slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
За колективната интелигентност

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

За колективната интелигентност - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

За колективната интелигентност. Христо Христов. Социално. Външни репрезентации. Физическо. Вътрешни репрезентации. Когнитивната система не работи изолирана от света, тя е възникващо свойство на интеракцията с него ( Hutchins, 1995);

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'За колективната интелигентност' - farica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Социално

Външни

репрезентации

Физическо

Вътрешни

репрезентации

 • Когнитивната система не работи изолирана от света, тя е възникващо свойство на интеракцията с него (Hutchins, 1995);
 • Тя е обвързана със социалната среда и физическите артефактив културно-когнитивна екосистема.
slide3
Колективна интелигентност: възможността на групата да се справя с разнообразни задачи.
 • Съществува ли фактор, който я обуславя? (Woolleyet al. 2010)
  • 699 изследвани лица в групи от 2-5;
  • Методология: McGrath Task Circumplex (групови задачи: пъзели, брейнсторминг, колективни оценки и решения);
  • Резултати:
   • Коефициентът “C” не се предсказва от средно IQ, максимално IQ, групова сплотеност и мотивация;
   • Основни предиктори: брой участващи в дискусията, пропорция на жени в групата, социална чувствителност.
slide4
Колективната интелигентност като HCI проблем;
 • Основен въпрос и дефиниция: Как хората и компютрите могат да се свържат по такъв начин, че колективно да действат по-интелигентно от всеки индивид, група или компютър?
 • (MIT Center for Collective Intelligence)

И под по-интелигенто… по-оптимално.

slide5
Геномът на колективната интелигентност (Malone, Laubacher & Dellarocas, 2010)

Методология: 250 случая на уеб-базирана колективна интелигентност.

ЦЕЛ

Решение

Създаване

УЧАСТНИЦИ

Йерархия

Тъпла

МОТИВАЦИЯ

Вътрешна

Външна

СТРУКТУРА

(създаване)

Събиране на информация

Състезание

Колабориране

СТРУКТУРА

(решение)

Консенсус

Пазари

Гласуване

slide7
Справяне с глобалните комплексни проблеми (Rittel & Webber, 1973):
  • Комплексни проблеми, които не могат да бъдат решени детерминистично;
  • Конфликти, екологични политики, бедност…
  • Има твърде много агенти (“stakeholders”), които си противоречат и предефинират проблема, за да се впадне с предложените от тях решения;
  • Няма ясно съгласие нито за тяхната същност, нитоза техните решения;
  • Три типа проблеми:
   • Прости проблеми (и проблемът, и решението са ясни);
   • Сложни проблеми (проблемът е ясен, решението не е ясно);
   • Комплексни проблеми (и проблемът не е ясен, и решението не е ясно).
slide8
Коупинг стратегии за комплексни проблеми (Roberts, 2000):
  • Авторитетни стратегии – събрана власт
   • +ефективност поради големина на групата;
   • -голяма вероятност за грешка.
  • Конкурентни стратегии – разпръсната власт (“zero-sum game”)
   • +конкуренцията води до нови идеи;
   • - голяма вероятност за ескалация.
  • Колаборативни стратегии – неразпръсната власт (“win/win game”)
   • + многобройни… координация, мотивация, обща отговорност
   • - увеличаване на транзакционните разходи
 • На езика на когнитивната наука:
  • Прости проблеми: липса на мотивация;
  • Сложни проблеми: липса на мотивация, когнитивни грешки;
  • Комплексни проблеми: липса на мотивация, когнитивни грешки и социални пристрастия.
slide9
Система за делиберативна решения
 • Основна цел:
 • Да се създаде система за колективна интелигентност за:
  • Да се справя с комплексните проблеми и техните когнитивно-психологични допускания (мотивация, групово пристрастие, когнитвни грешки);
  • Да изолира максимален брой от минусите на трите коупинг стратегии и да имплементира максимален брой от плюсовете.
 • Основни дизайнерски принципи:
 • Системата да използва малки групи, които са събрани чрез принципи на пазарния дизайн;
 • Целта им е да предложат решение и да го защитят в определен времеви интервал;
 • Тези малки групи да имат заздравено вътрегрупова сплотеност и междугрупово пристрастие с останалите (които смятат за конкурентни);
 • Системата да отсява предложенията N етапа и подобрява печелившите до достигането на един.
slide10
Система за делиберативни решения
 • Колаборативността на системата и в същото поддържането на идеята за конкурентност води до:
 • Ефективност поради малката група, ефекта на конкуренцията върху идеите и всички плюсове на колаборирането;
 • Намаляване на проблемите с:
  • голямата вероятност за грешка поради принципа на агрегиране и отсяване;
  • намаляване на транзакционните разходи поради достъпността;
  • контрол върху ескалацията чрез алгоритмично разпределяне на групи.
slide11
Система за делиберативни решения

Това е само един, примерен дизайн.

