s h k sti s hk st makeasti magnetismista n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sähäkästi sähköstä, makeasti magnetismista

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Sähäkästi sähköstä, makeasti magnetismista - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Sähäkästi sähköstä, makeasti magnetismista. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen, kevät 2014. Kappaleet voivat varautua sähköisesti. Kun kappaletta hangataan sopivasti, se varautuu eli saa sähkövarauksen; niitä on positiivisia (+) ja negatiivisia (-).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sähäkästi sähköstä, makeasti magnetismista' - fatima-washington


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s h k sti s hk st makeasti magnetismista

Sähäkästi sähköstä, makeasti magnetismista

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka

Kari Sormunen, kevät 2014

kappaleet voivat varautua s hk isesti
Kappaleet voivat varautua sähköisesti
 • Kun kappaletta hangataan sopivasti, se varautuu eli saa sähkövarauksen; niitä on positiivisia (+) ja negatiivisia (-).
  • Esimerkiksi kun vetää pipon päästään, pipo varautuu negatiivisesti ja hiuksetvarautuvat positiivisesti. Tai villatupsullahangataan piirtoheitinkalvoa (ks. kuva).
 • Kahden varatun kappaleen välillä on sähköinen vuorovaikutus (yleensä jatkuva etävuorovaikutus).
  • Piirretään kuvioon veto- ja hylkimis-voimat tarkasti!
j nnite aiheuttaa s hk virran virtapiiriin
Jännite aiheuttaa sähkövirran virtapiiriin
 • Paristossa
 • Yksinkertaisessa virtapiirissä
 • Kun virtapiiri on suljettu,
 • Huomaa piirrosmerkit ja kytkentäkaavion tarkka piirtäminen.
 • Johteiksi
 • Eristeissä sähkövirta ei kulje.
oppilaiden ennakkok sityksi virtapiireihin liittyen viiri 2005
Oppilaiden ennakkokäsityksiä virtapiireihin liittyen (Viiri 2005)
 • Yksinapamalli, jonka mukaan paristosta lähtee vain toisesta navasta sähköä. Toinen johdin on tarpeeton.
   • Todellisuudessa virtapiirin tulee olla suljettu. Sähkövirta kulkee vain, jos paristosta lähtee johdin takaisin pariston toiseen napaan.
 • Törmäävien sähkövirtojen malli, jonka mukaan lamppu palaa, koska eri navoista tulevat virrat törmäävät polttimossa.
   • Todellisuudessa sähkövirta kulkee virtapiirissä samaan suuntaan. Sähkövirta lähtee pariston plus-navasta ja kulkee miinus-napaan.
   • [Huom. Elektronien varsinainen liikkumissuunta on päinvastoin! – Loistava paikka keskustella luonnontieteellisen toiminnan ja tiedon luonteesta!]
slide5

c) Vaimennusmalli, jonka mukaan sähkövirta vaimenee kulkiessaan komponenttien läpi.

 • Todellisuudessa sähkövirta pysyy virtapiirissä samana. Paristosta lähtevä sähkövirta on yhtä suuri kuin paristoon tuleva sähkövirta, ja polttimot ovat yhtä kirkkaat, jos ne ovat samanlaisia.
 • Sähkövirran vaimennusmalliin perustuva virhekäsitys (c-kohta) on havaittu olevan helpoin korjata.

d) Sähkövirran jakomalli, jonka mukaan sarjaan kytketyt polttimot palavat yhtä kirkkaasti, koska ne jakavat virran tasaisesti. Sähkövirta tosin vaimenee piirissä.

   • Todellisuudessa sähkövirta pysyy virtapiirissä samana. Paristosta lähtevä sähkövirta on yhtä suuri kuin paristoon tuleva sähkövirta, ja polttimot ovat yhtä kirkkaat, jos ne ovat samanlaisia.
slide6

e) Paristo vakiovirran lähteenä on hyvin pysyvä virhekäsitys ja sitä on melko vaikea muuttaa. Todellisuudessa:

slide7

f) ”Paikallinen ja sarjallinen ajattelu” tarkoittavat sitä, että oppilas tarkastelee virtapiirin komponentteja (esimerkiksi lamppuja) yksitellen eikä ota huomioon muiden komponenttien vaikutusta.

