Plen rna sch dza rz pri z a m podolie
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Plenárna schôdza RZ pri ZŠ a MŠ Podolie. 30 . september 201 3. Program schôdze. Otvorenie Príhovor pani riaditeľky – zhodnotenie šk. roka 201 2 /1 3 a čo nás čaká v šk. roku 201 3 /1 4 Oboznámenie rodičov so školským poriadkom – organizácia šk. roku 201 3 /1 4

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - fauna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Program sch dze
Program schôdze

Otvorenie

Príhovor pani riaditeľky – zhodnotenie šk. roka 2012/13a čo nás čaká v šk. roku 2013/14

Oboznámenie rodičov so školským poriadkom – organizácia šk. roku 2013/14

Zhodnotenie činnosti RZ za šk. rok 2012/13+ hospodárenie

Plán činnosti RZ v šk. roku 2013/14

Diskusia

Návrh na uznesenie

Záver


Zhodnotenie innosti rz za k rok 2012 2013 hospod renie
Zhodnotenie činnosti RZ za šk. rok 2012/2013 + hospodárenie

 • Finančné prostriedky z bežnéhoúčtu RZ - zostatok k 30.9.2012 bol 83,64 € ( vyčerpané na rekonštrukciutelocvične )

 • RZ pri ZŠ s MŠ má prispievateľov z radov všetkých rodičov našich detí. V školskom roku 2012/2013 bol členský príspevok vo výške 8 € na dieťa. Z počtu detí 216 bol členský príspevok zaplatený za 200 detí.


Zhodnotenie innosti rz za k rok 2012 2013 hospod renie1
Zhodnotenie činnosti RZ za šk. rok 2012/2013 + hospodárenie

Ako občianske združenie sme sa zaregistrovali dňa 27.11.2012 ako prijímateľ 2% dane z príjmov zaplatených za rok 2012. Touto cestou úprimne ďakujeme za poukázanie 2% z Vašich daní na účet nášho občianskeho združenia a to v sume 2056,92 €.

V mesiaci december sme z príspevku rodičov pripravili deťom na našej škole mikulášske balíčky v celkovej sume 214,97 €.


Zhodnotenie innosti rz za k rok 2012 2013 hospod renie2
Zhodnotenie činnosti RZ za šk. rok 2012/2013 + hospodárenie

Vo februári sme zorganizovali 9. ročník fašiangového plesu RZ. Opäť to bol úspešný ples, vstupné bolo 18 €. Celkový výťažok bol 3760,50 €. Suma vo výške 3585 € bola dňa 18.2.2012 vložená na účet RZ a suma 175,50 € do pokladne RZ. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným za pomoc pri organizovaní nášho plesu.

V mesiaci marec sme pri príležitosti Dňa učiteľov venovali našim pedagógom čokoládu MILKA, sadu gélových pier a guličkové pero v sume 189,55 €.


Zhodnotenie innosti rz za k rok 2012 2013 hospod renie3
Zhodnotenie činnosti RZ za šk. rok 2012/2013 + hospodárenie

 • Naši žiaci sú veľmi šikovní a reprezentujú školu na rôznych súťažiach. RZ podporilo ich účasť na vedomostných i športových súťažiach. Tešíme sa z ich mimoškolských úspechov. Celková výška pomoci v uplynulom školskom roku bola 964,11 €. Z uvedených financií dostali deti odmeny knižné, perá, občerstvenie, cestovné a podobne.

 • Zaplatenie členského príspevku za šk. rok 2012/2013

  SRRZ vo výške 86,50 €.


Pl n innosti rz v k roku 201 3 1 4
Plán činnosti RZ v šk. roku 201 hospodárenie3/14

 • Hlavnou činnosťou RZ v školskom roku 2013/2014 je spolufinancovanie projektu „elektronická knižnica“ vo výške 1050 €. Finančné prostriedky budú vyčerpané z bežného účtu RZna zakúpenie nábytku a obloženie stien do oddychovej zóny pred knižnicou.

 • Zaplatenie členského príspevku za šk. rok 2013/2014

  SRRZ vo výške 83 € do 15. decembra 2013.


Pl n innosti rz v k roku 201 3 1 41
Plán činnosti RZ v šk. roku 201 hospodárenie3/14

 • Počas šk. roka 2013/2014 budeme naďalej pomáhať pri organizovaní akcií usporiadaných školou, podporovať ďalšie projekty, súťaže, preteky, knižné odmeny pre žiakov aj pre našich najmenších škôlkárov...

  Tešíme sa, že sa stretneme na jubilejnom 10. ročníku fašiangového plesu vo februári 2014. Uvítame každú pomoc, či podnet zo strany Vás rodičov. Každá pomocná ruka je vítaná. Všetky prostriedky získané ako výťažok sú vždy použité výhradne na činnosť našej školy.


V sledok hospod renia v k roku 2012 2013 d a 30 9 2013
V hospodárenieýsledok hospodárenia v šk. roku 2012/2013, dňa 30.9.2013

 • Stav na účte a v pokladni je nasledovný:


V sledok hospod renia v k roku 2012 2013 d a 30 9 20131
V hospodárenieýsledok hospodárenia v šk. roku 2012/2013, dňa 30.9.2013


Plen rna sch dza rz pri z a m podolie

Činnosť RZ je financovaná, ako som uviedla v časti hospodárenie RZ, aj z rodičovského príspevku, ktorého výška bola v minulom šk. roku na žiaka 8,- €.

Navrhujem nezmeniť výšku rodičovského príspevku na šk. rok 2012/13 a ponechať ju vo výške 8,- € na žiaka.

Prosím, aby ste sa vyjadrili k navrhovanej výške rod. príspevku.

Prosím o odsúhlasenie výšky rodič. príspevku.


Diskusia
Diskusia hospodárenie RZ, aj z rodičovského príspevku, ktorého výška bola v minulom šk. roku na žiaka 8,- €.


N vrh na uznesenie
Návrh na uznesenie hospodárenie RZ, aj z rodičovského príspevku, ktorého výška bola v minulom šk. roku na žiaka 8,- €.

Plenárna schôdza RZ ZŠ a MŠ Podolie poveruje predsedu Rodičovskej rady, aby vykonal potrebné právne úkony na registráciu u notára ako prijímateľa 2% dane z príjmov.

RZ schvaľuje výšku rodičovského príspevku na rok 2013/2014 vo výške 8€ na žiaka ZŠ.


Z ver
Záver hospodárenie RZ, aj z rodičovského príspevku, ktorého výška bola v minulom šk. roku na žiaka 8,- €.


Akujem v m za pozornos

Ďakujem Vám za pozornosť hospodárenie RZ, aj z rodičovského príspevku, ktorého výška bola v minulom šk. roku na žiaka 8,- €.