slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SELAMAT DATANG PowerPoint Presentation
Download Presentation
SELAMAT DATANG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 74

SELAMAT DATANG - PowerPoint PPT Presentation


 • 262 Views
 • Uploaded on

SELAMAT DATANG. PENGURUSAN KEWANGAN OLEH NOORMA BT. SIDEK JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. PENGURUSAN KEWANGAN AWAM . SATU PROSES DI MANA :- 1- GUNA CARA TERTENTU UNTUK MEMPEROLEHI SUMBER KEWANGAN DAN MEMPERUNTUKKANNYA. - MELALUI PROSES BELANJAWAN

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SELAMAT DATANG


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SELAMAT DATANG

PENGURUSAN KEWANGAN

OLEH

NOORMA BT. SIDEK

JABATAN BENDAHARI

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

pengurusan kewangan awam
PENGURUSAN KEWANGAN AWAM

SATU PROSES DI MANA :-

1- GUNA CARA TERTENTU UNTUK MEMPEROLEHI SUMBER KEWANGAN DAN MEMPERUNTUKKANNYA.

- MELALUI PROSES BELANJAWAN

- BERDASARKAN KEUTAMAAN TERTENTU

2- PERLU PATUH PADA PROSEDUR DAN KAWALAN TERTENTU

- TERDAPAT ARAHAN-ARAHAN DAN PERATURAN

pengurusan kewangan awam3
PENGURUSAN KEWANGAN AWAM

TIGA AKTIVITI UTAMA :-

1- TETAPKAN SKOP DAN KANDUNGAN POLISI FISKAL

- TENTUKAN PROGRAM @ AKTIVITI

- PERUNTUKAN YANG PERLU UNTUK

LAKSANAKAN PROGRAM

2- WUJUDKAN GARIS-GARIS PANDUAN DAN STANDARD-SATNDARD UMUM

- WANG DIGUNAKAN DENGAN JUJUR

3- SEDIA KAWALAN DAN STRUKUTUR ORGANISASI

pengurusan kewangan awam4
PENGURUSAN KEWANGAN AWAM

PROSES PENGURUSAN KEWANGAN

TERBAHAGI KEPADA DUA :-

1- PENGURUSAN KEWANGAN TRADISIONAL

 • BELANJAWAN – SEDIA PELAN KERJA SPESIFIK
 • PEMBIAYAAN – PERUNTKAN SUMBER
 • PENGAWALAN – PERLAKSAN IKUT PELAN KERJA
  • PERAKAUNAN
  • LAPORAN
  • AUDITAN
pengurusan kewangan awam5
PENGURUSAN KEWANGAN AWAM

PENGURUSAN KEWANGAN BERSEPADU

 • PERANCANGAN – MISI, MATLAMAT, OBJEKTIF DAN KEUTAMAAN
 • ‘PROGRAMMING’ – PILIH AKTIVITI TERBAIK
 • BELANJAWAN
 • PEMBIAYAAN
 • PENILAIAN
pengurusan kewangan awam6
PENGURUSAN KEWANGAN AWAM

PRINSIP UTAMA PENGURUSAN KEWANGAN

1- LEGALITI

- MEMATUHI SEMUA PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG YANG DUGUBAL UNTUKNYA

5 PERINGKAT PENGURUSAN KEWANGAN

 • TERIMAAN WANG AWAM – PER 96 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
 • SIMPANAN WANG AWAM – PER 97 PP
 • PENGELUARAN WANG AWAM – PER 104
 • BAYARAN WANG AWAM
 • PERAKAUNAN WANG AWAM – PERAKAUNAN TUNAI UBAHSUAI
pengurusan kewangan awam7
PENGURUSAN KEWANGAN AWAM

