Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANDSKÉ ŠTÁTY PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANDSKÉ ŠTÁTY

ANDSKÉ ŠTÁTY

587 Views Download Presentation
Download Presentation

ANDSKÉ ŠTÁTY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ANDSKÉ ŠTÁTY Pripravili: Antušová, Baranová, Mindová

 2. Poloha • EKVÁDOR • PERU • BOLÍVIA • CHILE • západné pobrežie Južnej Ameriky, • ktoré je lemované hornatým pohorím ÁND • okrem Bolívie majú všetky Andské štáty • prístup k moru • S- karibské štáty • J- Drakeov prieliv • V- ostatné štáty JA (Brazília, Argentína) • Z- Tichý oceán

 3. POVRCH • Najvýznamnejšie pohorie: ANDY (severné Andy tvoria tri rovnobežné chrbty, v Bolívii, severne od hranice s Ekvádorom sa spájajú) • Smerom na juh sa Andy tiahnu v podobe dvoch chrbtov zvaných Západná a Východná Kordilliera, medzi ktorými sa nachádza zníženina (napr. jazero Titicaca, Quito, Sucre) • Náhorná plošina Altiplano • Južne od plošiny sa Andy spájajú do jedného celku a tu dosahujú najvyššie nadmorské výšky • Najvyšší vrch Aconcagua 6959 m.n.m

 4. Andy ďalej prechádzajú v Južné Andy, kde postupne klesá ich nadmorská výška • Patagónske Andy sú pomerne nízke, avšak tu prebieha intenzívna vulkanická činnosť

 5. Pokračovanie pohoria Kordilery zo Severnej a Strednej Ameriky • 7000 km dlhé a 500 km široké s priemernou výškou 4000 m. nad morom • Najvyšší vrch- Aconcagua- 6959 m.n.m • Vznik Ánd je spojený s procesmi platňovej tektoniky, ktoré mali • za následok subdukciu platne platne Nazca pod Juhoamerickú platňu ANDY

 6. Aconcagua- v Argentíne

 7. Vulkanická činnosť • v Andách sa nachádzajú vulkány patriace medzi najvyššie na svete • Ojos del Salado- dno krátera vyplnené vodou= najvyššie položené jazero na svete • Cotopaxi • Chimborazo

 8. Púšť Atacama Je to jedno z najsuchších miest na Zemi, v niektorých oblastiach neprší aj celé desaťročia. V oblasti Atacamy žije okolo 1 milióna obyvateľov. Dôvodom je výskyt obrovského množstva nerastných surovín - náleziská železných, medených a iných rúd

 9. Podnebie • ráz podnebia tu určujú morské prúdy, prevládajúce vetry a vertikálna členitosť povrchu • Ekvatoriálne pásmo zaberá malú časť Ánd v oblasti Ekvádoru, okolie tvorí subekvatoriálne pásmo (vlhké letá a suchá zima) • Mierne suchá klíma v oblasti Patagónie, ktorá leží v zrážkovom tieni Ánd – je výrazne suchšia a v zime dochádza k prenikaniu chladného antarktického vzduchu • Púštne tropické podnebie v centrálnej časti Ánd, kde napadajú takmer žiadne zrážky – podnebie je v tejto oblasti ovplyvnené studeným Peruánskym prúdom a na pevninu neprináša žiadne zrážky

 10. Vodstvo • najyýznamnejšou riekou je Amazonka, ktorá pramení v Peru • Typické andské rieky sú: Magdalena, Cauca, Maranon, Huallaga, Ucayali • Významnou riekou Patagónie je • Rio Negro, ktoré ústi do Atlantického oceánu. 

 11. Titicaca Titicaca je najväčšie jazero v Južnej Amerike vo výške 3 821 m n. m. Titicaca je najvyššie položené jazero s obchodnou lodnou prepravou na svete. Je vulkanického pôvodu. Leží v Andách na hraniciach Peru a Bolívie. Priemerná hĺbka je medzi 140 a 180 m. Ústi do neho viac ako 25 riek. Má 41 ostrovov, niektoré z nich sú husto obývané.

 12. Nezvyčajná výšková stupňovitosť • Do 1000 m tierra Caliente - "horúca krajina" (tropický dažďový les) • Do 2000 m tierra templada - "mierna krajina" (horský tropický les) • Do 4000 m tierra Fria - "chladná krajina" (hmlový les, Paramo (len tráva, kaktusy ...)) • Do 5000 m tierra Helada - "studená krajina" (horská tundra) • Nad ňou je tierra nevada - "zasnežená krajina" (večný sneh, zaľadnenia)

 13. dažďový prales v Peru

 14. Spoločná história Andských štátov Kultúra Chavin Močikovia Nazca Ríša Inkov (1200-1553) • Cuzco- hlavné centrum • Najväčšia ríša v celej Amerike • Zachovalo sa množstvo architektonických pamiatok • Macchu Picchu

 15. Machu Picchu Známe aj ako Stratené mesto Inkov - je mesto, ktoré vytvorili Inkovia vo výške 2430 m n. m. na horskom hrebeni v Andách v Peru.

 16. Španieli zničili ríšu Inkov a celý región sa stal súčasťou Španielskeho impéria • Neúspešné snahy o vymanenie spod nadvlády Španielov počas 250 rokov • V prvej pol. 19. storočia sa boje o nezávislosť zintenzívnili a všetky Andské štáty postupne získali nezávislosť (Chile ako prvé) • Následné územné spory medzi Chile, Peru a Bolíviou vyústili v ďalšie vojny => Bolívia stratila prístup k moru • Ekvádor & Peru – dlhotrvajúci spor o oblasť Amazonu

 17. 20. storočie – poznamenané nestabilitou s rýchlou výmenou vládcov • spoločnou črtou tohto regiónu v rámci historicko-politickej situácie sú radikálne vlády a diktátori= vojenská junta (vláda, forma vojenskej diktatúry) • Chile – Augusto Pinochet - najvýznamnejšia Pinochetova diktatúra - vojenský puč (prevrat) zo socialistického režimu do obdobia vojenskej diktatúry (1973 – 1989) - od 90. rokov v Chile demokratická vláda

 18. DEMOGRAFIA ANDSKÝCH ŠTÁTOV - Peru Rozloha 1,2 mil. km 2 - najväčší štát Počet obyvateľov 29,5 mil. Hustota zaľudnenia 21,8 obyv./km 2 4. najľudnatejšia krajina z J.A. Čile Rozloha 756 tisíc km 2 Počet obyvateľov 16,6 mil. Hustota zaľudnenia 21,6 obyv./km2 - pomerne mladé obyvateľstvo - 70 % obyv. do 40 rokov Ekvádor Rozloha 283 tisíc km 2 - najmenší štát Počet obyvateľov 15,2 mil. Hustota zaľudnenia 46,6 obyv./km2 - najhustejšie zaľudnený Andský štát - Bolívia Rozloha cez 1 mil. km 2 Počet obyvateľov 10,4 mil. Hustota zaľudnenia 9,2 obyv./km2 - Najredšie zaľudnený štát -

 19. Najhustejšie zaľudnené oblasti • obyvateľstvo sa sústredí prevažne vo vyšších nadmorských výškach – v teplých klimatických pásmach majú pohoria lepšie klimatické podmienky ako nížiny (napr. do 2000 m n. m. pestujú banány, kávu a zemiaky až do výšky 4000 m n. m.) • v okolí jazera Titicaca (rozhranie Peru a Bolívie) • na andských plošinách

 20. RASY mestici v Ekvádore, Peru, Bolívii Indiáni (Kečuánci, Ajmarovia) v Bolívii (až 60 %), Peru belosi – pôvodné európske obyvateľstvo s výrazným podielom obyvateľov v Chile Kreoli(belosi juhoeurópskeho pôvodu, ktorí sa už narodili v Latinskej Amerike) v Bolívii výrazný podiel obyvateľov čínskeho a japonského pôvodu v Peru

 21. JAZYK A NÁBOŽENSTVO JAZYKY Španielčina – prvý úradný jazyk Kečuánčina – indiánsky domorodý jazyk, druhý úradný jazyk v Peru, Bolívii Ajmarčina – v Bolívii NÁBOŽENSTVO - prevažne kresťanstvo Rímskokatolícke Evanjelické – v Chile, v Bolívii (okolo 12 %)

 22. Quito (Ekvádor) – hlavné mesto v 2855 m n. m. Guayaquil (Ekvádor) – najväčšie, najľudnatejšie mesto, prístav

 23. Sucre (Bolívia) – oficiálne hlavné mesto Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) – obchodné centrum, jedno z najrýchlejšie rastúcich miest na svete La Paz (Bolívia) – administratívne mesto, sídlo vlády (ak ho považujeme za hlavné mesto, tak je najvyššie položeným hlavným mestom na svete – vyše 3600 m n. m. Za vôbec najvyššie veľkomesto sveta je považované tiež bolívijské Potosí s takmer 200 000 obyvateľmi vo výške vyše 4000 m n. m., známe je ťažbou cínu a ako turistické centrum

 24. Lima – (Peru) – hlavné a najväčšie sídlo Cuzco (Peru) – v peruánských Andách vo výške 3400 m n. m.

 25. Santiago de Chile (Čile) – hlavné mesto Valparaiso (Čile) – najväčší prístav v centrálnej časti

 26. Hospodárstvo • hospodársky významnéstrediská => v Andách • základom hospodárstva je ťažba nerastných surovín a poľnohospodárstvo • priemysel jednotlivých štátov je na rozličnej úrovni najbohatšie → najchudobnejšie Chile, Peru, Ekvádor, Bolívia

