slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Představení projektů KLACRu o.s . Moravskoslezského klastru cestovního ruchu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Představení projektů KLACRu o.s . Moravskoslezského klastru cestovního ruchu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Představení projektů KLACRu o.s . Moravskoslezského klastru cestovního ruchu - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

www.klacr.cz. Představení projektů KLACRu o.s . Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012. projekt Přeshraniční spolupráce klastrů CR ( OROT partner). Cíle projektu:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Představení projektů KLACRu o.s . Moravskoslezského klastru cestovního ruchu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

www.klacr.cz

Představení projektů

KLACRuo.s.

Moravskoslezského klastru cestovního ruchu

Mgr. Petra Volkmerová

Dovolená a Region, 2012

projekt p eshrani n spolupr ce klastr cr orot partner
projekt Přeshraniční spolupráce klastrů CR (OROT partner)

Cíle projektu:

 • Hlavním cílem projektu je vytvoření stabilní přeshraniční sítě partnerů v oblasti cestovního ruchu, podpora, posílení a intenzifikace přeshraničních kontaktů prostřednictvím organizace společných aktivit, setkání, workshopů apod.
 • Specifickým cílem projektu je pak vytvoření klastru cestovního ruchu na polské straně.

Aktivity projektu:

 • 1.Uspořádání úvodní konference v ČR
 • 2.Zpracování propagačních materiálů:
 • 3. Realizace study tour v ČR a PR - první study tour se uskuteční v. Účelem bude poznání MSK z hlediska CR + ukázka příkladů dobré praxe + klastrové aktivity + realizované projekty – zapojení podnikatelských subjektů v CR. Druhá study tour proběhne v Polsku - poznání opolského vojvodství z hlediska CR + ukázka příkladů dobré praxe + realizované projekty - zapojení podnikatelských subjektů v CR.
 • 4.Zpracování odborných strategií - zpracování odborné strategie nového polského klastru, zpracování rozvojové strategie KLACRu ….
v zkum cestovn ho ruchu na esko polsk m p hrani realiz tor orot
Výzkum cestovního ruchu na česko-polském příhraničí – realizátor orot
 • Projekt je zaměřený na zlepšení a profesionalizaci cestovního ruchu na česko-polském příhraničí. Díky realizaci předpokládaného záměru projektu, získáme přesné informace tykající se intenzity cestovního ruchu, kvality obsluhy a očekávání turistů v lokálním i regionálním měřítku, přineseme také návrhy a doporučení týkající se množství, kvality a rozsahu aktivit, které by měly být v nejbližší době realizované tak, aby pomohly zvýšit konkurenceschopnost sledovaného území vůči silnější regionům a turistickým lokalitám. V důsledku bude možné provést konkrétní činnosti zaměřené na profesionalizaci turistické nabídky a také zlepšení kvality obsluhy hostů přímo navštěvujících opolský (RP) a moravskoslezský (RCz) region.

Aktivity projektu:

 • Pořádaní polsko – české vědecké konference zahajující celý projekt.
 • Zřízení projektové skupiny: koordinátor projektu a výzkumu, 20 osob pro dotazovaní, osoba pro zpracování statických dat
 • Vyhotovení polsko-českého dotazníku spolu s českou stranou (překlad: pl, cz, de, en). Dotazník rozdělený do dvou části. 1-obecná ohledně cestovního ruchu, 2- ohledně cestovního ruchu mezi opolským vojvodstvím a Moravskoslezským krajem
 • Upřesnění metodologie výzkumu. Připravení postupu pro výzkum na polské stráně PL
 • Uskutečnění průzkumu veřejného mínění v opolském vojvodství
 • 1 etapa „Zima” (únor, březen 2012), 2 etapa: „Léto” (červenec, srpen a polovina září 2012)
 • Vložení získaných dat z dotazníku do počítačového programu na zpracování
 • Provedenístatistickéanalýzydatodbornouosobou.
 • Vyhotoveníreportu z výzkumu a jehotisk a vyhotoveníshrnutívýsledkůvýzkumuveforměpropagačníhočlánku o celémprojektu.
projekt cestovn ruch bez bari r
Projekt cestovní ruch bez bariér

Záměrem projektu je navázat na již realizované aktivity v oblasti bezbariérového cestování a zlepšení přístupu uživatelů tohoto druhu cestování k potřebným informacím. Realizace projektu je jednou z možností a příležitostí, jak dále rozvíjet koncepci bezbariérového cestovního ruchu v regionu a naplňovat potřeby cílových skupin na straně uživatelů bezbariérového cestovního ruchu i na straně poskytovatelů služeb v oblasti CR.

projekt cestovn ruch bez bari r1
Projekt Cestovní ruch bez bariér

Bylo realizováno:

 • průzkumy uživatelů bezbariérového cestování (osoby na vozíčku, rodiny s malými dětmi, senioři, apod.)
 • průzkumy poskytovatelů služeb CR, kteří se s těmito skupinami turistů během své činnosti setkávají
 • metodika hodnocení přístupnosti turistických cílů, např. možnosti parkování v blízkosti turistických cílů, bezbariérové vstupy, výškový sklon turistických tras a další.
 • Happening určený pro vozíčkáře, rodiny s dětmi, těhotné ženy, kde měly tyto osoby a zástupci regionálních médií, kteří se rovněž zúčastnili možnost se s projektem a jeho výstupy blíže seznámit.

