ra un pogre aka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Račun pogrešaka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Račun pogrešaka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Račun pogrešaka - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Račun pogrešaka. LITERATURA. Vježbe: M. Balarin, D. Broz, Vježbe iz fizike, Zagreb,1999 www. physics.mefos.hr. NAČIN ODRŽAVANJA NASTAVE. Vježbe – sala (anatomija), vježbaonica za fiziku grupe A i B u 6 podgrupa. VJEŽBE. Vježba I Elastične deformacije čvrstog tijela Vježbe 2 i 3

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Račun pogrešaka' - farrah-diaz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
literatura
LITERATURA
 • Vježbe:
  • M. Balarin, D. Broz, Vježbe iz fizike, Zagreb,1999
  • www.physics.mefos.hr
na in odr avanja nastave
NAČIN ODRŽAVANJA NASTAVE
 • Vježbe – sala (anatomija), vježbaonica za fiziku
  • grupe A i B u 6 podgrupa
vje be
VJEŽBE
 • Vježba I
  • Elastične deformacije čvrstog tijela
 • Vježbe 2 i 3
  • Viskoelastične deformacije čvrstog tijela
  • Modeliranje deformacije biološkog materijala
obveze
OBVEZE
 • Svi studenti su dužni napraviti sve vježbe
 • Predaja izvještaja, u digitalnom formatu na hbrkic@mefos.hr, ili ispisano u sobi 2.6.
 • Mobiteli - isključeni
ra un pogre aka1
RAČUN POGREŠAKA
 • Svako mjerenje fizikalnih veličina sa sobom nosi određene pogreške
 • Pogreške su uzrokovane:
  • Nepreciznošću mjernog instrumenta
  • Subjektivnim stanjem opažača
  • Malim promjenama uvjeta mjerenja
 • Račun pogrešaka je statistički postupak pomoću kojeg određujemo iznos mjerene veličine i pogreške nastale pri mjerenju
primjer
PRIMJER
 • Želimo izmjeriti površinu stola
  • Metrom izmjerimo dužinu x i širinu y
  • Mjerenje ponovimo pet puta i rezultate unesemo u tablicu
 • Kolone 2 i 4 – izmjerene veličine
 • Kolone 3 i 5 – biće objašnjene naknadno
obrada dobivenih rezultata
OBRADA DOBIVENIH REZULTATA
 • Prvo računamo srednje vrijednosti izmjerenih veličina
 • xi – izmjerene veličine
 • N – broj mjerenja
slide9
Definiramo odstupanje ili apsolutnu pogrešku kao razliku srednje vrijednosti i izmjerene veličine
 • To su brojevi poredani u koloni 3 naše tablice
 • Na kraju računamo srednju vrijednost apsolutne pogreške prema relaciji
slide10
Isti postupak ponovimo i za vrijednost y
 • Relativne pogreške izmjerenih veličina definiramo na sljedeći način:
slide11
Površinu stola nismo mjerili direktno već je prikazujemo kao funkciju koja ovisi o parametrima x i y
 • Računom dolazimo do srednje vrijednosti
slide12
Relativnu pogrešku računamo pomoću relacije:
 • Iz relativne pogreške možemo izračunati srednju apsolutnu pogrešku:
slide13
Na kraju je potrebno prikazati dobivene rezultate u odgovarajućem obliku:
 • Obavezno je pisanje jedinice, bez jedinice rezultati nemaju smisla
zaokru ivanje rezultata
ZAOKRUŽIVANJE REZULTATA
  • Pogrešno: a = (523,4513,24)jedinice
  • Točno: a = (52010)jedinice
  • Pogrešno: b = (0,45730,003568)jedinice
  • Točno: b = (0,4570,004)jedinice
 • Ako rezultat uključuje potencije broja 10:
  • Pogrešno: c = (4,57·10-30,04· 10-3)jedinice
  • Pogrešno: c = (4,57 ·10-34 ·10-5)jedinice
  • Točno: c = (4,570,04) ·10-3 jedinice
slide15
U našem primjeru:
 • Konačan rezultat:
primjeri
PRIMJERI
 • 472,51 m3 ± 0,171 m3 =
 • 3250 km ±1,3 km =
 • 18,31 kg ± 1,51kg =
 • 9,625 g ± 0,461 g =
 • 0,00241 N/m2± 0,00013 N/m2 =
 • 65491 mm ± 2132 mm = ( ± ) m
 • 62 cm ± 0,76 cm =
 • 0,1375 m ± 0,0055 m =
 • 333 K ± 14 K =
 • 211 * 10-5 km ± 1,5 * 10-5 km =
slide17
211 * 10-6 km2± 1,5 * 10-6 km2 = ( ± ) m2
 • 13,11 * 10-4 Pas ± 0,75 * 10-4 Pas =
 • 0,315 * 103 K ± 21 K =
 • 625 * 10-3 mm ± 625 * 10-5 mm =
 • 16 * 10-7 m ± 18 * 10-8 m =( ± ) nm
 • 16 * 10-7 m3± 18 * 10-8 m3 =( ± ) cm3
 • 0,318 L = cm3
 • 0,319 * 10-3 cm3 = mm3
 • 320 * A/m2 = mA/cm2
 • 321 * g/m3 = kg/m3
crtanje grafova
Crtanje grafova
 • Koristi se Microsoft Excel