AKAUNTABILITI

 • MEMIKUL AMANAH UNTUK MENJALANKAN AKIVITI YANG DITENTUKAN SECARA BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS KEJAYAAN ATAUPUN KEGAGALAN
 • “ACCOUNTABILITY IS THE OBLIGATION TO GIVE ANSWER AND EXPLANATIONS CONCERNING ONE’S ACTIONS AND PERFORMANCE TO THOSE WITH A RIGHT TO REQUIRE SUCH ANSWER AND EXPLANATIONS”
matlamat akauntabiliti
MATLAMAT AKAUNTABILITI :-
 • UNTUK MENCAPAI SATU KEADAAN KAWALAN YANG BERKESAN BAGI MEMASTIKAN BAHAWA PENGURUSAN WANG AWAM ADALAH DIBUAT MENGIKUT UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERKAITAN
 • UNTUK MENYEDIAKAN SATU SISTEM BERKESAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI AWAM MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB YANG DIAMANAHKAN
instrumen instrumen akauntabiliti
INSTRUMEN-INSTRUMEN AKAUNTABILITI :-
 • AKAUNTABILITI FISKAL
  • INTEGRITI KEWANGAN
  • PENDEDAHAN MAKLUMAT
  • PEMATUHAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN
 • AKAUNTABILITI PENGURUSAN – PENGGUNAAN SUMBER
 • AKAUNTABILITI PROGRAM – IMPAK PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN OBJEKTIF
pengurusan kewangan ukm
PENGURUSAN KEWANGAN UKM
 • PENGURUSAN KEWANGAN UKM MERUPAKAN SATU PROSES YANG MELIBATKAN JENTERA PENTADBIRAN DAN KAEDAH-KAEDAH DI MANA DANA UNTUK MEMBIAYAI PERBELANJAAN UKM DI PEROLEHI, DIBELANJA DAN DIPERAKAUNKAN.
pengurusan kewangan ukm11

Samb…

PENGURUSAN KEWANGAN UKM
 • PROSES BERKENAAN MELIBATKAN AKTIVITI PERANCANGAN DAN PEMBENTUKAN DASAR SERTA PERLAKSANAAN YANG MELIPUTI PROSES BERIKUT :-
   • PENGURUSAN BELANJAWAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN
   • PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA
   • PENGURUSAN PEMBAYARAN PEMBEKAL
   • PENGURUSAN GAJI,ELAUN KAKITANGAN DAN KEMUDAHAN PINJAMAN
   • PENGURUSAN KUTIPAN HASIL DAN PENTADBIRAN KAUNTER BAYARAN
   • PENGURUSAN AKAUN DAN ASET
   • PENGURUSAN PENJANAAN PENDAPATAN
kenapa pentingnya pengurusan kewangan
KENAPA PENTINGNYA PENGURUSAN KEWANGAN
 • SUMBER-SUMBER (MANUSIA, WANG, BAHAN-BAHAN DAN MASA) ADALAH TERHAD
 • PERMINTAAN TERHADAP SUMBER-SUMBER TERSEBUT TIDAK TERHAD
 • TERDAPAT ALTERNATIF DALAM MEMPEROLEHI DAN MENGGUNAKAN SUMBER-SUMBER TERSEBUT
undang undang peraturan mengenai pengurusan kewangan awam persekutuan
UNDANG-UNDANG & PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN KEWANGAN AWAM (PERSEKUTUAN)
 • PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
 • AKTA TATACARA KEWANGAN 1957
 • ARAHAN PERBENDAHARAAN
 • PEKELILING-PEKELILING DAN SURAT-SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN
 • AKTA AUDIT 1957
pihak berkuasa mengenai pengurusan kewangan sektor awam
PIHAK BERKUASA MENGENAI PENGURUSAN KEWANGAN SEKTOR AWAM

PERKARA 39, PERLEMBAGAAN ;

KUASA PEMERINTAH PERSEKUTUAN ADALAH TERLETAK PADA YANG DI PERTUAN AGONG DAN KUASA ITU BOLEH DIJALANKAN OLEH MANA-MANA MENTERI YANG DIBERIKUASA OLEH JEMAAH MENTERI, TETAPI PARLIMEN BOLEH DENGAN UNDAN-UNDANG MEMBERI TUGAS-TUGAS PEMERINTAH KEPADA ORANG-ORANG LAIN.

siapa bertanggungjawab mengenai pengurusan kewangan sektor awam
SIAPA BERTANGGUNGJAWAB MENGENAI PENGURUSAN KEWANGAN SEKTOR AWAM
 • MENTERI KEWANGAN ADALAH DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA KESELURUHAN KE ATAS PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

Seksyen 6(1), Akta Tatacara Kewangan 1957 (dipinda 1972) menyatakan :

“PEGURUSAN KUMPULAN WANG DISATUKAN DAN KAWALAN DAN ARAHAN BAGI SEMUA PERKARA BERHUBUNG DENGAN HAL EHWAL KEWANGAN PERSEKUTUAN … TERLETAK HAK PADA MENTERI”

pihak berkuasa mengenai pengurusan kewangan ukm
PIHAK BERKUASA MENGENAI PENGURUSAN KEWANGAN UKM
 • NAIB CANSELOR
 • BENDAHARI
 • PEGAWAI YANG DIBERI KUASA
fungsi utama pengurusan kewangan ukm

