Soci ln vztahy
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Sociální vztahy. Percepce a komunikace Sociální a masová komunikace Interakce Interpersonální vztahy Sociální vztahy. Percepce. Znamená vnímání, vytváření celistvých obrazů ve vědomí, posouzení a interpretace vnímaného.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - fallon-stanley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Soci ln vztahy

Sociální vztahy

Percepce a komunikace

Sociální a masová komunikace

Interakce

Interpersonální vztahy

Sociální vztahy


Percepce
Percepce

 • Znamená vnímání, vytváření celistvých obrazů ve vědomí, posouzení a interpretace vnímaného.

 • Je nezbytnou podmínkou pro vytvoření vztahu mezi lidmi. Podle získaných a interpretovaných informací se formují vztahy.

 • Percepce je doprovázena řadou poruch a chyb.


Chyby v percepci
Chyby v percepci

 • Stereotyp – předpokládání vlastností a charakteru u neznámého člověka, který nese znaky skupiny, které jsou tyto vlastnosti přisouzeny.

 • První dojem – celkový charakter a vlastnosti člověka jsou předpokládány podle toho, jak tento zapůsobí při prvním kontaktu.

 • Kauzální atribuce – přisuzování vlastností, které „logicky“ souvisejí s pozorovanými vlastnostmi.

 • Selekce – vnímání jen těch stránek osobnosti, které jsou pro pozorovatele zajímavé, odpovídají jeho vytvořenému obrazu.

 • Fixace – vnímání člověka v podobě, která je zažita, v podobě, jaká by měla být.


Komunikace
Komunikace

 • Sdělování i sdílení. Sdělování představuje racionální složku komunikace a obsahuje předávání informací. Sdílení znamená prožívání komunikace, zúčastnění se komunikace (i pasivně).

 • Studované stránky komunikace podle kalifornské školy: syntax (kódování, komunikační kanály, jejich kapacita, šumy, statistické jazykové jevy), sémantika (významy vysílajícího a přijímajícího) a pragmatika (vztah, průběh a výsledky mezi vysílajícím a přijímajícím).

 • Motivace ke komunikaci: poznání, sdružování, sebepotvrzování, adaptace, prosazování se, udržování duševního zdraví, zábava.


Sch ma komunika n ho procesu
Schéma komunikačního procesu

 • H. Lasswell: KDO – CO – JAKÝM KANÁLEM – KOMU – ÚČINEK. Užívá se při analýze masové komunikace.

 • Přesnější:

  Komunikátor - intence (záměr), kontext (vnitřní x vnější), kompetence, manévrování (diskvalifikování, mystifikace, sugerování).

  Kódování sdělení – symbolické, jednání (neverbální komunikace).

  Sdělení – obsahová závažnost, souvislost s motivací ke komunikaci.

  Médium – očekávání, obvyklé zacházení s médiem, technické možnosti.

  Dekódování – přesně nekopíruje kódování, posun.

  Komunikant – postavení ve vztahu, kompetence.

  Účinek – změna chování.


Masov komunikace
Masová komunikace

 • Komunikace jednosměrná, monologická s omezenou možností výměny pozic komunikátor – komunikant.

 • Zřetelné je sdělení a médium, komunikátor (jako původce sdělení) je skryt. Pro příjemce může být neznámý.

 • Vliv skupin na straně příjemce. Ovlivňují způsob přijetí sdělení a jejich interpretaci.


Interakce

Interakce

Je vztah, charakterizovaný jako výměna činností. Interakce je vzájemné reagování dvou subjektů na sebe a výsledek interakce je závislý na obou stranách vztahu. V interakcích se reálně vytvářejí sociální skupiny, organizace či další sociální jednotky.


V sledky interakce
Výsledky interakce

 • Společný produkt, věc nebo myšlenka.

 • Kooperativní závislost, vyladění dělby činností a specializací.

 • Společné zážitky, zkušenost ze vzájemného vztahu a s chováním druhého.

 • Možnost přesnějšího očekávání toho, co udělá druhý.

 • Sdílení zájmů, dosahování shody v cílech.

 • Formování odpovědnosti partnerů vůči sobě.

 • Společná vypravování, zvýrazňování stejných významů (ale i obráceným směrem).


Interperson ln vztahy
Interpersonální vztahy

 • Jsou bezprostředně mezi jedinci.

 • Vzájemná propojení jen v malém okruhu lidí.

 • Dobrá vzájemná znalost vlastností a dovedností, vztah je spojen s určitými emocemi.

 • Vzájemná schopnost předvídat, přizpůsobovat se a větší snaha o udržení vztahu mezi jedinci.

 • Vyšší dynamika vztahu v případě nutné adaptace na změny a operativnost v řízení vztahu.


Soci ln vztahy1
Sociální vztahy

 • Vazby jsou složité a v rozsáhlých celcích.

 • Ve vztazích jsou důležití prostředníci, vztahy jsou instrumentální.

 • Vazby jsou mezi sociálními subjekty, osobnost jedince nemusí být vyjádřena nebo zdůrazněna.

 • Vztahy jsou uspořádány podle principů, vytvořených mimo rámec reálně propojených subjektů.