Szab lyoz si m dszerek
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

Szabályozási módszerek. A módszertanok rendje. Szektorális vagy integrált  az aktuális jogszabály   A jog és állam A környezethasználat beavatkozása elfogadható miként érvényesül szintjének meghatározása. Hagyományos, közvetlen beavatkozás módszere.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - farrah-velasquez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

A m dszertanok rendje
A módszertanok rendje

Szektorális vagy integrált

az aktuális jogszabály



A jog és állam A környezethasználat

beavatkozása elfogadható

miként érvényesül szintjének meghatározása


Hagyom nyos k zvetlen beavatkoz s m dszere
Hagyományos, közvetlen beavatkozás módszere

közigazgatási aktus vagy önkéntes jogkövetés



környezeti  környezetpolitika  jogalkotás ellenőrzés

állapot tervezés



visszacsatolás  szankció, jogkövet-

kezmény


Szab lyoz si m dszerek

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

 • 62. §(1) Hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

 • (2) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély alapján végezhető.

 • (3) A hulladékgazdálkodási engedély, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély, valamint a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a környezetvédelmi hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal.


A gazdas gi k zvetett befoly s m dszere
A gazdasági (közvetett) befolyás módszere

értékelés és döntések

 a piac reagálása szerkezetváltás

 piac és környezet válasza

 

környezeti  környezetpolitika  jogalkotás

állapot tervezés értékelés és folyamatos

értékelése korrekció ismétlődik!



visszacsatolás  a közigazgatás ellenőrzése,

beavatkozása


Az nszab lyoz s szab lyoz si m dszere
Az önszabályozás szabályozási módszere

értékelés és önszabályozási döntések

 szabályozott közösség társadalmi, környezeti és

vagy a piac reagálása piaci válasz

 

környezeti  környezetpolitika  jogalkotás

állapot tervezés értékelés és folyamatos

értékelése korrekció



visszacsatolás  a közigazgatás ellenőrzése,

beavatkozása


A k rnyezethaszn lat elfogadhat m rt ke
A környezethasználat elfogadható mértéke

Jogszerű és jogszerűtlen elhatárolása

Közvetve alkalmas a tényleges környezeti terhelés megállapítására

Típusai:

 • mértékrendelkezések (valamennyire egzakt)

 • technikai, technológia – zsinórmérték

  Mértékrendelkezés

 • határérték (környezetminőség, kibocsátás, termék), viszonyszám

 • közvetlen előírás (alkalmazási vagy biztonsági)

 • listák

  Technika, technológia, tehát közelít

 • lehet önálló, ha nincs más

 • lehet kiegészítés, állandó háttér


Szab lyoz si m dszerek

Ht. 11. A hulladék hasznosítása

 • 15. § (1) A hulladék hasznosítója azt a hasznosítási műveletet alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék vonatkozásában az összességében legjobb környezeti eredményt biztosítja.

  Legjobb példa BAT:

 • http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

 • https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp


P lda energiahat konys g
Példa: energiahatékonyság

A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése

Referenciadokumentum az energia-hatékonyság terén elérhető legjobb technikákról

Az ebben a dokumentumban szereplő információk rendeltetése, hogy konkrét esetekben hozzájáruljanak az energiahatékonyság tekintetében elérhető legjobb technika (BAT) meghatározásához. A BAT és a BAT-on alapuló engedélyezési feltételek meghatározásakor mindig figyelembe kell venni a környezet egészének magas fokú védelmére irányuló, az energiahatékonyság elérését is magában foglaló átfogó célkitűzést.


Szab lyoz si m dszerek

 • A BAT-ról szóló fejezet (4. fejezet) ismerteti az elérhető legjobb technikákkal általános értelemben összeegyeztethetőnek tekintett technikákat. A cél általános iránymutatásokat nyújtani olyan energiahatékonysági technikákról, amelyek megfelelő hivatkozási pontnak tekinthetők a BAT-on alapuló engedélyezési feltételek meghatározásához vagy a 9. cikk (8) bekezdésében említett általánosan kötelező előírások megfogalmazásához. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy e dokumentum nem tesz javaslatot az engedélyekben megszabott energiahatékonysági értékekre. Új létesítmények már tervezhetők olyan módon, hogy az itt ismertetett általános BAT-szinteken vagy azok felett teljesítsenek. Megállapítást nyert továbbá, hogy a meglévő létesítmények szintjei az általános BAT-szintekhez közelíthetők vagy meg is haladhatják azokat, természetesen az egyes technikák műszaki és gazdasági alkalmazhatóságától függően. A meglévő létesítmények esetében figyelembe kell venni továbbá fejlesztésük gazdasági és műszaki megvalósíthatóságát.