Samb …

FUNGSI UTAMA PENGURUSAN KEWANGAN UKM
 • PENGURUSAN BELANJAWAN
 • PENGURUSAN PEROLEHAN
 • PENGURUSAN PEMBAYARAN
 • PENGURUSAN PENERIMAAN HASIL
fungsi utama pengurusan kewangan ukm18
FUNGSI UTAMA PENGURUSAN KEWANGAN UKM
 • PENGURUSAN AKAUN DAN ASET
 • PENGURUSAN PENJANAAN PENDAPATAN
 • PENGURUSAN KEWANGAN PELAJAR
 • PENGURUSAN GAJI DAN ELAUN KAKITANGAN
belanjawan
BELANJAWAN
 • SATU PERNYATAAN HASIL DAN PERBELANJAAN BAGI MASA HADAPAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT PERANCANGAN DAN PENGURUSAN SUMBER-SUMBER EKONOMI NEGARA UNTUK MEMATUHI KEPERLUAN RAKYAT
sistem belanjawan a quick
SISTEM BELANJAWAN A QUICK

SISTEM BELANJAWAN TRADISIONAL

(1957 – 1967)

SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI (1968 – 1989)

SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI (1990) HINGGA KINI

(UNTUK MENGURUS SAHAJA)

DIUBAHSUAI

sistem belanjawan yang diubahsuai modified budgeting system
SISTEM BELANJAWAN YANG DIUBAHSUAI(MODIFIED BUDGETING SYSTEM)

IALAH

SATU SISTEM PENGURUSAN YANG MENITIKBERATKAN

PERHUBUNGAN ANTARA

INPUT

OUTPUT

IMPAK

objektif mbs
OBJEKTIF MBS
 • MEMBANTU PENGURUS PROGRAM MEMPERTINGKATKAN LAGI PRESTASI PROGRAM

2. MEMUDAHKAN AKAUNTABILITI

3. MEMPERBAIKI PENGAGIHAN PERUNTUKAN/SUMBETR

dua prinsip penting mbs
DUA PRINSIP PENTING MBS
 • ‘LET MANAGERS MANAGE’ – KUASA MEMBUAT KEPUTUSAN PERLULAH DIBERIKAN SEBERAPA PRAKTIKAL YANG BOLEH KEPADA PERINGKAT BAWAHAN

2. KUASA MEMBUAT KEPUTUSAN PERLULAH BERSESUAIAN DENGAN PERINGKAT AKAUNTABILITI

penekanan mbs
PENEKANAN MBS
 • PENURUNAN KUASA KEPADA PENGURUS-PENGURUS OPERASI UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN
 • PENGURANGAN PENGLIBATAN AGENSI-AGENSI PUSAT DALAM PERKARA-PERKARA DETAIL
slide26

PENEKANAN MBS

Samb..
 • MENGHUBUNGKAIT AKAUNBILITI DENGAN AUTHORITY
 • PENDEKATAN PENGURUSAN SECARA ‘TOP-DOWN’
istilah yang digunakan dalam mbs
ISTILAH YANG DIGUNAKAN DALAM MBS
 • DASAR SEDIA ADA
 • DASAR BARU
 • ONE-OFF
 • THRESHOLD
dasar sedia ada
DASAR SEDIA ADA
 • Semua aktiviti yang dijalankan pada tahun semasa (kecuali `ONE-OFF`) yang telah mendapat kelulusan perbendaharaan atau lain-lain pihak berkuas seperti jemaah menteri.
dasar baru
DASAR BARU
 • Aktiviti baru termasuk tambahan,sambungan atau peluasan kepada dasar yang sedia ada.
one off
‘ONE-OFF’

1.   Sesuatu perbelanjaan

bukan berulang

2.   Luar biasa

3.   Tidak dapat dielakkan

threshold
THRESHOLD
 • Sesuatu nilai yang ditetapkan oleh perbendaharaan bagi sesuatu agensi yang nilai ini digunakan sebagai ukuran untuk menentukan jumlah peruntukan tambahan yang wajar diluluskan oleh perbendaharaan di dalam menimbangkan sesuatu cadangan dasar baru/on-off itu.
perolehan
PEROLEHAN