 • Oppilaan mielestä muutos virtapiirissä on aina paikallinen, toisin sanoen lampun vaihtaminen vaikuttaa vain vaihdettavaan lamppuun ja sen läpi kulkevaan sähkövirtaan ja jännitehäviöön. Lampun vaihtamisella ei hänen mielestään ole vaikutusta muihin osiin.
sarjaan ja rinnankytkenn t
Sarjaan ja rinnankytkennät
 • Paristoja kytketään yleensäsarjaan, jolloin niiden jännitteet summautuvat.
  • Tosin laitteitakin voidaan kytkeä sarjaan.
 • Laitteita kytketään useinrinnan.
  • Myös paristoja voidaan kytkeä rinnan(samanmerkkiset navat yhdistetty).
 • Näihin kytkentöihin palataan teknisentyön opintojaksolla.
magneetilla on aina kaksi kohtiota
Magneetilla on aina kaksi kohtiota
 • Magneetissa on aina kaksi kohtiota: pohjois (N)- ja eteläkohtio (S).
 • Kahden magneetin välilläon magneettinen vuorovaikutus, josta aiheutuu magneettien välille joko veto- tai hylkimisvoimat.
  • Merkitään voimat huolellisesti kuvioihin.
 • Magneettista vuorovaikutusta ei saasekoittaa sähköiseen vuorovaikutukseeneikä magneetin kohtioita sähkövarauksiin!
 • Jaotteluja: kestomagneetit vs. magnetoituvat kappaleet (magn. ei ole pysyvä); kestomagneetti vs. sähkömagneetti.
oppilaiden virhek sityksi magnetismiin liittyen
Oppilaiden virhekäsityksiä magnetismiin liittyen
 • Oppilaat samaistavat sähköiset ja magneettiset ilmiöt.
  • Sähköinen vuorovaikutus (+ ja - -sähkövarausten välillä) on aivan eri ilmiö kuin magneettinen vuorovaikutus (magneettien S- ja N-kohtioiden välillä).
  • Syy on luultavasti siinä, että vuorovaikutusten ”ilmenemät” eli hylkimis- ja vetovoimat aiheuttavat samankaltaista ”liikettä”.
  • Toisaalta puhutaan sähkömagnetismista, joka sinänsä on oikea käsite ja ilmiömaailmansa (esimerkiksi sähkömagneetti), mutta joka tarkoittaa vain tiettyjä, muuttuviin sähkö- ja magneettikenttiin liittyviä ilmiöitä ja käsitteitä.
  • Tämän käsityksen muuttaminen vaatii kärsivällisyyttä.
 • Magneetin S- tai N-kohtio voi olla yksinään (ts. voitaisiin eristää ns. ”magneettinen monopoli”).
  • Syy on luultavasti analogisessa ajattelussa eli siinä, että sähköiset varaukset voivat olla ”yksin” eli +- ja –-varaukset voivat esiintyä toisistaan riippumatta.
  • Tämän käsityksen muuttaminen onnistuu, jos on varaa katkoa kestomagneettisauvoja.
lis pohdittavaa
Lisää pohdittavaa

1) Jos katkaistaan sauvamagneetti, jolla on pohjois- ja eteläkohtiot, saadaan

a)erikseen pohjois- ja eteläkohtiot

b) kaksi pienempää magneettia, joilla on sekä pohjois- että eteläkohtio

c) katkaistu magneetti ei ole enää magneettinen

  -> pitäisi olla selvä asia

2) Mikä seuraavista on oikein?

a) Virtapiirissä oleva lamppu kuluttaa sähkövirtaa

b) Paristosta saadaan aina sama sähkövirta

c) Lampun kirkkaus riippuu sähkövirran suuruudesta

 -> lamppu ei siis kuluta virtaa eikä paristosta saada vakiovirtaa

3) Paristo ja kolme lamppua muodostavat virtapiirin. Tietyllä hetkellä ainoastaan yksi lampuista palaa, joten

a) osa virtapiiristä on suljettu

b) virtapiiri on avoin

c) en tajua väitettä

-> koska yksi lampuista palaa, niin virtapiirin täytyy olla suljettu – toki siinä on myös avoimia piirejä niiden lamppujen kohdalla, jotka eivät pala

