slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
El projecte lingüístic de centre i la integració de llengües PowerPoint Presentation
Download Presentation
El projecte lingüístic de centre i la integració de llengües

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

El projecte lingüístic de centre i la integració de llengües - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

El projecte lingüístic de centre i la integració de llengües Tractament de les llengües als centres Formació per als centres i aules de persones adultes Neus Lorenzo i Galés nlorenzo@xtec.net.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'El projecte lingüístic de centre i la integració de llengües' - faris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

El projecte lingüístic de centre

i la integració de llengües

Tractament de les llengües als centres

Formació per als centres i aules de persones adultes

Neus Lorenzo i Galés

nlorenzo@xtec.net

slide2

"When planning for a year, plant corn.When planning for a decade, plant trees.When planning for life, train and educate people."Chinese proverb: Guanzi (c. 645BC)

el tractament de les lleng es en els centres una visi de conjunt

Programació integrada

 • de les llengües
 • Estratègies d’Acció
  • Currículums
  • Projecte formatiu de c.
  • Projecte Lingüístic
  • Pla anual
  • Projec. Internacionals
  • Pla de formació
  • … … ...

Projece Lingüístic de centre

 • Visió
  • Context
  • Model de centre
  • Objectius
  • Pla anual
  • Actuacions
  • Projectes
  • Avaluació

Pla de llengües

del Departament

 • Missió
  • Objectius generals dels Projectes formatius
  • Directrius pel Pla anual d’actuacions i programes
  • Criteris d’aplicació i planificació (horari marc…)
  • Suport a la gestió i desenvolupament
  • Indicadors de qualitat, seguiment i avaluació
El tractament de les llengües en els centres,una visió de conjunt
el projecte ling stic estem preparats

3.

2.

4.

1.

El projecte lingüístic… estem preparats?

Per què l’hem de fer? Activitat de diagnosi (en grups de 3)

1. Suma 1 punt … (3) Correcte, però cal reflexionar més sobre el tema.

2. Suma 2 punts… (6) Força bé, podríem passar del debat a la pràctica.

3. Suma 3 punts… (9) Felicitats! Ho heu posat a la vostra pàgina web?

4. Suma 4 punts… (16) Excel·lent! Ens ajudeu en la formació?

5 minuts

slide5

Projecte lingüístic:per a compartir una missió i una visió de futur

Resultats individuals

Renovació

metodològica

Resultats

Ensenyament

Aprenentatge

Cohesió

Projecció

Resultats organitzacionals

Responsabilitat compartida

objectius se cat missi estructural visi contextual acci descentralitzada
Objectius SE-Cat: missió estructural, visió contextual, acció descentralitzada

Aula

Centre

Departament

Font: British Council, Stratfor-upon-Avon, Maig 2006

slide7

29 països: Joint declaration European Ministers of Education

(Bologna 1999)

Context internacional:

el creixement personali la formació al llarg de la vida

 • Creixement personal i accés al mercat laboral (learning: relevant to the labour market )
 • Formació bàsica i convergència acadèmica (comparable degrees)
 • Formació al llarg de la vida i preparació transprofessional (lifelong learning)

Data límit: 2010

Europe of Knowledge

 • TICs per la Gestió del Coneixement

(ICT tools & e-learning)

 • Pluralitat lingüística Europea (mother tongue +2)
objectius de context a catalunya millora d expectatives de la segona generaci

Resultats d’evolució negativa

Resultats d’evolució positiva

Resultats similars

Objectius de context a Catalunya: Millora d’expectatives de la segona generació

Objectius: missió estructural, visió contextual, acció descentralitzada

 • http://www.pisa.oecd.org/findDocument/0,2350,en_32252351_32235731_1_119669_1_1_1,00.html
 • http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2966,en_32252351_32235907_1_1_1_1_1,00.html
pib i resultats pisa

Millorar el resultats acadèmics i educatius

Més riquesa = millor resultat ?

