ZPRÁVA Z VÝZKUMU
Download
1 / 22

ZPRÁVA Z VÝZKUMU Postoje veřejnosti k českému školství (Srovnání obecná a odborná veřejnost) - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

ZPRÁVA Z VÝZKUMU Postoje veřejnosti k českému školství (Srovnání obecná a odborná veřejnost) Připraveno pro EDUin Perfect Crowd, červenec 2013. Shrnutí (1). Úroveň vzdělávání na českých základních školách

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZPRÁVA Z VÝZKUMU Postoje veřejnosti k českému školství (Srovnání obecná a odborná veřejnost)' - faunia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ZPRÁVA Z VÝZKUMU

Postoje veřejnosti k českému školství

(Srovnání obecná a odborná veřejnost)

Připraveno pro EDUin

Perfect Crowd, červenec 2013


Shrnut 1
Shrnutí (1)

 • Úroveň vzdělávání na českých základních školách

 • Odborná veřejnost (pedagogové, ředitelé škol, výchovní poradci) jsou v hodnocení úrovně vzdělávání na českých základních školách kritičtější než obecná veřejnost, což

 • Průměrná známka:

 • Odborná veřejnost – 2,95

 • (Obecná veřejnost –2,67)

 • Zatímco jen zhruba čtvrtina odborníků ohodnotila úroveň vzdělávání na ZŠ jedničkou nebo dvojkou, u obecné veřejnosti je to více než třetina.

 • Ředitelé škol hodnotí o něco méně kritičtěji než samotní učitelé.

 • Jako hlavní kámen úrazu kritici (oznámkovali 4,5) spontánně uvádějí „příliš teorie a memorování, které hůře rozvijí myšlení žáků. Úroveň českých ZŠ snižuje také skutečnost, že žáky školy nedostatečně připravují do života, nepředávají dost praktických znalostí a dovedností.

 • Dalším problém je pak nízká motivace a odměna učitelů, podobně jako jejich nedostatečná kvalifikace.

 • Zhruba 2/3 dotázaných odborníků si nemyslí, že stát usiluje o zvyšování kvality vzdělávání nebo že školství obecně směřuje pozitivním směrem. (Pro srovnání: V obecné populaci stejný názor sdílí zhruba třetina respondentů).

 • Podobně oba vzorky respondentů hodnotí technickou vybavenost škol moderními pomůckami a roli školy v rozvíjení žáků prostřednictvím předmětů a kroužků. (Vice než polovina odborníků i obecné veřejnosti hodnotí kladně).


Shrnut 2
Shrnutí (2)

 • Finanční ohodnocení učitelů za špatné (4,5) považuje ¾ odborníků za špatné. (V obecné populaci 32 % dotázaných).

 • Odborníci jako problematickou vidí i přípravu studentů pedagogických fakult na povolání učitele. Špatná je podle téměř poloviny dotázaných odborníků (48 %) a 14 % obecné populace.

 • Dotázaní odborníci jsou kritičtější také ve vnímání současného nastavení známkovaní. Kladně hodnotí třetina odborníků (V obecné populaci známkování vyhovuje polovině respondentů (52 %).

 • Postoje k selektivnímu vs. sloučenému vzdělávacímu systému

 • Selektivní vzd. systém vyhovuje 65 % odborníků. (U obecné populace je souhlas se selektivním vzd. systémem vyšší – 85 %).

 • Kritici z řad odborníků spontánně uvádějí nejčastěji tyto důvody: ztráta tolerance, empatie, izolace odlišných, nemožnost naučit se spolupráce, ale také ztráta motivace, chybí-li v kolektivu „tahouni“.

 • Sloučený vzd. systém kladně hodnotí 57 % odborníků (U obecné populace 56 % dotázaných).

 • S roustoucím věkem odborníků kladné postoje k sloučenému vzd. systému klesají.

 • Důvody pro: rozmanitost prostředí, reálný svět, lepší socializace, tolerance, spolupráce, respekt.

 • Důvody proti: organizační a finanční náročnost, nepřipravenost, ztráta individuálního přístupu pro handicapované a nadané, nerozvíjení talentu a omezování nehandicapovaných dětí. V neposlední řadě také vysoké požadavky na učitele, přetížení učitelů.


Shrnut 3
Shrnutí (3)

Talentovaní ve sloučených školách

Souhlasí 57 % odborníků a 46 % obecné populace.

O něco více souhlasí muži – odborníci a ředitelé škol.