AKTIVITI UNTUK MENDAPATKAN ATAU MEMPEROLEHI BEKALAN BARANG-BARANG ATAU PERKHIDMATAN ATAU KERJA BAGI MENJALANKAN OPERASI SESEBUAH ORGANISASI

jenis perolehan
JENIS PEROLEHAN

BEKALAN

MERUPAKAN PEROLEHAN BARANGAN SAMADA BARANGAN LUAK ATAU TIDAK LUAK YANG DIBEKAL BAGI MENJALANKAN SESUATU AKTIVITI, PROGRAM ATAU PROJEK SESEBUAH ORGANISASI. IA MERUPAKAN INPUT NYATA BAGI SESUATU PROSES KERJA ATAU PERKHIDMATAN. CONTOHNYA ALATULIS, BAHAN KIMIA, PERABOT, ALAT MAKMAL DAN KENDERAAN.

jenis perolehan35
JENIS PEROLEHAN

PERKHIDMATAN

MERUPAKAN PEROLEHAN YANG DITAKRIFKAN SEBAGAI KHIDMAT TENAGA MANUSIA ATAU KEPAKARAN/KEMAHIRAN YANG DIPEROLEHI UNTUK MENYIAPKAN SESUATU KERJA. CONTOHNYA PENYELENGGARAAN, PEMBAIKAN, PENCUCIAN, PENYEWAAAN, KERJA-KERJA UKUR DAN PERUNDANGAN.

 • PERKHIDMATAN PERUNDING
 • PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING
jenis perolehan36
JENIS PEROLEHAN

KERJA

MERUPAKAN PEROLEHAN YANG MELIBATKAN KERJA-KERJA PEMBINAAN DAN SIVIL SEPERTI BANGUNAN, JALAN, TAPAK KAWASAN DAN KERJA-KERJA MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

undang undang peraturan kewangan perolehan
UNDANG-UNDANG/PERATURAN KEWANGAN PEROLEHAN
 • AKTA ACARA KEWANGAN
 • ARAHAN PERBENDAHARAAN (A.P)
 • PEKELILING PERBENDAHARAAN (P.P)
 • SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN (S.P.P)
 • PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN (P.K.P)
pembelian a p 169
PEMBELIAN A.P. 169

ADALAH MENJADI KEWAJIPAN TIAP-TIAP PEGAWAI YANG MEMBENARKAN ATAU MENYOKONG SESUATU PEMBELIAN BAGI MENENTUKAN SELEPAS MEMBUAT PENYIASATAN BAHAWA BARANG YANG DIBELI ITU ADALAH YANG PALING MENGUNTUNGKAN MEMANDANGKAN KEPADA KUANTITI, KEGUNAAN DAN FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG BERKAITAN

slide40

PEROLEHAN BEKALAN,

PERKHIDMATAN DAN KERJA

1. Pembelian runcit - RM 50,000

2. Sebutharga RM 50,000 - RM200,000

3. Tender - RM 200,000 ke atas.

pembelian terus 50 000 pembelian runcit ap 173
PEMBELIAN TERUS (<50,000) : PEMBELIAN RUNCIT AP. 173
 • GUNAKAN PESANAN KERAJAAN SEBAGI DOKUMEN PEMBELIAN

* HARGA DI BAWAH RM 10,000.00 MANA- MANA PEMBEKAL YANG MEMPUNYAI PENDAFTARAN SYARIKAT

* HARGA RM 10,000.00 – RM 50,000.00 MELALUI PEMBEKAL BUMIPUTRA, BERDAFTAR DENGAN KEM KEWANGAN

 • KESELURUHAN PERBELANJAAN * TIDAK BOLEH MELEBIHI 50% PERUNTUKAN TAHUNAN
pembelian terus pembelian runcit ap 173
PEMBELIAN TERUS PEMBELIAN RUNCIT AP. 173

KERJA :-

 • PEROLEHAN TIDAK MELEBIHI RM20,000.00 BOLEH DIBUAT SECARA LANTIKAN TERUS DIKALANGAN KONTRAKTOR KELAS F YANG BERDAFTAR DENGAN PKK DAN LPIPM DI BAWAH KEPALA DAN SUBKEPALA BERKAITAN.
 • GUNAKAN PESANAN KERAJAAN / INDEM SEBAGAI DOKUMEN PEMBELIAN
pembelian melalui sebutharga perkhidmatan
PEMBELIAN MELALUI SEBUTHARGA PERKHIDMATAN :-
 • BEKALAN BERNILAI RM 50,000.00 – RM 100,000.00
 • PELAWAAN DIBUAT KEPADA SEKURANGNYA 5 PEMBEKAL BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DI DALAM BIDANG BERKAITAN
 • BEKALAN/PERKHIDMATAN BERNILAI RM 100,000 – 200,000
 • PELAWAAN KEPADA SEKURANG-KURANGNYA 5 PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DALAM BIDANG BERKAITAN
pembelian melalui tender
PEMBELIAN MELALUI TENDER

