Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR Değişim ve Toplam Kalite Yrd.Doç.Dr. Ayhan URAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR Değişim ve Toplam Kalite Yrd.Doç.Dr. Ayhan URAL

EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR Değişim ve Toplam Kalite Yrd.Doç.Dr. Ayhan URAL

321 Views Download Presentation
Download Presentation

EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR Değişim ve Toplam Kalite Yrd.Doç.Dr. Ayhan URAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR Değişim ve Toplam Kalite Yrd.Doç.Dr. Ayhan URAL Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 2. AMAÇ Değişim, Yönetim, Kalite, Kavramlarına İlişkin Algı ve Tutumumuzu SORGULAMAK

 3. ...?... NASIL OLUŞTU? ...?... NASIL DEĞİŞİR? ANLAYIŞIMIZ,KÜLTÜRÜMÜZ, FELSEFEMİZ.

 4. NASIL OLUŞTU? • .......... • gördük, • duyduk, • yaptık, • yaşadık.... • ............

 5. NASIL DEĞİŞİR? • YENİDEN • ...görebiliriz, • ....duyabiliriz, • ....yapabiliriz, • ...yaşayabiliriz.. • .........

 6. DEĞİŞİM • NEREYE? • NİÇİN? • NE ZAMAN? • NASIL? • NE KADAR? • KİM İLE? • ...?

 7. DEĞİŞİM DIŞIMIZDA İÇİMİZDE BİZ BİZ

 8. DEĞİŞİM SÜRECİ YENİDEN DONMA------ ÇÖZÜLME ---- BUZ ++ ÇÖZÜLME ++++++++YENİDEN DONMA ------- 0 ++++++

 9. DEĞİŞİME İLİŞKİN TUTUM • TUTUCU KİM?

 10. DEĞİŞİME İLİŞKİN TUTUM • İZLEYİCİ KİM?

 11. DEĞİŞİME İLİŞKİN TUTUM • YENİLİKÇİ KİM?

 12. GENEL TUTUM • Reddetme • Direnme • Boşverme • Katılma değişim HEPİMİZ

 13. YARIN, YALNIZ DEĞİŞEBİLENLER AYAKTA KALACAKTIR.

 14. MİNİ SINAV

 15. İyi olan nedir? Neleri yapmaktan hoşlanırız? Çok çalışarak iyi yaptığımız nedir? ................... ................... ................... CEVAPLAMAK İSTERMİSİNİZ?

 16. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızın tamamı; yaşamınıza kalite katan unsurlardır.

 17. SONUÇ • Hepimiz, yaşamımızın her anında kalite arayışı içerisindeyiz.

 18. Kalite Kaygısından Kalite Tutkusuna NEREDEN.... NEREYE?

 19. KALİTE *Amaca Uygunluk, * Kullanıma Uygunluk, * Üstün Amaç, * İçten Çaba, * Uygun Yön, * Etkin Uygulama, “ KALİTE KONTROL EDİLMEZ ÜRETİLİR” Kalite kavramın arkasındaki düşünce; kaizen; sürekli gelişme...

 20. KALİTELİ İNSAN problemleri çözmek için yollar arayan, yaratıcı, ilgi ve amaçlarını gerçekleştirmede bencil olmayan, adil, insan ilişkilerinde demokratik ve özerk, sosyal ve kültürel konularda esnek, bütünleyici özellikleri ağır basan, meslek kültürü oluşmuş insan.

 21. Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri * Sürekli İyileşme* Müşteri Odaklılık * Herkesin Katılımı * Hedeflerle ve Verilerle Yönetim * Liderlik * Toplumsal Sorumluluk* Sürekli Eğitim

 22. W. EDWARDS DEMİNG’İN 14 TEMEL KURALI * Ürün geliştirme amacını devamlı kılın, * Yeni bir yönetim felsefesi uygulamaya koyun, * Kaliteyi sağlamada denetimlere güvenmeyin, * Sadece parasal ödüller vermekten vazgeçin, * Üretim süreçlerini sürekli iyileştirin, * Eğitimi kurumlaştırın, * Liderliği kurumlaştırın, * Korkuyu kaldırın, * Birimler arasındaki engelleri kaldırın, * İşgücünü sloganlarla, rakamsal hedefler vererek zorlamayın, * İşgücü için rakamsal kotalar koymayın, * Çalışanların işlerinden gurur duymalarını sağlayın, * Çalışanların kendi kendilerini eğitme çalışmalarını destekleyin, * Dönüşümü gerçekleştirecek faaliyetlerde bulunun.

 23. BİREYSEL ÖRGÜTSEL Ar-Ge- ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ANLAYIŞIMIZ Ar-ge

 24. ÜRÜN GELİŞTİRME • SORGULA... • Ne Yapıyoruz? • Niçin Yapıyoruz? • Nasıl Yapıyoruz? • Ne Zaman Yapıyoruz? • Ne Kadar Yapıyoruz? • Kim İle Yapıyoruz? • .........