Důvody PRO (spontánně): vzájemná motivace, obohacení, reálné sociální prostředí, lepší socializace

Důvody PROTI (spontánně): potlačení rozvíjení talentu a celkové obavy z organizačního a finančního zajištění, přetížení učitelů, nemožnost zvládat při vysokém počtu dětí ve třídě.

Handicapovaní ve sloučených školách

Souhlasí 55 % odborníků a 51 % obecné populace.

Obecně s rostoucím věkem odborníků, klesá podpora sloučení handcipovaných žáků do společných škol se zdravými dětmi.

Důvody PRO (spontánně): pochopení, tolerance, spolupráce, reálný pohled na soc. prostředí, integrace do kolektivu

Důvody PROTI (spontánně): administrativní a finanční náročnost na začlenění, nedostatek asistentů, nejsou vytvořeny podmínky, nedostatečné pokrytí ind. potřeb. Část respondentů spontánně odlišuje charakter postižení – tělesné ano, mentální ne.


Shrnut 4
Shrnutí (4)

Postoje ke školství a role ZŠ

Více než polovina odborníků si nemyslí, že oddělené školy zamezují šikaně a zesměšňování slabších a nadanějších. V obecné populaci naopak převládá názor, že oddělené školy proti šikaně pomáhají.

Odborníci si také méně často než obecná populace myslí, že každému dítěti je lépe mezi dětmi s podobným osudem nebo nadáním.

Názor na roli ZŠ je u obou vzorků podobný v řazení priorit. Nejčastěji – výchova člověka odpovědného ke svému okolí, rozvíjení morálních hodnot, výuka komunikace.

Obě skupiny se výrazně liší jen v důrazu, který roli školy přikládají. (U odborníků silnější).

Nakolik se školám daří podporovat u žáků rozvoj morálních hodnot nebo motivace k celoživotnímu vzdělávání jsou obě skupiny podobně skeptické.

Odborníci dnes za nejtěžší považují motivovat děti k celoživot. vzdělávání a rozvijet zájem o morální hodnoty.

Slabiny českého školství (spontánně)

Odborníci nejčastěji uvádějí: samotný systém školství, politické aspekty, legislativu, finance, pravomoce a motivaci učitelů.Postoje k selektivnímu vzdělávacímu systému – odborná veřejnost

65 % respondentů vyhovuje systém selektivního vzdělávání. O něco více souhlasí ženy. Více naklonění selektivnímu systému jsou také učitelé ve srovnání s vedením školy. (Není signifikantní)

N=220

V současné době české školství už na základním stupni nabízí kromě běžných základních škol také školy různě specializované. Do jaké míry Vám takto nastavený systém vyhovuje?


Postoje k selektivnímu vzdělávacímu systému – obecná veřejnost

80% respondentů vyhovuje systém selektivního vzdělávání. Více s ním souhlasí ženy, souhlas roste s věkem respondenta.

N=512

V současné době české školství už na základním stupni nabízí kromě běžných základních škol také školy různě specializované. Do jaké míry Vám takto nastavený systém vyhovuje?


Kritika selektivního vzdělávacího systému veřejnost- spontánní odpovědi, odborná veřejnost

Hlavním důvodem, proč současný systém respondentům nevyhovuje (nad 25 %) je ztráta tolerance a schopnosti dětí spolupracovat s ostatními, ale také problém selekce a izolace odlišných dětí a demotivace méně učenlivých dětí.

N=71 ti, co hodnotí negativně

Z jakého důvodu Vám takto nastavený systém nevyhovuje? (otevřená otázka)


Postoje ke sloučenému vzdělávacímu systému – odborná veřejnost

57% respondentů souhlasí se systémem, kde všechny děti navštěvují stejnou školu. Muži a odborníci do 44 let souhlasí častěji než ženy a starší část dotázaných.

N=220

Druhou možností je systém, kde všechny děti navštěvují stejnou školu, ovšem za předpokladu, že v ní mají prostor pro rozvoj svých individuálních potřeb. Do jaké míry byste souhlasil/a, kdyby se stát rozhodl pro tuto druhou možnost?


Postoje ke sloučenému vzdělávacímu systému – obecná veřejnost

56% respondentů souhlasí se systémem, kde všechny děti navštěvují stejnou školu. Ženy souhlasí častěji než muži. Na rozdíl od selektivního systému zde nejsou patrné rostoucí preference s rostoucím věkem.