BEKALAN/PERKHIDMATAN MELEBIHI RM 200,000

 • JENIS TENDER
  • TERBUKA - TEMPATAN / INTERNASIONAL
  • TERHAD – DENGAN KELULUSAN KEM KEWANGAN
undang undang peraturan
Undang-undang & Peraturan
 • Setiap bayaran mestilah mematuhi:
 • Perlembagaan Persekutuan Malaysia
 • Akta prosedur Kewangan (1957)
 • Arahan-arahan Perbendaharaan
 • Pekeliling-pekeliling Perbendaharaan
 • Surat Pekeliling Perbendaharaan dan juga surat Pekeliling Akauntan Negara.
tanggungjawab perbelanjaan bayaran ap 92
Tanggungjawab Perbelanjaan/bayaran (AP 92)
 • Pegawai Pengawal bertanggungjawab sepenuhnya:
 • Betul atau tidak semua perbelanjaan yang dilakukan
 • Memastikan sesuatu perbelanjaan tidak melebihi kuasa yang sepatutnya dan bayarannya boleh dibuat hanya jika baki peruntukan masih mencukupi untuk menyelesaikan tanggungan
tanggungjawab pegawai pembayar ap 93
Tanggungjawab Pegawai Pembayar AP.93
 • Hendaklah berpuashati
 • Bayaran tidak akan menyebabkan lebihan atas amaun yang diperuntukan
 • Perakuan ditandatangani oleh pegawai yang berhak & “prima facie” pertanggungan adalah betul
 • Potongan caruman, bayaran balik pendahuluan dan tanggungan yang sepatutnya telah dibuat dengan sempurna daripada amaun bayaran
 • Kebenaran bagi melakukan perbelanjaan telah didapati
menjelaskan bil
Menjelaskan Bil
 • Semua bil-bil hendaklah disampaikan tidak lewat daripada bulan yang berikutan dengan bekalan perkhidmatan dan kerja-kerja
 • Semua bil-bil hendaklah dijelaskan dalam tempoh 30 hari atau apa-apa tempoh yang ditetapkan dalam kontrak
daftar bil
Daftar Bil
 • Tarikh bil diterima
 • Amaun bil
 • Tarikh bil diperakui oleh Pegawai atasan kesempurnaan bekalan
 • Tarikh bil dikemukakan ke bahagian kewangan
 • Tandatangan pegawai yang menerima
 • Tarikh baucer disediakan dan disampaikan kepada kepada Pejabat Pembayar
butir butir bayaran ap 99
Butir-butir bayaran AP 99
 • Baucer disokong butir yang lengkap
 • Nama pegawai tidak boleh Penerima kecuali gaji
 • Perakuan Pegawai jika tuntutan ganti bayaran
 • Bayaran kontrak/bekalan kena mengikut harga kontrak
slide52
Perakuan kerja/bekalan disempurnakan
 • Baucer satu penama kecuali ada nama lain dalam kontrak
 • Surat kuasa wakil/surat tadbir pusaka
 • Tandatangan setiap lembaran baucer
 • Pengenalan penerima/Tandatangan
gaji ap 104
Gaji – AP 104
 • Tiada bayaran gaji, elaun dan pencen boleh dibayar kecuali secara pendahuluan sehingga sijil gaji akhir dikemukakan
slide54

PENGURUSAN HASIL

1. Sumber

- Geran Kerajaan

- Dalaman

- yuran

- sewaan

- aktiviti komersial

2. Bil Tuntutan

3. Pusat pungutan hasil

4. Tindakan susulan

slide55

PENGURUSAN AKAUN AMANAH

1. Diwujudkan tabung khusus seperti Pok Rafeah dan Tabung Pinjaman Pelajar.

2. Ada garis panduan perjalanan tabung.

slide56

KAWALAN PERUNTUKAN

1. Fakulti/Bahagian telah diagihkan

peruntukan.

2. Selenggara Buku Vot untuk rekodkan peruntukan dan

perbelanjaan.

3. Semakan Laporan Bulanan.

4. Viremen dalaman.

slide57

PENERIMAAN WANG

1. Kebenaran bertulis

2. Mengeluarkan resit rasmi

3. Daftar penerimaan harian

4. Tidak boleh digunakan terus.

Dianggap hasil universiti.