 25. YENİDEN • Ne Yapmalıyız? • Niçin Yapmalıyız? • Nasıl Yapmalıyız? • Ne Zaman Yapmalıyız? • Ne Kadar Yapmalıyız? • Kim İle Yapmalıyız? • .........

 26. NE KADAR? .... bilimsel, .... yeni, .... kabul edilebilir, .... ? ? ? ? YÖNETİME İLİŞKİN;Anlayışımız,Yeterliğimiz,Uygulamalarımız,

 27. YÖNETİM ANLAYIŞI GELENEKSEL ÇAĞDAŞ YÖNETİM: SANAT YÖNETİM: BİLİM YÖNETİCİ: DOĞULUR YÖNETİCİ: OLUNUR

 28. YÖNETİMDE GÜÇ KAYNAKLARI • RESMİ GÜÇ • KİŞİLİK • BİLGİ GÜCÜ

 29. YÖNETİCİ • Verilmiş gücünü herkese hissettirir.

 30. YÖNETİCİ • Kazanılmış gücünü kullanarak yönetir.

 31. YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ BASKICIDAN LİDERCEYE

 32. DENETİM ANLAYIŞIMIZ DIŞ DENETİMDEN İÇ DENETİME

 33. GÜDÜLEME ANLAYIŞIMIZ HAVUÇ-SOPADAN ÇAĞDAŞ GÜDÜLEYİCİLERE

 34. DEĞERLENDİRME ANLAYIŞIMIZ SONUÇU DEĞERLENDİRMEDEN SÜRECİ DEĞERLENDİRMEYE

 35. GELİŞTİRME ANLAYIŞIMIZ KESİKLİDEN SÜREKLİYE

 36. LİDERLİK ANLAYIŞIMIZ YOKETMEDEN YARATMAYA

 37. EŞGÜDÜM ANLAYIŞIMIZ Bize Bize Bize Bize Bize Benden

 38. YARIŞMA ANLAYIŞIMIZ KAZAN-KAYBET KAYBET-KAYBET KAZAN-KAZAN ORTAKLAŞA REKABET

 39. ÇATIŞMAYI YÖNETME ANLAYIŞI UZLAŞMAYA SORUN ÇÖZMEYE Hükmetmeden Kaçınmadan

 40. HEDEF GÖSTERME TEK NOKTADAN BÜTÜNE

 41. İŞ = GÖREV İŞ = KENDİNİ GERÇEKLŞTİRME ALANI İŞE İLİŞKİN TUTUM

 42. ÖĞRENME ANLAYIŞI Öğretmeden, Öğrenmeye... Değişimi İzleyenden, Değişimi Yaratana...

 43. SEVGİ SEVGİ SEVGİ SEVGİ SEVGİ KORKU KORKU KORKU KORKU KORKU KORKU KORKU

 44. ÖZGÜVEN ÖZGÜVEN ÖZGÜVEN ÖZGÜVEN ÖZGÜVEN ÖZGÜVEN ÖZGÜVEN

 45. TAKIM OLMA SÜRECİ * OLUŞMA * BOĞUŞMA * BULUŞMA * ULAŞMA ORTAK VİZYON PAYLAŞILAN DEĞERLER

 46. MÜŞTERİ ODAKLILIK BEKLENTİ SUNULAN SONUÇ

 47. ÖĞRENEN ÖRGÜT MÜ? UNUTAN ÖRGÜT MÜ? ACABA?ÖRGÜT OLMALI?

 48. BİLEN ÖRGÜT YAPAN ÖRGÜT DÜŞÜNEN ÖRGÜT ÖĞRENEN ÖRGÜT

 49. Kalite, standartlar aracılığı ile sağlanmakta, Hemen her işletme, ürettiği her ürün için ISO 9000 vb. belgesi almış veya almak düşüncesindedir. Yaşam biçimi olarak benimsenmiş kaizen ve TKY anlayışı, Ne Sony’nin ne Toyota’nın, ne de diğer dünya markası olmuş diğer dünya markası olmuş kuruluşların ISO 9000 belgesi yoktur ve almayı da düşünmemektedirler. KALİTEDE ALGI FARKI JAPON BATI

 50. Yapay bir başarı, Az sayıda kazanan, Yarışmacı tutum, Sonuçlara odaklanma, Patronca yönetim, İşin göreve dönüşmesi Amaçlara hızlı ulaşma arzusu, Kalite bilinci geliştirilmelidir, Kalite herkesin sorumluluğudur, Kalite bir yaşam biçimidir, KALİTE ENGELLEYİCİLERİ