plast k sanatlarda romant zm n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PLASTİK SANATLARDA ROMANTİZM PowerPoint Presentation
Download Presentation
PLASTİK SANATLARDA ROMANTİZM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

PLASTİK SANATLARDA ROMANTİZM - PowerPoint PPT Presentation


 • 296 Views
 • Uploaded on

PLASTİK SANATLARDA ROMANTİZM. resimde romantizm. Yrd. Doç. Dr. Bedri Karayağmurlar. Romantizmi Hazırlayan Etkenler. 1- Rönesans ve Reform. 2- Yeni Topraklar. 3- Bilimsel Çalışmalar ve Buluşlar. 4- Ticaretten Sanayiye Geçiş. 5- Düşüncede Aydınlanma. 6- Fransız İhtilali.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PLASTİK SANATLARDA ROMANTİZM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
romantizmi haz rlayan etkenler
Romantizmi Hazırlayan Etkenler
 • 1- Rönesans ve Reform.
 • 2- Yeni Topraklar.
 • 3- Bilimsel Çalışmalar ve Buluşlar.
 • 4- Ticaretten Sanayiye Geçiş.
 • 5- Düşüncede Aydınlanma.
 • 6- Fransız İhtilali.
1 r nesans ve reform
1- Rönesans ve Reform.
 • 15.-16.Yüzyıllarda Rönesans hareketleri içinde sanatta gelişmelerin kaynağında, doğanın ve insanın keşfi , dinde kilisenin konumunun değerlendirilmesi ve Eski Yunan kaynaklarının incelenmesi bulunmaktadır.
2 yeni topraklar
2- Yeni Topraklar.
 • Deniz aşırı ülkelere yapılan seferler, yeni ülkelerin kaynaklarının Avrupa’ya taşınmasına neden oldu.
 • Sömürgecilik ve köle emeği Avrupa’da tarımsal üretiminin artmasına ve ticaret burjuvazisinin doğmasına neden oldu.
3 bilimsel al malar ve bulu lar
3- Bilimsel Çalışmalar ve Buluşlar.
 • Copernik ve Galileo gibi bilim adamlarının evren ve yeryüzüne ilişkin buluşları.
 • Denis Papen’in buhar gücünü keşfi.
4 ticaretten sanayiye ge i
4- Ticaretten Sanayiye Geçiş.
 • Buharlı makinelerin dokuma tezgahlarına ve diğer üretim alanlarına uygulanmaya başlamasıyla sanayii burjuvazisi yeni bir sınıf olarak doğdu ve gelişti.
 • Sanayileşmeyle birlikte, kırsal alandan kentlere göç yaşanmaya başlandı.
5 d ncede ayd nlanma
5- Düşüncede Aydınlanma.
 • Özellikle Descartes sonrası felsefedeki yeni yaklaşımlar insana ve evrene bakışı değiştirmeye başladı.
 • Spinoza, Leibniz, Hume gibi filozoflar algı ve duyum konularını değerlendirerek, salt akılla kavranan dünyanın egemenliğini sarstılar.
 • Diderot, J.J. Rousseau , Auguste Comte insan haklarını ve insan doğa ilişkilerini sorguladılar.
6 frans z htilali
6- Fransız İhtilali.
 • 1789 yılında Bastil’in basılmasıyla başlayan isyan, yönetim biçimini değiştirdi.
 • Kardeşlik, eşitlik, özgürlük sav sözlerini benimsetti.
 • Devrim bütün Avrupa’yı etkiledi ve yeni bir insan tipinin oluşmasında etken oldu.
 • Bütün bunlardan sanatçılar da etkilendiler.
res mde romant zm
RESİMDE ROMANTİZM
 • Ön Romantikler.
 • Romantik Dönem.
 • 1- İngiltere
 • 2- Fransa
 • 3- Almanya