slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
AIRPORT CITY BUDAPEST – VÍZIÓ ÉS STRATÉGIA 2014. 04.11.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

AIRPORT CITY BUDAPEST – VÍZIÓ ÉS STRATÉGIA 2014. 04.11. - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

AIRPORT CITY BUDAPEST – VÍZIÓ ÉS STRATÉGIA 2014. 04.11. Helyi (települési) fejlesztési koncepciók, tervek és a fejlesztésre kijelölt területek. S tatus quo elemzés összefoglalása Budapest 2030 - hosszú távú városfejlesztési koncepció (2013)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AIRPORT CITY BUDAPEST – VÍZIÓ ÉS STRATÉGIA 2014. 04.11.' - fallon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
helyi telep l si fejleszt si koncepci k tervek s a fejleszt sre kijel lt ter letek
Helyi (települési) fejlesztési koncepciók, tervek és a fejlesztésre kijelölt területek
 • Status quo elemzés összefoglalása
 • Budapest 2030 - hosszú távú városfejlesztési koncepció (2013)
 • Budapest integrált településfejlesztési stratégiája (2014)
 • A XVIII. kerület integrált városfejlesztési stratégiája (2009)
 • A XVII. kerület integrált városfejlesztési stratégiája (2008)
 • Vecsés fejlesztési stratégiája (2008)
 • Ecser fejlesztési koncepciójának felülvizsgálata (2006)
 • Aerotopolis (~2011 - Ecser kapcsolódó projektjei)
 • Vecsés fejlesztési elképzelései (2013 - Berényi Mária)
 • Repülőtér Struktúraterve (2013 január – Budapest Airport)
f v rosi tervek
Fővárosi tervek
 • Településfejlesztési koncepció
  • „Fontos közlekedési infrastruktúra-elem”
 • ITS
  • Nem csupán infrastruktúra elem
  • Térszervező szerepe van kialakulóban, Airport city fogalom
  • Jelenleg alulhasznosított területek fejlesztése, funkcióváltása:szálloda, irodai és logisztikai fejlesztések
  • Üllői úti egykori laktanya területén, barnamezős beruházásként modern munkahelyi övezet kialakításának elősegítése
  • Gazdaság és közlekedés-fejlesztés

BIZONYTALAN LEHATÁROLÁS

NINCS ELŐKÉSZÍTETT PROJEKT!!! – CSAK EZEK ALAPJÁN TUDJÁK SZEREPELTETNI AKCIÓTERÜLETKÉNT!!!

ker leti tervek
Kerületi tervek
 • XVIII. kerületi IVS (2009)
  • Elérhetőség javítása, közlekedésfejlesztés
  • Gazdasági potenciál kiaknázása
   • Logisztikára és tranzit turizmusra alapozott szolgáltatások bővítése
   • Együttműködési megállapodás a reptérrel
  • Nem részletezi a gazdasági fejlesztéseket
 • XVII. kerületi IVS (2008)
  • Repülőtérben rejlő potenciálokat kihasználnák, bár egyelőre nincs közvetlen kapcsolat
   • konferenciaturizmus
   • intermodális csomópont kiépítése
   • új gazdasági területek kijelölése
   • ipari-kereskedelmi funkciók erősítése
  • Nem részletezi a gazdasági fejlesztéseket
vecs s s ecser tervei
Vecsés és Ecser tervei
 • Vecsés (2008)
  • repülőtéri kapcsolódás kitörési pont
  • tranzit turizmus fejlesztése, minőségi szálláshelyek
  • új gazdasági területek kijelölése és infrastrukturális előkészítése
  • logisztikai, üzleti központok kialakulásának elősegítése
  • potenciális befektetők megkeresése, odavonzása
  • együttműködő, partner önkormányzat kialakítása
 • Ecser (2006)
  • üzleti központ kialakítása
  • új kereskedelmi, logisztikai területek
  • közlekedési infrastruktúra fejlesztése
slide6

Vecsés Város

Település-szerkezeti terve

A fejlesztési területek:

 • Piros: megvalósult vagy

folyamatban lévő

 • Sárga: fejlesztés

előkészületben

 • Kék: problémás

területek

Forrás: Berényi Mária, 2013

a rep l t r strukt raterve
A repülőtér struktúraterve
 • „Cargo city”
 • Három vagy négy csillagos szálloda
 • Irodapark
 • Üzleti park kereskedelmi egységekkel, raktárakkal és irodaterülettel
 • Hangár kapacitás bővítése a repülőgép-karbantartási tevékenység kiszolgálására
 • Szükséges
  • Jelenlegi szabályozás megváltoztatása („non core” területeken földhasználati jogok biztosítása harmadik fél számára - Légiközlekedési Törvény módosítása)
  • Magánberuházók sikeres pályáztatása
 • Nem számol a térség jelenlegi területkínálatával
 • Nem tér ki a környező településekkel, vállalatokkal való együttműködés lehetőségére
f v rosi metropoliszt rs gek teljes tm nye
FŐVÁROSI METROPOLISZTÉRSÉGEK TELJESÍTMÉNYE

POLYCE programban vizsgált öt metropolisztérség fő profilképző mutatói

ing z si mint zatok hierarchikuss ga b cs budapest
INGÁZÁSI MINTÁZATOK HIERARCHIKUSSÁGA: BÉCS, BUDAPEST

Kis pont: 1000 - 3000 közötti, nagy pont: >3000 munkahelyet kínáló települések

Ingázás: legvékonyabb 200-500, közepes 500-3000, vastag: > 3000 napi ingázó által igénybe vett útvonal

Kétirányúság arányai: piros a 65% fölött, zöld szín 35-65% között, míg a kék 35% alatt

slide12

Hátráltató tényezők – ADOTTSÁG

Ingatlanpiaci válság, gazdasági válság – magyar gazdaság gyengesége

MALÉV csődje – utazóközönség összetétele – vásárlóerő hiánya!

Kiszámíthatatlanság – hiányzik a hosszú távú tervezéshez szükségesbiztonságos jogi-politikai környezet; stratégiai szemlélet - minimum 20 év, fokozatos fejlődés!!!

Tulajdonviszonyok - repülőtér, környező ingatlanok ,

Együttműködés hiánya a térségben, szervezeti-intézményi vákuumtelepülések között, települések - megye - főváros, önkormányzatok- ingatlantulajdonosokpromóció, infrastruktúrafejlesztés , speciális státusz (kiemelt zóna????), üzleti szolgáltatások?????

nincs közös jóváhagyott stratégia - ami a megyénél készül, attól nem várnak sokat a megye képviselői

fővárosi akcióterület –csak gyorsforglami út szélesítés

Közlekedéspolitika – ágazati-mérnöki, „betonközpontú szemlélet”, repülés alárendelt , csak Budapest határáig látnak a közekedéstervezők

Adópolitika - minden település beszedi, denincs visszaforgatva

SEM A TERVEZÉS, SEM AZ INTÉZMÉNYESÍTÉS NEM LÉPETT ELŐRE 2011 ÓTA

szt nz t nyez lehet s g az eur pai parlament s a tan cs 1315 2013 eu rendelete
ÖSZTÖNZŐ TÉNYEZŐ - LEHETŐSÉGAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1315/2013/EU RENDELETE

a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról

(TEN-T iránymutatások) 2013. december 11.

A belső piac zökkenőmentes működéséhez és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítéséhez

 • Unió összes régiója megközelíthetőségének és összeköttetésének biztosítása
 • globális szempontból a gazdasági növekedéshez és a versenyképesség erősítéséhez való hozzájárulás

Transzeurópai közlekedési hálózat: átfogó- és törzshálózat

törzshálózat - multimodális közlekedési hálózat fejlesztés gerince

legnagyobb európai hozzáadott értékkel rendelkeznek,

- hiányzó összeköttetések,

- a multimodális kapcsolódási pontok

- legnagyobb kapacitáshiányok tekintetében.

budapest v rosi csom pont
BUDAPEST, VÁROSI CSOMÓPONT

„Amennyiben az megvalósítható”, az átfogó hálózat városi csomópontjaiban biztosítani kell:

 • Személy- és áruszállításban az átfogó hálózat vasúti, közúti, légi és adott esetben belvízi és tengeri infrastruktúrájának összekapcsolása
 • Megfelelő kapcsolat az átfogó hálózat különböző vasútállomásai, kikötői vagy repülőterei között egy városi csomóponton belül
 • Akadálymentes kapcsolat az átfogó hálózat infrastruktúrája és a regionális, illetve helyi forgalom és a városi áruszállítás infrastruktúrája között, beleértve a logisztikai gócpontokat és elosztó központokat

AMENNYIBEN MEGVALÓSÍTHATÓ = AZ UNIÓ TÁMOGATJA DE NEM FOGJA MEGCSINÁLNI HELYETTÜNK !!!

liszt ferenc rep l t r
LISZT FERENC REPÜLŐTÉR

A TEN-T iránymutatás vonatkozó melléklete törzshálózati csomópontként tünteti fel.

A törzshálózatot objektív tervezési módszertan alapján határozzák meg.

E csomópontokat – ahol csak lehetséges –

multimodálisösszeköttetésekkel kapcsolják össze, amennyiben

ezek az összeköttetések gazdaságilag életképesek,

környezetvédelmi szempontból fenntarthatók és 2030-ig megvalósíthatók.

EURÓPÁNAK KELL

BUDAPEST!!

Budapestnek kell Európa?

slide16

NÖVEKEDÉSI ZÓNA !! – GINOP

alapvető feltétel ahhoz, hogy a következő 6-8 évben történjen valami

A kormányzat lát-e növekedési potenciált a repülőtér térségének fejlesztésében

Lehatárolás problematikája – mindenki be akar kerülni - rövid távú gondolkodás

Fontos térségi szereplőket mellé kell állítani - stratégiai megállapodás egymás között

Kormányhivatal vezetője, megyei elnök, Bp főpolgármester

Repülőtér, NIF Zrt

Gödöllői Egyetem+ 1 budapesti egyetem (logisztikai képzés – CORVINUS, BMGE?)

ABLON???, Ecseri fejlesztési terület?

A térség helyzetbe hozása – infrastruktúra, üzleti környezet (kiemelt növekedési zóna, +30 milliárd forint)

2. Intézményesítés - Közös tervezés kerüljön be minden település ITS-be – szóról szóra azonos tartalommal!!! kiemelt növekedési zóna gazdasági programja – megyei tervezés mellett

Repülőtér fejlesztés ösztönzése – pl. helyi adók jelentős mérséklésével

együttműködési megállapodás

Laktanya térség fejlesztés ösztönzése

az espon polyce tanulm ny aj nl sai
AZ ESPON POLYCE TANULMÁNY AJÁNLÁSAI
 • Budapest metropolisz sajátos karakterének megfelelő regionális infrastruktúra magas rangú rendszereit ki kell alakítani.
 • A MALÉV csődjét követő hanyatló mutatókat figyelembe véve, és az érintett cégek regionális pozíciójának gyengülése ellenére:új kereskedelmi, üzleti és logisztikai központ és funkciók kialakítása szükséges a budapesti Liszt Ferenc repülőtér környezetében.
 • Infrastruktúrafejlesztések

elsősorban a 2-es terminálra fókuszálva kapacitásfejlesztés

elővárosi kötött pályás közlekedési szolgáltatások,

P+R kapacitások és módváltó csomópontok

 • Gazdasági aktivitás előmozdítása a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér környezetében
slide18

KÉRDÉSEK

Status Quo elemzés

Vállalkozásfejlesztési, beruházás-ösztönzési tevékenység

Önkormányzati bevételek szerkezete

Munkaerőpiac ????

Jelenlegi cargo összetétele! Beérkező-Kimenő áru?

RDCB találkozók konklúziói

Itt azt tudjuk szerepeltetni, hogy miről szóltak, de tartalmilag mi hangzott el, arról nincsen információ a jegyzőkönyvekben.

Nem kaptuk még meg a kérdőívek kiértékelését

Fontos hiányzó adatok

XVIII. Kerület-Vecsés laktanya –Ablon érdekeltség – Hogyan áll?

Erre a területre kellene fókuszálni???

Miben testesül meg az együttműködés a repülőtérrel?Terveznek-e foglalkoztatási paktumot?

IVS – tranzit turizmusban és logisztikában látnak jelentős potenciált – történt e valami

Vecsés – hogy állnak a fejlesztések