slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A.S.DRIGAS,J.VRETTAROS, D.KOUREMENOS Department of Applied Technologies GREECE PowerPoint Presentation
Download Presentation
A.S.DRIGAS,J.VRETTAROS, D.KOUREMENOS Department of Applied Technologies GREECE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

A.S.DRIGAS,J.VRETTAROS, D.KOUREMENOS Department of Applied Technologies GREECE - PowerPoint PPT Presentation


  • 96 Views
  • Uploaded on

E-LEARNING ENVIRONMENT FOR DEAF PEOPLE IN THE E-COMMERGE AND NEW TECHNOLOGIES SECTOR E-İLETİŞİM ve yenİ teknolojİler sektöründe İşİtme engellİler İçİn e-learnIng ortamI. A.S.DRIGAS,J.VRETTAROS, D.KOUREMENOS Department of Applied Technologies GREECE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A.S.DRIGAS,J.VRETTAROS, D.KOUREMENOS Department of Applied Technologies GREECE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

E-LEARNING ENVIRONMENT FOR DEAF PEOPLE IN THE E-COMMERGE AND NEW TECHNOLOGIES SECTORE-İLETİŞİM ve yenİ teknolojİler sektöründe İşİtme engellİler İçİn e-learnIng ortamI

A.S.DRIGAS,J.VRETTAROS, D.KOUREMENOS

Department of Applied Technologies

GREECE

e leti im e ili ki ve yeni teknolojiler sekt r nde itme engelliler i in e learning ortam
E-İletişim(e-ilişki) ve yeni teknolojiler sektöründe İşitme engelliler için e-learning ortamı

Bu makalede işitme engellilerin e-learning araçlarıyla e-iletişim ve yeni teknolojilerde uzaktan ve yaşam boyu öğrenme ortamı sunan kreasyon sunulmuştur.

Araştırmalar Yunan işaret dilinin Leonardo (DELFE PROJECT)çerçevesinde çoklu dil platformunun gelişimini destekleyecektir.

Projenin temel hedefi, onların profesyonel eğitime, gerçek katılım ve erişiminde eşit haklar sağlamaktır.

Son hedef olarak, bu bireylere e-iletişim ve e-learningde sürekli gelişen sektörlerin kullanım bilgi ve becerilerinin öğretilmesi yoluyla yeni profesyonel alanlar sunan bir pasaj tasarımıdır.

İşitme engelliler için e-learning ortamı, onların kapasiteleri ve iletişim becerilerine dayanan işaret dili ile adapte edilmiştir.

Ortam internet üzerinden telekonferans servisine dayanır ve işitme engelli bireylerin yaşam boyu öğrenme sürecinde eğitim ve hazırlıklarda kolay ve arkadaşça bir yol ile destek olabileceği tüm servis ve özelliklerini sunar.

slide4

Özel eğitimde profesyonellerce genel kanı, iletişim ağlarındaki gelişmeler ve özellikle internet sayesinde, işitme engellilerin mesleki ve uzaktan eğitimi ve yaşam boyu öğrenmeye yardımcı kaynaklar kapsamında network servislerini kavrama ve kullanımında bir parça ilerleme katedildi.

Öncelikli hedef; yeni teknolojiler sektörü ve e-ticaret için eğitim materyali ve e-learning araçlarına ihtiyacı olan işitme engelli öğrenci kullanıcı gruplarıdır. Yakın bir zamana kadar işitme güçlüğü çeken öğrenciler için e-öğrenme mümkün değildi. Bu günkü durumun sebebi, işitme engellilerde e-learning teknolojilerinin kullanım becerilerinin olmayışının yanı sıra materyallerin işaret diline çevirilerinin olmayışıdır.

