slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สนามกีฬา PowerPoint Presentation
Download Presentation
สนามกีฬา

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

สนามกีฬา - PowerPoint PPT Presentation


  • 178 Views
  • Uploaded on

สนามกีฬา. สนามฟุตบอล ขนาดสนามสนามต้อง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยความยาวของเส้นข้าง ต้อง ยาวกว่าความยาวของเส้นประตู ความ ยาว ต่ำสุด 90 เมตร (100 หลา) สูงสุด 120 เมตร (130 หลา )ความ กว้าง ต่ำสุด 45 เมตร (50 หลา )สูงสุด 90 เมตร (100 หลา ). สนามเป ตอง

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'สนามกีฬา' - fallon-pittman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

สนามฟุตบอล

ขนาดสนามสนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยความยาวของเส้นข้าง ต้องยาวกว่าความยาวของเส้นประตู ความยาว ต่ำสุด 90 เมตร (100 หลา) สูงสุด 120 เมตร (130 หลา)ความกว้าง ต่ำสุด 45 เมตร (50 หลา)สูงสุด 90 เมตร (100 หลา)

slide3

สนามเปตอง

สนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร เส้นด้านนอกคือ เส้นฟาล์ว  เส้นด้านใน คือ เส้นขอบ

  นอกเส้นเขตสนามกว้างอย่างน้อยที่สุด 4 เมตร รอบด้าน

slide4

  สนามวอลเลย์บอล

สนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขนาด 18 X 9 เมตร  ล้อมรอบด้วยเขตสนาม กว้างอย่างน้อยที่สุด 3.00 เมตร รอบด้าน

  ที่ว่างสำหรับผู้เล่นคือ ที่ว่างเหนือพื้นที่เล่นลูกซึ่งไม่มีสิ่งใดกีดขวางอย่างน้อยที่สุด  7.00 เมตร

slide5

สนามเซปักตะกร้อ

พื้นที่ของสนาม มีความยาว 13.40 เมตร กว้าง 6.10 เมตร จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ วัดจากพื้นสนามสูงขึ้นไป  8.00 เมตร   (พื้นสนามไม่ควรเป็นสนามหญ้าหรือสนามทราย)       

slide6

สนามบาสเกตบอล

สนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นผิวเรียบ  แข็ง ปราศจากสิ่งกีดขวางต้องยาว 28 เมตร  กว้าง 15 เมตร โดยวัดจากขอบในของเส้นสนาม

slide8

สนามเด็กเล่นเป็น สถานที่สำคัญสำหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก เพราะเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ออกไปนอกห้องเรียนได้ออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน  โดยเฉพาะพัฒนาการทางร่างกายซึ่งคำนึงถึงพื้นฐานความสนใจของเด็กแต่ละคน 

slide9

ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นที่มีต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ มีดังนี้

การส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย ได้แก่ พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ ส่งเสริมให้มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดี ฯลฯ

การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจและสังคม ได้แก่ ส่งเสริมให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด รู้จักปรับตัว เล่น ทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น ฯลฯ

การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา ได้แก่ ส่งเสริมให้มีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ ที่แวดล้อมรอบตัว รู้จักการตัดสินใจ แก้ปัญหาด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนก ฯลฯ

slide10

พื้นสนามปลอดภัย

- พื้นสนามเป็นปัจจัยความปลอดภัยที่สำคัญมากที่สุด พื้นสนามที่ดีต้องประกอบด้วยวัสดุอ่อนนิ่ม ดูดซับพลังงานได้ คือ ทราย โดยที่พื้นทรายต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร สำหรับเครื่องเล่นสูงไม่เกิน 1.20 เมตร หากเครื่องเล่นสูงเกินกว่าที่กำหนด พื้นทรายต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร นอกจากนั้น พื้นสนามที่ดีอาจทำมาด้วยยางสังเคราะห์ หรือวัสดุอื่นที่มีการทดสอบแล้ว พื้นสนามที่เป็นพื้นแข็ง เช่น ซีเมนต์ อิฐสนาม ก้อนกรวด หินเกร็ด ยางมะตอย ทรายอัดแข็ง พื้นหญ้าธรรมดา จะมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บศีรษะ รุนแรง

slide11

- พื้นที่ปลอดภัย ต้องคำนึงถึง การวางผัง ความหนาแน่น พื้นที่ว่าง ทิศทางของเครื่องเล่น และการใช้งาน ระยะห่างของเครื่องเล่น และชนิดของเครื่องเล่น- การออกแบบพื้นที่ปลอดภัย ต้องคำนึงพื้นที่การตก ระยะว่างอิสระ และพื้นที่การสัญจร- พื้นที่การตก ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางอันจะก่อให้เกิดอันตรายเมื่อเด็กตกจากเครื่องเล่น โดยควรเป็น 1.50 เมตร โดยรอบเครื่องเล่นที่มีพื้นยกระดับสูงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 เมตร หากสูงเกินกว่า 1.5 เมตร พื้นที่การตกควรเป็น 1.80 เมตร โดยรอบ

slide12

การติดตั้ง เครื่องเล่นสนาม

ต้องสามารถรับแรงสูงสุดที่กระทำต่อตำแหน่งที่ออกแบบสำหรับใช้งาน ต้องไม่เกิดการพลิกคว่ำเอียง เลื่อน หรือ เคลื่อนตัวได้ ความแข็งแรงในการยึดหรือฝังฐานของเครื่องเล่นสนามถือเป็นหัวใจสำคัญในการติดตั้ง เครื่องเล่นสนามแต่ละชนิดจะถูกออกแบบฐานรากที่มีขนาด ความลึกที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและแรงที่กระทำในเครื่องเล่นสนามนั้น ๆ

slide13

สมาชิกในกลุ่ม กลุ่มที่12

1.นางสาวสุดาพร แซ่เฒ่า 52171052

2.นางสาวบุษยารัตน์ ยั่งยืนกุล 52171065

3.นางสาวภัทรา แซ่ย่าง 52171140

4.นางสาวสุวิตา หว่างป่อ 52171156