Преповтаряне N брой цикли

След първия цикъл целта е подобряване

Проблем

Гласуване за проблем

Участници

Процес

Разделяне в X екипа

Разделяне в групи от Z екипа

Отсяване на решения

Създаване на предложение

Избор

Имплементация

slide12
Участници

Разделяне

 • Принципи на пазарния дизайн: първо се поставя желания резултат, после се стратегическа интеракция, която да го достигне („обърната теория на игрите“)
  • Целта е да се създадат механизми, които да оптимизират съпоставянето на играчите (които може да са студенти и университет; бъбреци и донори и т.н.)
 • Моделиранена социалните пристрастия:
  • Социалните пристрастия, изразени като групова сплотеност, водят до:
   • споделени цели;
   • споделени социални норми (Cialdini & Trost, 1998) – например за коопериране (Fowlers & Chritakis, 2007);
   • споделени ментални модели (Weber & Camerer, 2003);
   • увеличаване на кооперативното поведение (Yamagishi et al. 2008);
   • увеличаване на доверието.
  • Социалните пристрастия, изразени като групова враждебност, водят до:
   • обратните ефекти;
   • мотивацияза справяне с другата група.
slide13
Участници

Участници

Мотивация

Разделяне

 • Мотивация за участниците
  • Социалната идентичност води до увеличаване на мотивацията за колаборативни действия;
   • Членове, които се идентифицират с група в Wikipedia работят 6 пъти повече по „колаборации на седмицата“ (Kraut,
  • Възможността за наказание (дори на ниво престиж) също (Fehr & Gachter, 2000);
 • Ако мотивацията за коопериране се моделира като “free-rider” проблем, то е възможно да се появи мотивационно разминаване (“motivational misalignment”, “crowding out effect”)
  • Налагането на нелигитимна власт намалява вътрешната мотивация (Benkler, 2012):
   • Освен ако властта не е (а) наложена колективно или (б) всички нямат право да създават правилата (Benkler, 2012).
slide14
Процес

Грешки

 • Справяне с когнитивни грешки;
  • Човешкият мозък не се справя добре с комплексността;
  • При вземане на решения и решаване на проблеми доминират простите правила („евристики“);
  • Те водят до грешки:
 • Разнообразието на допускания, представяния и т.н. води до грешките, които се базират на липсата на подобна разнообразност;
 • Принципите на събирателност заличават клъстърните феномени.
slide15
Процес

Грешки

Артефакти

 • Важни артефакти в средата:
  • Система за репрезентация на комплексни модели;
  • Схема за представяне на резултата от всяка група (избягване на проблема на Платон за добрите реторици):
  • Резюме…
  • Предложено действие…
  • Предложени изпълнители…
  • Възможни плюсове…
  • Възможни проблеми...
  • Система за репрезентация на аргументи:

Аргумент I

Подкрепа А

Плюс 1

Подкрепа Б

Случаен чат

Минус 1

Плюс 1

Подкрепа А

Минус 1

Аргумент I

Подкрепа Б

slide16
Как може да бъде полезна такава система?
 • Освен приложността такава система е добра среда за експериментиране;
 • Може да се тестват чрез рандомизирани контролирани опити (RCT):
  • различни теории за намаляването на когнитивните грешки и груповите пристрастия;
  • методи на информационна визуализция;
  • методи за оптимизация на вземането на решения.
 • Дизайнерски проблеми:
  • Как да изградим по-добра система за гласуване?
  • Дали подобни принципи могат да се спазят и при масови обсъждания?
  • Как да се поддържа цялостната мотивация в общността?
  • Как да се социализират нови членове?
  • Как да се представят аргументите?
 • Интересни приложения:
  • Договаряне на мирни споразумения;
  • Вземане на медицински (диагностициране) и бизнес решения;
  • Бизнес комуникация;
  • Колаборативна наука…
slide17
Колективната интелигентност като HCR проблем има възможност да се бори с комплексните проблеми;
 • Тя дава добро приложно поле на когнитивната наука, но се съсредоточава върху по-високо ниво на анализ;
 • При система насочена срещу комплексни проблеми, трябва да се създаде колаборативна среда, която да има минимално количество минуси;
 • Тя трябва да може се справя с проблемите на мотивацията, когнитивните грешки, социалните пристрастия и да използва подобрени потребителски интерфейси.
ad