Buna rağmen, kullanıcı dostu multimedya tabanlı telekomünikasyon ve internet bilgi servisleri, işitme engelli bireylerin öncelikle uzaktan eğitim, sürekli ve yaşam boyu eğitimlerine destek sağlamak için elektronik bir platform standardı olarak kullanılabilir. İletişim ve bilgi servisleri, onların özel ihtiyaçları yoluyla yani işaret dili yoluyla karşılar ve bu, işitme engelli insanların eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında ve eğitimde genel gelişimlerini sağlamak için kesin yöntemdir.

yasal olarak
Yasal Olarak;

Geleneksel olarak GSL’nin okulda ilk dil olarak öğretilmesi ve amaca uygun eğitim içeriği geliştirme Yunanistan şartlarında 2817/2000 yasasının işlerlik kazanmasından sonra çok acil –zorunlu hale geldi.

Bu yasa ;

“sağırların işitme kaybı olanların resmi okul dili GSL ‘dir.”

Ve

“sağır –işitme engelliler okullarında özel öğretmen ve özel eğitim personeli olmak için GSL bilmek şart.”

Bu bağlamda pedagoji enstitüsünün yeni eğitim programı, bizim şu anda hazırladığımız GSL kullanımı sayesinde işitme engelli öğrencilerin de erişebileceği eğitim materyallerini gerektirir.

delfe projesinin temel hedefi
DELFE projesinin temel hedefi,

İşitme engellilerin profesyonel eğitiminde gerçek kalıtım ve erişimlerde eşit haklar sağlamaktır. Son hedef olarak, bu bireylere e-iletişim(e-ilişki) ve e- learning de sürekli gelişen sektörlerin kullanımı bilgi ve becerilerinin öğretilmesi yeni profesyonel alanlar sunan bir pasaj tasarımıdır. Bu bilgi ve deneyim onların yaşam boyu öğrenme ve eğitimleri için kaynak sağlayacaktır.

Görünen sosyal soyutlanma ve işsizlik problemi olan hedef grup (sağır insanlar), uzaktan eğitim ve yaşam boyu öğrenme pilot uygulamamızla bilgi toplumunun yeni araçlarını toplam kazanca çevirecektir. Bu eğitim materyalinin kalitesi; uzaktan eğitim ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimleriyle ilgili Avrupa programına tekrar tekrar katılan bilim adamlarının, özel bilim adamlarının, bilgi teknoloji mühendislerinin deneyimlerinin katılımıyla garanti edilmiştir.

aret dili alan nda internet eri imli ara t rma arka plan
İşaret dili alanında internet erişimli araştırma arka planı

W3C web sitesinde, işitme engelli ya da yarı işiten insanlara yararlı bilgileri erişilebilir html sayfa tasarımlarıyla resmettik. Her zaman tabanlı multimedya sunumu için, sunumla eşdeğer alternatif senkronize eder. Bir zaman tabanlı sunumu movie animasyon ya da slayt gösterisi gibi her multimedia formlarını içerebilir.

Bu tip sunumlara eşdeğer alternatifler işaret eder ve ses tanımlara ihtiyaç duyulan açıklamayı yapar. Text kopyası olmak gerektiği kabul edilse de yalnızca bu engelli görüntüleri sağır veya işiten insanlar için multimedia ürünleri ya da movielerdeki tecrübeler daha değerli dolu dolu kavrama ortamı sağlayan bir ortam.

itom video program n n izlenmesinde sundu u imkanlar
ITOM, video programının izlenmesinde sunduğu imkanlar

Orijinal programı subtitle ile izleyebiliriz.

Orijinal programın resimlerin yanında işaret dili ile anlatan kişiyi izleyebilmemiz için orijinal programı küçük parçalara böldük ve bu parçalar almanca ve alman işaret dilinde direkt erişebilir.

Bazen programın bir parçasına ek bilgi bulursun. Bu bilgi Almanca yazılmış ve Alman işaret diliyle sunulmuş.

Çoğunlukla almanca yazılmış ve alman işaret diliyle bir parça kişiye özel test soruları yayınlarız.

delfe projesinin en temel amac
DELFE projesinin en temel amacı

İşitme engelli insanların profesyonel yaşamlarında gerçek bir etkinlik gösterebilmeleri için eşit hakları desteklemektir.

