Download
pesti leaks n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pesti -leaks PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pesti -leaks

Pesti -leaks

124 Views Download Presentation
Download Presentation

Pesti -leaks

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. POLDERHACK Pesti-leaks Gewasbeschermingsmiddelen toegankelijk

  2. Het probleem ctgb

  3. De oplossing

  4. Wathebben we bereikt? • Van 2000 ongestructureerdeWord- documentennaareendoorzoekbare database • Beschikbaargemaakt via eenwebservice • App omdezegegevensbruikbaartemakenvoor de boer

  5. Hoe nu verder ? • overheidpaktdit op • andersdoen de hackers het • huidigeaanbieder (ctgb) adviseren • Tip: eengedeeltegoedontsloten is beterdanniksontsloten.

  6. Het doel Alle data over gewasbeschermingsmiddelengestructureerdaanbieden 67.000 boerenkunnenefficiënt, veilig en effectiefgebruikmaken van gewasbestrijdingsmiddelen Ivor Bosloper André van der Heijden Joske Houtkamp Arjan de Jong Rob Knapen Marcel van Mackelenbergh Johnny te Roller Jeroen Verschoore Anneloes Visser WouterZunneberg Foto van http://www.akkerwijzer.nl