PIB i resultats PISA

Objectius: missió estructural, visió contextual, acció descentralitzada

 • http://www.pisa.oecd.org/findDocument/0,2350,en_32252351_32235731_1_119669_1_1_1,00.html
 • http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2966,en_32252351_32235907_1_1_1_1_1,00.html
resultats pisa 2005 incorporaci d avaluaci de matem tiques

Germany

Finland

Australia

OECD

average

Sweden

Spain

Millora de resultats educatius en els centres

i lluitar contra la fractura social

Resultats PISA 2005 (Incorporació d’avaluació de Matemàtiques)

Resultats de Matemàtiques (PISA)

Menys favorit

Més afavorit

Objectius: missió estructural, visió contextual, acció descentralitzada

Context Socioeconòmic dels centres: segons ingresos familiars

objectius del sistema educatiu catal
Objectius del Sistema Educatiu Català

SeCAT

La millora de la qualitat

Millorar el rendiment i

la formació general

de l’alumnat

Garantir la igualtat

d’oportunitats per a tothom,

la inserció i la cohesió social

mitjançant una xarxa de centres educ.

i formatius, finançats amb fons públics

Incrementar i millorar la FP,

els estudis postobligatoris

l’educació permanent, i la

formació de pers. adultes

Reduir el fractura

social i la marginació

Defineix la MISSIÓ dels centres

Requereix objectius contextualitzats

(polítiques directives d’innovació, estratègies organizatives d’autonomia)

coordinaci ling stica un proc s de contextualitzaci
Coordinació lingüística:un procés de contextualització

Conclusió:

El tractament de les llengües als centres

requereix un enfocament singularitzat

 • Ningú ho pot fer tot…
 • ...ni tots poden fer el mateix,
 • Però tothom pot fer alguna cosa.
 • La diversitat és:
  • una realitat quotidiana
  • un patrimoni col·lectiu
  • un model desitjable
finalitats i objectius l equilibri tensional

PFC

PLC

PEC

Individu

PCC

Societat

PAC

Finalitats i objectius: l’equilibri tensional

Justícia i equitat social

(participació)

convivència

cohesió social

Inserció sociolaboral

Èxit professional

(comunitat)

Satisfacció d’expectatives

Realització personal

(individu)

comunicació

i transmissió de valors

trascendència

sostenibilitat

Transmissió científica i cultural

(evolució-continuïtat)

Font: adaptat de John West-Burnham

slide14

El tractament de les llengües al centre: vers una planificació integrada

Marc legal

 • Context sociolingüístic
 • Resultats d’aprenentatge

PROJECTE FORMATIU DE CENTRE

 • PROJECTE LINGÜÍSTIC
 • Emmarca les prioritats de les accions formatives
 • Estableix criteris per la distribució horària
 • Determina els criteris generals d’introducc. i formació
 • Explicita el tractament metodològic i comunicatiu
 • Defineix la funció de les llengües d’ús i d’estudi:
 • coherència, integració, progressió i consistència.

Qui som?

Què pretenem?

Com ens organitzem?

 • Pla d’immersió i normalització
 • Pla d’acollida
 • Pla d’integració de llengües estrangeres
 • Programació curricular: Català, castellà, anglès/francès
 • Pla anual d’actuacions: Cohesió social, comunicació, inserció ...
 • Intervenció pedagògica al centre i a l’aula: prof/alum

Punt de partida

Pla per a la llengua

i la cohesió social

mbits espec fics del pla per a les lleng es i la cohesi social
Àmbits específics del Pla per a les llengües i la cohesió social
 • Llengües curriculars
  • Anglès
  • Francès
  • Alemany
  • Italià
   • llatí i grec

Convenis

Contractes

 • Llengües d’origen
 • (familiars, d’itinerari vital)
  • àrab
  • xinès
  • amazic
  • urdú
  • (romanès, portuguès, holandès…)
 • Dimensió internacional
 • i de comunicació
 • en xarxa
  • Projectes Europeus (PAP)
  • Virtuals (e-tweening...)
  • Comunitats educatives en xarxa (TIC, TM virtual)...
 • Castellà
 • Català

