäännöissäollut 15 minuutinsääntökilpailunalkamisenjalämmittelyammunnanpäättymisenvälillä on poistunut. Lämmittelyammuntapäättyysiihen, kun ilmoitetunviimeisensarjannuolethaetaantaustoista.
pukeutumiss nn t
Pukeutumissäännöt:
 • Uudenpukeutumissäännönmukaisestimaajoukkueenampujillavoi olla erilaisetedustusasuteriluokissa. Samanluokansisälläjoukkueilla on kuitenkinoltavasamanlaisetedustusasut. Joukkueotteluissaampujilla on oltavasamanlaisetammuntapaidatjasamanvärisethousut/shortsit/hame (joideneivälttämättätarvitse olla tyyliltäänidenttiset).
joukkueen kokoonpano
Joukkueen kokoonpano
 • Joukkuekoostuukolmesta (sekajoukkueessa 2) korkeimmantuloksenkarsintakierroksellaampuneestaseuran tai maajoukkueenampujasta. Kokoonpanonvoikuitenkinvaihtaa (joukkueenjohtajan) kirjallisellailmoituksellaammunnanjohtajalle tai päätuomarillevähintään 1 tuntiennenottelukierrostenalkua. Kokoonpanonvaihtaminenilmantätäilmoitustajohtaakyseisenjoukkueenhylkäämiseen.
medialinja
Medialinja
 • Medialinjavoidaanmerkitä 1 metrinetäisyydelleodotuslinjastaodotuslinjanjaammuntalinjanväliin.
5 renkaisten 80 cm taulujen k ytt p ttyy
5 –renkaisten 80 cm taulujenkäyttöpäättyy:
 • 50 ja 30 metrinmatkoille on otettukäyttöön 6 –renkaisettaulut (pisteet 5 – 10).
 • 5 –renkaisentaulun (pisteet 6 – 10) käyttö on kuitenkinsallittua30 metrinammunnassavuoden 2014 loppuunasti. 50 metrilläeikäytetä 5 –renkaisiatauluja.
taulujen v li taustassa taulunumerot
Taulujen väli taustassa, taulunumerot
 • Taulujentulosvyöhykkeidenminimietäisyysvierekkäisillä5- tai 6 –renkaisillatauluilla on pienentynyt 10 cm:stä 2 cm:iin.
 • Ulkoammunnassataulunumerojenkorkeuden on oltavavähintään 30 cm. Sisäkilpailussavähintään 15 cm.
harjoittelu vapaakierroksilla
Harjoittelu vapaakierroksilla
 • Harjoitteluvapaakierroksenaikana on rajoitettukolmeksikolmennuolensarjaksitähtäinluokassajaviideksisarjaksitaljaluokassa. Näidenrajojenylitysjohtaatuomarinantamaanvaroitukseen. Toistuessaanseurauksena on kyseisenampujanharjoitteluammunnankeskeyttäminenmuttaseuraavanotteluntulokseensilläei ole vaikutusta.
tuloskortin tahallinen v rent minen
Tuloskortin tahallinen väärentäminen
 • Tahallinentuloksenväärentäminen tai muuluvatonmuuntelujohtaakilpailijanvälittömäänhylkäykseen.
my h styminen kilpailusta
Myöhästyminen kilpailusta
 • Aiemminolisääntönä, ettäampujanmyöhästyessäkarsintakierrokselta, oliammunnanjohtajanpäätettävissä, saakoampujaampuamyöhästymisenvuoksiampumattajääneetnuolensavaieikösaa. Nykyisintämäpäätösvalta on Päätuomarilla tai hänenedustajallaan.
punainen kortti
Punainen kortti
 • Kaikkiviittauksetpunaisenkortinkäyttöön on poistettukoskapunaisellakortillaei ole merkitystäsääntöjensuhteen. Punainenkortti on pelkästäänosatuomaritoimintaa, jasillänäytetään, ettäsarjankorkeimmanpistemääränantavanuolimitätöidään.
er it hylk ysperusteita
Eräitä hylkäysperusteita

Nuoltenvetäminentaustastaennentulostenkirjausta:

 • Toistuessaanvoijohtaaampujanhylkäämiseen.

Epäurheilijamainenkäytös:

 • Kolmeuuttaohjesääntöä. Lähtökohtaisestiepäurheilijamaistakäytöstäeisallita. Mikälikilpailija tai hänenavustajansakäyttäytyyepäurheilijamaisesti, kilpailijahylätään. Vastaavastiavustajavoidaanpoistaaammuntapaikalta. Epäurheilijamainenkäytösvoijohtaakieltoonosallistuatuleviinkilpailuihin.
sis ammuntataulut
Sisäammuntataulut

Neljäuuttataulutyyppiä

 • 40 cm – R kolmetäplääkolmionmuodossa (n.k. Vegas).
 • 40 cm - C kolmetäplääkolmionmuodossa (n.k. Vegas).
 • 40 cm – R n.k. pystyspotti.
 • 40 cm – C n.k. pystyspotti.
 • Tähtäinluokan (R) jataljaluokan (C) tauluterottaasiitä, ettätaljaluokassa on kympinhalkaisija 20 mm jatähtäinluokassa 40 mm.
 • Edelleen on käytössämyöstaulutyyppi, jossa on samassataulussasekätaljaluokan, ettätähtäinluokankymppirenkaat.
taulujen v lit taustassa
Taulujen välit taustassa
 • Taustassarinnakkain 4 pystyspottia: taulujen 2 ja 3 pistevyöhykkeidenetäisyydentoisistaantulee olla vähintään 10 cm.
 • Taulujen 1 ja 2 sekä 3 ja 4 välisaa olla korkeintaan 2 cm.
 • Taustassa 3 pystyspottia: pistevyöhykkeidenvälintulee olla vähintään 10 cm.
 • Taustassa 2 pystyspottia: pistevyöhykkeidenvälintulee olla vähintään 25 cm.