Seizoensopening 2012 - 2013 Altijd Winnen! - PowerPoint PPT Presentation

seizoensopening 2012 2013 altijd winnen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seizoensopening 2012 - 2013 Altijd Winnen! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seizoensopening 2012 - 2013 Altijd Winnen!

play fullscreen
1 / 21
Seizoensopening 2012 - 2013 Altijd Winnen!
128 Views
Download Presentation
farica
Download Presentation

Seizoensopening 2012 - 2013 Altijd Winnen!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seizoensopening 2012 - 2013Altijd Winnen! Als je zorgt voor de middelen, zal het doel wel voor zichzelf zorgen. MahatmaGandhi

 2. Het programma van vanavondAltijd Winnen! Doel van vanavond? Jullie inspireren om aan de slag te gaan met Altijd Winnen! Hoe gaan we dat doen? 20.10 – 20.30u: Dennis, Yvien en Joyce vertellen over Altijd Winnen! 20.30 – 21.45u: Zelf Altijd Winnen! ervaren 21.45 – 21.55u: Altijd Winnen! in de nabije toekomst 21.55 – 22.00u: Afsluiting Afspraken voor vanavond? Telefoons uit en geen pauze, tijdens actieve gedeelte zelf de ruimte pakken voor verkrijgen en afvoeren van drank

 3. Trots & Ambitie (1)Altijd Winnen! Trots! • Groeiende vereniging • Zelfopleiden • Meer spelers in selectieZuid • Betrokkenvrijwilligers • Trainersgroep • Financieelgezond / Hoofdsponsor • Clubhuis

 4. Beleidsplan KV TilburgAltijd Winnen! Iedereen doet mee • Mogelijkheid op elk niveau korfbalsport te beoefenen • Aantrekkelijk verenigingsleven Topsport/ wedstrijd-sport heeft geen bestaansrecht zonder breedtesport En andersom Sportieve ambitie en sociale activiteiten zijn gelijk-waardige pijlers Vervult voor haar leden een sociaal maat-schappelijke rol Gezonde, stabiele vereniging en stimuleert naleving van algemeen geldende regels, normen en waarden randvoorwaarden

 5. Trots & Ambitie (2)Altijd Winnen! Ambitie! • (zelf) blijvengroeien • Sportief: Topkorfbal, wedstrijdkorfbal en breedtekorfbal in alle categorieën. • Topkorfbal: • selectie draait mee in de top van de overgangsklasse en sporadisch hoofdklasse • A, B, C en D acteren in de hoofdklasse.

 6. Trots & AmbitieAltijd Winnen! Trots! • Groeiende vereniging • Zelfopleiden • Meer spelers in selectieZuid • Betrokkenvrijwilligers • Trainersgroep • Financieelgezond / Hoofdsponsor • Clubhuis

 7. KV Tilburg 2012 – 2013Altijd Winnen!

 8. Altijd Winnen!

 9. Wat is Altijd Winnen!? JIJ A L T IJ D W I N N E N ! Talenten en kwaliteiten Inzetten, benadrukken en ontwikkelen Werken aan zelfvertrouwen én plezier Meer lef + motivatie BETERE PRESTATIES!!

 10. Waarom Altijd Winnen!? Zelfvertrouwen + plezier = lef + motivatie = leren + presteren • Manier van boodschap overbrengen maakt verschil • Presteren naar eigen mogelijkheden belangrijker dan winnen • Lange termijn levert meer op dan korte termijn • Succesbeleving alle teams, niveaus, trainingen, wedstrijden • Optimale sportbeleving: ontspanning, zelfbeeld, kwaliteiten, respect • Meer vrijwilligers en minder drop-outs

 11. Filmpje: Martina – Bolt weet dat ik er ben

 12. Oké, en wat gaan we dandoen aan Altijd Winnen!? • Accent leggen op ontwikkeling en welbevinden • Procesgericht i.p.v. resultaatgericht werken • Leer- en taakdoelstellingen nastreven • Oprechte complimenten geven en benoemen wat goed gaat • Foutenmogen en durven maken • Zelf nadenken en eigen inbreng stimuleren • Aanwijzingen en taakgerichte feedback geven • Aandacht besteden aan teambuilding en sfeer

 13. Leuk maar hoe bereiken we dat Altijd Winnen!dan ? • Ontwikkeling handleiding/ tools • Theatervoorstelling • Trainersbijeenkomst en teamgesprekken • Begeleiding van 2 teams • Videobegeleiding • Oudergesprek • Teamgesprek • Evalueren • Bewustwording en cultuurverandering heeft tijd nodig

