Vänsterskolan
Download
1 / 20

Vänsterskolan Feminism - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Vänsterskolan Feminism. 1. Vänsterpartiets feministiska teori. Patriarkatet: maktstruktur grundad på kön Män som grupp har makt över kvinnor som grupp Könsmaktsordningen finns överallt Det “kvinnliga” värderas lägre Redan som nyfödda behandlas flickor och pojkar olika beroende på kön.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vänsterskolan Feminism' - faith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vänsterskolan

Feminism

1


Vänsterpartiets feministiska teori

 • Patriarkatet: maktstruktur grundad på kön

 • Män som grupp har makt över kvinnor som grupp

 • Könsmaktsordningen finns överallt

 • Det “kvinnliga” värderas lägre

 • Redan som nyfödda behandlas flickor och pojkar olika beroende på könPatriarkatet – ett eget system

 • Patriarkatetpåverkasavsamhället

 • Patriarkatetochkapitalismensamspelar

 • Mänsomgruppärvinnare: karriär, bättrelöner, mindrehemarbete men sämrekontakt

 • med barnen

 • Kvinnor somgruppärförlorarePatriarkatet – ett eget system

 • Att öka kvinnors makt minskar mäns makt

 • Män som grupp avstår inte makt av fri vilja

 • När kvinnor ställer krav blir de ett hot

 • Feminism är att se att det finns ett kvinno-

 • förtryck och vilja förändra det


Makten över arbetet

 • Arbetsdelning Könssegregering

 • Kvinnor:

 • 34 procent arbetar deltid

 • Service, handel, vård och omsorg

 • 76 procent av föräldradagarna

 • 28 timmar hemarbete/vecka


Makten över kvinnors kroppar

 • Mäns våld mot kvinnor

 • Sexualiserat våld

 • Vardagsrädsla

 • Synen på kvinnors sexualitet

 • Prostitution

 • Rätten till abort

 • Ätstörningar


Kvinnoförtrycket är konkret

 • På arbetet:

 • 4 400 kr mindre i lön/månad

 • Osäkra anställningar, vikariat, timanställning

 • Sämre arbetsvillkor

 • Ekonomiskt:

 • Inkomstskillnaden ökat 1 000kr/månad

 • 2011 levde 487 000 kvinnor under fattiga förhållanden (395 000 män)

 • 57 000 ensamstående kvinnor med barn lever under fattiga förhållanden (25 procent)

Kvinnoförtrycket är konkret

 • Sexualiserat våld i nära relationer:

 • 30 605 fall av misshandel mot kvinnor (2011)

 • 4 123 fall av våldtäkt mot kvinnor (2011)

 • Stort mörkertal

 • 17 kvinnor misshandlas till döds varje år

 • Störst risk att bli misshandlad/våldtagen av en man som kvinnan har en relation med


Kvinnoförtrycket är konkret

 • I skolan:

 • Flickor lyckas bättre än pojkar men mår sämre

 • Flickor får minst talartid i klassrummet

 • I kollektivtrafiken:

 • Män åker oftare bil, kvinnor oftare kollektivt

 • I äldreomsorgen:

 • Män får mer hjälp med att laga mat och städa


Vänsterpartiets lösningar

 • Rätt till fasta jobb på heltid

 • Arbetstidsförkortning

 • Individualiserad föräldraförsäkring

 • Satsning på skola, barnomsorg, vård och äldreomsorg

 • Barnomsorg på obekväm arbetstid

 • Höjt underhållsstöd

 • Förbättrat bostadsbidrag


Vänsterpartiets lösningar

 • Satsning på trygghetsförsäkringarna

 • Förbättrad föräldraförsäkring

 • Obligatorisk utbildning om mäns våld

 • Statligt grundstöd till kvinnojourerna

 • Förbättrad sex- och samlevnadsundervisning

 • 10 procent av biståndet till SRHR

 • Jämställdhetsutvärdering av den ekonomiska politiken


Exempel på vad vi genomfört

 • Sexköpslagen som kriminaliserar köparen men inte den som prostituerar sig

 • Höjningar av de lägsta lönerna i Umeå kommun

 • Heltidsarbete är norm i Umeå kommun

 • Förskola 30 timmar/vecka även för barn till arbetslösa i Malmö kommun

 • Barnomsorg på ob-tid “nattis” i Umeå kommun

 • Rätt till skydd på kvinnojour även för papperslösa kvinnor i Göteborgs kommun


Diskussionsfrågor

 • HurhängerVänsterpartietsfeministiskakravihop med vårteori och hurskulle de kunnaförändrakvinnors och flickorsvardagslivsamtförskjutamaktfördelningenmellan kvinnor och män?

 • Diskuteradetkonkretakravetpåarbetstidsförkortning:

 • Påvilketsättskullekortarearbetstidkunnaökajämställdheten? Ärdetgivetattmänskulle ta störreansvarfördetobetaldahemarbetet?

 • Varförärkravenpårätt till heltidochindividualiseradföräldraförsäkringviktigaförattfåigenomsåväl en jämnarefördelningavhushållsarbetetsomettbredarestödförarbetstidsförkortning?


Diskussionsfrågor

 • Vilka skillnader finns det mellan Vänsterpartiets feminism och borgerlig feminism?

 • Vad är skillnaden mellan jämställdhet och feminism?


Lästips

 • Under det rosa täcket, Nina Björk

 • Egalias döttrar, Gerd Brantenberg

 • Det kallas kärlek, Carin Holmberg

 • Flickan och skulden, Katarina Wennstam

 • Anhörigomsorgens pris, Vänsterpartiet

 • Recept för jämställd ekonomi, Vänsterpartiet

 • Feministisk plattform, Vänsterpartiet


ad