yhteis llisyys ammatillisessa koulutuksessa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YHTEISÖLLISYYS AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA PowerPoint Presentation
Download Presentation
YHTEISÖLLISYYS AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

YHTEISÖLLISYYS AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

YHTEISÖLLISYYS AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA. Kalevi Kaipio Opetusneuvos KT, YM Turku 14.10.2011 . OPETUS JA KASVATUS AJATTELUNA. Opetus- ja kasvatusajattelua ja myös koulutusta ohjaa lähes yksinomaan psykologinen teoriaperusta. PSYKOMYYTTI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YHTEISÖLLISYYS AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA' - fancy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yhteis llisyys ammatillisessa koulutuksessa

YHTEISÖLLISYYS AMMATILLISESSAKOULUTUKSESSA

Kalevi Kaipio

Opetusneuvos

KT, YM

Turku 14.10.2011

opetus ja kasvatus ajatteluna

OPETUS JA KASVATUS AJATTELUNA

Opetus- ja kasvatusajattelua ja myös koulutusta ohjaa lähes yksinomaan psykologinen

teoriaperusta

psykomyytti
PSYKOMYYTTI
 • Oppilaiden ongelmat ja käyttäytyminen tulkitaan psykologiselta teoriaperustalta
 • Ongelmat ovat yksilöllisiä ja käsitellään yksilöperustaisesti
 • Tämä ainoa oikea totuus, myytti, psykokulttuurisesti ohjaa paitsi asiantuntijoiden toimintaa, myös arkea koko läntisessä kulttuurissa
psykomyytti1
PSYKOMYYTTI
 • Kasvatus- ja opetuskäytännöt psykologisoidaan
 • Ne nähdään yksilöperustaisina
 • Kyse on länsimaisen kulttuurin jatkuvasti vahvistuneesta yksilöllistymisestä
psykomyytti2
PSYKOMYYTTI

Kaikki mikä asettuu kitkana minuuden tarpeiden tielle - tapa, normi, instituutio, perinne – on poistettava (Bourdieau 1984)

psykomyytti3
PSYKOMYYTTI
 • Seurauksena on ollut yhteisöllisyyden heikkeneminen
 • Yhteisvastuun tunne, vastuullinen toisista välittäminen ja huolehtiminen on hämärtynyt
psykomyytti4
PSYKOMYYTTI
 • Ihminen jätetään aiempaa helpommin oman onnensa nojaan - yksin yhteisössä
 • Samalla ihmetellään Jokelan ja Kauhajoen kouluammuskelua, masennuksen lisääntymistä, huonoa koulussa viihtymistä ja väkivallan raaistumista
psykomyytti5
PSYKOMYYTTI

Ei ymmärretä, että rajoittamattomien minuuden tarpeiden, yleisistä normeista ja pelisäännöistä vapaan yksilöllisen itsensä toteuttamisen psykologinen viesti vain on tuottanut tulosta

psykomyytti6
PSYKOMYYTTI
 • Ratkaisuksi tarjotaan opetushallinnon ja asiantuntijoiden suulla psykologisen ammattitaidon ja oppilashuoltohenkilöstön vahvistamista kouluun opiskelijoiden ja ongelmayksilöiden auttamiseksi
 • Ts. samaa psykologista lääkettä , jota on toistettu jo 1960-luvulta lähtien
psykomyytti7
PSYKOMYYTTI
 • On selvää, että näitä yksilöllisiä auttamismuotoja tarvitaan ja niitä on syytä edelleen vahvistaa
 • Ne eivät kuitenkaan ratkaise yhteisöllisyyden puuttumisen ongelmaa
psykomyytti8
PSYKOMYYTTI

Vaikka erilaisia yksilöllisiä auttamismuotoja kouluun lisättäisiin rajattomasti, niin yhteisöllisyyden ja vertaisryhmäauttamisen sekä toisista välittämisen puuttuminen yhteisöistä johtaa heikoimpien syrjäytymiseen

slide12

YMMÄRRETTÄVÄ YHTEISÖLLISYYDEN JA YKSILÖLLISYYDEN MERKITYKSET SUHTEESSA TOISIINSA

yhteis llisen kasvatuksen teoreettinen perusta
YHTEISÖLLISEN KASVATUKSEN TEOREETTINEN PERUSTA

YKSILÖ

YHTEISÖ

SOSIOLOGIA

PSYKOLOGIA

YHTEISÖPEDAGOGIIKKA

yhteis llisyys
YHTEISÖLLISYYS
 • Ihmisellä on lajityypillinen tarve samaistua vertaisryhmään
 • Erityisen vahvasti nuorten käyttäytymiseen vaikuttaa nuorten vertaisryhmä
yhteis llisyys1
YHTEISÖLLISYYS
 • Koulun yhteisöllisyyden puuttuessa vertaisryhmä haetaan sattumanvaraisesti jostain muualta
 • Ongelmaoppilaat samoin kuin ´hyvät´ oppilaat liittoutuvat keskenään
 • Ääriryhmille antaa internet oivan vertaisryhmäsamaistumisen ja luomisen foorumin
yhteis llisyys2
YHTEISÖLLISYYS
 • Yhteisöllisyyden puuttuessa eri ryhmät luovat oman vertaisryhmän arvo- ja normirakennelman
 • Nämä vertaisryhmänormit ohjaavat käyttäytymistä
vertaisryhm n vaikutus nuorten k ytt ytymiseen
VERTAISRYHMÄN VAIKUTUS NUORTEN KÄYTTÄYTYMISEEN
 • Vertaisryhmän ryhmänormien vaikutus käyttäytymiseen voimakas
 • Perinteinen käskyvaltaan pohjaava vaikutus käyttäytymiseen ei toimi entiseen tapaan
mit tutkimus kertoo
MITÄ TUTKIMUS KERTOO?!

Vertaisryhmän vaikutus kuten arvot, asenteet ja vertaisryhmänormit ovat tutkimusten mukaan merkittävämpiä seikkoja ongelmanuorten käyttäytymiseen vaikuttamisessa kuin henkilökunnan suora neuvonta ja käyttäytymisen ohjaus

mit yhteis llisyyden luominen edellytt
MITÄ YHTEISÖLLISYYDEN LUOMINEN EDELLYTTÄÄ?

Opittava käyttämään ryhmää tietoisesti vaikuttamisenvälineenä

ja metodina!!!

yhteis kasvatus
YHTEISÖKASVATUS
 • Hyödyntää opiskelijoiden vertaisryhmävaikutuksen opetuksessa ja kasvatuksessa
 • Myös opiskelijoilla on vastuu yhteisöstä ja toistensa käyttäytymisestä ja jopa oppimisesta
 • Ei erillisiä henkilöstön ja opiskelijoiden normeja
 • Asioista päätetään yhdessä
yhteis llisyytt kehitetty opetuksessa
YHTEISÖLLISYYTTÄ KEHITETTY OPETUKSESSA

Sekä koko oppilaitoksentasolle että

opetusryhmä- jaluokkakohtaisesti

pedagoginen johtaminen
PEDAGOGINEN JOHTAMINEN
 • Johdon ratkaisu, päätös: Onko oppilaitos pelkästään opetusteknokratia vai lisäksi aikuiskasvatuksellinen instituutio?
 • Pisatutkimus: Suomalaisen koulun oppimistulokset huippuluokkaa
 • Tutkimustulos: Oppilaat viihtyvät suomalaiskoulussa huonosti
keskustelkaa
KESKUSTELKAA

Toteutuuko yhteisöllisyys ja miten se näyttäytyy opetuksessa?

Mitä tulisi tehdä yhteisöllisyyden kehittämiseksi opetukseen?

Mikä voisi olla koulukuraattorin rooli oppilaitoksen yhteisöllisyyden kehittämisessä?

oppilaitos toimivaksi yhteis ksi
OPPILAITOS TOIMIVAKSI YHTEISÖKSI

Kaikki, myös oppilaat mukaan oppilaitosta kehittämään, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista vastaamaan!!!

Millä menettelyillä oppilaat mukaan?

yhteis llisyys3
YHTEISÖLLISYYS
 • Sitoutuminen koko oppilaitoksen tai esim. opetusryhmän yhteisiin toimintalinjoihin, tavoitteisiin ja käytäntöihin, joiden puitteissa osat luovat omat toimintatapansa
 • Johdonmukaisten, turvallisten normien/ pelisääntöjen luomista, joihin yhdessä sitoudutaan
yhteis llisyys4
YHTEISÖLLISYYS

Yhteisöllisten rakenteiden, vuorovaikutusmuotojen kuten yhteistyöfoorumien tarkistamista ja kehittämistä.

Edellyttää yhteistä aikaa.

yhteis llisyys5
YHTEISÖLLISYYS
 • Esim. lukukauden alussa keskusteltava ja sovittava yhdessä opiskelijoiden kanssa mitä meidän opittava, mitä se edellyttää ja miten tavoitteisiin päästään
 • Hyvä menettelytapa on esim. viikon suunnitteluhetki ja ´viikkopulkka´ jokaisen viikon aluksi ja lopuksi
yhteis llisyys6
YHTEISÖLLISYYS
 • Johdonmukainen sopiminen siitä, miten toimitaan, miten käyttäydytään, miten tuetaan toisiamme, miten ongelmia käsitellään ja miten luodaan edellytykset yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Opiskelijoiden yhteisöllinen vastuuttaminen. Ei yksilöiden syyllistämistä, vaan yhteisöllistä sovittujen asioiden tutkimista.
opettajien vertaistuki
OPETTAJIEN VERTAISTUKI
 • Haastavien oppilaiden opetus ja ratkaisut ovat usein yksinäistä työtä, jossa ongelmia on tärkeä jakaa kollegiaalisesti
 • Hyvin toimivat kollegiaaliset vertaistukiryhmät ovat usein pätevä tuki, kehityksen ja jaksamisen apuväline
 • Voisiko kuraattorin rooliin kuulua opettajien vertaistukiryhmien perustaminen?
yhteis llisyys7
YHTEISÖLLISYYS

Edellyttää yhtenäisen toimintakulttuurin rakentamista

(All One Team/ Harvard Univ. Business School)