N=512

Druhou možností je systém, kde všechny děti navštěvují stejnou školu, ovšem za předpokladu, že v ní mají prostor pro rozvoj svých individuálních potřeb. Do jaké míry byste souhlasil/a, kdyby se stát rozhodl pro tuto druhou možnost?


Výhody sloučeného vzděl. systému - spontánní odpovědi, odborná veřejnost

Mezi hlavní výhody sloučeného školního systému patří rozmanitost prostředí a lepší socializace, ale také tolerance a spolupráce.

N=125 ti, co hodnotí pozitivně

Jaké vidíte hlavní výhody sloučeného školního systému? (otevřená otázka)


Nevýhody sloučeného vzděl. systému odpovědi, odborná veřejnost- spontánní odpovědi, odborná veřejnost

Mezi hlavní nevýhody sloučeného školního systému patří organizační a finanční náročnost, ztráta individuálního přístupu, nerozvíjení talentu a přetížení učitelů (označila více než čtvrtina odborníku, kteří jsou proti sloučenému systému).

N=92 ti, co hodnotí negativně

Jaké vidíte hlavní nevýhody sloučeného školního systému? (otevřená otázka)


Postoje ke kolstv
POSTOJE KE ŠKOLSTVÍ odpovědi, odborná veřejnost


Postoje ke školství – odborná veřejnost odpovědi, odborná veřejnost

Nejméně souhlasí odborníci s výrokem, že oddělené školy zamezují šikaně a zesměšňování slabších či nadanějších (59 %).

Celkem

Řazeno dle Top2box

N=220

Do jaké míry se ztotožňujete s následujícími postoji ke školství?


Postoje ke školství – obecná veřejnost odpovědi, odborná veřejnost

Nejméně (i když stále přes polovinu) souhlasí dotázaní s výrokem, že společná škola pro všechny je vůči dětem spravedlivější.

Celkem

Řazeno dle Top2box

N=512

Do jaké míry se ztotožňujete s následujícími postoji ke školství?


Role základní školy – odborná veřejnost odpovědi, odborná veřejnost

Odborníci se domnívají, že nejdůležitější je vychovat člověka odpovědného k svému okolí (umístění na 3. místě u obecní populace dle top 1), ale i rozvíjet morální hodnoty (umístění na 1. místě u obecní populace) a učit se komunikovat. Přípravu na život a povolání základní škola nemusí podle odborníků naplňovat tak výrazně jako ostatní role, přičemž obecní populace tento bod uvedla na 5. místě ze 7.

Celkem

Řazeno dle Velmi důležité

N=220

Do jaké míry je pro Vás osobně důležité, aby základní škola plnila následující role? V dítěti pěstovat tyto postoje ke vzdělání:


Role základní školy – obecná veřejnost odpovědi, odborná veřejnost

Lidé se domnívají, že nejdůležitější je rozvíjet morální hodnoty, učit se komunikovat, vychovat člověka odpovědného k okolí.

Celkem

Řazeno dle Velmi důležité

N=512

Do jaké míry je pro Vás osobně důležité, aby základní škola plnila následující role? V dítěti pěstovat tyto postoje ke vzdělání:


Co se škole daří a nedaří – odborná veřejnost odpovědi, odborná veřejnost

Odborníci se domnívají, že učitelům se nejvíce daří naučit praktické dovednosti a komunikaci, naopak nejméně se daří motivovat děti vzdělávat se celý život, jako i rozvíjet morální hodnoty a odpovědnost vůči svému okolí.

Celkem

Řazeno dle Top2box

N=220

Do jaké míry si myslíte, že se dnešním učitelům na ZŠ toto daří?


Slabiny českého školství - spontánní odpovědi, odborná veřejnost

Mezi hlavní slabiny českého školství odborníci zařadili zejména celkový systém školství, politické aspekty a legislativu, ale i finance, vybavení škol či pravomoce učitelů.

Celkem

N=220

Jaká je podle Vás největší slabina českého školství? (otevřená otázka)


Projektov t m v zkumu
Projektový tým výzkumu: odborná veřejnost

ODBORNÝ VÝZKUMNÝ DOHLED

Jaroslav Cír

+420 773 552 219

[email protected]

http://www.perfectcrowd.cz/

MANAŽERKA PROJEKTU

Lenka Beranová

+420 724 433 896

[email protected]

http://www.perfectcrowd.cz/


Thank you!... From the Perfect Crowd out there! odborná veřejnost

QUANT

QUAL

QUANT


ad