Im Restaurant - PowerPoint PPT Presentation

faunus
im restaurant n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Im Restaurant PowerPoint Presentation
Download Presentation
Im Restaurant

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Im Restaurant
64 Views
Download Presentation

Im Restaurant

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Im Restaurant Střední odborná škola Otrokovice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dana Novotná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. www.zlinskedumy.cz

  2. Charakteristika DUM

  3. Náplň výuky (obsah hodiny) Prezentace rozhovorů a nové slovní zásoby k tématu. Rozhovory lze dělat také samostatně. 2. Zopakovat a procvičit slovní zásobu. 3. Připravit rozhovory podle prezentovaného rozhovoru a jeho doplnění podle vlastního uvážení. Jako kontrola pochopení a zvládnutí slovní zásoby a frází slouží slade, který vyžaduje reakce studentů na otázky. Poznámka: Obrázky je třeba odklikávat, pro výuku je to vhodnější. Im Restaurant

  4. Im Restaurant- Bestellung Kellner: Grüß Gott. Nehmen Sie Platz, bitte. Was wünschen Sie? Gast: Guten Tag. Ich möchte zu Mittag essen. Bringen Sie mir die Speisekarte bitte? Kellner: Bitte schön. Nehmen Sie etwas zum Trinken? Gast: Ichnehme …. Kellner: Hier ist …. Was nehmen Sie zum Essen? Gast: Können Sie mir etwas empfehlen? Kellner: Natürlich. Wünschen Sie Vorspeisen? Von Vorspeisen empfehle ich … Gast: Gut, ich nehme …. Kellner: Nehmen Sie auchSuppe? Gast: Die … Und als Hauptgericht nehme ich …. Kellner: Danke. Ich komme gleich.

  5. Im Restaurant- Bezahlung • Ober: Wünschen Sie noch etwas, bitte? • Gast: Nein, danke. Herr Ober, ich möchte bezahlen! Ich hatte einmal/zweimal…, … . • Ober: Bitte, hier ist die Rechnung. Das macht zusammen … Euro … . • Gast: Hier sind … . Stimmt so. • Ober: Ich danke Ihnen vielmals. Auf Wiedersehen! Kommen Sie wieder! • Gast: Danke schön. Auf Wiedersehen!

  6. Reagiert! • Grüß Gott! • Was wünschen Sie? • Nehmen Sie etwas zum Trinken? • Können Sie mir etwas empfehlen? • Wünschen Sie noch etwas? • Ich möchte bezahlen. • Kommen Sie wieder. • Auf Wiedersehen!

  7. Seznam obrázků: • Obr. 1: anonym, [vid. 10. 11. 2012], dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=%C4%8D%C3%AD%C5%A1n%C3%ADk&ex=1#ai:MC900343909| • Obr. 2: anonym, [vid. 10. 11. 2012], dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=%C4%8D%C3%AD%C5%A1n%C3%ADk&ex=1#ai:MC900195398| • Obr. 3: anonym, [vid. 10. 11. 2012], dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=%C4%8D%C3%AD%C5%A1n%C3%ADk&ex=1#ai:MC900378889|

  8. Seznam použité literatury: