Download
kunststof gevelelementen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kunststof gevelelementen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kunststof gevelelementen

Kunststof gevelelementen

138 Views Download Presentation
Download Presentation

Kunststof gevelelementen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kunststof gevelelementen

 2. Kunststof kozijnen Vlak profiel met stalen versterking

 3. Kunststof kozijnen Relief profiel met stalen versterking

 4. Glas

 5. Voorbeeld van een standaard randafdichting voor isolatieglas

 6. Posities van glasvlakken

 7. Etsing van glasoppervlak door cementwater

 8. Etsing glas bij Educatorium

 9. Diverse glastypen met theoretische en effectieve U-waarden 1) theoretische U-waarde in W.m-2.K-1 2) effectieve U-waarde (U-equivalent) 3) 2 x 9 mm spouw met Argon gasvulling 4) 14 mm spouw met Argon gasvulling

 10. Waarden oriëntatiefactor fo

 11. Aanduiding Warmtedoorgangscoëfficiënt HR 1,6 < U  2,0 W.m-2K-1 LTA70% 4-12-5 HR+ 1,2 < U  1,6 W.m-2K-1 LTA70% 4-15-5 HR++ U  1,2 W.m-2K-1 LTA70% 4-15-5 Thermische isolatiewaarden