 14. Altijd Winnen! Je wint altijd!Individueelen met je team, als je met een goed gevoel het veld af stapt. Trots,Omdat je kunt zeggen: “Wij hebben alles gegeven,wij hebben het beste uit onszelf gehaald,wij hebben laten zien waar we goedin zijn,wij hebben een stap vooruit gezet,en wij hebben het samengedaan”.Wat het scorebord ook zegt

 15. Altijd Winnen!

 16. Opdracht 1: Belangrijkste uitgangspunten bepalenAltijd Winnen! • Doel: Gezamenlijk de belangrijkste uitgangspunten voor Altijd Winnen! kiezen. • Zet de categorie waaraan je trainen geeft op 3 stickertjes • Lees de 9 uitgangspunten aandachtig door en bepaal welk uitgangspunt(en) jij het belangrijkste vindt • Verdeel je 3 stickertjes over de 9 uitgangspunten aan de wand • En, ga aan een andere tafel zitten! Uitgangspunten Altijd Winnen! • ??? • Wij leggen het accent op ontwikkeling en welbevinden • Wij streven leer- en taakdoelstellingen na • Wij gaan procesgericht te werk i.p.v. resultaatgericht • Wij geven oprechte complimenten en benoemen wat goed gaat • Wij vinden dat fouten maken mag en daarvan leren moet • Wij stimuleren zelf nadenken en eigen inbreng • Wij geven aanwijzingen en taakgerichte feedback • Wij focussen op (potentiëel) talent, kwaliteiten en het hierin uitblinken • Wij besteden aandacht aan teambuilding en sfeer 10 min

 17. Opdracht 2: De uitgangspunten becommentariëren Altijd Winnen! Tips • Neem maximaal 5 min voor het 10e uitgangspunt • Dan heb je nog 10 min over voor het 2e gedeelte van de opdracht • Begin bij het uitgangspunt dat je het belangrijkste vindt, niet van boven naar beneden • Ga de tafel rond zodat iedereen aan de beurt komt • Doel: De uitgangspunten voor Altijd Winnen! zijn duidelijk en compleet. • Verzin het 10e uitgangspunt • Wijzigingsvoorstellen bedenken voor de bestaande uitgangspunten (niet “dit is niet goed of moet weg”, maar “zo is het beter”) • Schrijf de namen van de groep + tafelnummer op het formulier 15 min

 18. Opdracht 3: Het korfbal talenten spel ontwikkelenAltijd Winnen! • Doel: Speels hulpmiddel voor trainers en spelers om met elkaar in gesprek te gaan over hun eigen korfbal talenten én elkaars talenten (leren ontdekken, bewust worden en activeren) • Ga uit van het spel kwartetten • Bedenk met elkaar rubrieken van korfbaltalenten (bijv.: gezelligheid, techniek, evalueren) • Bedenk met elkaar per rubriek 4 specifieke talenten • Schrijf op de kaartjes bovenaan de rubriek en daaronder een talent • Aan het einde van de opdracht: schrijf de namen van jullie groep op de enveloppe en stop alles wat je hebt gemaakt in de enveloppe. Tips • Heb je 8 specifieke talenten binnen een rubriek? Splits de rubriek dan op in 2 specifiekere rubrieken. Bijvoorbeeld: rubriek dieren wordt de rubrieken vogels & zoogdieren • Ga vooral aan de slag: ga niet te lang nadenken over alle rubrieken. Bedenk een rubriek, dan meteen de 4 talenten en dan de volgende rubriek. • Vandaag is alles goed, morgen maken we het hoogstens beter Dus 4 kaarten per rubriek 25 min

 19. Terugkoppeling opdrachtenAltijd Winnen! Wie wil er wat zeggen? 15 min

 20. Zicht op de nabije toekomstAltijd Winnen! in 2012-2013 Algemeen: Binnen de gehele vereniging wordt aandacht besteed aan Altijd Winnen! 2 teams worden intensief begeleid: • Begeleidingsgesprekken • Bekijken van trainingen en van wedstrijden • Oudergesprek • Teamgesprek • Individuele gesprekken • Filmpjes maken • Bolletjesformulier Voor vragen/ opmerkingen kunnen jullie uiteraard gedurende het gehele seizoen terecht bij de commissie van Altijd Winnen!

 21. Afsluiting: evaludrankje!Altijd Winnen! Evaluatie van vanavond • Beantwoord de volgende twee vragen • Wat heb je vanavond gewonnen? • Aan welke drie woorden denk je bij Altijd Winnen!? • Geef het blocknote door aan de volgende die nog niets heeft geschreven