Son aşama ise, e- öğrenme ve e-ticaret sektörlerinde sürekli gelişen bilgi ve özel yetenekleri aracılığıyla, bu bireyler için yeni profesyonel hayatlarında bir alan sağlayabilmektir.

Bu bilgi ve deneyimlerin onların hayatı boyunca eğitilmesinde gerekli olan yapılandırmaları sağlayacağı tartışılmaz bir gerçektir.

  • İşaret dili aracılığıyla işitme engelli insanların e- öğrenme çevresine adapte olmalarının sağlanması. Bu çevrede mutlaka ileri düzeyde İnternet telekonferans sistemi kullanılmalıdır. Ayrıca bu kolaylıklar ve servisler, işitme engelli insanların hayatları boyunca devam edecek olan eğitim ve iş yaşamı için kolay ve samimi yollardan onlara destek olmalıdır.
  • İşitme engelli insanlar için elektronik adapte materyali Web formatında bulunmaktadır. Bu bilgilendirici materyal animasyon ve multimedya bazında ele alınmalıdır. Ayrıca internetteki yeni teknolojilere ve e- ticaret eğitiminde bu bilgilendirici materyaller kullanılabilmelidir. Materyaller, dijital mutimedya aracılığıyla İşaret Dili’ne çevrilecektir.
temel hedef
Temel Hedef;

İşitme engelli insanların yer aldığı bilimsel alanlarda, eğitimciler ve teknisyenlerin forum ve web portalı ortamlarında bulunmasıdır.

Forumlarla birlikte bu portallar, profesyoneller ve işitme engelliler arasındaki bilgi akışının sağlanmasında etkin bir rol oynayacaktır.

Bu sayede özel eylemler sayesinde yeni ürünler konusunda profesyonelleri ve öğrencileri bilgilendirebileceğiz.

Daha da önemlisi işitme engelli insanların istek ve (geri) birikimlerini endüstriye kazanmış olacağız.

y ntem
Yöntem;

1) İşaret dilinde uzaktan eğitim yapabilmeyi sağlayan öğrenim materyalleri hazırlamak.

2) Tele konferans ve web ortamı hazırlamak.

3) İnternetin bağlı olduğu sınıflar telekonferans eğitimini destekleyecektir – “özel” ekip için tele- eğitim, her bir ülkede işaret diliyle gerçekleşecektir.

4) Portal ve forumların hazırlanması.

5) Uzaktan eğitim için pilot eylem. Bu saydığımız her bir alt sistem aşağıdaki aşamalarla desteklenecektir.

a) en gelişmiş alt sistemi araştırmak,

b) kullanıcı gereklerine karar vermek, içinde bulunulan durumun analizi,

c) alt sistemin özelliklerin dizilmesi,

d) alt sistemin araştırılması- çalışılması – planlanması,

e) alt sistemin somutlaştırılması,

f) problemlerin engellenmesi, gelişmeler ve sorunsuz bir operasyon için denemeler yapılması.

ara t rma
Araştırma

Sistem özelliklerinin kararlaştırılmasında araştırma aşamasına gelindiğinde daha önce sözünü ettiğimiz elektronik öğrenme materyalleri, katılımcı kuruluşlarda uygulanmak üzere anketler yapmamız için gereklidir.

Bizim amacımız yeni teknolojiler konusunda işitme engelli insanlara genel bir seviye kazandırabilmektir. Bu insanlar öğrenme yöntemin elektronik bilgiyi kullanmak istemektedir.

itme engelliler in e learning sunumlar
İşitme Engelliler İçin E-Learning Sunumları

DELFE çevresi, zaman ve mekan eğitimine bağlı olan harici tutulan durumları aşmaya çalışarak iletişim ve işbirliği sağlayan servislerin dağıtılmasında eğitim materyallerini eşzamansız bir şekilde kullanacaktır. Bu durum işitme engelli öğrencilerin iletişim kurabilmek için daha fazla ve çeşitli araç bulmalarını sağlayacaktır.