 27. základ tvoria Kordillery a náhorná plošina Altiplano • v oblasti Andských štátov ide o najhustejšie osídlenú a hospodársky využívaná oblasť s poľnohospodárstvom • surovinovú základňu tvoria lesy Amazónie – málo využité pre dopravnú nedostupnosť • oblasť je bohatá na nerastné suroviny • ťažba, spracovanie a export najmä farebných a drahých kovov, ropy a dreva

 28. Chile: • ťažba medi – nachádza sa tam 1/4 známych svetových zásob • ťažba liadku – vzniká z vtáčieho trusu, používa sa pri výrobe umelých hnojív a pri jeho ťažbe sa získava jód Peru: • striebro (zinok, olovo) Ekvádor: • ropa (má síce zásoby ropy, no veľká časť z nich sa nachádza v chránených územiach, viď napr. http://www.energia.sk/spravodajstvo/ropa-a-ropne-paliva/ekvador-otvori-narodny-park-yasuni-v-amazonskom-pralese-tazbe-ropy/11077/) Bolívia: • cín (ropa, zemný plyn) (celé hospodárstvo sa zakladá na ťažbe a vývoze nerastných surovín, niekedy to bolo striebro) • v minulosti boli Andské štáty bohaté na zásoby zlata, ktoré sa už intenzívnym ťažením vyčerpali

 29. Poľnohospodárstvo Pestovanie, zároveň aj export: • káva, banány, zemiaky, kakao, sója, bavlna, ryby a výrobky z rýb (vývoz je bytostne dôležitý pre existenciu týchto štátov, avšak značná časť produkcie slúži pre obživu domáceho obyvateľstva!!!) • v pohoriach sa chovajú hospodárske zvieratá- lamy, ovce (mäso, mlieko, koža, vlna)

 30. Koka • nelegálne pestovanie, výroba drog a ich vývoz • najstarší spôsob užívania je jej žuvanie =› využívanie nie v podobe drogy ale potravy • problém chudobných štátov (najmä Bolívia) Rybolov • bohatstvo rýb zabezpečuje studený Peruánskyprúd • Chile je vo vývoze rýb na 4. mieste na svete • kedysi to bolo Peru (nadmerný výlov a zmena klimatických podmienok=›úbytok rýb) • so spracovaním rýb spojená výroba konzerv, ako dôležité odvetvie hospodárstva

 31. Ekonomika Nezamestanosť (priemerná!) je 7,5 % • najvyššia: Ekvádor (8,8%) • najnižšia: Peru (6,9%) Podiel na tvorbe HPD (%): • Poľnohospodárstvo: Bolívia (14,5), Chile (4,8) • Priemysel: Chile (51,2), Peru (25,6) • Služby: Peru (66), Chile (44)

 32. Doprava • ťažko prepojiteľné oblasti => rôznorodosť reliéfu (Andy, Amazónia) a veľké vzdialenosti • najhustejšie siete v oblastiach hlavných miest • nevyužitý potenciál amazonskej vodnej cesty • cesta od Ekvádoru na severe po hranicu Chile na juhu: súčasť Panamerickej magistrály (cestný systém spájajúci mestá Prudhoe Bay na Aljaške a Ushuaia v Argentíne; prechádza 14 krajinami) • letisko v Lime- dôležitá zastávka medzi kontinentálnych letov

 33. ACN (Andské spoločenstvo národov) • hlavný cieľ: • vytvorenie zóny voľného obchodu • obchodná spolupráca medzi členmi • členské štáty: Bolívia, Ekvádor, Kolumbia a Peru • Venezuela v r. 2006 prestúpila do Mercosuru • asociované krajiny: Argentína, Brazília, Paraguaj, Uruguaj, Čile • pozorovateľské krajiny: Mexiko, Panama

 34. CESTOVNÝ RUCH Veľkonočný ostrov (Čile) • sochy Moai • stojí ich tu vyše 600 a niektoré dosahujú výšku až 10 m a vážia 90 ton

 35. Mesto Cuzco (Peru) • kultúra Inkov • mesto leží vo výške 3400 m.n.m - „pupok sveta“ - na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

 36. MACHU PICCHU (Peru) • stratené mesto Inkov • chrámový komplex – pyramída Chrám Slnka

 37. Galapágy (Ekvádor) • sopečné súostrovie 14 väčších ostrovov) • na zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO • množstvo endemitov, suchozemské korytnačky

 38. Jazero Titicaca (rozhranie Peru a Bolívie) • najvyššie položené jazero s obchodnou lodnou prepravou na svete (vo výške 3812 m n. m.) • umelo vytvorené plávajúce ostrovy (viac ako 40)

 39. Ďakujeme za pozornosť 