s hk turvallisuudesta
Sähköturvallisuudesta
 • Sähkötöitä saavat yleensä tehdä vain sähköalan ammattilaiset. Jokainen sähkönkäyttäjä saa kuitenkin vaihtaa sulakkeen tai lampun, asettaa automaattisulakkeen toiminta-asentoon, korjata tai valmistaa jatkojohdon, vaihtaa sähkölaitteen rikkoutuneen liitäntäjohdon ja pistotulpan, kiinnittää valaisimen sokeripalaan tai valaisinpistorasiaan, vaihtaa rikkoutuneen välikytkimen, irrottaa jännitteettömän pistorasian kannen maalaamisen ajaksi.
 • Sähkötöitä saa tehdä vain, jos varmasti osaa tehdä ne oikein. Pistotulppa on irrotettava pistorasiasta tai sähköt on katkaistava pääkytkimestä tai asianmukainen sulake on irrotettava aina ennen sähkötöitä.
 • Kaikki sähkölaitteisiin kohdistuvat työt on tehtävä jännitteettöminä irrottamalla sähkölaite verkosta tai ottamalla sulakkeen pois. Laitteen sammuttaminen pelkästään katkaisijasta ei riitä.
 • Sähkölaitteen käyttäjällä tai korjaajalla on aina vastuu laitteen käytöstä. Väärin käytettynä sähkölaite voi aiheuttaa hengen- tai palovaaran. Kotitalouksien 230 V:n verkkojännite on tappavan vaarallinen.
 • Sähköpääkeskuksessa on pääkytkin, jolla kiinteistö tai huoneisto saadaan jännitteettömäksi, kulutus- eli kilowattituntimittari ja eri virtapiirien sulakkeet. Sähkötöiden ajaksi virta katkaistaan pääkytkimestä.
sulakkeet
Sulakkeet
 • Sulakkeen sisällä on ohut metallilanka, joka sulaa poikki ja katkaisee virtapiirin, kun sen läpi kulkeva sähkövirta ylittää sulakkeelle asetetun ylärajan.
 • Virtapiirissä olevalla sulakkeella suojellaan sähkölaitteiden käyttäjiä vaaratilanteilta estämällä virran kasvaminen liian suureksi. Syynä liian suurelle virralle voi olla esimerkiksi ylikuormitus tai rikki mennyt sähkölaite. Ennen, kuin rikkoutunut sulake vaihdetaan uuteen, tulee selvittää syy sen rikkoutumiselle ja korjata tilanne. Kodin sähköpäätaulussa tavanomaisimmat sulakkeet ovat 10 A:n ja 16 A:n sulakkeita.
 • Sähkölaitteen sisällä olevan sulakkeen tehtävänä on suojata laitteen sähköisiä komponentteja rikkoutumasta esimerkiksi silloin, kun laitetta käytetään väärin. Viallinen laite voi aiheuttaa oikosulun, koska sähkövirta ei enää kulje laitteen vastusten läpi, vaan sähkövirta kulkee suoraan pistorasian navasta toiseen. Tällöin sähkövirta kasvaa laitteen johdossa ja seinän sisällä kulkevissa sähköjohdoissa, jolloin sähköjohdot lämpenevät ja tulipalon vaara on ilmeinen. Sulake voi rikkoutua, kun laitteessa tapahtuu oikosulku . Ylikuormitus syntyy joskus, kun samaan pistorasiaan kytketään jatkojohdon avulla useita sähkölaitteita samanaikaisesti. Sulake voi rikkoutua ylikuormituksesta.
s hk laitteiden suojaus
Sähkölaitteiden suojaus
 • Sähkölaitteiden käyttäjiä suojataan mahdolliselta sähkölaitteen rikkoutumiselta suojamaadoituksen, suojaeristyksen ja suojajännitteen avulla.
 • Suojamaadoitetussa pistotulpassa on metalliset suojakosketinliuskat, jotka on yhdistetty johtimella sähkölaitteen metalliosiin. Jos laite rikkoutuu ja metalliosat tulevat jännitteellisiksi, sähkövirta johtuu pistotulpan suojakosketinliuskojen kautta pistorasiaan eikä esimerkiksi laitteen käyttäjään. Suojamaadoitettu pistotulppa voidaan liittää sekä tavalliseen että suojamaadoitettuun pistorasiaan.
 • Suojaeristetyssä laitteessa on peruseristyksen lisäksi lisäeristys. Lisäeristyksen tarkoituksena on estää sähkövirran pääsy laitteen ulkokuoreen, jos peruseristys jostain syystä pettää. Laitteen ulkokuori on muovia tai muuta eristemateriaalia. Suojaeristetyn laitteen pistotulppa on litteä ja se voidaan liittää sekä tavalliseen että suojamaadoitettuun pistorasiaan.
 • Suojajännitteellä tarkoitetaan sellaista jännitettä, joka ei ole käyttäjälleen vaarallinen. Suojajännite saadaan aikaan erillisellä suojamuuntajalla, joka voidaan liittää sekä tavalliseen että suojamaadoitettuun pistorasiaan. Suojajännitteisiä laitteita ovat esimerkiksi sähköllä toimivat lelut (jännite alle 25 V).  Pistotulppa voidaan liittää sekä tavalliseen että suojamaadoitettuun pistorasiaan.
ad