Görsel sınıf modeline, resimler aracılığıyla video konferans sisteminde, aynı zamanda gerçek zamanlı materyallerin kullanılmasında da (beyaz tahta, dosya paylaşımı gibi) başvurulacaktır.

Görsel sınıfın yanında “kendi kendine öğrenme” modeli de oluşturulmuştur. Kendi kendini öğrenme sisteminde yapılan tele eğitimde temel konu kontroldür. Yani eğitim gören insan istediği zaman dersleri alabilecek ve devam eden derse katılım sağlayabilecektir.

Bu modeldeki öğrenme sistemi öğrenci merkezlidir.

evre taraf ndan sa lanan bu servisler d rt temel s n fa ayr l r
Çevre tarafından sağlanan bu servisler dört temel sınıfa ayrılır:

Görsel düzen: internet aracılığıyla gerçek zamandaki derslere bağlanabilme.

Kendi Yapılanma: öğretmenin ilgilendiği çeşitli bilişsel ve genel konularda eğitim esnasında giriş yapabilme.

Ortak Öğrenme: ortak eylemlerin geliştirilmesinde ve tematik tartışmalar dairesinde iletişim ve derse katılım.

Tele-çalışma: kişilerin uzaktan birbirlerine güvenmeleri ve işlerini planlamalarını sağlayacaktır.

kullan c deste i
Kullanıcı Desteği:

Her bir kuruluşta tek olan yönetici çevresi. Çevrenin iyi bir şekilde yönetilmesinden, kullanıcıların dahil olmasından ya da çıkartılmasından sorumludur.

Seminer ve eğitim programlarının sunumunda yer alan sunumcular ve öğretmenler. Her bir öğretmen ya da sunumcu bir veya birden fazla programdan ve onun yönetilmesinden sorumludur.

Eğitim materyaline (kullanmasına) izin verilmiş katılımcı veya eğitimci. Bu katılımcılar programa dahil olma ya da programdan çıkarılma gibi isteklerini belirtebilirler.

Bu aşamada üç ana başlık altında bunları toparlayabiliriz:

Sunumcu / Öğretmen

Katılımcı/ Eğitim Gören

Eğitim Materyali

Elektronik çevre, internet aracılığıyla bu saydığımız kişilerin birbirleriyle iletişim kurmalarında çok faydalıdır.

Süreç iki ana bölümde sınıflandırılabilir.

htiya lar n analizi ve sa lanan sistemlerin tan m e itim s recini 3 evrede etkiler
İhtiyaçların analizi ve sağlanan sistemlerin tanımı eğitim sürecini 3 evrede etkiler.

Görsel sınıfın Hazırlanması (Eş zamansız Evre)

Aktiviteler

Web Arayıcı sayfaları aracılığıyla etkileşimli ders ortamının planlanması ve değerlendirilmesi. Uzaktan eğitim esnasında derste kullanılacak bütün materyaller taşınabilir bir tabanda depolanacak. Kullanıcı buradan planlanan çevreye göre bilgilerini şekillendirebilecek. Ayrıca uzmanlarla iletişim kurabilme olasılığı ve dersi sunma imkanı sunumcuya verilecektir. Böylece eğitim gören insanlar daha ilk evrede sunum materyallerine erişebilecek ve soru sorabilecekler.

Görsel Düzenin Uygulanması (Modern Evre)

Aktiviteler

Ders esnasında telekonferans, çok amaçlı video, sohbet, beyaz tahtanın paylaşılması, web tabanlı etkileşim programlarının paylaşılması sayesinde materyalleri sunabilecek. Katılımcı da bu evrede aktif rol alabilecek. Ayrıca internet katılımcı için ek bir materyal olacak. Ayrıca bu süreç sonraki sunumcular ve katılımcılar için kayıt altına alınacak.

Öğretmen katılımcı ve katılımcı- katılımcı arasındaki modern iletişim süreci:

htiya lar n analizi ve sa lanan sistemlerin tan m e itim s recini 3 evrede etkiler1
İhtiyaçların analizi ve sağlanan sistemlerin tanımı eğitim sürecini 3 evrede etkiler.