Programes

Inclusió

Incorporació

Integració

http://www.xtec.net/ofinternacional/

http://www.europa.eu.int/

slide16

Level

A1

Breakthrough

A2

Waystage

B1

Thereshold

B2

Vantage

C1

Effective

C2

Mastery

Nivell

A1:

Inicial

A2:

Bàsic

B1:

Llindar

B2:

Avançat

C1:

Funcional

C2:

Domini

English

-

KET

PET

FCE

CAE

CPE

German

Start Deutsch 1

Start

Deutsch 2

ZD

-

ZMP

ZOP

KDS

Català

Certificat nivell

bàsic

Certificat nivell

elemental

Certificat nivell

intermedi

Certificat

nivell

suficiència

Certificat nivell

superior

Spanish

-

-

Diploma

Nivel inicial

Diploma Nivel intermedio

-

Diploma

Nivel

Superior

L’homologació europea

A

B

C

D

...

...

D

C

B

A

ALTE FRAMEWORK of Language Examinations

The Common European Frame of Reference

la coordinaci ling stica una responsabilitat compartida
La coordinació lingüística:Una responsabilitat compartida
 • La coordinació lingüística és un procés de contextualització:
  • Identifica el context i la situació inicial
  • Defineix l’horitzò del centre
  • Estableix prioritats
  • Organitza projectes i activitats
  • Vetlla per la correcta aplicació de les mesures establertes
  • Coordina el seguiment i l’avaluació del procés
la concreci en el projecte ling stic
La concreció en el Projecte Lingüístic

Amb quins recursos comptem, quin és l’itinerari i on volem anar

planificaci per objectius la doble mirada
Planificació per objectius: la doble mirada
 • Planificar per tasques
 • -Anglès: Reading corner
 • -Català: Concurs de ràdio
 • -Francès: Logiciel & Internet…
 • Planificar per objectius:
  • -Incorporar les lleng. d’origen i familiars
  • -Superar el monolingüisme: Assolir el domini d’almenys una tercera llengua curricular
  • -Vertebrar la societat en la llengua de formació i d’integració social.

Els indis americans no veien els velams

dels vaixells espanyols fins que estaven

a la platja…

Els mancava experiència prèvia,

referent cognitiu

i construcció mental d’aquesta realitat.

planificaci estrat gica

Suport a la concreció organitzativa

Visió

objetius

1.Millora dels resultats

2.Cohesió social

estratègies

Projectes

Programes

Activitats

Materials

...

Personal i

professorat

...

Desenvolup.

curricular

...

Formació docent

...

Altres

...

recursos

Exemple: Incorporació del Portafli

en Projectes Integrals

Font: adaptat de la UMCE-OSAC

Planificació estratègica

projecció

Plans d'Entorn

Web interactiva

slide21

Visió

Objectius

Estratègies

Recursos

Visió de futur:

Fem de Catalunya una societat arrelada a l’entorn

i oberta al món,

amb una llengua de cohesió

amb competència lingüística en un trilingüisme efectiu

i un multilingüisme compartit en el seu patrimoni col·lectiu.

Som-hi!

Estrat. Organitzatives: Incorporar grups de conversa, modificar els horaris...

Estrat. Metodològiques: Iniciar projectes, participar en PAP, e-tweening...

Estrat. Didàctiques: Potenciar activitats orals, potenciar TIC,...

Estrat. d’entorn: Visites planificades, participació veïnal...

- l’Hora de la ràdio -The English corner - El gust per la lectura - El berenar ling.

Recursos

Adaptat de OSAC-UMCE, Departament d’educació

no aprenem participem en la descoberta col lectiva
No aprenem… participem en la descoberta col·lectiva!

Només quan participem

en la descoberta, aprenem.

Només quan ens sorprenem,

som conscients de l’aprenentatge.

Només quan ens impliquem,

volem seguir aprenent.

El retrat d’un home vell... O una parella i un gos?

avaluaci
Avaluació….

En els projectes,

com a la vida,

el risc és la recompensa

slide24

El projecte lingüístic de centre

i la integració de llengües

Tractament de les llengües als centres

Neus Lorenzo i Galés

nlorenzo@xtec.net