Právě probíhá:

 • ověřování metodiky (monitoring přístupnosti) na vybraném vzorku turistických cílů na území celého Moravskoslezského kraje
 • workshopy pro poskytovatele a uživatele služeb v CR na téma „Bezbariérový CR, workshopy již proběhly v Bruntále, Opavě a České Těšíně, připravují se v Ostravě, Kuníně a Frýdku – Místku.
 • O projektu je veřejnosti informována prostřednictvím pravidelných tiskových a filmových reportáží, které jsou umístěny na webových stránkách realizátora projektu a na stránkách www.jedemetaky.cz.

Budeme realizovat:

 • publikaci „Tipy na výlet“, určenou pro jednotlivé skupiny uživatelů bezbariérového cestování. Informace budou dostupné také v polském, anglickém a německém jazyce.
 • famtrip pro poskytovatelé informačních služeb, KLACRu, MSK a médií.  
 • Na závěr projektu bude pro odbornou veřejnost zorganizována mezinárodní konference, jejímž cílem je prezentace projektu a jeho výsledků a výměna zkušeností. Na této konferenci bude rovněž představena závěrečná studie.
1 kraj 4 destinace
1 kraj, 4 destinace

www.klacr.cz

PROJEKT SPOLEČNĚ SPRÁVNÝM SMĚREM

Hlavním cílem projektu je dosáhnout komplexnější a širší turistické nabídky v MS regionu. Jedná se o podkladovou část k rezervačnímu systému Moravskoslezského kraje.

projekt spole n spr vn m sm rem
Projekt společně správným směrem

Bylo realizováno:

 • Oslovení poskytovatelů služeb v CR k zapojení

do databáze

 • Sběr potřebných informací a naplnění databáze - Pořízení a instalace potřebné technologie a vytvoření software databáze
 • Přizpůsobení databáze pro Informační centra a propojení databáze TourPoint s CallCentrem
 • Zpracování brožury na podporu MS regionu a letáku
 • Zpracovány propagační materiály
 • Vytvoření loga projektu

Právě probíhá:

 • Navržení formy, podoby, obsahu a redakčního systému internetového zpravodaje, vytvoření 1 čísla a jeho rozesílání na subjekty působící v CR v MSK
 • Marketingová a internetová kampaň

Budeme realizovat:

 • Pracovní a vzdělávací workshopy pro pracovníky IC
 • Informační a závěrečná konference
 • provázání výstupů projektu se stránkami www.msregion.cz
projekt spolo ne do prihrani ia
Projekt spoločne do prihraničia
 • Cílem je vytvoření stabilní přeshraniční sítě partnerů v rámci které se realizuje vzájemná přeshraniční spolupráce v oblasti profesionálního řízení a marketingu cestovního ruchu destinace, podpořená společnou kampaní „Navštivte susedov“. Regiony: Moravskoslezský kraj a region Liptov – Žilinský kraj.
projekt spolo ne do prihrani ia1
Projekt spoločne do prihraničia

Realizovalo se:

 • výměna zkušeností klastrů CR - workshopy
 • branding– budování značky destinace cestovního ruchu – MS region
 • internetová prezentace destinace
 • přeshraniční marketingová kampaň „Navštivte susedov“
 • školení zaměstnanců IC v komunikaci se zákazníkem
 • Školení pracovníků v cestovním ruchu na téma Legislativa v CR

Právě probíhá:

 • Tiskové konference
 • Distribuce propagačních materiálů o MSK do IC

Budeme realizovat:

 • Školení recepčních v komunikaci se zákazníkem
 • Tiskové konference
 • Workshop na téma „novinky na sezónu pro zaměstnance IC a poskytovatele služeb v CR
 • Odborná konference
projekt spolo ne do prihrani ia4
Projekt spoločne do prihraničia

Ukázka ze školení Infocenter

vzd l vac projekt esf
Vzdělávací projekt esf
 • Jedná se o komplexní vzdělávací projekt. Je navržen pro 17 členů – poskytovatelů služeb v CR. Podpořeni budou jak členové klastru, jejich zaměstnanci, tak odvětví cestovního ruchu jako takové.
 • Cílová skupina: 293 zaměstnanců ze 17 firem v různých pracovních pozicích – top management, střední management, vedoucí oddělení, technický personál, administrativa, personál restaurace, propagace, obchod, recepce, letištní personál. Výstupy projektu budou aplikovatelné a využitelné pro školení dalších zaměstnanců dalších členů.
d kuji v m za pozornost mgr petra volkmerov 777 477 366 klacr o s info@klacr cz
Děkuji Vám za pozornost

Mgr. Petra Volkmerová

777 477 366

KLACR o.s.

info@klacr.cz

www.klacr.cz