Gözden Geçirme Operasyonu(Eş zamansız Evre/Geri(Plandaki) Sınıf )

Aktiviteler

Sınıfların gözden geçirilmesi aktiviteleri görsel sınıfların modern evresinde tamamlandı. Doğal olarak her bir birim ve derste bir çok evre olabilir. Görsel düzende sunulan materyaller kabul edilebilir. Dersin tam anlamıyla tamamlanması için elbette çoklu testler ve konuyu anlama soruları olacaktır.

Kendi Kendine Eğitim (Eş zamansız Evre)

Bu Evrenin Hazırlanması

Bu süreç tamamen eşzamansız evrede yer alır. Eğitimi alan kişi, onu ilgilendiren birçok genel ve bilişsel materyal için temel maddelerle bağlantılı olarak eğitime ve bilgilendirici sürece giriş sağlar. Bu yüzden biz de eşzamansız evrede kullanılabilecek bütün olasılıkları kullanıyoruz.

e renme modeli ve platform tasar m
E-öğrenme Modeli ve platform tasarımı

e- öğrenme modelinin akım süreci

bir platform tasarımının görünümü

slide23
DELFE projesinde kurumlar arasındaki ağ, internet merkezlerindeki tercih edilen sürekli hatlara dayalıdır.

Her durumda video konferans toplantılarında yer alan kuruluşlar, 128 Kbps ya da daha fazla kapasitesinde bağlantılara sahiptir.

Ayrıca 128 Kbps’nin üzerinde kapasiteye sahip olan elektronik görüntü akışında daha büyük rol alan elektronik materyal projesi için iyi kalitede bir aktarım gereklidir. 356kbits/san. ideal olarak kabul edilir.

DELFE’nin temel ağ alt yapıları her ne kadar internete ve TCP/IP protokolünün kullanımına bağlı olsa da bazen makul olmayan konularda da ortamlar sunabilecektir. Örneğin daimi ağ bağlantılarının devamı için gerekli olan ekonomik masrafları karşılamak imkansızdır.

Bu tür durumlarda ISDN/DSL bağlantıları kullanılır. Bu da bağlantıların otomatik bir şekilde daha az masrafla kurulmalarını sağlar.

resim g nderimi ile videokonferans
Resim Gönderimi ile Videokonferans

DELFE’de internet aracılığıyla özel resim aktarımı yazılımı kullanılır. Bu teknoloji video konferanstan daha etkili ve daha tamamlayıcıdır. Bu işitme engelli insanlara, duyan insanlara sunulduğu gibi duyusal bir video konferans sağlar. Ekipteki bireyler arasında video konferans kullanarak görsel iletişim sağlanabilir. Bu teknoloji bizim platformumuz için temel bir yapı oluşturacak ve analizler, işaret diliyle daha kaliteli bir şekilde aktarılmış olacak.

Ses ve resimlerin aktarılmasından ziyade videokonferans sayesinde ek materyaller de aktarılabilir. Yazı, paylaşılan tahta ve ders esnasında kullanılabilecek her şey karşı tarafa gösterilebilecek.

Özel odalara özel ekipmanların kurulmasıyla insanların rahat bir ortamda bu yüksek kalitedeki tele eğitim, tele sunum veya tele iş alanlarında birbirlerine destek olmaları mümkün olacaktır.

traffic l mleri
Traffic Ölçümleri

Araştırmada 3 tercüman ve 1 işitme engelli tarafından kullanılan 4 vc ve clientlar (MS NetMeeting) arasında videokonferans toplantısı yapılmış ve toplantı süresince IP trafiğin ölçümleri rapor edilmiş. Toplantı aynı anda switched presence mode da yapılmış.

Switched presence modda;MCU Bir katılımcıdan o anda aktif olan tüm terminallere ileti gönderilir. (QCIF video)

Continues presence modda;MCU tüm terminallerin sinyallerini kombine eder ve tüm katılımcılara geri dönüt verir.