5. Kawalan resit

6. Penyelenggaraan buku tunai

7. Semua penerimaan dibankkan.

8. Laporan harian dan bulanan.

slide58

BAYARAN

1. Peruntukan yang mencukupi

2. Perbelanjaan telah diluluskan.

3. Bayaran dalam tempoh 1 bulan dari Inbois diterima.

4. Pengesahan penerimaan barang

dan pengujian barang.

5. Dokumen untuk pembayaran

mesti dilengkapkan.

slide59

6. Gaji dan elaun ikut kelulusan.

7. Tuntutan perjalanan sebelum

10 haribulan.

8. Batasan ? Membuat bayaran.

9. Bayaran kepada pelajar.

slide60

PENGURUSAN STOR

1. Barang gunasama

2. Perolehan secara pukal.

3. Agihan kepada semua PTJ.

4. Selenggara Daftar Inventori

5. Mematuhi Tatacara Pengurusan Stor

slide61

PENGURUSAN ASET

1. Selenggara Daftar Aset Universiti

melalui proses perolehan.

2. Pembelian melalui proses sebutharga dan tender

3. Pemeriksaan fizikal aset

4. Penyelenggaraan harta

5. Pengiraan susutnilai.

slide62

6. Proses pelupusan melalui

Jawatankuasa Induk Pelupusan Aset Universiti.

7. Had RM 10,000 J/Kuasa Pelupusan

Aset Lebih RM 10,000 J/Kuasa TetapKewangan

8. Insuran Aset

kawalan dalaman
Kawalan Dalaman
 • Penurunan kuasa
 • Pembahagian tugas
 • Pemeriksaan
 • Penyelengaraan Rekod Perakaunan
 • Daftar bil
 • Penyelenggaraan buku vot
 • Penyelenggaraan panjar
 • Pengesahan dan Penyesuaian
slide64

PENYEDIAAN AKAUN

1. Buku Tunai

2. Penyata Penyesuaian Bank

3. Penyata Kewangan Tahunan

- Kunci Kira-kira

- Penyata Pendapatan

(perbelanjaan)

slide65

4. Audit oleh pihak lain

5. Laporan audit tahunan untuk

J/kuasa Audit, J/kuasa Tetap

Kewangan dan LPU.

6. Akaun universiti termasuk entiti

perniagaan

- Induk UKM

- HUKM

ukm holding pkp pkp pjj bri pakar runding ukm kesihatan
- UKM Holding

- PKP

- PKP

- PJJ

- BRI

- Pakar Runding

- UKM Kesihatan

slide67

PENUTUP

1. Pertingkat pemantauan

2. Pertingkat kesedaran/tanggungjawab

3. Latihan dan pendedahan

Peranan Audit Dalaman

Pertingkat teknologi maklumat

slide68
PENGKORPORATAN

Matlamat

 • Pertingkat Kecekapan pengurusan
 • Saiz sektor awam

3. Kurangkan pergantungan kepada kerajaan

- Kolej Universiti

- 70% geran

4. Skim Perkhidmatan yang lebih menarik

slide69

IMPLIKASI

A. Kuasa Tambahan

1. Penyertaan ekuiti, usahama

2. Menubuhkan syarikat

3. Menubuhkan perbadanan

4. Meminjam wang

5. Membuat pelaburan

slide70

IMPLIKASI

B. Jalankan Kursus/Program Akdemik

Secara Komersial

C. Pihak Berkuasa Universiti

- Majlis kepada LPU

- 20 kepada 8 orang

D. Pengurusan Kewangan masih kekal seperti sedia ada kecuali had kontrak

slide71

Aktiviti Selepas Pengkorporatan

1. Syarikat Holding ditubuhkan

2. 2 anak syarikat juga ditubuhkan

a. UKM Pakarunding

b. UKM Kesihatan

3. Entiti perniagaan di bawah UKM Holding

a. Program Jarak Jauh

b. Program Kembangan Pendidikan

c. Unipeq

slide72

Aktiviti Selepas Pengkorporatan

4. Aktiviti Komersial

- Penerbitan

- Penyelenggaraan

- Perkhidmatan Kesihatan

- Hasil Penyelidikan

pendapatan tahun 2004
Pendapatan Tahun 2004
 • Geran 460,21483%
 • Yuran 57,99110%
 • Pelaburan 6,153 1%
 • Pendapatan lain33,2096%

557,567

slide74

SEKIAN....

TERIMA KASIH