Her iki durumda da işaret sequenceslerinden emin olmak için MS Netmeeting clientları aynı video parametreleriyle ( yüksek kalitede – OCIF) konfigüre edilmiş.

Dahası, H-261 ve H-263 trafficleri arasındaki istatiksel kıyaslama nedenlerinden dolayı aynı işaret dilindeki video içerikleri VC1-4 (signer conversing), her iki durumda kullanıldı.

renci materyalleri pedagojik proses
Öğrenci materyalleri: Pedagojik proses

Ankete göre, DELFE programı materyali 3 ayrı üniteye ayrılmış.

Öğrencilerin ve okul öğretmeninin bir sınıfta, konunun verilmesi için basit internet servislerinin öğrenildiği kısımı 1.ünite olarak düşündük.

Sonra öğrencilere basit e-learning servislerinin verildiği 2. Üniteye geçeriz.

Pedogojik processteki yenilik, bunları internet üzerinden öğretmek; fakat bu sefer 1.ünitede kullanılan aynı DELFE materyalleri yoluyla ve DELFE ortamında elektronik bir formda.

Bu metodla e-learning araçlarıyla yeteri kadar alıştırmalar yapıldıktan sonra yine DELFE ortamında 3.ünite olan e-ticaret öğrenimine devam ederiz.

renci materyalleri pedagojik proses1
Öğrenci materyalleri: Pedagojik proses

Şu anda ilk ünitenin makalesi yayınlandı ve 2004 yılı sonu itibariyle 2. ve 3. Ünite de tamamlanmış olacak.

Materyalin teknik özellikleri olarak, baştan sona işaret diliyle çevrilmiş, yeteri kadar resimlendirilmiş, örneklendirilmiş ve basit bir dille ifade edilen yönergelerden oluşur.

Son kullanıcının video yüklemesi için bilgisayarında real player olması gerekli.

Bu yazılım zaten tüm bilgisayarlarının real playerlerında bulunmaktadır.

e itim platformunun rahatl klar ve etkileri
Eğitim platformunun rahatlıkları ve etkileri

Diğer eğitim materyali gibi DELFE de 15 yaş civarı işitme engelli kişiler için kullanıcı dostu bir ortam sağlar, böylelikle kelime ve kalıpların görsel çevirilerine ulaşabilirler. Performansı arttırmak gerek kelime kalıplarını doğru bir şekilde yerleştirmek ve pekiştirmek için işaret geri dönütü de vardır.

İşitme engelli öğrenciler için platformlar; evden aileye bile giriş imkanı veren işaret diliyle iletişim kurmaya cesaretlendiren olanaklar sunar.

Fakat aynı zamanda DELFE; ilköğretim okul gramer ünitelerinin eğitim içeriğini çoğunlukla kullanılan Grek dilinde yazılan textler ile gönderebilir.

Ayrıca sosyoekonomik açıdan bakıldığında bu platformu yaratmak sınırsız okul üniteleri ile işitme engellileri Yunan toplumuna kazandırma yolunda büyük rol oynayacak.

problemler ve s n rl l klar
Problemler ve sınırlılıklar

Projenin başlangıcından beri en büyük sınırlılıklar olarak video streaming projeleri olduğu düşünüldü.

Kaliteli bir işaret dili iletişiminin olduğu videokonferansta; sanal sınıfları için minimal gereksinim olarak en az 384 Kbps DSL linkleri düşünülür.

Dil ve eğitime bakılırsa yanda maddelendirildi.

Bazı alanlarda standart işaretler yok. Böylelikle belli girişlerin kullanımında teorik nesneler kullanılabilir.

GSL’deki dataları Grek’teki datalarla kıyaslamak için, hata düzeltme mekanizması gereklidir.

Son olarak Yunanistan’daki tüm işitme engelliler okulları internete ulaşabilir duruma gelecek.

slide30
Sonuç

Orijinal araştırma nesnelerini kapsayan bu platformun gelişiminin başarıyla tamamlanmasıyla Yunanistan’daki sağır insanların eğitimine tam destek olmak adına bir yol açacaktır.